Ministerieel besluit houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 1 juli 2014

Datum 06/02/2014

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, de artikelen 7.1.1 en 7.1.2, vervangen bij decreet van 13 juli 2012 en gewijzigd bij decreet van 28 juni 2013, artikel 7.1.3, artikel 7.1.4/1, ingevoegd bij decreet van 13 juli 2012 en gewijzigd bij decreet van 28 juni 2013 en artikel 7.1.5, gewijzigd bij decreet van 13 juli 2012;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.2/1.1, ingevoegd bij besluit van 21 december 2012 en artikel 6.2/1.6, ingevoegd bij besluit van 21 december 2012;

Gelet op het rapport van het Vlaams Energieagentschap van 18 december 2013,

Besluit :

Artikel 1. (13/03/2014- ...)

Voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 18 december 2013 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit,vastgesteld als volgt :
1° zonne-energie :
a) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) tot en met 10 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2014 : de bandingfactor bedraagt 0;
b) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 250 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2014 : de bandingfactor bedraagt 0,687;
c) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2014 : de bandingfactor bedraagt 0,593.

Artikel 2. (13/03/2014- ...)

Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het rapport van het Vlaams Energieagentschap van 18 december 2013 ter uitvoering van artikel 7.1.4/1, § 1, zesde lid van het Energiedecreet en artikel 6.2/1.3 van het Energiebesluit geactualiseerd en aangepast, gevalideerd als volgt :
1° zonne-energie :
a) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) tot en met 10 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0;
b) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 250 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,954;
c) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,788.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024