Decreet houdende de Vlaamse Wooncode

Datum 15/07/1997

Inhoudstafel

 1. TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN
 2. TITEL II DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID
  1. HOOFDSTUK I HET RECHT OP WONEN
  2. HOOFDSTUK II BIJZONDERE DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID
  3. [HOOFDSTUK III LANGETERMIJNVISIE EN -DOELSTELLINGEN (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 7, I: 23 december 2016)]
 3. TITEL III KWALITEITSBEWAKING
  1. HOOFDSTUK I DE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN WOONKWALITEITSNORMEN
  2. HOOFDSTUK II HET CONFORMITEITSATTEST
  3. [HOOFDSTUK IIbis WAARSCHUWING (ing. decr. 29 maart 2019, art. 8, I: 1 januari 2021)]
  4. HOOFDSTUK III ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING
  5. [HOOFDSTUK IIIbis INVENTARIS VAN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN (ing. decr. 29 maart 2019, art. 11, I: 1 januari 2021)]
  6. HOOFDSTUK IV OVERBEWOONDE WONINGEN
  7. [HOOFDSTUK IVbis HERHUISVESTING (ing. decr. 29 maart 2013, art. 21, I: 11 augustus 2013)]
  8. HOOFDSTUK V SANCTIES
 4. TITEL IV DE ORGANISATIE VAN HET WOONBELEID
  1. [HOOFDSTUK I PROACTIEVE BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS (verv. decr. 3 juli 2020, art. 3, I: 1 augustus 2020)]
  2. HOOFDSTUK II [DE PLANNING VAN HET VLAAMSE WOONBELEID {$REF ADATE="", ARTNR="", PDATE="", PLACE="", STATUS="", TEXT="(verv. decr. 19 maart 2004, art. 7)", TYPE=""}]
   1. [AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (ing. decr. 27 maart 2009, art. 7.2.16.)]
   2. [AFDELING 2 GEWESTELIJKE OBJECTIEVEN VOOR SOCIAAL EN BESCHEIDEN WOONAANBOD. BIJZONDERE INHAALBEWEGING 2009-2020. MONITORING (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 18)]
   3. [AFDELING 3 GEWESTELIJKE EN PROVINCIALE DOELSTELLINGEN VOOR SOCIALE EIGENDOMSVERWERVING (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 20, I: 23 december 2016)]
  3. HOOFDSTUK III DE TERRITORIALE PLANNING
  4. HOOFDSTUK IV WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
 5. TITEL V DE SOCIALE WOONORGANISATIES
  1. HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
  2. HOOFDSTUK II [DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN]
  3. HOOFDSTUK IIBIS DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
  4. HOOFDSTUK III HET VLAAMS WONINGFONDS [... (geschr. Decr. 31 mei 2013, art. 18, I: 21 juli 2013)]
  5. HOOFDSTUK IV DE ERKENDE HUURDIENSTEN
 6. TITEL VI INSTRUMENTEN VAN HET WOONBELEID
  1. [HOOFDSTUK I HET FONDS VOOR DE HUISVESTING]
   1. AFDELING 1 ...
  2. HOOFDSTUK II SUBSIDIERING VAN OVERHEIDSINITIATIEVEN
   1. AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
   2. AFDELING 2 [SUBSIDIE VOOR DE VERWERVING VAN ONROERENDE GOEDEREN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 27, I: 21 juli 2013)]
   3. AFDELING 3 SUBSIDIE VOOR WOONINFRASTRUCTUUR
   4. AFDELING 4 [SUBSIDIE VOOR BOUW VAN EN RENOVATIE TOT SOCIALE KOOPWONINGEN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 31, I: 21 juli 2013)]
   5. AFDELING 5 SUBSIDIE VOOR DE VERHURING, VERBETERING EN AANPASSING VAN WONINGEN
  3. HOOFDSTUK III SUBSIDIERING VAN WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN EN VAN WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR
   1. AFDELING 1 WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN
   2. AFDELING 2 WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR
   3. AFDELING 3 HET GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING
  4. [HOOFDSTUK IIIBIS SUBSIDIËRING VAN ERKENDE VERHUURDERSORGANISATIES (ing. decr. 9 november 2018, art. 69, I: 1 januari 2019)]
  5. HOOFDSTUK IV ANDERE STEUNMAATREGELEN
   1. AFDELING 1 SOCIALE LENINGEN EN WAARBORGEN
   2. AFDELING 2 TEGEMOETKOMINGEN
  6. [HOOFDSTUK V VERSCHULDIGDE VERGOEDING WEGENS NIET-NALEVING VAN VERBINTENISSEN (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 36, I: 24 april 2017)]
  7. HOOFDSTUK VI ANDERE INSTRUMENTEN
   1. AFDELING 1 RECHT VAN VOORKOOP
   2. AFDELING 2 SOCIAAL BEHEER VAN WONINGEN
 7. TITEL VII DE VERHURING VAN WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR
  1. HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE SOCIALE HUURWONINGEN
  2. HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN
  3. HOOFDSTUK III TOEZICHT, MAATREGELEN EN SANCTIES
 8. TITEL VIII OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Inhoud

