Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Datum 27/09/2007

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK II Voorwaarden met betrekking tot de aanpassingswerkzaamheden
  3. HOOFDSTUK III Voorwaarden met betrekking tot de verbeteringswerkzaamheden
  4. HOOFDSTUK IV Overgangs-, opheffings- en slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 81, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2000, en op artikel 83;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994, 28 november 2003, 6 februari 2004, 23 april 2004, 19 mei 2006, 30 juni 2006 en 2 maart 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 december 2003 betreffende de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007 en 28 juni 2007,

Besluit :
 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1. (01/06/2019- ...)

...

Artikel 2. (01/06/2019- ...)

...

Artikel 3. (01/06/2019- ...)

...

Artikel 4. (01/06/2019- ...)

...

Artikel 5. (01/06/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Voorwaarden met betrekking tot de aanpassingswerkzaamheden

Artikel 6. (01/06/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III Voorwaarden met betrekking tot de verbeteringswerkzaamheden

Artikel 7. (01/06/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV Overgangs-, opheffings- en slotbepalingen

Artikel 8. (01/06/2019- ...)

...

Artikel 9. (01/06/2019- ...)

...

Artikel 10. (01/06/2019- ...)

...

Artikel 11. (01/06/2019- ...)

...