Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (citeeropschrift: "het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014")

Datum 16/05/2014

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Inleidende bepaling
 2. HOOFDSTUK 2 Definities
 3. HOOFDSTUK 3 Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid
  1. Afdeling 1 Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed
  2. Afdeling 2 Erkenning als onroerenderfgoedgemeente
  3. Afdeling 3 Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
  4. Afdeling 4 Erkenning als onroerenderfgoeddepot
  5. Afdeling 5 Aanduiding als erkende archeoloog
  6. Afdeling 6 Aanduiding als erkende metaaldetectorist
  7. Afdeling 7 Kwaliteitslabel onroerenderfgoedondernemers
 4. HOOFDSTUK 4 Inventarissen
  1. Afdeling 1 Criteria voor opname in de vastgestelde inventarissen
  2. [Afdeling 1/1. Ontsluiting (ing. BVR 2 september 2022, art. 29, I: 1 januari 2023)]
  3. [Afdeling 2 Rechtsgevolgen (verv. BVR 2 september 2022, art. 30, I: 1 januari 2023)]
   1. [Onderafdeling 1. Zorgplicht (ing. BVR 2 september 2022, art. 31, I: 1 januari 2023)]
   2. [Onderafdeling 2. Toelatingsplichten (ing. BVR 2 september 2022, art. 33, I: 1 januari 2023)]
   3. [Onderafdeling 3. Toelatingsprocedure voor handelingen aan onroerende goederen die opgenomen zijn in een vastgestelde inventaris (ing. BVR 2 september 2022, art. 34, I: 1 januari 2023)]
   4. [Onderafdeling 4. Advies erkende onroerenderfgoedgemeente (ing. BVR 2 september 2022, art. 35, I: 1 januari 2023)]
 5. HOOFDSTUK 5 Archeologie
  1. [Afdeling 1 Toevalsvondsten (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
  2. [Afdeling 2 Verplichtingen zakelijkrechthouders en gebruikers (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
  3. [Afdeling 3 Code van goede praktijk (ing. BVR. 4 december 2015, art. 12, I: 1 januari 2016)]
  4. [Afdeling 4 Archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
   1. [Onderafdeling 1. Gebieden waar geen archeologisch erfgoed of relevante kenniswinst te verwachten valt en vrijstellingen door erkende onroerenderfgoedgemeenten (verv. BVR 2 september 2022, art. 36, I: 1 januari 2023)]
   2. [Onderafdeling 2 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
   3. [Onderafdeling 3 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Indienen archeologienota (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
   4. [Onderafdeling 4. Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Uitvoering archeologienota waarvan akte is genomen (verv. BVR 14 december 2018, art. 54, I: 1 april 2019)]
   5. [Onderafdeling 5 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Indienen nota (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
   6. [Onderafdeling 6 Verplichtingen vergunningsverlener - Afwijkende vergunde werken (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
   7. [Onderafdeling 7 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Melding aanvang archeologische opgraving (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
   8. [Onderafdeling 8 Ontsluiting en publicatie (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
  5. [Afdeling 5 Archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
  6. [Afdeling 6 Beroepsprocedure (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)]
 6. HOOFDSTUK 6 Beschermingen en erfgoedlandschappen
  1. Afdeling 1 Algemene voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van beschermde goederen
   1. Onderafdeling 1 Generieke voorschriften
   2. Onderafdeling 2 Aanvullende voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van als monument beschermd werkend industrieel erfgoed
   3. Onderafdeling 3 Aanvullende voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van als monument beschermde orgels, beiaarden, klokken, klokkenspelen en uurwerken
  2. Afdeling 2 Toelatingsplichten
   1. Onderafdeling 1 Algemene bepalingen
   2. Onderafdeling 2 Generieke toelatingsplichten voor beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde archeologische sites
   3. Onderafdeling 3 Specifieke toelatingsplichten voor beschermde monumenten
   4. Onderafdeling 4 Handelingen in beschermde stads- en dorpsgezichten
   5. Onderafdeling 5 Specifieke toelatingsplichten voor beschermde cultuurhistorische landschappen
   6. Onderafdeling 6 Specifieke toelatingsplichten voor beschermde archeologische sites
   7. Onderafdeling 7 Specifieke toelatingsplichten voor het interieur van beschermde monumenten en voor de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken
   8. Onderafdeling 8 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermd industrieel erfgoed
   9. Onderafdeling 9 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermde orgels
   10. Onderafdeling 10 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermde klokken, klokkenspelen en beiaarden
   11. Onderafdeling 11 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermde uurwerken
   12. Onderafdeling 12 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument, stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap beschermde begraafplaatsen
  3. Afdeling 3 De toelatingsprocedure voor handelingen aan of in beschermde goederen
   1. Onderafdeling 1 Aanvraag en behandeling
   2. Onderafdeling 2 Beroepsprocedure
   3. Onderafdeling 3 Beroepsprocedure vergunningsplichtige handelingen
  4. Afdeling 4 De meldingsprocedure voor schadegevallen en noodmaatregelen
  5. [Afdeling 5. Databank van toelatingen en adviezen (verv. BVR 2 september 2022, art. 44, I: 1 januari 2023)]
  6. Afdeling 6 Herkenningsteken
  7. Afdeling 7 Erfgoedlandschappen
  8. [Afdeling 8 Informatieplicht met betrekking tot publiciteit (ing. BVR. 4 december 2015, art. 21, I: 1 januari 2016)]
 7. HOOFDSTUK 7 Onroerenderfgoedrichtplannen
 8. HOOFDSTUK 8 Beheer van onroerend erfgoed
  1. Afdeling 1 Beheersplannen
   1. Onderafdeling 1 Opdrachtgever
   2. Onderafdeling 2 Aanvraag tot opmaak
   3. Onderafdeling 3 Goedkeuring van de aanvraag tot opmaak
   4. Onderafdeling 4 Opmaak
   5. Onderafdeling 5 Indiening
   6. Onderafdeling 6 Goedkeuringsprocedure
   7. Onderafdeling 7 Geldigheidsduur
   8. Onderafdeling 8 Evaluatie en opvolging
   9. Onderafdeling 9 Aanpassingen
   10. Onderafdeling 10 Beroepsprocedure
  2. Afdeling 2 Beheerscommissies
  3. [Afdeling 3 Geïntegreerde beheersplannen (verv. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   1. [Onderafdeling 1 Opdrachtgever (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   2. [Onderafdeling 2 Verkenning (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   3. [Onderafdeling 3 Ontvankelijkheid van de verkenning Opdrachtgever (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   4. [Onderafdeling 4 Opmaak (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   5. [Onderafdeling 5 Indiening (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   6. [Onderafdeling 6 Goedkeuringsprocedure (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   7. [Onderafdeling 7 Geldigheidsduur (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   8. [Onderafdeling 8 Evaluatie en opvolging (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   9. [Onderafdeling 9 Aanpassingen (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
   10. [Onderafdeling 10 Beroepsprocedure (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)]
  4. [Afdeling 4 Open Erfgoed (ing. BVR. 4 december 2015, art. 25, I: 1 januari 2016)]
 9. HOOFDSTUK 9 Prijzen
  1. Afdeling 1 Onroerenderfgoedprijs
  2. Afdeling 2 Europese Landschapsprijs
 10. HOOFDSTUK 10 Subsidies
  1. Afdeling 1 Subsidies in het kader van samenwerkingsovereenkomsten
   1. Onderafdeling 1 De subsidiëring van erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst
   2. Onderafdeling 2 De subsidiëring van erkende onroerenderfgoeddepots in het kader van een samenwerkingsovereenkomst
   3. [Onderafdeling 3. De subsidiëring van erkende onroerenderfgoedgemeenten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst (ing. BVR 2 september 2022, art. 63, I: 1 januari 2023)]
   4. [Onderafdeling 4. De indexering van de subsidies in het kader van een samenwerkingsovereenkomst (ing. BVR 2 september 2022, art. 64, I: 1 januari 2023)]
  2. Afdeling 2 Subsidies in het kader van beheersovereenkomsten
   1. Onderafdeling 1 Algemene bepalingen
   2. Onderafdeling 2 Doelstelling en toepassingsgebied
   3. Onderafdeling 3 Toezicht op de naleving van de beheersovereenkomsten
   4. Onderafdeling 4 Procedurebepalingen
   5. Onderafdeling 5 Bijzondere bepalingen
  3. Afdeling 3 Projectsubsidies
   1. Onderafdeling 1 Toepassingsgebied
   2. Onderafdeling 2 Aard van de projectsubsidie
   3. Onderafdeling 3 De aanvraagprocedure
   4. Onderafdeling 4 De beoordeling van de projectvoorstellen
   5. Onderafdeling 5 Verantwoording van de aanwending van de subsidies en toezicht
 11. HOOFDSTUK 11 Premies
  1. [Afdeling 1. Werken en diensten waarvoor geen premies worden toegekend (verv. BVR 11 december 2020, art. 12, I: 15 december 2020)]
  2. Afdeling 2 Erfgoedpremie
   1. Onderafdeling 1 Beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten waarvoor een erfgoedpremie aangevraagd kan worden
   2. Onderafdeling 2 Twee procedures voor het aanvragen van de erfgoedpremie
   3. Onderafdeling 3 [... (opgeh. BVR 16 oktober 2020, art. 1, I: 10 december 2020)]
   4. Onderafdeling 4 Bedrag op basis waarvan de erfgoedpremie wordt berekend
   5. Onderafdeling 5 Premiepercentages
   6. Onderafdeling 6 Aantal aanvragen voor een erfgoedpremie per kalenderjaar
   7. Onderafdeling 7 Wijziging van de zakelijkrechthouder van de onroerende goederen, wijziging van de premienemer en wijziging van de werken waarvoor de premie is aangevraagd
   8. Onderafdeling 8 Aanvragen van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure
   9. Onderafdeling 9 Uitbetaling van de erfgoedpremie bij de standaardprocedure
   10. [Onderafdeling 10. De erfgoedpremie via oproep (verv. BVR 11 december 2020, art. 29, I: 15 december 2020)]
   11. [Onderafdeling 10/1. Oproep en preselectieronde (ing. BVR 11 december 2020, art. 32, I: 15 december 2020)]
   12. [Onderafdeling 10/2. Dossier voor de aanvraag van een erfgoedpremie via oproep (ing. BVR 11 december 2020, art. 33, I: 15 december 2020)]
   13. [Onderafdeling 10/3. Toekenning van de erfgoedpremie via oproep (ing. BVR 11 december 2020, art. 35, I: 15 december 2020)]
   14. [Onderafdeling 11. Uitbetaling van de erfgoedpremie via oproep (verv. BVR 11 december 2020, art. 44, I: 15 december 2020)]
  3. Afdeling 3 Onderzoekspremie
   1. [Onderafdeling 1. Voorafgaande onderzoeken waarvoor een onderzoekspremie aangevraagd kan worden (verv. BVR 11 december 2020, art. 50, I: 15 december 2020)]
   2. Onderafdeling 2 Bedrag op basis waarvan de onderzoekspremie wordt berekend
   3. Onderafdeling 3 Premiepercentages
   4. Onderafdeling 4 Aantal aanvragen voor een onderzoekspremie per kalenderjaar
   5. Onderafdeling 5 Wijziging van de zakelijkrechthouder van de onroerende goederen, wijziging van de premienemer en wijziging van de werken waarvoor een onderzoekspremie is aangevraagd
   6. Onderafdeling 6 Aanvragen van een onderzoekspremie
   7. Onderafdeling 7 Uitbetaling van de onderzoekspremie
   8. [Onderafdeling 8 Ontsluiting van de onderzoeksresultaten (verv. BVR 14 december 2018, art. 135, I: 1 januari 2019)]
  4. Afdeling 4 Meerjarenpremieovereenkomsten voor grote of langdurige werkzaamheden aan of in beschermde goederen of erfgoedlandschappen
   1. [Onderafdeling 1. Oproep voor projecten voor een meerjarenpremieovereenkomst (verv. BVR 11 december 2020, art. 57, I: 15 december 2020)]
   2. [Onderafdeling 2. Selectie van projecten die in aanmerking komen voor een meerjarenpremieovereenkomst (verv. BVR 11 december 2020, art. 61, I: 15 december 2020)]
   3. Onderafdeling 3 Inhoud van een meerjarenpremieovereenkomst
   4. Onderafdeling 4 Bijdragen in het kader van een meerjarenpremieovereenkomst
   5. Onderafdeling 5 Dossier per fase
   6. Onderafdeling 6 Voorschotten
   7. Onderafdeling 7 Einddossier en definitieve bijdrage
   8. Onderafdeling 8 Bijkomende erfgoedpremie
  5. Afdeling 5 Kwaliteit
  6. Afdeling 6 Terugbetaling van premies
  7. [Afdeling 7 Premie buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   1. [Onderafdeling 1 Archeologische opgravingen waarvoor geen premie voor buitensporige opgravingskosten wordt toegekend (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   2. [Onderafdeling 2 Archeologische opgravingen waarvoor een premie voor buitensporige opgravingskosten kan worden aangevraagd (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   3. [Onderafdeling 3 Bedrag van de premie voor buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   4. [Onderafdeling 4 Aantal premies voor buitensporige opgravingskosten per verplicht (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   5. [Onderafdeling 5 Aanvragen van een premie voor buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   6. [Onderafdeling 6 Vastlegging en uitbetaling van de premie voor buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
  8. [Afdeling 8 Toelage voor een erkend archeologisch solidariteitsfonds (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   1. [Onderafdeling 1 Erkenning als archeologisch solidariteitsfonds (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
   2. [Onderafdeling 2 De betoelaging van erkende archeologische solidariteitsfondsen (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)]
  9. [Afdeling 9 Vermindering personenbelasting (ing. BVR 23 november 2018, art. 3, I: aanslagjaar 2019)]
   1. [Onderafdeling 1. Voorwaarden waaraan beheersmaatregelen, werkzaamheden en diensten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering (ing. BVR 23 november 2018, art. 3, I: aanslagjaar 2019)]
   2. [Onderafdeling 2. Aanvragen en verlenen van het attest voor de belastingvermindering (ing. BVR 23 november 2018, art. 3, I: aanslagjaar 2019)]
  10. [Afdeling 10. Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)]
   1. [Onderafdeling 1. Archeologisch vooronderzoek waarvoor geen premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt toegekend (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)]
   2. [Onderafdeling 2. Archeologisch vooronderzoek waarvoor een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan worden aangevraagd (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)]
   3. [Onderafdeling 3. Bedrag van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)]
   4. [Onderafdeling 4. Aantal premies voor archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem per verplicht uit te voeren onderzoek (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)]
   5. [Onderafdeling 5. Aanvragen van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)]
   6. [Onderafdeling 6. Vastlegging en uitbetaling van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)]
  11. [Afdeling 11. Premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)]
   1. [Onderafdeling 1. - Archeologisch onderzoek waarvoor een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten kan worden aangevraagd (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)]
   2. [Onderafdeling 2. Bedrag van de premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)]
   3. [Onderafdeling 3. Aantal premies voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten per verplicht uit te voeren onderzoek (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)]
   4. [Onderafdeling 4. Aanvragen van een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)]
   5. [Onderafdeling 5. Vastlegging en uitbetaling van een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)]
 12. [HOOFDSTUK 11/1. ... (opgeh. BVR 2 september 2022, art. 79, I: 1 januari 2023)]
 13. HOOFDSTUK 12 Handhaving
 14. HOOFDSTUK 13 Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen
  1. Afdeling 1 Wijzigingsbepalingen
   1. Onderafdeling 1 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen
   2. Onderafdeling 2 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
   3. Onderafdeling 3 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg
   4. Onderafdeling 4 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium
   5. Onderafdeling 5 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
   6. Onderafdeling 6 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
   7. Onderafdeling 7 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
   8. Onderafdeling 8 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging
   9. Onderafdeling 9 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
   10. Onderafdeling 10 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen
   11. Onderafdeling 11 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen meewerken in erkende bosgroepen
   12. Onderafdeling 12 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies
   13. Onderafdeling 13 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen
   14. Onderafdeling 14 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
   15. Onderafdeling 15 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
   16. Onderafdeling 16 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage
   17. Onderafdeling 17 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO
   18. Onderafdeling 18 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
   19. Onderafdeling 19 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
   20. Onderafdeling 20 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's
   21. Onderafdeling 21 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
   22. Onderafdeling 22 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
   23. Onderafdeling 23 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen
   24. Onderafdeling 24 Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning
   25. Onderafdeling 25 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
   26. Onderafdeling 26 Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
   27. Onderafdeling 27 Wijzigingen aan het Energiebesluit van 19 november 2010
   28. Onderafdeling 28 Wijziging van het Financieringsbesluit van 21 december 2012
  2. Afdeling 2 Opheffingsbepalingen
  3. Afdeling 3 Overgangsbepalingen
  4. Afdeling 4 Inwerkingtreding

