Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding

Datum 01/12/1998

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN
 2. HOOFDSTUK II OPDRACHTSVERKLARING EN WERKINGSBEGINSELEN
  1. AFDELING 1 OPDRACHTSVERKLARING
  2. AFDELING 2 WERKINGSBEGINSELEN
 3. HOOFDSTUK III STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
 4. HOOFDSTUK IV RELATIE TUSSEN DE CENTRA EN DE LEERLINGEN EN HUN OUDERS
 5. HOOFDSTUK V SAMENWERKING TUSSEN CENTRA EN SCHOLEN
  1. AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN
  2. AFDELING 2 BELEIDSPLAN OF BELEIDSCONTRACT
 6. HOOFDSTUK VI FINANCIERINGS- OF SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRA
  1. AFDELING 1 FINANCIERINGS- OF SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRA
  2. AFDELING 2 FINANCIERING OF SUBSIDIERING VAN DE CENTRA
   1. ONDERAFDELING A ALGEMENE BEPALINGEN
   2. ONDERAFDELING B AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN
   3. ONDERAFDELING C SALARISFINANCIERING OF -SUBSIDIERING
   4. ONDERAFDELING D DE WERKINGSBUDGETTEN
   5. ONDERAFDELING E DE INVESTERINGSMIDDELEN
 7. HOOFDSTUK VII PROGRAMMATIE EN RATIONALISATIE
  1. AFDELING 1 HET WERKGEBIED
  2. AFDELING 2 PROGRAMMATIE
   1. ONDERAFDELING A OPRICHTING VAN CENTRA
   2. ONDERAFDELING B FUSIES
   3. ONDERAFDELING C PROGRAMMATIENORMEN
  3. AFDELING 3 RATIONALISATIE
 8. HOOFDSTUK VIII PERSONEELSFORMATIE
  1. AFDELING 1 OMKADERINGSGEWICHT VAN HET CENTRUM
  2. AFDELING 2 GEWOGEN LEERLINGENAANTAL
  3. AFDELING 3 NORMEN VOOR HET OMKADERINGSGEWICHT PER AANTAL GEWOGEN LEER-LINGEN
  4. AFDELING 4 EXTRA OMKADERINGSGEWICHTEN
  5. [AFDELING 4/1 AANWENDINGSPERCENTAGE OMKADERING (ing. decr. 19 december 2014, art. 10, I: 1 januari 2015)]
  6. AFDELING 5 DE PERSONEELSFORMATIE
  7. AFDELING 6 PERSONEEL VOOR REKENING VAN HET WERKINGSBUDGET
  8. AFDELING 7 VAKANTIE VAN HET PERSONEEL VAN DE CENTRA
  9. [AFDELING 8 VORMING VAN HET PERSONEEL VAN DE CENTRA (ing. decr. 14 februari 2003, art. VI. 14) ]
 9. HOOFDSTUK IX TIJDELIJKE PROJECTEN
  1. [AFDELING 1 TIJDELIJKE PROJECTEN IN DE CLB'S (ing. decr. 14 februari 2003, art. VI. 15) ]
  2. [AFDELING 2 SPECIFIEKE TIJDELIJKE PROJECTEN (ing. decr. 14 februari 2003, art. VI. 15) ]
 10. HOOFDSTUK X SAMENWERKING
  1. AFDELING 1 REGIONALE ONDERSTEUNINGSCEL
  2. AFDELING 2 [NET- EN DISCIPLINE-OVERSTIJGENDE (verv. dec. 14 februari 2003, art. VI. 16) ] SAMENWERKING
  3. AFDELING 3 NETGEBONDEN PERMANENTE ONDERSTEUNING
  4. AFDELING 4 OVERDRACHT VAN OMKADERINGSGEWICHTEN TUSSEN CENTRA
 11. HOOFDSTUK XI KWALITEITSZORG
 12. HOOFDSTUK XII TERUGVORDERINGEN, INHOUDINGEN EN SANCTIES
  1. AFDELING 1 TERUGVORDERINGEN
  2. AFDELING 2 ADMINISTRATIEVE SANCTIES
  3. AFDELING 3 STRAFSANCTIES
 13. HOOFDSTUK XIII WIJZIGINGSBEPALINGEN
  1. AFDELING 1 WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 29 MEI 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGEVING
  2. AFDELING 2 WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 1 APRIL 1960 BETREFFENDE DE PSY-CHO-MEDISCH-SOCIALE CENTRA
  3. AFDELING 3 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN BEPAALDE PERSONEELSLEDEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS
  4. AFDELING 4 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN SOMMIGE PERSONEELSLEDEN VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS EN DE GESUBSIDIEERDE PSYCHO-MEDISCH-SOCIALE CENTRA
  5. AFDELING 5 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 17 JULI 1991 BETREFFENDE INSPECTIE EN PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN
  6. AFDELING 6 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 23 OKTOBER 1991 BETREFFENDE DE MEDEZEGGENSCHAP IN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS
  7. AFDELING 7 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 TOT OPRICHTING VAN ONDERHANDELINGSCOMITES IN HET VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS
  8. AFDELING 8 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 25 FEBRUARI 1997 BASISONDERWIJS
  9. AFDELING 9 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 9 APRIL 1992 BETREFFENDE HET ONDERWIJS - III
 14. HOOFDSTUK XIV OPHEFFINGSBEPALINGEN
 15. HOOFDSTUK XV OVERGANGSBEPALINGEN
  1. AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
  2. AFDELING 2 OPRICHTING VAN DE CENTRA
  3. AFDELING 3 PERSONEELSFORMATIE
  4. AFDELING 4 OVERDRACHT VAN DE PERSONEELSLEDEN
  5. AFDELING 5 OVERDRACHT NAAR DE INSPECTIE
  6. AFDELING 6 WERKINGSBUDGET
  7. AFDELING 7 TIJDELIJKE STUURGROEP
 16. HOOFDSTUK XVII INWERKINGTREDING

