Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand

Datum 07/03/2008

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen
 2. HOOFDSTUK II Doel en basisprincipes van de bijzondere jeugdbijstand
  1. Afdeling I Doel
  2. Afdeling II Basisprincipes
 3. HOOFDSTUK III Vrijwillige jeugdbijstand
  1. [Afdeling I Werkingsprincipe (verv. decr. 21 juli 2013, art. 16, I: 24 augustus 2013)]
  2. Afdeling II Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
   1. Onderafdeling I Algemene bepalingen
   2. Onderafdeling II Bureau voor Bijzondere Jeugdbijstand
   3. Onderafdeling III Preventiecel
   4. Onderafdeling IV Sociale dienst voor vrijwillige jeugdbijstand
   5. Onderafdeling V Secretariaat
  3. Afdeling III Bemiddelingscommissie voor Bijzondere Jeugdbijstand
   1. Onderafdeling I Algemene bepalingen
   2. Onderafdeling II Secretariaat
   3. Onderafdeling III Taken
   4. Onderafdeling IV Bemiddelingsprocedure
  4. Afdeling IV Voortzetting van de hulp- en bijstandsverlening vanaf achttien jaar
 4. HOOFDSTUK IV Gerechtelijke jeugdbijstand
  1. Afdeling I De bevoegdheid van de jeugdrechtbank voor het nemen van afdwingbare pedagogische maatregelen
  2. Afdeling II De afdwingbare pedagogische maatregelen
   1. Onderafdeling I Algemene maatregelen
   2. Onderafdeling II Maatregelen in geval van hoogdringendheid
  3. Afdeling III Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand
 5. HOOFDSTUK V Voorzieningen
  1. Afdeling I [Gemeenschapsinstellingen en Vlaamse detentiecentra (verv. decr. 15 juli 2016, art. 60, I: 29 augustus 2016)]
  2. Afdeling II Private voorzieningen
  3. Afdeling III Preventieve vaccinaties
 6. HOOFDSTUK VI Financiering
  1. Afdeling I Fonds Jongerenwelzijn
   1. Onderafdeling I Oprichting
   2. Onderafdeling II Missie, taken en bevoegdheden
   3. Onderafdeling III Bestuur en werking
   4. Onderafdeling IV Financiële middelen
   5. Onderafdeling V Algemene bepalingen
  2. Afdeling II Bijdragen en bestemming loon
 7. HOOFDSTUK VII Slotbepalingen

Inhoud

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 2. (18/04/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II Doel en basisprincipes van de bijzondere jeugdbijstand

Afdeling I Doel

Artikel 3. (14/04/2019- ...)

...

Artikel 4. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling II Basisprincipes

Artikel 5. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 5/1. (29/08/2016- ...)

...

Artikel 6. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 7. (14/04/2019- ...)

...

Artikel 8. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 9. (18/04/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III Vrijwillige jeugdbijstand

[Afdeling I Werkingsprincipe (verv. decr. 21 juli 2013, art. 16, I: 24 augustus 2013)]

Artikel 10. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 11. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling II Comité voor Bijzondere Jeugdzorg

Onderafdeling I Algemene bepalingen

Artikel 12. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 13. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 14. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 15. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling II Bureau voor Bijzondere Jeugdbijstand

Artikel 16. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 17. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling III Preventiecel

Artikel 18. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 19. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling IV Sociale dienst voor vrijwillige jeugdbijstand

Artikel 20. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 21. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 22. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 23. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 24. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling V Secretariaat

Artikel 25. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling III Bemiddelingscommissie voor Bijzondere Jeugdbijstand

Onderafdeling I Algemene bepalingen

Artikel 26. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 27. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 28. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 29. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling II Secretariaat

Artikel 30. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling III Taken

Artikel 31. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 32. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 33. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling IV Bemiddelingsprocedure

Artikel 34. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 35. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling IV Voortzetting van de hulp- en bijstandsverlening vanaf achttien jaar

Artikel 36. (18/04/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV Gerechtelijke jeugdbijstand

Afdeling I De bevoegdheid van de jeugdrechtbank voor het nemen van afdwingbare pedagogische maatregelen

Artikel 37. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling II De afdwingbare pedagogische maatregelen

Onderafdeling I Algemene maatregelen

Artikel 38. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 39. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 40. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 41. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 42. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling II Maatregelen in geval van hoogdringendheid

Artikel 43. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling III Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand

Artikel 44. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 45. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 46. (18/04/2019- ...)

...

HOOFDSTUK V Voorzieningen

Afdeling I [Gemeenschapsinstellingen en Vlaamse detentiecentra (verv. decr. 15 juli 2016, art. 60, I: 29 augustus 2016)]

Artikel 47. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 47/1. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling II Private voorzieningen

Artikel 48. (14/04/2019- ...)

...

Artikel 49. (14/04/2019- ...)

...

Artikel 50. (14/04/2019- ...)

...

Artikel 51. (14/04/2019- ...)

...

Artikel 52. (14/04/2019- ...)

...

Artikel 52/1. (14/04/2019- ...)

...

Afdeling III Preventieve vaccinaties

Artikel 53. (14/04/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VI Financiering

Afdeling I Fonds Jongerenwelzijn

Onderafdeling I Oprichting

Artikel 54. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling II Missie, taken en bevoegdheden

Artikel 55. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 56. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 57. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 58. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling III Bestuur en werking

Artikel 59. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 60. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 61. (01/01/2019- ...)

...

Onderafdeling IV Financiële middelen

Artikel 62. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 63. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 64. (18/04/2019- ...)

...

Onderafdeling V Algemene bepalingen

Artikel 65. (18/04/2019- ...)

...

Afdeling II Bijdragen en bestemming loon

Artikel 66. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 67. (18/04/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VII Slotbepalingen

Artikel 68. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 69. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 70. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 70/1. (18/04/2019- ...)

...

Artikel 71. (18/04/2019- ...)

...