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), inzonderheid op artikel 43, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1312/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2011;

Gelet op de verordening (EG) nr. 1975/2006 van de Commissie van 7 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 april 1996;

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013;

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 12, § 4, vervangen bij het decreet van 12 december 2008 en gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, artikel 41bis, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 7 december 2007, artikel 41ter, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 22 april 2005 en 7 december 2007, artikel 43, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004, 22 april 2005 en 7 december 2007 en artikel 90bis, ingevoegd bij het decreet van 21 oktober 1997, vervangen bij het decreet van 17 juli 2000 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012;

Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011;

Gelet op het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, artikel 7, § 2;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, titel IV, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 april 2007;

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het laatst gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2009;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 70, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 72, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 31 mei 2013 en artikel 73, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 9, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, artikel 36, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, artikel 44 en 54;

Gelet op het decreet van 8 december 1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998, artikel 2, § 2;

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006;

Gelet op het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage, gewijzigd bij het decreet van 22 april 2005;

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 3;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 8, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2 en artikel 7;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 53;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 146 en 147;

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.4, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.2, 4.2.3, 4.4.23, 4.7.13, tweede lid en artikel 4.7.15, § 1;

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.9, 6.3.2, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6, 6.5.3, 7.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 11.5.13 en 12.4.1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1991 houdende vaststelling van de procedures inzake de subsidiëring van werken aan beschermde monumenten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen worden uitgevoerd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1992 tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning en uitbetaling van de subsidies voor werken aan beschermde monumenten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen worden uitgevoerd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1994 tot het instellen van een onderhoudspremie voor gerangschikte landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie van de Vlaamse Monumentenprijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen meewerken in erkende bosgroepen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot bepaling van nadere regels voor de zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het Financieringsbesluit van 21 december 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 december 1976 tot inrichting van het register van monumenten en stads- en dorpsgezichten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 januari 2014;

Gelet op de adviesvraag binnen 30 dagen die op 7 april 2014 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk en Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepaling (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2015- ...)

Dit besluit wordt aangehaald als: het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

