Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

Datum 13/07/1994

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN
 2. [HOOFDSTUK II ERKENNINGSVOORWAARDEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
  1. [AFDELING 1 ALGEMENE ERKENNINGSVOORWAARDEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
  2. [AFDELING 2 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN PER CATEGORIE VAN VOORZIENING (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   1. [ONDERAFDELING A BEGELEIDINGSTEHUIZEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   2. [ONDERAFDELING B GEZINSTEHUIZEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   3. [ONDERAFDELING C ONTHAAL-, ORIËNTATIE- EN OBSERVATIECENTRA (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   4. [ONDERAFDELING D DAGCENTRA (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   5. [ONDERAFDELING E THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   6. [ONDERAFDELING F DIENSTEN VOOR BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   7. [ONDERAFDELING G DIENSTEN VOOR PLEEGZORG (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
   8. [ONDERAFDELING H DIENSTEN VOOR HERSTELGERICHTE EN CONSTRUCTIEVE AFHANDELING (ing. BVR 16 januari 2009)]
   9. [ONDERAFDELING I DIENSTEN VOOR CRISISHULP AAN HUIS (ing. BVR 16 januari 2009)]
  3. [AFDELING 3 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE BEGELEIDINGS- EN DE GEZINSTEHUIZEN DIE MINDERJARIGEN WILLEN BEGELEIDEN DIE ZELFSTANDIG WONEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]
  4. [AFDELING 4 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE BEGELEIDINGSTEHUIZEN, VERMELD IN ARTIKEL 3, § 4 (ing. BVR 25 juni 2010, art. 6)]
  5. [AFDELING 5 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE MULTIFUNCTIONELE CENTRA (ing. BVR 25 juni 2010, art. 6)]
 3. [HOOFDSTUK III ERKENNINGSPROCEDURE EN TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN (verv. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]
  1. [AFDELING 1 PROCEDURE VOOR HET VERLENEN OF HET VERLENGEN VAN EEN ERKENNING VAN EEN VOORZIENING (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]
  2. [AFDELING 2 PROCEDURE VOOR HET WIJZIGEN VAN EEN ERKENNING VAN EEN VOORZIENING (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]
  3. [AFDELING 3 PROCEDURE VOOR HET INTREKKEN VAN EEN ERKENNING VAN EEN VOORZIENING (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]
  4. [AFDELING 4 TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]
 4. HOOFDSTUK IV SUBSIDIERING VAN DE VOORZIENINGEN
  1. AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
  2. AFDELING 2 SUBSIDIES VOOR PERSONEELSKOSTEN
  3. AFDELING 3 SUBSIDIES VOOR HET VERBLIJF VAN DE MINDERJARIGEN
  4. AFDELING 4 SUBSIDIES VOOR DE WERKING EN DE INFRASTRUCTUUR
  5. AFDELING 5 SUBSIDIES VOOR BIJZONDERE KOSTEN
  6. [AFDELING 5BIS SUBSIDIES VOOR BIJKOMENDE ERKENNINGEN (ing. BVR 25 juni 2010, art. 13)]
  7. [AFDELING 5TER SUBSIDIES VOOR DE MULTIFUNCTIONELE CENTRA (ing. BVR 25 juni 2010, art. 13)]
  8. AFDELING 6 BIJZONDERE BEPALINGEN
  9. [AFDELING 6BIS FORFAITAIRE SUBSIDIERING (ing. BVR 16 januari 2009, art.11)]
  10. AFDELING 7 VASTSTELLING, VEREFFENING EN FINANCIELE CONTROLE OP HET AANWENDEN VAN DE SUBSIDIES
 5. [HOOFDSTUK IVbis EXPERIMENTEEL MODULAIR KADER (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]
  1. [AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]
  2. [AFDELING 2 ERKENNINGSVOORWAARDEN (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]
  3. [AFDELING 3 ERKENNINGSPROCEDURE (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]
  4. [AFDELING 4 SUBSIDIËRING (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]
  5. [AFDELING 5 OPVOLGING EN EVALUATIE (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]
  6. [AFDELING 6 OVERGANGSBEPALING (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]
 6. [HOOFDSTUK IVter CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG (ing. BVR 14 februrai 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]
  1. [Afdeling 1 Algemene bepalingen (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]
  2. [Afdeling 2 Erkenningsvoorwaarden (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]
  3. [Afdeling 3 Erkenningsprocedure (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]
  4. [Afdeling 4 Subsidiëring (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]
 7. [HOOFDSTUK IVquater ONTHAAL-, ORIENTATIE- EN OBSERVATIECENTRA IN EEN MODULAIR KADER (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]
  1. [Afdeling 1. - Algemene bepalingen (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]
  2. [Afdeling 2 Erkenningsvoorwaarden (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]
  3. [Afdeling 3 Erkenningsprocedure (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]
  4. [Afdeling 4 Subsidiëring (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]
 8. HOOFDSTUK V NIET-ERKENDE VOORZIENINGEN EN PROJECTEN
 9. HOOFDSTUK VI OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 2. (01/07/2010- ...)

