Decreet betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten [citeeropschrift: "Kunstendecreet"]

Datum 13/12/2013

Inhoudstafel

 1. TITEL 1 Inleidende bepalingen
 2. TITEL 2 Doelstelling en organisatie
  1. HOOFDSTUK 1 Doelstelling
  2. HOOFDSTUK 2 Organisatie kunstenbeleid
   1. [Afdeling 1 Strategische visienota (verv. decr. 29 juni 2018, art. 3, I: 1 januari 2019)]
   2. Afdeling 2 [... (opgeh. decr. 29 juni 2018, art. 5, I: 1 januari 2019)] complementair beleid
 3. TITEL 3 Subsidies aan kunstenaars en organisaties
  1. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen voor subsidievragen
  2. HOOFDSTUK 2 Specifieke bepalingen voor subsidievragen van kunstenaars
   1. Afdeling 1 Kortlopende beurzen
   2. Afdeling 2 Meerjarige beurzen
   3. Afdeling 3 Projectsubsidies
  3. HOOFDSTUK 3 Specifieke bepalingen voor subsidievragen van organisaties
   1. Afdeling 1 Werkingssubsidies
   2. Afdeling 2 Projectsubsidies
  4. HOOFDSTUK 4 Bepalingen inzake het oormerken van subsidies
  5. HOOFDSTUK 5 Kwaliteitsbeoordeling
   1. Afdeling 1 Organisatie van de kwaliteitsbeoordeling
    1. Onderafdeling 1 Pool van beoordelaars en pool van voorzitters
    2. Onderafdeling 2 Adviescommissie Kunsten
    3. Onderafdeling 3 Onverenigbaarheden
   2. Afdeling 2 Verloop van de kwaliteitsbeoordeling
  6. HOOFDSTUK 6 Bepalingen over betaling, toezicht, reserve en sanctie
   1. Afdeling 1 Betaling van een toegekende subsidie
   2. Afdeling 2 Toezicht op de subsidieaanwending en sancties
    1. Onderafdeling 1 Voorwaarden
    2. Onderafdeling 2 Verantwoording
    3. Onderafdeling 3 Toezicht op tijdigheid en volledigheid van een verantwoordingsdossier
    4. Onderafdeling 4 Toezicht op doelmatige en rechtmatige subsidieaanwending
   3. Afdeling 3 Reserve- en overdrachtsmogelijkheden voor meerjarige subsidies en sancties
 4. TITEL 4 Subsidies aan kunstinstellingen en ondersteunende organisaties
  1. HOOFDSTUK 1 Kunstinstellingen
  2. HOOFDSTUK 2 Ondersteunende organisaties
   1. Afdeling 1 Kunstensteunpunt
   2. Afdeling 2 Vlaams Architectuurinstituut
   3. Afdeling 3 Het Kunstenloket
  3. HOOFDSTUK 3 Algemene bepalingen
   1. Afdeling 1 Bepalingen voor het sluiten van een beheersovereenkomst
   2. Afdeling 2 Bepalingen voor het indienen van een beleidsplan
   3. Afdeling 3 Bepalingen voor de beoordeling en de subsidietoekenning
    1. Onderafdeling 1 Samenstelling van een beoordelingscommissie
    2. Onderafdeling 2 Beoordeling van een beleidsplan en toekenning van een subsidie of dotatie
 5. TITEL 5 Stimulerings-, promotie- en verwervingsbeleid
  1. HOOFDSTUK 1 Actief ondernemerschap bij kunstenaars en organisaties
   1. Afdeling 1 [... (opgeh. decr. 29 juni 2018, art. 30, I: 1 januari 2019)]
   2. Afdeling 2 [... (opgeh. decr. 29 juni 2018, art. 30, I: 1 januari 2019)]
   3. Afdeling 3 Cofinanciering van internationale kunstprojecten
  2. HOOFDSTUK 2 Internationale promotie en begeleiding
   1. Afdeling 1 Buitenlandse residenties
    1. Onderafdeling 1 Aanduiding van buitenlandse residentieplekken
    2. Onderafdeling 2 Residentietoelagen
   2. Afdeling 2 Buitenlandse presentaties
    1. Onderafdeling 1 Aanwezigheid op buitenlandse presentatieplekken
    2. Onderafdeling 2 Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten
    3. Onderafdeling 3 Doorbraaktrajecten
   3. Afdeling 3 Netwerken
  3. HOOFDSTUK 3 Verwerving en spreiding van kunst
   1. Afdeling 1 [Collectie Vlaamse Gemeenschap (verv. decr. 8 mei 2015, art. 19, I: 5 juni 2015)]
   2. Afdeling 2 Spreiding van kunstwerken
 6. TITEL 6 Inwerkingtreding, overgangs- en slotbepalingen

Inhoud

TITEL 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 2. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 3. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 4. (01/01/2022- ...)

...

TITEL 2 Doelstelling en organisatie

HOOFDSTUK 1 Doelstelling

Artikel 5. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 2 Organisatie kunstenbeleid

[Afdeling 1 Strategische visienota (verv. decr. 29 juni 2018, art. 3, I: 1 januari 2019)]

Artikel 7. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 [... (opgeh. decr. 29 juni 2018, art. 5, I: 1 januari 2019)] complementair beleid

Artikel 8. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 9. (01/01/2019- ...)

...

