Decreet houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij koninklijk besluit van 16 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlandse taalgebied en de particulieren

Datum 30/06/1981

Algemene info

Datum staatsblad 10/11/1981
Pagina staatsblad 14149

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Zie ook 18/07/1966 Gecoördineerde Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken 02/08/1966 7799

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Zie ook 18/07/1966 Gecoördineerde Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken 02/08/1966 7799 12.
Zie ook 18/07/1966 Gecoördineerde Wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken 02/08/1966 7799 33.

Inhoud

Artikel 1. (... - ...)

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

(Zie: artikel 129 Gecoördineerde Grondwet)

Artikel 2. (... - ...)

Dit decreet is van toepassing op:

1° de plaatselijke diensten van het Nederlands taalgebied, waarvan de werkkring uitsluitend het ambtsgebied van gemeenten zonder speciale taalregeling betreft;

2° de gewestelijke diensten, waarvan de werkkring zich beperkt tot het Nederlands taalgebied, en uitsluitend gemeenten zonder speciale taalregeling betreft.

Artikel 3. (... - ...)

De particulieren, bedrijven inbegrepen, gevestigd in een gemeente zonder speciale taalregeling uit het Nederlands taalgebied, gebruiken uitsluitend het Nederlands in hun betrekkingen met de in artikel 2 bedoelde diensten.

Artikel 4. (... - ...)

De sancties en het toezicht bedoeld in de hoofdstukken VII en VIII van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken zijn van toepassing op de bij dit decreet bepaalde regeling.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/07/2024