...

Artikel 3. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 4. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 7. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 9. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 10. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 10bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 10ter. (01/01/2019- ...)

...

[HOOFDSTUK II ERKENNINGSVOORWAARDEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

[AFDELING 1 ALGEMENE ERKENNINGSVOORWAARDEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 11. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 11bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 12. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 12bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 12ter. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 12quater. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 2 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN PER CATEGORIE VAN VOORZIENING (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

[ONDERAFDELING A BEGELEIDINGSTEHUIZEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 13. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING B GEZINSTEHUIZEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 14. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING C ONTHAAL-, ORIËNTATIE- EN OBSERVATIECENTRA (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 15. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING D DAGCENTRA (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 16. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING E THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 17. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING F DIENSTEN VOOR BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 18. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING G DIENSTEN VOOR PLEEGZORG (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 19. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING H DIENSTEN VOOR HERSTELGERICHTE EN CONSTRUCTIEVE AFHANDELING (ing. BVR 16 januari 2009)]

Artikel 19bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 19ter. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 19quater. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 19quinquies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 19sexies. (01/01/2019- ...)

...

[ONDERAFDELING I DIENSTEN VOOR CRISISHULP AAN HUIS (ing. BVR 16 januari 2009)]

Artikel 19septies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 19octies. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 3 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE BEGELEIDINGS- EN DE GEZINSTEHUIZEN DIE MINDERJARIGEN WILLEN BEGELEIDEN DIE ZELFSTANDIG WONEN (verv. B.V.R. 8 december 2000, art. 3) ]

Artikel 20. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 4 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE BEGELEIDINGSTEHUIZEN, VERMELD IN ARTIKEL 3, § 4 (ing. BVR 25 juni 2010, art. 6)]

Artikel 20bis. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 5 BIJZONDERE ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR DE MULTIFUNCTIONELE CENTRA (ing. BVR 25 juni 2010, art. 6)]

Artikel 20ter. (01/01/2013- ...)

...

[HOOFDSTUK III ERKENNINGSPROCEDURE EN TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN (verv. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]

[AFDELING 1 PROCEDURE VOOR HET VERLENEN OF HET VERLENGEN VAN EEN ERKENNING VAN EEN VOORZIENING (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]

Artikel 21. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 22. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 23. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 24. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 25. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26ter. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26quater. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 2 PROCEDURE VOOR HET WIJZIGEN VAN EEN ERKENNING VAN EEN VOORZIENING (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]

Artikel 26quinquies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26sexies. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 3 PROCEDURE VOOR HET INTREKKEN VAN EEN ERKENNING VAN EEN VOORZIENING (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]

Artikel 26septies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26octies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26nonies. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 4 TOEZICHT OP DE NALEVING VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN (ing. B.V.R. 8 december 1998, art. 2) ]

Artikel 26decies. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV SUBSIDIERING VAN DE VOORZIENINGEN

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 28. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 29. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 2 SUBSIDIES VOOR PERSONEELSKOSTEN

Artikel 30. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2019- ...)