HOOFDSTUK 2 Definities (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2023- 31/12/2024)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° behandelende agentschap: de instantie waarbij een aanvraag tot opmaak van een geïntegreerd beheersplan wordt ingediend, namelijk het agentschap of het Agentschap voor Natuur en Bos;
1° /1 beheersdienst: het agentschap of een andere Vlaamse administratieve overheid die ermee belast is de beheersovereenkomsten te sluiten en op te volgen;
2° beheersmaatregel: het werk, de dienst of de handeling die de zakelijkrechthouder of beheerder in het kader van een beheersovereenkomst verricht, laat verrichten of achterwege laat, afhankelijk van de beheersdoelstelling;
3° beheerspakket: een geheel van beheersmaatregelen die tegemoetkomen aan een specifieke beheersdoelstelling;
4° belanghebbende: de zakelijkrechthouder en de gebruiker van het onroerend goed, de zakelijkrechthouders van percelen die grenzen aan het onroerend goed, de gemeente of de provincie waarin het onroerend goed gelegen is, het agentschap en in voorkomend geval de leden van de beheerscommissie;
5° beleidsprioriteiten: de beleidsdoelstellingen die de Vlaamse Regering formuleert en waarbij ze, al dan niet met een subsidieregeling, de lokale besturen aanmoedigt of verplicht om binnen de geformuleerde doelstellingen een eigen lokaal beleid te voeren;
6° bijwerken: de bijkomende werken of diensten die, door niet voorzienbare omstandigheden, tijdens de uitvoering van goedgekeurde werken of diensten noodzakelijk blijken en niet vermeld zijn in de kostenraming op basis waarvan de erfgoedpremie werd toegekend;
7° Commissie: de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, vermeld in artikel 3.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
8° ...
9° discipline: een bepaald vakgebied, specialisme of beroep binnen de onroerenderfgoedsector;
9° /1 erfgoedgemeenschap: een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het onroerend erfgoed, en die dat onroerend erfgoed wil behouden en doorgeven aan de toekomstige generaties;
10° forfaitaire werkzaamheden: de werkzaamheden of diensten, opgenomen in een door de minister vastgestelde lijst, die op forfaitaire basis overeenkomstig de bedragen, vermeld in die lijst, in aanmerking komen voor de toekenning van een erfgoed- of onderzoekspremie;
10° /1 geïntegreerd beheersplan: een beheersplan waarin één gebiedsgerichte beheerplanning voor een onroerend erfgoed, voor erfgoedlandschappen, een natuurdomein of voor een ander terrein, beheerd ten behoeve van het natuurbehoud wordt vooropgesteld, en/of waarbij in geval van het overlappen van de verschillende beschermingsstatuten de verschillende beleidsdoelstellingen op elkaar worden afgestemd. Dat geïntegreerde beheersplan omvat steeds de verschillende beheerdoelstellingen en garandeert één afgestemde gebiedsgerichte visie binnen de geldende regelgeving;
11° gespecialiseerde werkzaamheden:
a) werken of diensten aan:
1) orgels, beiaarden, torenuurwerken, luiklokken;
2) historische instrumenten;
3) beeldhouwwerken of grafstenen;
4) panelen, schilderijen, muurschilderingen;
5) muurbekledingen, textiel;
6) tuinen of parken met erfgoedwaarde en bomen;
7) meubilair, lambriseringen, tuin- en straatmeubilair;
8) heraldische wapens en symbolen;
9) glasramen;
10) smeedwerk;
11) archeologische ensembles of sites;
12) industrieel erfgoed met inbegrip van installaties, uitrustingsstukken en onderdelen;
13) cultuurgoederen;
b) beveiligingswerken tegen diefstal, brand en blikseminslag van beschermde monumenten en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken;
11° /1 gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994;
12° kostenraming: een lijst met posten van de beoogde maatregelen, werkzaamheden en diensten, met aanduiding van de benodigde hoeveelheden en hun vermoedelijke kostprijs, al dan niet gebaseerd op de goedgekeurde lijst met forfaitaire werkzaamheden;
12° /1 ...;
12° /2 ...;
13° lokale beleidscyclus: de beleidscyclus van zes jaar die gekoppeld is aan de lokale bestuursperiode en die begint in het tweede jaar dat volgt op de lokale verkiezingen en eindigt op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen;
14° meerwerken: de bijkomende werken of diensten die de vermoedelijke hoeveelheden die in de aanvaarde kostenraming worden vermeld, overschrijden;
14° /1 menselijke inhumatieresten: alle resten van personen die in de bodem of onder water worden aangetroffen, waarbij op de stoffelijke resten geen inwerking van vuur is opgetreden tussen het tijdstip van overlijden en de opname in de bodem of in het water;
15° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed;
16° ...;
16° /1 natuurdomein: een terrein als vermeld in artikel 2, punt 55°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
16° /2 onderhoudslogboek: een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om onroerend erfgoed of erfgoedlandschappen in goede staat te behouden, te verbeteren of te ontwikkelen. Het onderhoudslogboek toont aan dat het consequent wordt beheerd, fysisch gezond blijft of gunstig evolueert. Het onderhoudslogboek:
a) bevat regelmatige toestandsrapporten;
b) interageert, in voorkomend geval, met de beheersdoelstellingen geformuleerd in een goedgekeurd beheersplan, en de richtlijnen, eenmalige en terugkerende maatregelen en werkzaamheden die met het oog daarop zijn voorzien;
c) is, als er geen goedgekeurd beheersplan voorhanden is, het referentiedocument en bevat altijd een toestandsrapport dat is opgemaakt aan het begin van de periode waarover wordt gerapporteerd, en een actueel toestandsrapport;
d) omvat, in het geval van open erfgoed, indicatoren die specifiek inspelen op de erkenningsvoorwaarden voor open erfgoed;
17° onderwijsgebouw: een onroerend goed dat op grond van zijn onderwijsbestemming vrijgesteld is van de onroerende voorheffing;
18° onroerenderfgoedactoren: de betrokkenen en belanghebbenden bij de zorg voor het onroerend erfgoed op het grondgebied van de gemeente;
19° ontwerper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het ontwerp maakt van de werkzaamheden of diensten aan of in beschermde goederen of in erfgoedlandschappen, en ze begeleidt en controleert of het beheersplan opmaakt;
20° open erfgoed: een beschermd goed of een erfgoedlandschap, dat geheel of gedeeltelijk opengesteld wordt en als zodanig is erkend door het agentschap;
21° post: een gedetailleerde omschrijving per onderdeel van de te leveren goederen, diensten en te verrichten werkzaamheden;
22° premienemer: elkeen die opdrachtgever is van de werken of diensten, voorafgaande onderzoeken of de opmaak van het beheersplan en die de kosten ervan draagt;
22° /1 premie voor buitensporige opgravingskosten: een premie ter financiering van de buitensporige directe kosten van de verplichte en al uitgevoerde archeologische opgraving, zoals opgenomen in de archeologienota of de nota waarvan akte is genomen ter uitvoering van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
23° premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: een premie ter financiering van verplicht uitgevoerd archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem zoals opgenomen in de toelating of in de archeologienota waarvan akte is genomen ter uitvoering van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
24° regulier onderhoud: de preventieve en periodieke onderhoudswerken, gericht op het duurzaam in goede staat houden van een goed, die geen vervanging of wijziging van materiaal en uitvoeringstechniek impliceren en die geen negatieve impact op de erfgoedwaarde en geen impact op de bodem hebben;
24° /1 terrein beheerd ten behoeve van het natuurbehoud: een terrein dat beheerd wordt conform de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
25° toekenning: de officiële kennisgeving aan de premienemer van het ministerieel besluit waarbij het bedrag van de erfgoedpremie via oproep wordt vastgesteld;
25° /1 toestandsrapport: een rapport over de fysische staat van onroerend erfgoed of erfgoedlandschappen waaruit de vereiste beheersmaatregelen kunnen worden afgelezen. Een toestandsrapport kan evaluaties en beheersaanbevelingen bevatten. Het rapport wordt gestaafd met duidelijk beeldmateriaal;
26° uitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het beheer van of de werkzaamheden aan onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen uitvoert;
27° voorafgaand onderzoek: elke vorm van voorbereidend onderzoek dat noodzakelijk is voor het kwaliteitsvolle beheer of de herwaardering van een beschermd goed of een erfgoedlandschap en waarvan verondersteld mag worden dat het buiten de gebruikelijke opdracht van een eventuele ontwerper valt, met inbegrip van de werkzaamheden die nodig zijn om dat onderzoek uit te voeren;
27° /1 Vlaamse overheid: de Vlaamse overheid vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
28° ZEN-erfgoed: beschermde onroerende goederen, erfgoedlandschappen of zelfstandige onderdelen ervan, die geen doorslaggevend economisch nut kunnen hebben of waarvan het beheer geen doorslaggevend economisch nut genereert.

HOOFDSTUK 3 Instanties en actoren van het onroerenderfgoedbeleid (... - ...)

Afdeling 1 Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (... - ...)

Artikel 3.1.1. (01/01/2015- ...)

De Commissie bestaat uit:
1° veertien leden met expertise in minstens één van de disciplines van onroerend erfgoed;
2° zeven leden uit het maatschappelijke middenveld.

Artikel 3.1.2. (01/01/2015- ...)

 Het lidmaatschap van de Commissie is niet verenigbaar met:
1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
2° het ambt van minister of staatssecretaris;
3° het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, belast met de uitvoering van het beleid inzake onroerend erfgoed;
4° het ambt van personeelslid van het secretariaat van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed.

De leden, bedoeld in artikel 3.1.1, 1°, treden in de Commissie niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarin ze deel uitmaken van de bestuursorganen, of waartoe ze behoren als werknemer of als vrijwilliger maar vanuit hun deskundigheid op het vlak van onroerend erfgoed.

De leden, bedoeld in artikel 3.1.1, 2°, streven er naar om het belang dat verdedigd wordt door een maatschappelijke belangengroep te overstijgen en mee te werken aan adviezen die gericht zijn op het algemeen belang en de doelstellingen van het onroerenderfgoedbeleid.

Ten hoogste twee derde van de leden van de Commissie is van hetzelfde geslacht.

Artikel 3.1.3. (01/01/2015- ...)

De leden van de Commissie worden benoemd door de Vlaamse Regering na een openbare oproep tot kandidaatstelling, die ten minste bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad, op de website van het agentschap en op andere relevante websites.

De voorzitter van de Commissie is één van de leden. De voorzitter wordt benoemd door de Vlaamse Regering.

Artikel 3.1.4. (01/01/2015- ...)

De Vlaamse Regering kan een einde maken aan het mandaat van een lid of voorzitter van de Commissie:
1° op verzoek van de mandaathouder;
2° op verzoek van de Commissie;
3° na advies van de Commissie als de mandaathouder drie opeenvolgende vergaderingen zonder geldige verantwoording niet bijwoont;
4° na advies van de Commissie als de mandaathouder activiteiten of functies uitoefent die onverenigbaar zijn met het mandaat of die een strijdigheid van belangen tot gevolg hebben.

De Vlaamse Regering voorziet in de vervanging van overleden of ontslagen leden. Als een lid vervangen wordt in de loop van de vierjarige termijn, wordt zijn mandaat voleindigd door zijn vervanger.

Artikel 3.1.5. (01/01/2019- ...)

De Commissie legt binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de benoeming van haar leden een voorstel van huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de minister.

Artikel 3.1.6. (01/01/2015- ...)

Het secretariaat van de Commissie wordt uitgeoefend door het secretariaat van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed.

Het secretariaat is belast met de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de Commissie. Het secretariaat zorgt onder andere voor de verslaggeving van de vergaderingen en voor de redactie van de ontwerpadviezen, ontwerpverslagen en ontwerpbesluiten.

Artikel 3.1.7. (01/01/2015- ...)

De Vlaamse Regering voorziet, via de jaarlijkse dotatie aan de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, in de nodige financiële middelen voor de werking van de Commissie.

Artikel 3.1.8. (01/01/2015- ...)

 De Commissie kan aan de agentschappen, bevoegd voor het onroerend erfgoed, vragen om toelichtingen te verschaffen over de aangelegenheden die passen in het kader van de werkzaamheden van de Commissie.

De Commissie kan alle nodige informatie inwinnen bij administratieve overheden of bij de indiener van een beroep.

De vergaderingen van de Commissie zijn besloten. De Commissie kan evenwel te allen tijde externe deskundigen of betrokkenen uitnodigen om in een adviserende hoedanigheid deel te nemen aan haar vergaderingen en om hen te raadplegen over bijzondere vraagstukken. Ze verlaten de vergadering voor de besluitvorming.

De Commissie kan werkcommissies oprichten.

Artikel 3.1.9. (01/01/2015- ...)

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden bij de minister. Dat verslag wordt openbaar gemaakt.

Artikel 3.1.10. (01/01/2015- ...)

De leden van de commissie hebben recht op een presentiegeld en op de terugbetaling van hun reis- en maaltijdkosten. Het presentiegeld wordt aan hen toegekend en de reis- en maaltijdkosten worden aan hen terugbetaald overeenkomstig de volgende regels:
1° een presentiegeld van 30 euro wordt toegekend voor een deelneming gedurende minstens drie uur, op dezelfde dag, aan een of meer vergaderingen van de commissie. Het presentiegeld bedraagt 45 euro voor een deelneming gedurende minstens zes uur op dezelfde dag;
2° hun reis- en maaltijdkosten worden terugbetaald volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. Voor de berekening van de reis- en maaltijdvergoedingen wordt de woonplaats als standplaats beschouwd.

Voor de leden van de commissie die andersvalide zijn en zonder assistentie van een derde persoon de zittingen niet kunnen bijwonen, bedragen de presentiegelden, vermeld in het eerste lid, 60 euro voor een deelneming gedurende minstens drie uur, op dezelfde dag, aan een of meer vergaderingen van de commissie, en 90 euro voor een deelneming gedurende minstens zes uur op dezelfde dag.

Er wordt voor maximaal 24 vergaderingen per jaar een presentiegeld toegekend.

Artikel 3.1.11. (01/01/2015- ...)

Vanaf 1 januari 2015 worden de presentiegelden, vermeld in artikel 3.1.10, jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex, met als referentie de maand december die voorafgaat aan het jaar waarvoor de presentiegelden worden toegekend. Die bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex 100,41 van december 2013 (basis 2013 = 100).

Onder de gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij de wet van 30 maart 1994.

Artikel 3.1.12. (01/01/2015- ...)

De presentiegelden en de reis- en maaltijdvergoedingen, vermeld in artikel 3.1.10, worden jaarlijks door het secretariaat betaald aan de leden van de commissies, op voorlegging van een door het lid opgemaakte en voor echt en juist verklaarde kostenstaat.

Afdeling 2 Erkenning als onroerenderfgoedgemeente (... - ...)

Artikel 3.2.1. (01/01/2023- ...)