Inhoud

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 2. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 3. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 4. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK II OPDRACHTSVERKLARING EN WERKINGSBEGINSELEN

AFDELING 1 OPDRACHTSVERKLARING

Artikel 5. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 6. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 WERKINGSBEGINSELEN

Artikel 7. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 8. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 9. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 10. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 11. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 12. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 13. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 14. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 14bis. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 14ter. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK III STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Artikel 15. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 16. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 17. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 18. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 19. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 20. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 21. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 22. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 23. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 24. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 25. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 26. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK IV RELATIE TUSSEN DE CENTRA EN DE LEERLINGEN EN HUN OUDERS

Artikel 27. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 28. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 29. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 30. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 31. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK V SAMENWERKING TUSSEN CENTRA EN SCHOLEN

AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 32. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 33. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 34. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 35. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 36. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 37. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 BELEIDSPLAN OF BELEIDSCONTRACT

Artikel 38. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 39. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 40. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK VI FINANCIERINGS- OF SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRA

AFDELING 1 FINANCIERINGS- OF SUBSIDIERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRA

Artikel 41. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 42. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 43. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 44. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 FINANCIERING OF SUBSIDIERING VAN DE CENTRA

ONDERAFDELING A ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 45. (01/09/2018- ...)

...

ONDERAFDELING B AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN

Artikel 46. (01/09/2018- ...)

...

ONDERAFDELING C SALARISFINANCIERING OF -SUBSIDIERING

Artikel 47. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 48. (01/09/2011- ...)

...

Artikel 49. (01/09/2018- ...)

...

ONDERAFDELING D DE WERKINGSBUDGETTEN

Artikel 50. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 51. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 52. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 52bis. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 53. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 54. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 55. (01/09/2018- ...)

...

ONDERAFDELING E DE INVESTERINGSMIDDELEN

Artikel 56. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK VII PROGRAMMATIE EN RATIONALISATIE

AFDELING 1 HET WERKGEBIED

Artikel 57. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 58. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 59. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 PROGRAMMATIE

ONDERAFDELING A OPRICHTING VAN CENTRA

Artikel 60. (01/09/2018- ...)

...

ONDERAFDELING B FUSIES

Artikel 61. (01/09/2018- ...)

...

ONDERAFDELING C PROGRAMMATIENORMEN

Artikel 62. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 63. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 64. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 3 RATIONALISATIE

Artikel 65. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 65/1. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 66. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK VIII PERSONEELSFORMATIE

AFDELING 1 OMKADERINGSGEWICHT VAN HET CENTRUM

Artikel 67. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 GEWOGEN LEERLINGENAANTAL

Artikel 68. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 69. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 3 NORMEN VOOR HET OMKADERINGSGEWICHT PER AANTAL GEWOGEN LEER-LINGEN

Artikel 70. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 4 EXTRA OMKADERINGSGEWICHTEN

Artikel 71. (01/09/2018- ...)

...

[AFDELING 4/1 AANWENDINGSPERCENTAGE OMKADERING (ing. decr. 19 december 2014, art. 10, I: 1 januari 2015)]

Artikel 71/1. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 5 DE PERSONEELSFORMATIE

Artikel 72. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 73. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 74. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 75. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 76. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 77. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 78. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 6 PERSONEEL VOOR REKENING VAN HET WERKINGSBUDGET

Artikel 79. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 79/1. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 7 VAKANTIE VAN HET PERSONEEL VAN DE CENTRA

Artikel 80. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 81. (01/09/2018- ...)

...

[AFDELING 8 VORMING VAN HET PERSONEEL VAN DE CENTRA (ing. decr. 14 februari 2003, art. VI. 14) ]

Artikel 81bis. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK IX TIJDELIJKE PROJECTEN

[AFDELING 1 TIJDELIJKE PROJECTEN IN DE CLB'S (ing. decr. 14 februari 2003, art. VI. 15) ]

Artikel 82. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 83. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 84. (01/09/2018- ...)

...

