Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I

Datum 28/06/2002

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN
 2. HOOFDSTUK II ALGEMENE BEPALING
 3. HOOFDSTUK III RECHT OP INSCHRIJVING
  1. Afdeling 1 Beginselen
  2. Afdeling 2 Voorrangsregelingen
  3. Afdeling 3 Weigering
  4. Afdeling 4 Procedure
 4. HOOFDSTUK IV INSTITUTIONELE BEPALINGEN
  1. Afdeling 1 De lokale overlegplatforms
   1. Onderafdeling 1 Oprichting en samenstelling
   2. Onderafdeling 2 Bevoegdheid
   3. Onderafdeling 3 Werking
  2. Afdeling 2 De Commissie inzake leerlingenrechten
   1. Onderafdeling 1 Oprichting en samenstelling
   2. Onderafdeling 2 Bevoegdheid
   3. Onderafdeling 3 Werking
 5. HOOFDSTUK V RECHTSBESCHERMING
 6. HOOFDSTUK VI GEÏNTEGREERD ONDERSTEUNINGSAANBOD
  1. AFDELING 1 BASISONDERWIJS EN EERSTE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
   1. ONDERAFDELING 1 GELIJKEKANSENINDICATOREN
   2. ONDERAFDELING 2 TOEKENNING VAN DE MIDDELEN
   3. ONDERAFDELING 3 AANWENDING VAN DE MIDDELEN
   4. ONDERAFDELING 4 OVERGANGSMAATREGELEN
  2. AFDELING 2 TWEEDE EN DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
   1. ONDERAFDELING 1 GELIJKEKANSENINDICATOREN
   2. ONDERAFDELING 2 TOEKENNING VAN DE MIDDELEN
   3. ONDERAFDELING 3 AARD VAN DE MIDDELEN
   4. ONDERAFDELING 4 AANWENDING VAN DE MIDDELEN
   5. ONDERAFDELING 5 OVERGANGSMAATREGELEN
  3. AFDELING 3 TIJDELIJKE MAATREGEL
  4. AFDELING 4 EXTRA BEGELEIDING
  5. [AFDELING 5 BUITENGEWOON BASISONDERWIJS EN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]
   1. [Onderafdeling 1. Gelijkekansenindicatoren (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]
   2. [Onderafdeling 2. Toekenning van de middelen (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]
   3. [Onderafdeling 3. Aanwending van de middelen (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]
 7. HOOFDSTUK VII [... (opgeh. Decr. 22 juni 2007, art. IX.32, I: 1 september 2007)]
 8. HOOFDSTUK VIII TIJDELIJK PROJECT KUNSTINITIATIE
 9. HOOFDSTUK IX WIJZIGINGSBEPALINGEN
  1. AFDELING 1 BASISONDERWIJS
  2. AFDELING 2 SECUNDAIR ONDERWIJS
  3. AFDELING 3 CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
 10. HOOFDSTUK X ANDERE BEPALINGEN
 11. HOOFDSTUK XI INWERKINGTREDING

Inhoud

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel I.1. (... - ...)

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel I.2. (01/09/2010- ...)

De bepalingen van dit decreet zijn, tenzij anders vermeld, van toepassing op het basisonderwijs, zijnde het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het secundair onderwijs, zijnde het gewoon voltijds secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de leertijd en het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Artikel I.3. (01/09/2012- ...)

De bepalingen van dit decreet moeten worden gelezen in het licht van :
1° het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt;
2° het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie;
3° het bevorderen van sociale mix en cohesie;
4° onverminderd de toepassing van punt 1°, 2°, en 3°, voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, daarnaast ook de bescherming van de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen en het behoud van het Nederlandstalige karakter van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs.

De rechten bepaald in dit decreet moeten worden uitgeoefend met respect voor de fundamentele vrijheden van de school, inzonderheid het recht om een eigen pedagogisch project en een eigen schoolreglement te ontwikkelen, de belangen van de schoolgemeenschap en het recht op onderwijs van de individuele leerling.

HOOFDSTUK II ALGEMENE BEPALING

Artikel II.1. (01/01/2017- ...)

...