Een gemeente kan erkend worden en blijven als onroerenderfgoedgemeente als ze in het Vlaamse Gewest ligt en voldoet aan al de volgende Vlaamse beleidsprioriteiten voor het onroerenderfgoedbeleid:
1° de gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie die voldoet aan al de volgende voorwaarden:
a) ze is complementair aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid;
b) ze beoogt het behoud, het gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed dat op haar grondgebied ligt;
c) ze is integraal;
d) ze is geïntegreerd;
e) ze houdt rekening met de noden van de gemeenschap;
2° de gemeente creëert een lokaal draagvlak voor haar beleidsvisie inzake onroerend erfgoed;
3° de gemeente neemt een voorbeeldfunctie op in de zorg voor het onroerend erfgoed waarvan ze eigenaar of beheerder is inclusief de integratie van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed in haar beslissingen en plannen;
4° de gemeente beschikt over de nodige expertise voor een kwalitatieve opmaak en uitvoer van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed;
5° de gemeente betrekt een adviesraad bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed. De adviesraad is erkend door de gemeenteraad en bestaat uit een vertegenwoordiging van het lokale erfgoedveld;
6° de gemeente voert de beslissingen over de aanvragen voor toelating voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en de meldingen en beoordelingen van archeologienota's en nota's, die uitgereikt zijn in het kader van de toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en dit besluit, in de digitale registers van de Vlaamse overheid in binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de beslissing;
7° de gemeente voert de beslissingen en adviezen zoals vermeld in artikel 6.5.1, 4°, 6° en 7° in de databank van toelatingen en adviezen in binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na het advies of de beslissing.
8° de gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op haar grondgebied en zet instrumenten in om het duurzaam behoud en beheer ervan te stimuleren;
9° de gemeente voert het door haar vastgestelde onroerend erfgoed en de er eventueel aan gekoppelde toelatingsplichten in in het platform dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse overheid;
10° de gemeente heeft een gemeentelijk verbalisant aangesteld om de regelgeving over het onroerend erfgoed op haar grondgebied te handhaven.

Om te voldoen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het onroerenderfgoedbeleid, vermeld in het eerste lid, kan een gemeente zich laten ondersteunen door een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Artikel 3.2.2. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 15 januari van het eerste jaar van de lokale beleidscyclus of, bij een evaluatie na drie jaar door de Vlaamse Regering, op 15 januari van het vierde jaar van de lokale beleidscyclus, dient de gemeente de lokale invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten, zoals vermeld in artikel 3.2.1 van dit besluit, bij de Vlaamse Regering in. De indiening van de voormelde invulling geldt als aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente. De gemeente bezorgt daarvoor de relevante onderdelen van de door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplanning, vermeld in artikel 254 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, aan de Vlaamse Regering. Daarin geeft de gemeente aan op welke wijze ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het onroerenderfgoedbeleid, vermeld in artikel 3.2.1 van dit besluit, zal uitvoeren. De gemeente kan op eigen initiatief aanvullende documenten bezorgen.

De meerjarenplanning bevat:
1° een beschrijving van de gewenste effecten en indicatoren van het onroerenderfgoedbeleid;
2° de actieplannen en de acties die de gemeente opzet om vorm te geven aan het onroerenderfgoedbeleid;
3° een beschrijving van de manier waarop de gemeente de participatie organiseert.

Artikel 3.2.3. (01/01/2023- ...)

Het agentschap kan het advies van de Commissie inwinnen over de aanvraag tot erkenning van de onroerenderfgoedgemeente. De Commissie bezorgt haar advies aan het agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag. Als er niet tijdig advies wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

Het agentschap beoordeelt de aanvraag tot erkenning van de onroerenderfgoedgemeente op basis van de invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het onroerenderfgoedbeleid en brengt daarover een advies uit aan de minister uiterlijk op 15 maart van hetzelfde jaar waarin de voormelde invulling van de Vlaamse beleidsprioriteiten is ingediend.

Artikel 3.2.4. (01/01/2023- ...)

Op basis van het advies van het agentschap beslist de minister over de erkenning van de onroerenderfgoedgemeente.

Artikel 3.2.5. (01/01/2015- ...)

Uiterlijk op 30 april van het eerste jaar, en in voorkomend geval, van het vierde jaar van de lokale beleidscyclus brengt de minister de gemeenten op de hoogte van het al dan niet aanvaarden van de erkenningsaanvraag.

Artikel 3.2.6. (01/01/2015- ...)

De erkenning van een onroerenderfgoedgemeente wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 3.2.7. (01/01/2015- ...)

Een erkenning als onroerenderfgoedgemeente is voor onbepaalde duur en geldt zolang aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3.2.1, en aan de voorwaarden in het kader van de opvolging, vermeld in artikel 3.2.9, voldaan wordt.

Artikel 3.2.8. (01/01/2015- ...)

De erkenning als onroerenderfgoedgemeente gaat in vanaf 1 juli van het jaar waarin de aanvraag werd goedgekeurd.

Artikel 3.2.9. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 30 april van elk jaar rapporteert de erkende onroerenderfgoedgemeente over de uitvoering van haar engagementen, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning. De gemeente bezorgt daartoe de relevante onderdelen van de door de gemeenteraad goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaande jaar aan de Vlaamse Regering. Daarin geeft de gemeente aan welke activiteiten en prestaties werden verricht of effecten werden bereikt in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het onroerenderfgoedbeleid. De gemeente kan op eigen initiatief aanvullende documenten bezorgen over de activiteiten en de prestaties die werden verricht of de effecten die werden bereikt.

Artikel 3.2.10. (01/01/2023- ...)

Als de erkende onroerenderfgoedgemeente niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of aan de rapporteringsverplichtingen, als de rapportering manifest onduidelijk is of als de gemeente onvoldoende aantoont dat ze de vooropgestelde doelstellingen heeft nagestreefd, maakt de minister binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de dag van de uiterste rapportagedatum vermeld in artikel 3.2.9, per beveiligde zending bezwaar bij de gemeente. De gemeente bezorgt, binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het bezwaar aan de minister een aangepaste rapportering of een motiverende nota met de redenen waarom bepaalde engagementen niet zijn nagekomen.

Artikel 3.2.11. (01/01/2015- ...)

Het agentschap kan op verzoek van de minister vragen aan een visitatiecommissie om de werking van de erkende onroerenderfgoedgemeente te evalueren. Daarvoor wordt een visitatiecommissie door het agentschap samengesteld met minstens één vertegenwoordiger uit de Commissie en minstens één vertegenwoordiger aangewezen door de representatieve organisatie die de belangen behartigt van de Vlaamse steden en gemeenten. De visitatiecommissie wordt paritair samengesteld. Het secretariaat van de visitatiecommissie wordt waargenomen door het agentschap. De visitatiecommissie kan alle documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden, kan de erkende onroerenderfgoedgemeente vragen om toelichting te komen geven en kan de erkende onroerenderfgoedgemeente zelf bezoeken om na te gaan of de erkende onroerenderfgoedgemeente wel blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Artikel 3.2.12. (01/01/2023- ...)

Het agentschap deelt de resultaten van de evaluatie mee aan de minister binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de bevindingen van de visitatiecommissie. De minister kan bij een negatieve evaluatie de erkenning van de onroerenderfgoedgemeente schorsen voor een termijn van maximaal honderdtwintig dagen. Het agentschap deelt die beslissing tot schorsing per beveiligde zending mee aan de erkende onroerenderfgoedgemeente. De erkende onroerenderfgoedgemeente beschikt over een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing tot schorsing om aan de redenen voor de schorsing van de erkenning te remediëren.

Tijdens een periode van schorsing kan de erkende onroerenderfgoedgemeente haar taken en bevoegdheden ter uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en dit besluit verder uitvoeren en uitoefenen. De visitatiecommissie heeft evenwel toegang tot de digitale registers met toelatingen, adviezen en meldingen, vermeld in artikel 3.2.1, eerste lid, 6°.

De geschorste onroerenderfgoedgemeente bezorgt binnen de bovenvermelde termijn van zestig dagen schriftelijk een reactie aan het agentschap waarin ze beschrijft welke acties ze heeft ondernomen of onverwijld zal ondernemen ter remediëring.

Als de visitatiecommissie van oordeel is dat de acties volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, formuleert de visitatiecommissie een voorstel tot opheffing van de schorsing. Als de visitatiecommissie van oordeel is dat de acties niet volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden of als de onroerenderfgoedgemeente geen schriftelijke reactie heeft bezorgd binnen de gestelde termijn, formuleert de visitatiecommissie een voorstel tot intrekking van de erkenning.

Op basis van het voorstel van de visitatiecommissie maakt het agentschap voor de minister een voorstel op van de beslissing tot opheffing van de schorsing of tot intrekking van de erkenning. De minister beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het voorstel.

Artikel 3.2.13. (01/01/2019- ...)

Als een erkende onroerenderfgoedgemeente zelf te kennen geeft dat ze niet meer erkend wil zijn, formuleert het agentschap een definitief voorstel van beslissing over de intrekking van de erkenning zonder dat de onroerenderfgoedgemeente eerst wordt geschorst. De minister beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het voorstel van beslissing over het intrekken van de erkenning.

Artikel 3.2.14. (01/01/2023- ...)

Het agentschap brengt de gemeente per beveiligde zending onverwijld op de hoogte van de beslissingen vermeld in artikel 3.2.12, vijfde lid en artikel 3.2.13. De intrekking van de erkenning of de opheffing van de schorsing gaat in op de dag die volgt op de dag van de kennisgeving van de beslissing aan de onroerenderfgoedgemeente.

Als de minister geen beslissing neemt binnen de termijn, vermeld in artikel 3.2.12 of 3.2.13, wordt de erkenning geacht niet te zijn ingetrokken en in voorkomend geval de schorsing te zijn opgeheven.

Artikel 3.2.15. (01/01/2015- ...)

De intrekking van een erkenning als onroerenderfgoedgemeente wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 3.2.16. (01/01/2015- ...)

Als een gemeente na de intrekking van haar erkenning opnieuw een aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente wil indienen, moet ze de volledige aanvraagprocedure opnieuw doorlopen.

Artikel 3.2.17. (01/01/2023- ...)

Als de erkenning van een onroerenderfgoedgemeente wordt ingetrokken, behandelt de gemeente de ontvankelijke meldingen, vergunnings- en toelatingsaanvragen die voor de kennisgeving van de intrekking van de erkenning zijn ingediend, overeenkomstig artikel 4.1.10, 5.4.6, 5.4.8, 5.4.12, 5.4.16 en 6.4.4, § 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 3.2.18. (01/01/2019- ...)

Als een erkende onroerenderfgoedgemeente fuseert met een of meer gemeenten, wordt de bestaande erkenning als onroerenderfgoedgemeente automatisch overgedragen naar de nieuw gevormde gemeente.

Als de nieuwe gemeente haar erkenning als onroerenderfgoedgemeente wil behouden, neemt ze overeenkomstig artikel 3.2.2 in de nieuwe meerjarenplanning op hoe ze uitwerking zal geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het onroerenderfgoedbeleid.

Als de nieuwe gemeente haar erkenning als onroerenderfgoedgemeente niet wil behouden, vraagt ze een intrekking overeenkomstig artikel 3.2.13.

Afdeling 3 Erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (... - ...)

Artikel 3.3.1. (01/01/2019- 31/12/2025)

Om een aanvraag tot erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst te kunnen indienen, moet het intergemeentelijk samenwerkingsverband:
1° opgericht zijn volgens het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking of het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
2° bestaan uit minimaal drie gemeenten die alle in het Vlaams Gewest liggen.

Een gemeente kan slechts deel uitmaken van één erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

In afwijking van het tweede lid, kan een gemeente op het moment van een aanvraag tot erkenning of een aanpassing vermeld in artikel 3.3.17 tijdelijk nog deel uitmaken van een andere erkende onroerenderfgoeddienst, op voorwaarde dat die gemeente in het zelfde jaar uit die andere erkende onroerenderfgoeddienst treedt. Die uittreding gebeurt via een vraag tot aanpassing vermeld in artikel 3.3.17 of via een kennisgeving vermeld in artikel 3.3.13 waarbij de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst verklaart dat hij niet meer wenst erkend te zijn.

Binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan slechts één intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst erkend worden.