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 1. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 2. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 2bis. (20/09/2021- ...)

...

TITEL II DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID (... - ...)

HOOFDSTUK I HET RECHT OP WONEN (... - ...)

Artikel 3. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK II BIJZONDERE DOELSTELLINGEN VAN HET WOONBELEID (... - ...)

Artikel 4. (20/09/2021- ...)

...

[HOOFDSTUK III LANGETERMIJNVISIE EN -DOELSTELLINGEN (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 7, I: 23 december 2016)] (... - ...)

Artikel 4bis. (20/09/2021- ...)

...

TITEL III KWALITEITSBEWAKING (... - ...)

HOOFDSTUK I DE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN WOONKWALITEITSNORMEN (... - ...)

Artikel 5. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 6. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK II HET CONFORMITEITSATTEST (... - ...)

Artikel 7. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 8. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 9. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 10. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 11. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 12. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 13. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 14. (20/09/2021- ...)

...

[HOOFDSTUK IIbis WAARSCHUWING (ing. decr. 29 maart 2019, art. 8, I: 1 januari 2021)] (... - ...)

Artikel 14bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 14ter. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK III ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING (... - ...)

Artikel 15. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16ter. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16quater. (20/09/2021- ...)

...

[HOOFDSTUK IIIbis INVENTARIS VAN ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN (ing. decr. 29 maart 2019, art. 11, I: 1 januari 2021)] (... - ...)

Artikel 16quinquies. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16sexies. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16septies. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16octies. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 16novies. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK IV OVERBEWOONDE WONINGEN (... - ...)

Artikel 17. (20/09/2021- ...)

...

[HOOFDSTUK IVbis HERHUISVESTING (ing. decr. 29 maart 2013, art. 21, I: 11 augustus 2013)] (... - ...)

Artikel 17bis. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK V SANCTIES (... - ...)

Artikel 18. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 19. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 20. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 20bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 20ter. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 20quater. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 20quinquies. (20/09/2021- ...)

...

TITEL IV DE ORGANISATIE VAN HET WOONBELEID (... - ...)

[HOOFDSTUK I PROACTIEVE BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS (verv. decr. 3 juli 2020, art. 3, I: 1 augustus 2020)] (... - ...)

Artikel 21. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK II [DE PLANNING VAN HET VLAAMSE WOONBELEID {$REF ADATE="", ARTNR="", PDATE="", PLACE="", STATUS="", TEXT="(verv. decr. 19 maart 2004, art. 7)", TYPE=""}] (... - ...)

[AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (ing. decr. 27 maart 2009, art. 7.2.16.)] (... - ...)

Artikel 22. (20/09/2021- ...)

...

[AFDELING 2 GEWESTELIJKE OBJECTIEVEN VOOR SOCIAAL EN BESCHEIDEN WOONAANBOD. BIJZONDERE INHAALBEWEGING 2009-2020. MONITORING (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 18)] (... - ...)

Artikel 22bis. (20/09/2021- ...)

...

[AFDELING 3 GEWESTELIJKE EN PROVINCIALE DOELSTELLINGEN VOOR SOCIALE EIGENDOMSVERWERVING (ing. decr. 14 oktober 2016, art. 20, I: 23 december 2016)] (... - ...)

Artikel 22ter. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK III DE TERRITORIALE PLANNING (... - ...)

Artikel 23. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK IV WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (... - ...)

Artikel 24. (20/09/2021- ...)

...

TITEL V DE SOCIALE WOONORGANISATIES (... - ...)

HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 25. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 25bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 26. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 27. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 27bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 28. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 29. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 29bis. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK II [DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN] (... - ...)

Artikel 30. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 31. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 32. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 33. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 34. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 35. (18/05/2019- ...)

...

Artikel 36. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 37. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 38. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 39. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK IIBIS DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN (... - ...)

Artikel 40. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 41. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 42. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 42bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 43. (24/04/2017- ...)