...

32. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 33. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 34. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 35. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 36. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 37. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 3 SUBSIDIES VOOR HET VERBLIJF VAN DE MINDERJARIGEN

Artikel 39. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 4 SUBSIDIES VOOR DE WERKING EN DE INFRASTRUCTUUR

Artikel 41. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 5 SUBSIDIES VOOR BIJZONDERE KOSTEN

Artikel 42. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 43. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 44. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 45. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 5BIS SUBSIDIES VOOR BIJKOMENDE ERKENNINGEN (ing. BVR 25 juni 2010, art. 13)]

Artikel 45bis. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 5TER SUBSIDIES VOOR DE MULTIFUNCTIONELE CENTRA (ing. BVR 25 juni 2010, art. 13)]

Artikel 45ter. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 45quater. (01/01/2013- ...)

...

Artikel 45quinquies. (01/01/2013- ...)

...

AFDELING 6 BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 46. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 47. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 48. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 6BIS FORFAITAIRE SUBSIDIERING (ing. BVR 16 januari 2009, art.11)]

Artikel 48bis. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 48ter. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 7 VASTSTELLING, VEREFFENING EN FINANCIELE CONTROLE OP HET AANWENDEN VAN DE SUBSIDIES

Artikel 49. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 50. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 51. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 52. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53. (01/01/2019- ...)

...

[HOOFDSTUK IVbis EXPERIMENTEEL MODULAIR KADER (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]

[AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]

Artikel 53bis. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 2 ERKENNINGSVOORWAARDEN (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]

Artikel 53ter. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53quater. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53quinquies. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 3 ERKENNINGSPROCEDURE (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]

Artikel 53sexies. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 4 SUBSIDIËRING (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]

Artikel 53septies. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 5 OPVOLGING EN EVALUATIE (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]

Artikel 53octies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53novies. (01/01/2019- ...)

...

[AFDELING 6 OVERGANGSBEPALING (ing. BVR 11 januari 2013, art. 2, I: 1 januari 2013)]

Artikel 53decies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53undecies. (01/01/2019- ...)

...

[HOOFDSTUK IVter CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG (ing. BVR 14 februrai 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]

[Afdeling 1 Algemene bepalingen (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53duodecies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53ter decies. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling 2 Erkenningsvoorwaarden (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53quater decies. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling 3 Erkenningsprocedure (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53quinquies decies. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling 4 Subsidiëring (ing. BVR 14 februari 2014, art. 10, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53sexies decies. (01/01/2019- ...)

...

[HOOFDSTUK IVquater ONTHAAL-, ORIENTATIE- EN OBSERVATIECENTRA IN EEN MODULAIR KADER (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]

[Afdeling 1. - Algemene bepalingen (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53septies decies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53duodevicies. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 53undevicies. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling 2 Erkenningsvoorwaarden (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53vicies. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling 3 Erkenningsprocedure (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53vicies semel. (01/01/2019- ...)

...

[Afdeling 4 Subsidiëring (ing. BVR 14 februari 2014, art. 11, I: 1 januari 2014)]

Artikel 53vicies bis. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK V NIET-ERKENDE VOORZIENINGEN EN PROJECTEN

Artikel 54. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 55. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 56. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VI OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 57. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 58. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 59. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 60. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 61. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 62. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 63. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 64. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 65. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 66. (01/01/2011- ...)

...

Artikel 67. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 68. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 1. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 1bis. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 1ter. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 2. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 3. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 4. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 5. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 6 (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 7 (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 8 (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 9. (01/01/2019- ...)

...

BIJLAGE 10. (01/01/2019- ...)

...