Artikel 3.3.2. (01/01/2020- 31/12/2025)

Om erkend te worden en te blijven als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst moet de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst voldoen aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° het intergemeentelijk samenwerkingsverband toont aan dat zijn werkingsgebied beschikt over een gemeenschappelijk erfgoedpakket op basis van een gezamenlijke omgevingsanalyse;
2° het intergemeentelijk samenwerkingsverband dient een onroerenderfgoedbeleidsplan in dat het actief behoud van het onroerend erfgoed op het grondgebied van de aangesloten gemeenten voor ogen heeft en complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid en dat bovendien aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) het onroerenderfgoedbeleidsplan stelt een gezamenlijke visie en een gezamenlijk plan van aanpak voorop voor het actieve behoud, het gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed op zijn grondgebied die complementair zijn aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid;
b) het onroerenderfgoedbeleidsplan is integraal en omvat dus de zorg voor het geheel van archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten;
c) het onroerenderfgoedbeleidsplan is geïntegreerd en is dus afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg;
d) het onroerenderfgoedbeleidsplan houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren;
3° het intergemeentelijk samenwerkingsverband ondersteunt en betrekt de erfgoedgemeenschappen die zich inzetten voor het duurzame behoud en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op zijn grondgebied en neemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te creëren;
4° het intergemeentelijk samenwerkingsverband beschikt over voldoende expertise om dat onroerenderfgoedbeleidsplan uit te voeren en bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met alle diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed.

Als erkende onroerenderfgoedgemeenten deel uitmaken van het intergemeentelijk samenwerkingsverband of als een aanvraag voor erkenning als onroerenderfgoedgemeente van één of meer van de deelnemende gemeenten tegelijk met de erkenning van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst wordt aangevraagd, dan wordt aangetoond op welke manier de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst de erkende onroerenderfgoedgemeente of -gemeenten zal ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken en bevoegdheden, en omgekeerd hoe de erkende onroerenderfgoedgemeente of -gemeenten zullen bijdragen tot de uitbouw van het consultatienetwerk van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Artikel 3.3.3. (01/01/2019- ...)

Het agentschap stelt op zijn website een modelformulier ter beschikking waarmee een aanvraag tot erkenning of aanpassing van de erkenning van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst kan worden ingediend. Door het invullen van dat modelformulier kan het intergemeentelijk samenwerkingsverband aantonen dat het aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet. De aanvrager bezorgt het volledig ingevulde formulier samen met de gevraagde bijlagen uiterlijk op 15 januari aan het agentschap.

Artikel 3.3.4. (01/01/2015- 31/12/2025)

Het agentschap beoordeelt de aanvraag tot erkenning van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst op basis van de erkenningsvoorwaarden, en brengt daarover een advies uit aan de minister uiterlijk op 15 maart van hetzelfde jaar van de erkenningsaanvraag.

Artikel 3.3.5. (01/01/2015- 31/12/2025)

Op basis van het advies van het agentschap beslist de minister over de erkenning van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. De minister kan het advies van de Commissie inwinnen.

Artikel 3.3.6. (01/01/2019- ...)

Uiterlijk op 30 april van het jaar van de aanvraag tot erkenning brengt de minister het intergemeentelijk samenwerkingsverband schriftelijk op de hoogte van het al dan niet aanvaarden van de erkenningsaanvraag.

Artikel 3.3.7. (01/01/2015- ...)

De erkenning van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 3.3.8. (01/01/2015- ...)

Een erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst is voor onbepaalde duur en geldt zolang aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.3.1, de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3.3.2 en aan de voorwaarden in het kader van de opvolging, vermeld in artikel 3.3.9 voldaan wordt.

Artikel 3.3.9. (01/01/2020- 31/12/2025)

Uiterlijk op 31 mei van elk jaar, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning, rapporteert de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst over de uitvoering van zijn onroerenderfgoedbeleidsplan.

Artikel 3.3.10. (01/01/2019- 31/12/2025)

Als de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of aan de rapporteringsverplichtingen of als de rapportering manifest onduidelijk is of als de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst onvoldoende aantoont dat hij de vooropgestelde doelstellingen heeft nagestreefd, maakt de minister binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de rapportering of bij gebrek aan rapportering binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de uiterste indieningsdatum, per beveiligde zending bezwaar bij de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst bezorgt, binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het bezwaar, de minister een aangepaste rapportering of een motiverende nota met de redenen waarom bepaalde engagementen niet zijn nagekomen.

Artikel 3.3.11. (01/01/2015- ...)

Het agentschap kan op verzoek van de minister vragen aan een visitatiecommissie om de werking van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst te evalueren. Daarvoor wordt een visitatiecommissie door het agentschap samengesteld met minstens één vertegenwoordiger uit de Commissie en minstens één vertegenwoordiger aangewezen door de representatieve organisatie die de belangen behartigt van de Vlaamse steden en gemeenten. De visitatiecommissie wordt paritair samengesteld. Het secretariaat van de visitatiecommissie wordt waargenomen door het agentschap. De visitatiecommissie kan alle documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden, kan de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst vragen om toelichting te komen geven en kan de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst zelf bezoeken om na te gaan of de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst wel blijvend voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

Artikel 3.3.12. (01/01/2019- ...)

Het agentschap deelt de resultaten van de evaluatie mee aan de minister binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de uitvoering van de evaluatie. De minister kan in geval van een negatieve evaluatie de erkenning van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst schorsen voor een termijn van maximaal honderdtwintig dagen. Het agentschap deelt die beslissing tot schorsing per beveiligde zending mee aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst beschikt over een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing tot schorsing om aan de redenen voor de schorsing van de erkenning te remediëren.

De geschorste intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst bezorgt binnen de bovenvermelde termijn van zestig dagen schriftelijk een reactie aan het agentschap waarin beschreven is welke acties hij heeft ondernomen of onverwijld zal ondernemen ter remediëring.

Als de visitatiecommissie van oordeel is dat de acties volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, formuleert de visitatiecommissie een voorstel tot opheffing van de schorsing. Als de visitatiecommissie van oordeel is dat de acties niet volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden of als de onroerenderfgoedgemeente geen schriftelijke reactie heeft bezorgd binnen de gestelde termijn, formuleert de visitatiecommissie een voorstel tot intrekking of aanpassing van de erkenning.

Op basis van het voorstel van de visitatiecommissie maakt het agentschap voor de minister een voorstel op van de beslissing tot opheffing van de schorsing of tot intrekking of aanpassing van de erkenning. De minister beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het voorstel.

Artikel 3.3.13. (01/01/2019- ...)

Als een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst zelf te kennen geeft dat hij niet meer erkend wenst te zijn, formuleert het agentschap een definitief voorstel van beslissing over de intrekking van de erkenning zonder dat de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst eerst wordt geschorst. De minister beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het voorstel van beslissing over het intrekken van de erkenning.

Artikel 3.3.14. (01/01/2019- 31/12/2025)

Het agentschap deelt de beslissing van de minister over de intrekking of aanpassing van de erkenning of de opheffing van de schorsing onverwijld per beveiligde zending mee aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. De intrekking of aanpassing van de erkenning of de opheffing van de schorsing gaat in op de dag die volgt op de dag van de kennisgeving van de beslissing aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Als de minister geen beslissing neemt binnen de termijn, vermeld in artikel 3.3.12 of 3.3.13, wordt de erkenning geacht niet te zijn ingetrokken of aangepast en de schorsing te zijn opgeheven.

Artikel 3.3.15. (01/01/2015- ...)

De intrekking van een erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 3.3.16. (01/01/2015- ...)

Om na de intrekking van de erkenning opnieuw een aanvraag tot erkenning in te dienen, moet de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst de volledige aanvraagprocedure opnieuw doorlopen.

Artikel 3.3.17. (01/01/2019- 31/12/2025)

Als de samenstelling van een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst wijzigt, vraagt de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst een aanpassing van de erkenning aan.

De aanvraag beschrijft de wijziging en toont aan hoe de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst door de wijziging blijft voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.3.1. en 3.3.2 door middel van een aanvulling van de aanvraag op basis waarvan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst erkend werd. De procedure verloopt overeenkomstig de erkenningsprocedure, vermeld in artikel 3.3.3 tot en met 3.3.7.

Als de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst door de wijziging niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, wordt de erkenning ingetrokken overeenkomstig artikel 3.3.14 en 3.3.15.

Afdeling 4 Erkenning als onroerenderfgoeddepot (... - ...)

Artikel 3.4.1. (01/01/2015- ...)

Om een aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoeddepot te kunnen indienen, moet een organisatie:
1° een permanente organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die als doel heeft archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed, afkomstig uit het Vlaamse Gewest, tijdelijk of permanent te bewaren en te beheren;
2° aantonen dat de infrastructuur om dat onroerend erfgoed te bewaren en te beheren, in het Vlaamse Gewest ligt.

Artikel 3.4.2. (01/01/2019- ...)

Om erkend te worden en te blijven als onroerenderfgoeddepot, dient een rechtspersoon een aanvraag tot erkenning in bij het agentschap en hij toont daarbij aan dat hij minstens aan de volgende erkenningsvoorwaarden voldoet:
1° de organisatie vervult een receptieve functie voor archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed, afkomstig uit het Vlaamse Gewest, die permanent of tijdelijk ex situ worden bewaard en ze beschikt daarvoor over adequate middelen;
Om dat te staven toont de organisatie aan dat ze:
a) beschikt over een aangepaste depotruimte voor langdurige opslag om de collectie duurzaam te bewaren;
b) werkt volgens de principes van gescheiden opslag met gecontroleerde bewaaromstandigheden;
c) beschikt over een afzonderlijke transitruimte en een afzonderlijke raadpleegruimte;
d) beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, afhankelijk van de omvang van de collectie en de aard van de instelling, om die receptieve functie te vervullen. Ten minste een van de personeelsleden heeft het beheer van het depot in zijn takenpakket en fungeert als aanspreekpunt voor de werking van het onroerenderfgoeddepot.
2° de organisatie schakelt zich in binnen het Vlaamse en provinciale depotbeleid.
Om dat te staven toont de organisatie aan dat:
a) haar depotprofiel is bepaald in overleg met de andere erkende onroerenderfgoeddepots;
b) afspraken zijn gemaakt over de uitoefening van de receptieve functie voor onroerend erfgoed en de afstemming van de depotprofielen met de andere erkende onroerenderfgoeddepots;
c) haar kennis en expertise op een actieve manier ter beschikking worden gesteld;
3° de organisatie toont een kwaliteitsvolle inhoudelijke werking aan.
Om dat te staven toont de organisatie aan dat ze beschikt over:
a) een geschreven depotplan met daarin minstens:
1) een missie, visie en plan van aanpak over de receptieve functie van het depot, het depotprofiel en de aanvaardingsvoorwaarden;
2) een registratieplan, een calamiteitenplan en een stopzettingsscenario;
b) een digitaal ontsloten systeem voor informatiebeheer, documentatie en registratie waardoor het mogelijk wordt het onroerend erfgoed dat zich tijdelijk of permanent ex situ bevindt te traceren;
c) een globale beschrijving van de aanwezige collectie op metaniveau en van de materiële toestand van de aanwezige collectie op metaniveau, van de depotruimten en van de actieve en preventieve maatregelen tot het behoud van de aanwezige collectie;
d) een geschreven kwaliteitshandboek waarin de principes van interne kwaliteitszorg worden gehanteerd, dat een continu verbeteringsproces waarborgt, met verwijzing naar de gehanteerde algemeen aanvaarde standaarden en deontologische regels, binnen een jaar na de erkenning;
e) een geschreven publieks- en onderzoeksbeleid:
1) waarin wordt aangegeven dat het onroerenderfgoeddepot minstens een dag per week, al dan niet op afspraak, geopend is voor bezoekers;
2) waarin de bruikleenregels worden bepaald om stukken in bruikleen te geven en het zo mogelijk te maken dat stukken worden tentoongesteld aan een breder publiek;
3) waarin wordt aangetoond op welke manier de stukken beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en hoe dat onderzoek wordt gefaciliteerd;
4° de organisatie voert een degelijk zakelijk beleid zodat er voldoende garanties worden gegeven dat het onroerenderfgoeddepot in de toekomst blijft bestaan.
Om dat te staven toont de organisatie aan dat ze beschikt over:
a) een missie en doelstellingen die in overeenstemming zijn met de erkenningsvoorwaarden;
b) een organisatiestructuur waarbij er duidelijke afspraken zijn over procedures en bevoegdheden en waarbij een interne controle wordt georganiseerd;
c) een degelijk personeelsbeleid dat is aangepast aan de schaalgrootte van de organisatie, waarbij minstens ieder personeelslid beschikt over een functiebeschrijving, periodiek wordt geëvalueerd en de mogelijkheid krijgt om zich bij te scholen;
d) een archiefsysteem voor het eigen archief van de organisatie.
In afwijking van het eerste lid, 3°, e), 1) kan een langere sluitingsperiode gemotiveerd worden vanuit de omgang van de collectie of in geval van een tijdelijke sluitingsperiode voor infrastructuurwerken.