...

Artikel 44. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 45. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 45bis. (01/07/2006- ...)

...

Artikel 46. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 47. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 48. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 49. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK III HET VLAAMS WONINGFONDS [... (geschr. Decr. 31 mei 2013, art. 18, I: 21 juli 2013)] (... - ...)

Artikel 50. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 51. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 52. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 53. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 54. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 55. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK IV DE ERKENDE HUURDIENSTEN (... - ...)

Artikel 56. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 56bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 56ter. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 57. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 58. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 58bis. (20/09/2021- ...)

...

TITEL VI INSTRUMENTEN VAN HET WOONBELEID (... - ...)

[HOOFDSTUK I HET FONDS VOOR DE HUISVESTING] (... - ...)

AFDELING 1 ... (... - ...)

Artikel 59. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK II SUBSIDIERING VAN OVERHEIDSINITIATIEVEN (... - ...)

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 60. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 61. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 62. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 2 [SUBSIDIE VOOR DE VERWERVING VAN ONROERENDE GOEDEREN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 27, I: 21 juli 2013)] (... - ...)

Artikel 63. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 3 SUBSIDIE VOOR WOONINFRASTRUCTUUR (... - ...)

Artikel 64. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 65. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 66. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 67. (01/07/2006- ...)

...

Artikel 68. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 4 [SUBSIDIE VOOR BOUW VAN EN RENOVATIE TOT SOCIALE KOOPWONINGEN (verv. Decr. 31 mei 2013, art. 31, I: 21 juli 2013)] (... - ...)

Artikel 69. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 70. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 71. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 5 SUBSIDIE VOOR DE VERHURING, VERBETERING EN AANPASSING VAN WONINGEN (... - ...)

Artikel 72. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 73. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK III SUBSIDIERING VAN WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN EN VAN WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR (... - ...)

AFDELING 1 WOONPROJECTEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN (... - ...)

Artikel 74. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 2 WOONPROJECTEN IN DE PRIVE-SECTOR (... - ...)

Artikel 75. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 76. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 77. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 3 HET GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING (... - ...)

Artikel 77bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 77ter. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 77quater. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 77quinquies. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 77sexies. (20/09/2021- ...)

...

[HOOFDSTUK IIIBIS SUBSIDIËRING VAN ERKENDE VERHUURDERSORGANISATIES (ing. decr. 9 november 2018, art. 69, I: 1 januari 2019)] (... - ...)

Artikel 77septies. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 77octies. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK IV ANDERE STEUNMAATREGELEN (... - ...)

AFDELING 1 SOCIALE LENINGEN EN WAARBORGEN (... - ...)

Artikel 78. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 79. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 79bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 80. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 2 TEGEMOETKOMINGEN (... - ...)

Artikel 81. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 82. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 83. (20/09/2021- ...)

...

[HOOFDSTUK V VERSCHULDIGDE VERGOEDING WEGENS NIET-NALEVING VAN VERBINTENISSEN (verv. decr. 14 oktober 2016, art. 36, I: 24 april 2017)] (... - ...)

Artikel 84. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK VI ANDERE INSTRUMENTEN (... - ...)

AFDELING 1 RECHT VAN VOORKOOP (... - ...)

Artikel 85. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 86. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 87. (01/10/2012- ...)

...

Artikel 88. (01/10/2012- ...)

...

Artikel 89. (20/09/2021- ...)

...

AFDELING 2 SOCIAAL BEHEER VAN WONINGEN (... - ...)

Artikel 90. (20/09/2021- ...)

...

TITEL VII DE VERHURING VAN WONINGEN IN DE SOCIALE SECTOR (... - ...)

HOOFDSTUK I GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE SOCIALE HUURWONINGEN (... - ...)

Artikel 91. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 92. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 93. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 94. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 95. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 96. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 97. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 97bis. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 97ter. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 98. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 99. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK II SPECIFIEKE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 100. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 101. (01/01/2008- ...)

...

Artikel 102. (20/09/2021- ...)

...

HOOFDSTUK III TOEZICHT, MAATREGELEN EN SANCTIES (... - ...)

Artikel 102bis (20/09/2021- ...)

...

TITEL VIII OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN (... - ...)

Artikel 103. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 104. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 105. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 106. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 107. (24/06/2006- ...)

...

Artikel 108. (24/06/2006- ...)

...

Artikel 109. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 110. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 111. (24/06/2006- ...)

...

Artikel 112. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 113. (20/09/2021- ...)

...

Artikel 114. (20/09/2021- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024