HOOFDSTUK III RECHT OP INSCHRIJVING

Afdeling 1 Beginselen

Artikel III.1. (01/09/2012- ...)

...

Afdeling 2 Voorrangsregelingen

Artikel III.2. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.3. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.4. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.5. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.6. (01/09/2012- ...)

...

Afdeling 3 Weigering

Artikel III.7. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.7bis. (... - ...)

[... (opgeh. decr. 15 juli 2005, art. 2, I: 1 september 2005) ]

Artikel III.8. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.9. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.10. (01/09/2012- ...)

...

Afdeling 4 Procedure

Artikel III.11. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.12. (01/09/2012- ...)

...

Artikel III.13. (01/09/2012- ...)

...

HOOFDSTUK IV INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Afdeling 1 De lokale overlegplatforms

Onderafdeling 1 Oprichting en samenstelling

Artikel IV.1. (01/01/2017- ...)

...

Artikel IV.2. (01/01/2017- ...)

...

Artikel IV.3. (01/01/2017- ...)

...

Onderafdeling 2 Bevoegdheid

Artikel IV.4. (01/01/2017- ...)

...

Onderafdeling 3 Werking

Artikel IV.5. (01/01/2017- ...)

...

Afdeling 2 De Commissie inzake leerlingenrechten

Onderafdeling 1 Oprichting en samenstelling

Artikel IV.6. (01/01/2017- ...)

...

Artikel IV.7. (01/01/2017- ...)

...

Onderafdeling 2 Bevoegdheid

Artikel IV.8. (01/01/2017- ...)

...

Artikel IV.8bis. (01/09/2012- ...)

De Commissie toetst een voorstel van aanmeldingsprocedure aan de uitgangspunten van dit decreet, als vermeld in artikel 1.3, en de bepalingen inzake de aanmeldingsprocedures en het inschrijvingsrecht, als vermeld in afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk IV van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en deel III, titel 2, hoofdstukken 1/1 en 1/2, van de Codex Secundair Onderwijs.

Onderafdeling 3 Werking

Artikel IV.9. (01/01/2017- ...)

...

Artikel IV.10. (01/01/2017- ...)

...

Artikel IV.11. (... - ...)

[... (opgeh. decr. 15 juli 2005, art. 2, I: 1 september 2005) ]

HOOFDSTUK V RECHTSBESCHERMING

Artikel V.1. (01/09/2012- ...)

...

Artikel V.2. (01/09/2012- ...)

...

Artikel V.3. (01/09/2012- ...)

...

Artikel V.4. (01/09/2012- ...)

...

Artikel V.5. (01/09/2012- ...)

...

Artikel V.6. (01/09/2012- ...)

...

Artikel V.7. (... - ...)

[... (opgeh. decr. 15 juli 2005, art. 2, I: 1 september 2005) ]

HOOFDSTUK VI GEÏNTEGREERD ONDERSTEUNINGSAANBOD

AFDELING 1 BASISONDERWIJS EN EERSTE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Artikel VI.1. (01/05/2011- ...)

...

ONDERAFDELING 1 GELIJKEKANSENINDICATOREN

Artikel VI.2. (01/05/2011- ...)

...

ONDERAFDELING 2 TOEKENNING VAN DE MIDDELEN

Artikel VI.3. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.3bis. (01/09/2012- ...)

...

Artikel VI.4. (01/05/2011- ...)

...

ONDERAFDELING 3 AANWENDING VAN DE MIDDELEN

Artikel VI.5. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.6. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.7. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.8. (01/05/2011- ...)

...

ONDERAFDELING 4 OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel VI.9. (01/05/2011- ...)

...

AFDELING 2 TWEEDE EN DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Artikel VI.10. (01/05/2011- ...)

...

ONDERAFDELING 1 GELIJKEKANSENINDICATOREN

Artikel VI.11. (01/05/2011- ...)

..

ONDERAFDELING 2 TOEKENNING VAN DE MIDDELEN

Artikel VI.12. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.13. (01/05/2011- ...)

..

ONDERAFDELING 3 AARD VAN DE MIDDELEN

Artikel VI.14. (01/05/2011- ...)