In het eerste lid wordt verstaan onder:
1° depotprofiel: een omschrijving van het werkingsgebied en de specialisatie(s) van het onroerenderfgoeddepot en van de opdrachten die het onroerenderfgoeddepot wil en kan opnemen, waaruit duidelijk blijkt voor welk onroerend erfgoed, dat zich definitief of tijdelijk ex situ bevindt, het onroerenderfgoeddepot een receptieve functie kan uitoefenen;
2° kwaliteitshandboek: een verslag van het kwaliteitsbeleid van een rechtspersoon waarin de rechtspersoon aangeeft op welke manier de kwaliteit van de dienstverlening wordt geëvalueerd, bestendigd en verbeterd.

Artikel 3.4.3. (01/01/2020- ...)

Het agentschap stelt op zijn website een modelformulier ter beschikking waarmee een aanvraag tot erkenning van een onroerenderfgoeddepot kan worden ingediend. Door dat modelformulier in te vullen kan het onroerenderfgoeddepot aantonen dat het voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. De aanvrager dient zijn aanvraag in bij het agentschap door het formulier volledig in te vullen en het uiterlijk op 15 januari van elk jaar met de bijhorende stavingsstukken te bezorgen aan het agentschap.

Artikel 3.4.4. (01/01/2019- ...)

Een aanvraag is ontvankelijk als ze tijdig is ingediend en voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 3.4.1.

Het agentschap meldt de aanvrager, schriftelijk, binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de uiterlijke indieningsdatum, of de aanvraag ontvankelijk is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de reden daarvan meegedeeld.

Artikel 3.4.5. (01/01/2023- ...)

Het agentschap bezorgt, binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag, een afschrift van de ontvankelijke aanvraag aan de provincie op het grondgebied waarvan de depotinfrastructuur ligt, als de aanvrager niet beheerd wordt door de provincie. De provincie formuleert over de aanvraag een advies en bezorgt dat binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het afschrift aan het agentschap. Als deze termijn wordt overschreden, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Het agentschap kan het advies van de Commissie inwinnen over de aanvraag tot erkenning van het onroerenderfgoeddepot. De Commissie bezorgt haar advies aan het agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag. Als er niet tijdig advies wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

Artikel 3.4.6. (01/01/2023- ...)

Het agentschap beoordeelt de aanvraag tot erkenning van het onroerenderfgoeddepot op basis van de erkenningsvoorwaarden, en in voorkomend geval, op basis van het advies van de betrokken provincie(s). Het agentschap kan het onroerenderfgoeddepot bezoeken om de aanvraag tot erkenning ten gronde te beoordelen. Het agentschap brengt uiterlijk op 15 maart van hetzelfde jaar van de erkenningsaanvraag op basis daarvan een advies uit aan de minister.

Artikel 3.4.7. (01/01/2023- ...)

Op basis van het advies van het agentschap beslist de minister over de erkenning van het onroerenderfgoeddepot. 

Artikel 3.4.8. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 30 april van elk jaar brengt de minister de aanvragers per beveiligde zending op de hoogte van het al dan niet aanvaarden van de erkenningsaanvraag.

Artikel 3.4.9. (01/01/2015- ...)

De erkenning van een onroerenderfgoeddepot wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 3.4.10. (01/01/2015- ...)

Een erkenning als onroerenderfgoeddepot is voor onbepaalde duur en geldt zolang aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.4.1, de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3.4.2 en aan de voorwaarden in het kader van de opvolging, vermeld in artikel 3.4.11 voldaan wordt.

Artikel 3.4.11. (01/01/2015- ...)

In het kader van de opvolging van de erkende onroerenderfgoeddepots moet het erkend onroerenderfgoeddepot:
1° alle wijzigingen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden, onverwijld melden aan het agentschap;
2° altijd te werk gaan volgens alle wettelijke en decretale voorschriften voor tijdelijke en permanente opslag van materialen, en volgens de internationaal aanvaarde standaarden;
3° jaarlijks een inhoudelijk verslag opstellen en bezorgen aan het agentschap over de inhoudelijke werking van het onroerenderfgoeddepot.

Artikel 3.4.12. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 30 april van elk jaar, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning, rapporteert het erkende onroerenderfgoeddepot in een inhoudelijk verslag, zoals vermeld in artikel 3.4.11, 3°, over de jaarlijkse werking.

Artikel 3.4.13. (01/01/2023- ...)

Als het onroerenderfgoeddepot niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, de rapporteringsverplichtingen of als de rapportering manifest onduidelijk is of als het onroerenderfgoeddepot onvoldoende aantoont dat het de vooropgestelde doelstellingen heeft nagestreefd, maakt de minister binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de uiterste rapportagedatum vermeld in artikel 3.4.12 per beveiligde zending bezwaar bij het onroerenderfgoeddepot. Het onroerenderfgoeddepot bezorgt, binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het bezwaar de minister een aangepaste rapportering, vermeld in artikel 3.4.11, 3°, of een motiverende nota met de redenen waarom bepaalde engagementen niet zijn nagekomen.

Artikel 3.4.14. (01/01/2015- ...)

Het agentschap kan op verzoek van de minister een erkend onroerenderfgoeddepot evalueren met het oog op de opvolging van de erkenningsvoorwaarden. Daarvoor wordt een visitatiecommissie door het agentschap samengesteld met minstens één vertegenwoordiger uit de Commissie en minstens één vertegenwoordiger van de provincies. De visitatiecommissie wordt paritair samengesteld. Het secretariaat van de visitatiecommissie wordt waargenomen door het agentschap. De visitatiecommissie kan alle documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden, kan het erkende onroerenderfgoeddepot vragen om toelichting te komen geven en kan het erkende onroerenderfgoeddepot zelf bezoeken om na te gaan of het erkende onroerenderfgoeddepot wel blijvend voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden.

Artikel 3.4.15. (01/01/2019- ...)

 Het agentschap deelt de resultaten van de evaluatie binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de uitvoering van de evaluatie mee aan de minister. De minister kan in geval van een negatieve evaluatie de erkenning van het onroerenderfgoeddepot schorsen voor een termijn van maximaal honderdtwintig dagen. Het agentschap deelt de beslissing tot schorsing per beveiligde zending mee aan het onroerenderfgoeddepot. Het geschorste onroerenderfgoeddepot beschikt over een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing tot schorsing om aan de redenen voor de schorsing van de erkenning te remediëren.

Tijdens de schorsingsperiode kan het onroerenderfgoeddepot geen receptieve functie meer opnemen voor het ontvangen van onroerend erfgoed dat zich door omstandigheden ex situ bevindt. Er worden afspraken gemaakt met de andere erkende onroerenderfgoeddepots om die receptieve functie tijdelijk te ondervangen.

Het geschorste onroerenderfgoeddepot bezorgt binnen de termijn van zestig dagen, vermeld in het eerste lid, schriftelijk een reactie aan het agentschap waarin het beschrijft welke acties het heeft ondernomen of onverwijld zal ondernemen ter remediëring.

Als de visitatiecommissie van oordeel is dat de acties volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, formuleert de visitatiecommissie een voorstel tot opheffing van de schorsing. Als de visitatiecommissie van oordeel is dat de acties niet volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden of als het onroerenderfgoeddepot geen schriftelijke reactie heeft bezorgd binnen de gestelde termijn, formuleert de visitatiecommissie een voorstel tot intrekking van de erkenning.

Op basis van het voorstel van de visitatiecommissie maakt het agentschap voor de minister een voorstel op van de beslissing tot opheffing van de schorsing of tot intrekking van de erkenning. De minister beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het voorstel.

Artikel 3.4.16. (01/01/2019- ...)

Als een erkend onroerenderfgoeddepot ophoudt te bestaan of als een erkend onroerenderfgoeddepot zelf te kennen geeft dat het niet meer erkend wil zijn, kan het agentschap een voorstel van beslissing formuleren over de intrekking van de erkenning zonder dat het onroerenderfgoeddepot eerst wordt geschorst. De minister beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het voorstel van beslissing over de intrekking van de erkenning.

Artikel 3.4.17. (01/01/2023- ...)

Het agentschap brengt het onroerenderfgoeddepot onverwijld per beveiligde zending op de hoogte van de beslissingen vermeld in artikel 3.4.15, vijfde lid en artikel 3.4.16. De intrekking van de erkenning of de opheffing van de schorsing gaat in op de dag die volgt op de dag van de kennisgeving van de beslissing aan het onroerenderfgoeddepot.

Als de minister geen beslissing neemt binnen de termijn, vermeld in artikel 3.4.15, vijfde lid of 3.4.16, wordt de erkenning geacht niet te zijn ingetrokken en in voorkomend geval de schorsing te zijn opgeheven.

De intrekking van de erkenning als onroerenderfgoeddepot wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Afdeling 5 Aanduiding als erkende archeoloog (... - ...)

Artikel 3.5.1. (01/04/2019- ...)

Archeologen kunnen aangeduid worden als:
1° een erkende archeoloog type 1: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.5.2 en artikel 3.5.3 en die bevoegd is voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek of archeologische opgravingen;
2° een erkende archeoloog type 2: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3.5.2/1 en artikel 3.5.3/1 en die bevoegd is voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.

Artikel 3.5.1/1. (01/04/2019- ...)

Een aanvraag tot aanduiding als erkende archeoloog is ontvankelijk als de aanvrager een overzicht indient van alle verslagen die hij moet indienen overeenkomstig artikel 14, § 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, nadat aan hem een vergunning is verleend als vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium. In het overzicht motiveert de aanvrager, in voorkomend geval, waarom hij bepaalde verslagen nog niet heeft ingediend.

Artikel 3.5.2. (01/04/2019- ...)

