Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Datum 20/01/2012

Algemene info

Datum staatsblad 07/03/2012
Pagina staatsblad 14117
Datum inwerkingtreding 01/01/2013
Geldig tot 31/12/2023

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 10/01/2024 3630
Gewijzigd bij 21/12/2012 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 31/12/2012 88576
Gewijzigd bij 21/03/2014 Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten 15/05/2014 39485
Gewijzigd bij 03/07/2015 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 15/07/2015 46058
Gewijzigd bij 04/12/2015 Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft 15/12/2015 73909
Gewijzigd bij 18/12/2015 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 29/12/2015 79981
Gewijzigd bij 24/06/2016 Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 16/08/2016 52201
Gewijzigd bij 23/12/2016 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 29/12/2016 91053
Gewijzigd bij 12/05/2017 Decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd 31/05/2017 60393
Gewijzigd bij 22/12/2017 Decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen 09/02/2018 9897
Gewijzigd bij 06/07/2018 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 30/08/2018 67197
Gewijzigd bij 13/07/2018 Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 03/08/2018 61157
Gewijzigd bij 03/04/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 09/04/2020 25529
Gewijzigd bij 10/07/2020 Decreet tot wijziging van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 23/07/2020 55203
Zie ook 15/05/1991 Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 13/07/1991 15750
Zie ook 14/09/2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 24/10/2012 65334
Zie ook 07/09/2018 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid 11/10/2018 76956
Zie ook 03/04/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 09/04/2020 25529
Zie ook 01/07/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 11/08/2022 61878
Heft op 18/07/2008 Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 26/09/2008 50149

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 10/01/2024 3630 57.

Inhoud

Artikel 1. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 2. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 3. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.
Zie ook 07/09/2018 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid 2.

Inhoud

...

Artikel 4. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 5. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 6. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 7. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 8. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 9. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 10. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 11. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 12. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 13. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 14. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 15. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 16. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 17. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 17/1. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 17/2. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 18. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19/1. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19/2. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19/3. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19/4. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19/5. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19/6. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 19/7. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 20. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 21. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...

Artikel 22. (01/01/2024- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/11/2023 Decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk (citeeropschrift: "Jeugddecreet van 23 november 2023") 57.

Inhoud

...


Vlaamse Codex, officiƫle website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024