Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u de onderstaande voorwaarden kent en aanvaardt.

 

1. Algemeen

De eigenaar van deze website is

Vlaamse Overheid – Departement Kanselarij en Bestuur,

Havenlaan, bus 20

1000 Brussel,

België

 

Tel: +32(0)02 553 57 24,

E-mail: codex@vlaanderen.be

 

2. Inhoud van de website

De Vlaamse Codex bevat een officieuze consolidatie van de Vlaamse Regelgeving.

De Vlaamse Codex vormt geen officiële bekendmaking in de zin van de Grondwet: alleen de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft een officieel karakter.

U mag de informatie op deze website niet als een persoonlijk juridisch advies, of een equivalent daarvan beschouwen. Inhoudelijk advies met betrekking tot de Vlaamse regelgeving kan alleen gegeven worden door de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid beschikt over een centraal contactpunt waar u terecht kunt met al uw vragen en meldingen: de Vlaamse Infolijn . Bel het gratis nummer 1700 of stuur een mail.

 

3. Verantwoordelijkheid

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan deze website, en streeft ernaar u zo volledig, correct en actueel mogelijk te informeren.

Desondanks kan de Vlaamse overheid niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie.  Iedereen die de Vlaamse Codex raadpleegt, is zelf aansprakelijk voor het gebruik dat hij of zij maakt van de informatie op deze website.

Wel verbindt de Vlaamse overheid zich ertoe hiaten of fouten in de informatie die gemeld worden via codex@vlaanderen.be zo spoedig mogelijk recht te zetten.

 

4. Toegankelijkheid

De Vlaamse overheid probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of om technische redenen.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het niet-toegankelijk zijn van de website.

 

5. Links en verwijzingen

De Vlaamse Codex bevat verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze informatiebronnen worden u louter ter informatie ter beschikking gesteld. De Vlaamse overheid controleert de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden voor de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie waarnaar op deze website verwezen wordt.

 

6. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen en u kunt de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan dat betekenen dat de website niet optimaal werkt.

 Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen, leest u op de volgende pagina's:

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren. De Vlaamse Codex wordt ook gratis als “open data” ter beschikking gesteld via http://codex.opendata.api.vlaanderen.be . Deze dataset kan hergebruikt worden onder de voorwaarden, vermeld in de bijgevoegde licentie.

De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de websites: de software, de broncodes, de grafische voorstellingen, de layout, de selectie en structurering van de informatie op deze site mogen niet worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vlaamse overheid en van eventuele derden, houders van rechten.