Om aangeduid te worden als erkende archeoloog type 1 dient een natuurlijk persoon een aanvraag in bij het agentschap. Hij toont daarbij aan dat hij voldoet aan al de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° houder zijn van een van de volgende diploma's en dat staven door een duidelijke kopie ervan in te dienen of houder zijn van gelijkwaardige getuigschriften door een EVC-procedure waarbij een daarvoor bevoegde instelling de verworven competenties van een individu formeel heeft bevestigd:
a) licentiaat of master in de Geschiedenis met specialisatie "in de Oudste tijden";
b) licentiaat of master in de "Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde" met specialisatie in de archeologie;
c) licentiaat of master in de "Kunstwetenschappen en Archeologie" met specialisatie in de archeologie;
d) licentiaat of master in de Archeologie;
e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese verordening of richtlijn of internationale overeenkomst is erkend als gelijkwaardig met een van de diploma's, vermeld in punt a) tot en met d), en dat staven door een gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen;
2° een opleiding hebben genoten over opgravingstechnieken en -methoden;
3° op het moment van de aanvraag beschikken over een archeologische opgravingservaring van minimaal een jaar gedurende de tien jaar die voorafgaan aan de datum van de aanvraag tot aanduiding;
4° beschikken over de geschikte infrastructuur en faciliteiten om vondsten tijdelijk te bewaren en tijdelijk op te slaan;
5° de laatste drie jaar niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig zijn bevonden aan een deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, te staven aan de hand van een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en een verklaring op erewoord;
6° niet in staat van faillissement verkeren of een gerechtelijke reorganisatie verkregen hebben, dan wel in een soortgelijke toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure die geldt in het land waar hij gevestigd is;
7° niet geschorst zijn of in het laatste jaar het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking van een erkenning wegens het niet naleven van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of de code van goede praktijk;
8° de code van goede praktijk onderschrijven en een opleiding gevolgd hebben die daarover georganiseerd is door het agentschap.

Artikel 3.5.2/1. (01/04/2019- ...)

Om aangeduid te worden als erkende archeoloog type 2 dient een natuurlijk persoon een aanvraag in bij het agentschap. Hij toont daarbij aan dat hij voldoet aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° houder zijn van een van de volgende diploma's en dat staven door een duidelijke kopie ervan in te dienen of houder zijn van gelijkwaardige getuigschriften door een EVC-procedure waarbij een daarvoor bevoegde instelling de verworven competenties van een individu formeel heeft bevestigd:
a) licentiaat of master in de Geschiedenis met specialisatie "in de Oudste tijden";
b) licentiaat of master in de "Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde" met specialisatie in de archeologie;
c) licentiaat of master in de "Kunstwetenschappen en Archeologie" met specialisatie in de archeologie;
d) licentiaat of master in de Archeologie;
e) een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese verordening of richtlijn of internationale overeenkomst is erkend als gelijkwaardig met een van de diploma's, vermeld in punt a) tot en met d), en dat staven door een gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen;
2° een opleiding hebben genoten over opgravingstechnieken en -methoden;
3° de laatste drie jaar niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig zijn bevonden aan een deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, te staven aan de hand van een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en een verklaring op erewoord;
4° niet in staat van faillissement verkeren of een gerechtelijke reorganisatie verkregen hebben, dan wel in een soortgelijke toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure die geldt in het land waar hij gevestigd is;
5° niet geschorst zijn of in het laatste jaar het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking van een erkenning wegens het niet naleven van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of de code van goede praktijk;
6° de code van goede praktijk onderschrijven en een opleiding gevolgd hebben die daarover georganiseerd is door het agentschap.

Artikel 3.5.3. (01/04/2019- ...)

Om aangeduid te worden als erkende archeoloog type 1 dient een rechtspersoon een aanvraag in bij het agentschap. Hij toont daarbij aan dat hij voldoet aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° opgericht zijn in overeenstemming met de wetgeving van het land waarin hij gevestigd is;
2° als de persoon een handelaar is, ingeschreven zijn in het handels- of beroepsregister van het land waar hij gevestigd is;
3° het kwalitatieve onderzoek van het archeologisch erfgoed en de rapportage daarover als een van zijn doelstellingen hebben;
4° minstens beschikken over één erkende archeoloog type 1, zoals vermeld in artikel 3.5.2 van dit besluit die kan bewijzen dat hij beschikt over een opgravingservaring van minstens drie jaar gedurende de tien jaar die voorafgaan aan de datum van de aanvraag tot aanduiding als erkende archeoloog;
5° beschikken over de geschikte infrastructuur en faciliteiten om vondsten tijdelijk te bewaren en tijdelijk op te slaan;
6° voor de bestuurders en de personen die de rechtspersoon kunnen verbinden: de laatste drie jaar niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig zijn bevonden aan een deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, te staven aan de hand van een uittreksel uit het strafregister overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en een verklaring op erewoord;
7° niet in staat van faillissement verkeren of een gerechtelijke reorganisatie verkregen hebben, dan wel in een soortgelijke toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure die geldt in het land waar hij gevestigd is;
8° niet geschorst zijn of in het laatste jaar het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking van een erkenning wegens het niet naleven van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of de code van goede praktijk.

Universiteiten die de diploma's, vermeld in artikel 3.5.2, 1° van dit besluit, uitreiken, worden van rechtswege aangeduid als een erkende archeoloog type 1 voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen zoals vermeld in hoofdstuk 5, afdeling 5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem aan of in beschermde archeologische sites, zoals vermeld in hoofdstuk 5, afdeling 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Het agentschap is van rechtswege aangeduid als erkende archeoloog type 1.

Artikel 3.5.3/1. (01/04/2019- ...)

Om aangeduid te worden als erkende archeoloog type 2 dient een rechtspersoon een aanvraag tot aanduiding in bij het agentschap en toont daarbij aan dat hij minstens voldoet aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° opgericht zijn in overeenstemming met de wetgeving van het land waarin hij gevestigd is;
2° als de persoon een handelaar is, ingeschreven zijn in het handels- of beroepsregister van het land waar hij gevestigd is;
3° het kwalitatieve onderzoek van het archeologisch erfgoed en de rapportage daarover als een van zijn doelstellingen hebben;
4° minstens beschikken over één erkende archeoloog, als vermeld in artikel 3.5.2 of 3.5.2/1 van dit besluit;
5° voor de bestuurders en de personen die de rechtspersoon kunnen verbinden: de laatste drie jaar niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig zijn bevonden aan een deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, te staven aan de hand van een uittreksel uit het strafregister overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en een verklaring op erewoord;
6° niet in staat van faillissement verkeren of een gerechtelijke reorganisatie verkregen hebben, dan wel in een soortgelijke toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure die geldt in het land waar hij gevestigd is;
7° niet geschorst zijn of in het laatste jaar het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking van een erkenning wegens het niet naleven van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of de code van goede praktijk.

Artikel 3.5.4. (01/01/2019- ...)

Het agentschap stelt op zijn website een modelformulier ter beschikking waarmee een aanvraag tot aanduiding als erkende archeoloog kan worden ingediend. Door dat modelformulier in te vullen, kan de aanvrager aantonen dat hij voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. De aanvrager voegt bij zijn aanvraag het volledig ingevuld modelformulier en de daarin gevraagde stavingsstukken, en hij dient zijn aanvraag schriftelijk in bij het agentschap. Als de stavingsstukken die in het modelformulier gevraagd worden, in een andere taal dan het Nederlands zijn opgesteld, voegt hij een beëdigde vertaling ervan bij het formulier.

Artikel 3.5.5. (01/04/2019- ...)

Het agentschap bezorgt de aanvrager schriftelijk en binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag, een ontvankelijkheidsbewijs of deelt mee dat de aanvraag onvolledig is en met welke stukken de aanvraag moet worden aangevuld. De aanvrager bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling de aanvullende stukken aan het agentschap, waarna het dossier al dan niet ontvankelijk wordt verklaard.

Het agentschap onderzoekt de ontvankelijke aanvraag en beslist binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag, over de aanvraag tot aanduiding als erkende archeoloog. Deze termijn kan met dertig dagen worden verlengd als het agentschap het nodig acht het advies van de Commissie in te winnen. Deze verlenging moet binnen de eerste termijn van zestig dagen, schriftelijk aan de aanvrager worden gemeld.

Het agentschap deelt zijn beslissing binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing, schriftelijk mee aan de aanvrager. Het agentschap bezorgt tegelijk met de beslissing tot aanduiding als erkende archeoloog een legitimatiebewijs van erkende archeoloog. Als de aanvrager na het verstrijken van deze termijn geen beslissing van het agentschap heeft ontvangen, wordt de aanvraag tot aanduiding als erkende archeoloog geacht geweigerd te zijn.

Artikel 3.5.6. (01/01/2015- ...)

De aanduiding als erkende archeoloog wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 3.5.7. (01/04/2019- ...)

Een aanduiding als erkende archeoloog type 1 en 2 is van onbepaalde duur en geldt zolang voldaan wordt aan de toepasselijke erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3.5.2, 3.5.2/1, 3.5.3 of 3.5.3/1 en aan de opvolgingsvoorwaarden, vermeld in artikel 3.5.7/1.

Artikel 3.5.7/1. (01/04/2019- ...)

 In het kader van de opvolging van de aanduiding als erkende archeoloog moet de erkende archeoloog:
1° wijzigingen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden, onmiddellijk schriftelijk melden aan het agentschap;
2° bij de uitvoering van veldwerk een kopie van zijn legitimatiebewijs van erkende archeoloog kunnen voorleggen;
3° archeologisch onderzoek uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit en de code van goede praktijk;
4° minstens 1 maal per twee jaar een bijscholing gevolgd hebben over de code van goede praktijk, die georganiseerd wordt door het agentschap,;
5° bij zijn archeologisch onderzoek voldoende toezicht houden op de aspecten van het onderzoek die hij niet zelf uitvoert;
6° als het een natuurlijk persoon is die aangeduid is als erkende archeoloog type 1, blijven beschikken over een archeologische opgravingservaring van minimaal een jaar gedurende de afgelopen tien jaar;
7° als het een rechtspersoon is die aangeduid is als erkende archeoloog type 1, blijven beschikken over minstens één erkende archeoloog type 1 die beschikt over een opgravingservaring van minstens drie jaar gedurende de afgelopen tien jaar.

Artikel 3.5.7/2. (01/04/2019- ...)

Een erkende archeoloog type 1 kan het agentschap schriftelijk verzoeken om zijn erkenning aan te passen naar een aanduiding als erkende archeoloog type 2. Het agentschap bevestigt deze wijziging schriftelijk aan de erkende archeoloog binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het verzoek. De erkende archeoloog kan vanaf de dag van de kennisgeving van de schriftelijke bevestiging alleen nog de activiteiten uitvoeren van een erkende archeoloog type 2.

Artikel 3.5.8. (01/04/2019- ...)

Het agentschap kan op verzoek van de minister, op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief een erkende archeoloog evalueren. De evaluatie heeft betrekking op de erkenningsvoorwaarden, de opvolgingsvoorwaarden en de kwaliteit van het archeologisch onderzoek door de erkende archeoloog.

Het agentschap kan voor de evaluatie het advies van de Commissie inwinnen.

Het agentschap kan voor de evaluatie alle documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden, de opvolgingsvoorwaarden en het onderzoek door de erkende archeoloog, of kan de erkende archeoloog vragen om een toelichting te komen geven, of kan de erkende archeoloog bezoeken om de infrastructuur en de faciliteiten om de vondsten te bewaren te controleren.

Artikel 3.5.9. (01/04/2019- ...)

Het agentschap kan na evaluatie een erkende archeoloog schorsen in elk van de volgende gevallen:
1° de erkende archeoloog leeft het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of de code van goede praktijk niet na;
2° de erkende archeoloog houdt onvoldoende toezicht op het archeologisch onderzoek;
3° de erkende archeoloog voldoet niet meer aan de erkenningsvoorwaarden;
4° de erkende archeoloog is bij een vonnis of een arrest veroordeeld voor een misdrijf dat door de aard ervan zijn beroepsethiek als erkende archeoloog aantast;
5° de erkende archeoloog leeft de voorwaarden voor de opvolging van de aanduiding niet na.

