Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Datum 16/12/2011

Inhoudstafel

 1. Bijlage De statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
  1. HOOFDSTUK I Algemene bepaling
  2. HOOFDSTUK II Bestuursorganen van de Maatschappij
   1. Afdeling 1 De algemene vergadering
   2. Afdeling 2 De raad van bestuur
   3. Afdeling 3 De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal
  3. HOOFDSTUK III De raad van directeuren

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, artikel 2, vierde lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 december 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Gelet op het begrotingsakkoord verleend op 12 december 2011;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (18/09/2023- ...)

...

Artikel 2. (18/09/2023- ...)

...

Artikel 3. (18/09/2023- ...)

...

Bijlage De statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (... - ...)

HOOFDSTUK I Algemene bepaling (... - ...)

(18/09/2023- ...)

...

HOOFDSTUK II Bestuursorganen van de Maatschappij (... - ...)

Afdeling 1 De algemene vergadering (... - ...)

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

Afdeling 2 De raad van bestuur (... - ...)

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

(18/09/2023- ...)

...

Afdeling 3 De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal (... - ...)

(18/09/2023- ...)

...

HOOFDSTUK III De raad van directeuren (... - ...)

(18/09/2023- ...)

...


Vlaamse Codex, officiƫle website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/05/2024