Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van [de entiteiten van de Vlaamse administratie] die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan

Datum 28/04/2000

Inhoud

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

Over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt bij de bevoegde adviescommissie advies uitgebracht door :
1° het Departement Landbouw en Visserij;
2° ...
3° het Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
4° het Departement Omgeving;
5° het Agentschap voor Binnenlands Bestuur;
6° Toerisme Vlaanderen;
7° het Agentschap Innoveren en Ondernemen;
8° naar gelang van de provincie, de betrokken erkende Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij;
9° het Agentschap voor Natuur en Bos;
10° de Vlaamse Milieumaatschappij;
11° de Vlaamse Landmaatschappij;
12° de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;
13° het agentschap van het beleidsdomein Omgeving dat belast is met het uitvoeren van het beleid inzake onroerend erfgoed.
14° Sport Vlaanderen.

Artikel 2. (01/07/2006- ...)

...

Artikel 3. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 4. (... - ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.