Ministerieel besluit houdende toekenning van gratis openbaar vervoer aan de stadswachten op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest

Datum 05/09/1997

Inhoud

Artikel 1. (... - ...)

Er wordt gratis vervoer op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest verleend aan de stadswachters en buurttoezichters in de Vlaamse stadsgebieden alsook aan de veiligheidsbeambten in de tien kustgemeenten in het kader van hun werkzaamheden in dienst.

Artikel 2. (... - ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997.