[AFDELING 2 SPECIFIEKE TIJDELIJKE PROJECTEN (ing. decr. 14 februari 2003, art. VI. 15) ]

Artikel 84bis. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK X SAMENWERKING

AFDELING 1 REGIONALE ONDERSTEUNINGSCEL

Artikel 85. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 86. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 87. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 [NET- EN DISCIPLINE-OVERSTIJGENDE (verv. dec. 14 februari 2003, art. VI. 16) ] SAMENWERKING

Artikel 88. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 3 NETGEBONDEN PERMANENTE ONDERSTEUNING

Artikel 89. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 90. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 91. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 4 OVERDRACHT VAN OMKADERINGSGEWICHTEN TUSSEN CENTRA

Artikel 92. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 93. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK XI KWALITEITSZORG

Artikel 94. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 95. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 96. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 97. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 98. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 99. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 100. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 101. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK XII TERUGVORDERINGEN, INHOUDINGEN EN SANCTIES

AFDELING 1 TERUGVORDERINGEN

Artikel 102. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 103. (01/01/2010- ...)

...

Artikel 104. (01/01/2010- ...)

...

AFDELING 2 ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Artikel 105. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 106. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 107. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 3 STRAFSANCTIES

Artikel 108. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 109. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 110. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK XIII WIJZIGINGSBEPALINGEN

AFDELING 1 WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 29 MEI 1959 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DE ONDERWIJSWETGEVING

Artikel 111. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 112. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 113. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 114. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 1 APRIL 1960 BETREFFENDE DE PSY-CHO-MEDISCH-SOCIALE CENTRA

Artikel 115. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 116. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 117. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 3 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN BEPAALDE PERSONEELSLEDEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Artikel 118. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 119. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 120. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 121. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 122. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 123. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 124. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 125. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 126. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 127. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 128. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 129. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 130. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 131. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 132. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 133. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 134. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 135. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 136. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 137. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 138. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 139. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 140. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 4 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 27 MAART 1991 BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN SOMMIGE PERSONEELSLEDEN VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS EN DE GESUBSIDIEERDE PSYCHO-MEDISCH-SOCIALE CENTRA

Artikel 141. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 142. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 143. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 144. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 145. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 146. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 147. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 148. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 149. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 150. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 151. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 152. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 153. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 154. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 155. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 156. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 157. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 5 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 17 JULI 1991 BETREFFENDE INSPECTIE EN PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

Artikel 158. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 159. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 160. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 161. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 162. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 163. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 164. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 165. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 166. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 6 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 23 OKTOBER 1991 BETREFFENDE DE MEDEZEGGENSCHAP IN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

Artikel 167. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 7 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 TOT OPRICHTING VAN ONDERHANDELINGSCOMITES IN HET VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

Artikel 168. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 8 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 25 FEBRUARI 1997 BASISONDERWIJS

Artikel 169. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 9 WIJZIGINGEN AAN HET DECREET VAN 9 APRIL 1992 BETREFFENDE HET ONDERWIJS - III

Artikel 170. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 171. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 172. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 173. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK XIV OPHEFFINGSBEPALINGEN

Artikel 174. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK XV OVERGANGSBEPALINGEN

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 175. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 176. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 2 OPRICHTING VAN DE CENTRA

Artikel 177. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 178. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 179. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 180. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 3 PERSONEELSFORMATIE

Artikel 181. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 182. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 183. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 184. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 185. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 186. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 187. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 4 OVERDRACHT VAN DE PERSONEELSLEDEN

Artikel 188. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 189. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 190. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 191. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 192. (01/09/2007- ...)

De personeelsleden van de PMS-centra en de MST-equipes worden op 1 september 2000 overgedra-gen met behoud van hun geldelijke anciënniteit.

De sociale anciënniteit van de personeelsleden van de MST-equipes wordt vanaf 1 september 2000 en ongeacht de geldelijke anciënniteit berekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen.

Voor wat betreft de periode vóór 1 september 2000 gelden volgende bepalingen:
1° bij de berekening van de sociale anciënniteit wordt enkel rekening gehouden met de geldelijke anciënniteit verworven in een gesubsidieerde MST-equipe;
2° het aantal dagen ziekte- of gebrekkigheidsverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit wordt bepaald op vijftien dagen, waarbij geen rekening wordt gehouden met het reeds genoten aantal dagen wegens ziekte of gebrekkigheid.

De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd dit artikel geheel of gedeeltelijk op te heffen.

Artikel 192. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 193. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 194. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 195. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 5 OVERDRACHT NAAR DE INSPECTIE

Artikel 196. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 6 WERKINGSBUDGET

Artikel 197. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 198. (01/09/2018- ...)

...

AFDELING 7 TIJDELIJKE STUURGROEP

Artikel 199. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 200. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 201. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 202. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 203. (01/09/2018- ...)

...

Artikel 204. (01/09/2018- ...)

...

HOOFDSTUK XVII INWERKINGTREDING

Artikel 205. (01/09/2018- ...)

...