...

ONDERAFDELING 4 AANWENDING VAN DE MIDDELEN

Artikel VI.15. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.16. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.17. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.18. (01/05/2011- ...)

...

ONDERAFDELING 5 OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel VI.19. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.19bis. (01/09/2012- ...)

...

AFDELING 3 TIJDELIJKE MAATREGEL

Artikel VI.20. (01/05/2011- ...)

...

AFDELING 4 EXTRA BEGELEIDING

Artikel VI.21. (01/09/2008- ...)

...

[AFDELING 5 BUITENGEWOON BASISONDERWIJS EN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]

Artikel VI.22. (01/05/2011- ...)

...

[Onderafdeling 1. Gelijkekansenindicatoren (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]

Artikel VI.23. (01/05/2011- ...)

...

[Onderafdeling 2. Toekenning van de middelen (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]

Artikel VI.24. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.25. (01/05/2011- ...)

..

[Onderafdeling 3. Aanwending van de middelen (ing. decr. 8 mei 2009, art. IX.7, I: 1 september 2009)]

Artikel VI.26. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.27. (01/05/2011- ...)

...

Artikel VI.28. (01/05/2011- ...)

...

HOOFDSTUK VII [... (opgeh. Decr. 22 juni 2007, art. IX.32, I: 1 september 2007)]

Artikel VII.1. (01/09/2007- ...)

...

Artikel VII.2. (01/09/2007- ...)

...

Artikel VII.3. (01/09/2007- ...)

...

Artikel VII.4. (01/09/2007- ...)

...

HOOFDSTUK VIII TIJDELIJK PROJECT KUNSTINITIATIE

Artikel VIII.1. (01/01/2017- ...)

...

Artikel VIII.2. (01/01/2017- ...)

...

Artikel VIII.3. (01/01/2017- ...)

...

Artikel VIII.4. (01/01/2017- ...)

...

Artikel VIII.5. (01/01/2017- ...)

...

Artikel VIII.6. (01/01/2017- ...)

...

HOOFDSTUK IX WIJZIGINGSBEPALINGEN

AFDELING 1 BASISONDERWIJS

Artikel IX.1. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997)

Artikel IX.2. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 31 van hetzelfde decreet op)

Artikel IX.3. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 37 van hetzelfde decreet)

Artikel IX.4. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 62 van hetzelfde decreet)

Artikel IX.5. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 68 van hetzelfde decreet)

Artikel IX.6. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Voegt artikel 71bis in in hetzelfde decreet)

Artikel IX.7. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 125 van hetzelfde decreet)

Artikel IX.8. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt de artikelen 138 en 139 en voegt de artikelen 139bis t.e.m. 139novies in, in hetzelfde decreet)

Artikel IX.9. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 140 van hetzelfde decreet)

Artikel IX.10. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 145 van hetzelfde decreet op)

Artikel IX.11. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Heft artikel 156 van hetzelfde decreet op)

AFDELING 2 SECUNDAIR ONDERWIJS

Artikel IX.12. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 6 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving)

Artikel IX.13. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 6quater van dezelfde wet)

Artikel IX.14. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 24 van dezelfde wet)

AFDELING 3 CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

Artikel IX.15. (... - ...)

(niet opgenomen)

(Wijzigt artikel 41 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding)

HOOFDSTUK X ANDERE BEPALINGEN

Artikel X.1. (01/05/2011- ...)

...

Artikel X.1bis. (01/05/2011- ...)

...

Artikel X.2. (31/08/2012- ...)

...

HOOFDSTUK XI INWERKINGTREDING

Artikel XI.1. (... - ...)

De bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 september 2002, uitgezonderd:

1° artikel IV.4, 6°, IX.2, IX.3, IX.5, IX.6, IX.14 en IX.15, evenals de bepalingen van afdeling 2 van hoofdstuk IV en de bepalingen van hoofdstuk III en V, die alle in werking treden op 1 januari 2003;

2° de bepalingen van hoofdstuk VII, die in werking treden op 1 september 2003.

Dit decreet wordt ten laatste tegen 1 september 2006 onderworpen aan een evaluatie.