TITEL 3 Subsidies aan kunstenaars en organisaties

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen voor subsidievragen

Artikel 10. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 11. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 12. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 13. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 14. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 2 Specifieke bepalingen voor subsidievragen van kunstenaars

Afdeling 1 Kortlopende beurzen

Artikel 15. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 16. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 17. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Meerjarige beurzen

Artikel 18. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 19. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 20. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 3 Projectsubsidies

Artikel 21. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 22. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 23. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 24. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 3 Specifieke bepalingen voor subsidievragen van organisaties

Afdeling 1 Werkingssubsidies

Artikel 25. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 26. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 27. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 28. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 29. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Projectsubsidies

Artikel 30. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 32. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 33. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 4 Bepalingen inzake het oormerken van subsidies

Artikel 34. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 35. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 5 Kwaliteitsbeoordeling

Afdeling 1 Organisatie van de kwaliteitsbeoordeling

Onderafdeling 1 Pool van beoordelaars en pool van voorzitters

Artikel 36. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 37. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 2 Adviescommissie Kunsten

Artikel 39. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 3 Onverenigbaarheden

Artikel 41. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 42. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Verloop van de kwaliteitsbeoordeling

Artikel 43. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 44. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 45. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 46. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 47. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 48. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 49. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 6 Bepalingen over betaling, toezicht, reserve en sanctie

Afdeling 1 Betaling van een toegekende subsidie

Artikel 50. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Toezicht op de subsidieaanwending en sancties

Onderafdeling 1 Voorwaarden

Artikel 51. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 52. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 2 Verantwoording

Artikel 53. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 3 Toezicht op tijdigheid en volledigheid van een verantwoordingsdossier

Artikel 54. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 4 Toezicht op doelmatige en rechtmatige subsidieaanwending

Artikel 55. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 56. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 57. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 58. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 59. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 60. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 3 Reserve- en overdrachtsmogelijkheden voor meerjarige subsidies en sancties

Artikel 61. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 62. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 63. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 64. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 65. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 66. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 67. (01/01/2022- ...)

...

TITEL 4 Subsidies aan kunstinstellingen en ondersteunende organisaties

HOOFDSTUK 1 Kunstinstellingen

Artikel 68. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 69. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 70. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 2 Ondersteunende organisaties

Afdeling 1 Kunstensteunpunt

Artikel 71. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 72. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Vlaams Architectuurinstituut

Artikel 73. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 74. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 3 Het Kunstenloket

Artikel 75. (01/01/2018- ...)

...

Artikel 76. (01/01/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 3 Algemene bepalingen

Afdeling 1 Bepalingen voor het sluiten van een beheersovereenkomst

Artikel 77. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 78. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 79. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 80. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Bepalingen voor het indienen van een beleidsplan

Artikel 81. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 82. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 83. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 84. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 3 Bepalingen voor de beoordeling en de subsidietoekenning

Onderafdeling 1 Samenstelling van een beoordelingscommissie

Artikel 85. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 86. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 87. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 2 Beoordeling van een beleidsplan en toekenning van een subsidie of dotatie

Artikel 88. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 89. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 90. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 91. (01/01/2022- ...)

...

TITEL 5 Stimulerings-, promotie- en verwervingsbeleid

Artikel 92. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 1 Actief ondernemerschap bij kunstenaars en organisaties

Afdeling 1 [... (opgeh. decr. 29 juni 2018, art. 30, I: 1 januari 2019)]

Artikel 93. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 94. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 95. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 96. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 97. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 98. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 99. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 100. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 101. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 102. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 103. (01/09/2019- ...)

...

Artikel 104. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling 2 [... (opgeh. decr. 29 juni 2018, art. 30, I: 1 januari 2019)]

Artikel 105. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 106. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 107. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 108. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 109. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 110. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 111. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 112. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 113. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 114. (01/01/2019- ...)

...

Afdeling 3 Cofinanciering van internationale kunstprojecten

Artikel 115. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 116. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 117. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 118. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 119. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 120. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 121. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 122. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 123. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 2 Internationale promotie en begeleiding

Afdeling 1 Buitenlandse residenties

Onderafdeling 1 Aanduiding van buitenlandse residentieplekken

Artikel 124. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 125. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 126. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 127. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 128. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 2 Residentietoelagen

Artikel 129. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 130. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 131. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 132. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 133. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 134. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 135. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 136. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 137. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Buitenlandse presentaties

Onderafdeling 1 Aanwezigheid op buitenlandse presentatieplekken

Artikel 138. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 139. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 140. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 141. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 142. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 2 Tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten

Artikel 143. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 144. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 145. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 146. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 147. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 148. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 149. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 150. (01/01/2022- ...)

...

Onderafdeling 3 Doorbraaktrajecten

Artikel 151. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 152. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 153. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 154. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 155. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 156. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 3 Netwerken

Artikel 157. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 158. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 159. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 160. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 161. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 162. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 163. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 164. (01/01/2022- ...)

...

HOOFDSTUK 3 Verwerving en spreiding van kunst

Afdeling 1 [Collectie Vlaamse Gemeenschap (verv. decr. 8 mei 2015, art. 19, I: 5 juni 2015)]

Artikel 165. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 166. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 167. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 168. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 169. (01/01/2022- ...)

...

Afdeling 2 Spreiding van kunstwerken

Artikel 170. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 171. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 172. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 173. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 174. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 175. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 176. (01/01/2022- ...)

...

TITEL 6 Inwerkingtreding, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 177. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 178. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 179. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 180. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 181. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 182. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 183. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 184. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 185. (01/01/2022- ...)

...

Artikel 185. (01/01/2022- ...)

...