De schorsingstermijn is 120 dagen en kan door het agentschap ingekort of verlengd worden met maximaal 120 dagen.

Tijdens een periode van schorsing kan de erkende archeoloog zijn taken ter uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en dit besluit verder uitvoeren, op voorwaarde dat hij acties voorstelt en uitvoert ter remediëring of ter tegemoetkoming aan de erkenningsvoorwaarden en de voorwaarden voor opvolging van de aanduiding.

Artikel 3.5.10. (01/04/2019- ...)

§ 1. Het agentschap bezorgt de schorsingsbeslissing per beveiligde zending aan de erkende archeoloog. De schorsing treedt in werking vanaf de dag van de kennisgeving.

De geschorste archeoloog bezorgt binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing tot schorsing, schriftelijk een reactie waarin hij beschrijft welke acties hij heeft ondernomen of onmiddellijk onderneemt om te remediëren of tegemoet te komen aan de erkennings- of opvolgingsvoorwaarden. Het agentschap hoort de erkende archeoloog op zijn verzoek.

§ 2. Binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de reactie beslist het agentschap om de schorsing op te heffen of te verlengen, of om de aanduiding als erkende archeoloog in te trekken.

Als het agentschap van oordeel is dat de ondernomen acties volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de voorwaarden voor opvolging van de aanduiding, heft het de schorsing op. Als het agentschap van oordeel is dat bijkomende tijd nodig is om de voorgestelde acties uit te voeren, verlengt het agentschap de schorsing overeenkomstig artikel 3.5.9, tweede lid. Het agentschap kan de erkende archeoloog daarbij tijdelijk verbieden om nieuwe opdrachten in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en dit besluit aan te nemen. Als het agentschap van oordeel is dat de ondernomen of voorgestelde acties niet volstaan om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de voormelde voorwaarden voor opvolging van de aanduiding, trekt het agentschap de aanduiding als erkende archeoloog in. Als de geschorste archeoloog geen reactie heeft bezorgd binnen de termijn bepaald in paragraaf 1, tweede lid, trekt het agentschap de aanduiding als erkende archeoloog onmiddellijk in.

Het agentschap deelt de beslissing per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing, mee aan de aanvrager. Als het agentschap nalaat een beslissing te nemen of nalaat de beslissing aan de aanvrager mee te delen binnen de vastgestelde termijn, wordt de schorsing geacht opgeheven te zijn.

§ 3. Als het agentschap de schorsing heeft verlengd, dan voert het na afloop van die termijn een evaluatie uit overeenkomstig artikel 3.5.8. Als het agentschap vaststelt dat de erkende archeoloog de voorgestelde acties ter remediëring of ter tegemoetkoming aan de erkenningsvoorwaarden of opvolgingsvoorwaarden niet heeft uitgevoerd, kan het de aanduiding als erkende archeoloog intrekken.

Het agentschap deelt de beslissing per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing, mee aan de aanvrager.

§ 4. Als het agentschap beslist om de aanduiding als erkende archeoloog in te trekken, gaat die intrekking in op de dag van de kennisgeving van de beslissing waarmee de aanduiding als erkende archeoloog wordt ingetrokken.

Artikel 3.5.11. (01/01/2015- ...)

Als een erkende archeoloog zelf te kennen geeft dat hij niet meer aangeduid wil zijn of als de erkende archeoloog zijn activiteiten in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 stopzet, trekt het agentschap de aanduiding in na een schriftelijke melding daarvan door de erkende archeoloog.

Artikel 3.5.12. (01/04/2019- ...)

De aanduiding als erkende archeoloog vervalt als het agentschap vaststelt dat de erkende archeoloog gedurende tien opeenvolgende jaren geen activiteiten meer heeft verricht ter uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het agentschap deelt die intrekking van de erkenning per beveiligde zending mee aan de aanvrager.

Artikel 3.5.13. (01/01/2015- ...)

De intrekking van de aanduiding als erkende archeoloog wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Artikel 3.5.14. (01/04/2019- ...)

Als het agentschap de aanduiding weigert of intrekt, kan de aanvrager of de erkende archeoloog een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister.

Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing van het agentschap over de weigering van de erkenning of de intrekking ervan. Als de aanvrager geen beslissing van het agentschap heeft ontvangen binnen de termijn vermeld in artikel 3.5.5, derde lid en de aanvraag dus geacht wordt geweigerd te zijn, kan hij binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na het verstrijken van die termijn, schriftelijk een beroepschrift indienen.

De minister neemt zijn beslissing over het ingestelde beroep na een verplicht in te winnen advies van de Commissie en nadat de Commissie de betrokken partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord.

De minister neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroepschrift. Die termijn wordt verlengd met zestig dagen als toepassing wordt gemaakt van het mondelinge of schriftelijke hoorrecht, vermeld in het derde lid. Als geen beslissing wordt genomen binnen de toepasselijke vervaltermijn wordt het beroep geacht te zijn afgewezen. De beslissing wordt onverwijld bezorgd aan de indiener van het beroep per beveiligde zending.

Afdeling 6 Aanduiding als erkende metaaldetectorist (... - ...)

Artikel 3.6.1. (01/01/2016- ...)

Om aangeduid te worden als erkende metaaldetectorist dient een natuurlijk persoon een aanvraag tot erkenning in bij het agentschap en toont daarbij aan dat hij minstens voldoet aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° meerderjarig zijn;
2° de laatste vijf jaar niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig zijn bevonden aan een deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, en dat staven aan de hand van een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en een verklaring op erewoord;
3° er zich toe verbinden altijd te werken overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en dit besluit;
4° niet geschorst zijn of in het laatste jaar het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking van een erkenning wegens het niet naleven van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of de code van goede praktijk.

Artikel 3.6.2. (01/01/2015- ...)

De aanduiding van een rechtspersoon als erkende metaaldetectorist is alleen van toepassing op rechtspersonen die aangeduid zijn als erkende archeoloog.

Artikel 3.6.3. (01/01/2019- ...)

Het agentschap stelt op zijn website een modelformulier ter beschikking waarmee een aanvraag tot aanduiding als erkende metaaldetectorist kan worden ingediend. Door dat formulier in te vullen kan de aanvrager aantonen dat hij voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden.

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag het volledig ingevuld modelformulier en de daarin gevraagde stavingstukken, en hij dient zijn aanvraag schriftelijk in bij het agentschap. Als de stavingsstukken die in het modelformulier gevraagd worden, in een andere taal dan het Nederlands zijn opgesteld, voegt hij een beëdigde vertaling ervan bij het formulier.

Artikel 3.6.4. (01/01/2019- ...)

Het agentschap bezorgt de aanvrager schriftelijk en binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag, een ontvankelijkheidsbewijs of deelt mee dat de aanvraag onvolledig is en met welke stukken de aanvraag moet worden aangevuld. De aanvrager bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling de aanvullende stukken aan het agentschap, waarna het dossier al dan niet ontvankelijk wordt verklaard.

Het agentschap onderzoekt de ontvankelijke aanvraag en beslist binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag over de aanvraag tot aanduiding als erkende metaaldetectorist. Die termijn kan met dertig dagen worden verlengd als het agentschap het nodig acht het advies van de Commissie in te winnen. Die verlenging moet binnen de eerste termijn van zestig dagen, schriftelijk, aan de aanvrager worden gemeld.

Het agentschap deelt zijn beslissing schriftelijk binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing, mee aan de aanvrager. Het agentschap bezorgt tegelijk met de beslissing tot aanduiding als erkende metaaldetectorist, een legitimatiebewijs van erkende metaaldetectorist. Als de aanvrager na het verstrijken van deze termijn geen beslissing van het agentschap heeft ontvangen, wordt deze aanvraag tot aanduiding als erkende metaaldetectorist geacht geweigerd te zijn.

Artikel 3.6.5. (01/01/2015- ...)

Een aanduiding als erkende metaaldetectorist is van onbepaalde duur, en geldt zolang aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3.6.1, en aan de voorwaarden in het kader van de opvolging, vermeld in artikel 3.6.6, voldaan wordt.

Artikel 3.6.6. (01/01/2019- ...)

In het kader van de opvolging van de aanduiding als erkende metaaldetectorist moet de erkende metaaldetectorist:
1° alle wijzigingen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden, onverwijld schriftelijk melden aan het agentschap;
2° bij het uitvoeren van veldwerk altijd een kopie van zijn legitimatiebewijs van erkende metaaldetectorist kunnen voorleggen;
3° veldwerk altijd uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit en de code van goede praktijk;
4° alle archeologische artefacten en archeologische sites die hij vindt bij het gebruik van een metaaldetector onverwijld melden aan het agentschap met een meldingsformulier waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap.

Artikel 3.6.7. (01/01/2015- ...)

 Het agentschap kan op eigen initiatief, op verzoek van de minister of op verzoek van de Commissie een erkende metaaldetectorist evalueren met het oog op de controle van de erkenningsvoorwaarden. Het agentschap kan daarbij het advies van de Commissie inwinnen. Het agentschap kan alle documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden of kan de erkende metaaldetectorist vragen om een toelichting te komen geven.

Artikel 3.6.8. (01/01/2016- ...)

Het agentschap kan de aanduiding als erkende metaaldetectorist schorsen voor een termijn van maximaal honderdtwintig dagen als deze:
1° het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of de code van goede praktijk niet naleeft;
2° of niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden;
3° of de voorwaarden voor de opvolging van de aanduiding, niet naleeft.

Artikel 3.6.9. (01/01/2019- ...)

Het agentschap bezorgt de gemotiveerde schorsingsbeslissing per beveiligde zending aan de erkende metaaldetectorist. De schorsing treedt in werking op de datum van de kennisgeving.

Vanaf de kennisgeving mag de geschorste metaaldetectorist geen archeologische artefacten en archeologische sites opsporen met behulp van een metaaldetector.

De geschorste metaaldetectorist bezorgt binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de schorsingsbeslissing schriftelijk een reactie waarin hij beschrijft welke acties hij heeft ondernomen of onmiddellijk onderneemt ter remediëring of ter verantwoording.

Binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de reactie beslist het agentschap tot opheffing van de schorsing of tot intrekking van de erkenning. Als de geschorste metaaldetectorist geen reactie heeft bezorgd binnen de gestelde termijn, trekt het agentschap de aanduiding als erkende metaaldetectorist onverwijld in.

Het agentschap deelt de beslissing per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing, mee aan de aanvrager. Vanaf deze kennisgeving is de erkenning als metaaldetectorist ingetrokken. Als het agentschap nalaat te beslissen of deze beslissing aan de aanvrager mee te delen binnen de voorziene termijn, dan wordt de schorsing geacht opgeheven te zijn.

Artikel 3.6.10. (01/01/2015- ...)

Als een erkende metaaldetectorist zelf te kennen geeft dat hij niet meer aangeduid wil zijn, trekt het agentschap de aanduiding in na een schriftelijke melding daarvan door de erkende metaaldetectorist.

Artikel 3.6.11. (01/01/2015- ...)

De schorsing of intrekking van een aanduiding als erkende archeoloog betekent van rechtswege een schorsing of intrekking van de aanduiding als erkende metaaldetectorist.

Artikel 3.6.12. (01/01/2019- ...)

Als het agentschap de aanduiding weigert of intrekt, kan de aanvrager of de erkende metaaldetectorist een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister.

Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op dag na de kennisgeving van de beslissing van het agentschap over de weigering van de erkenning of de intrekking ervan. Als de aanvrager geen beslissing van het agentschap heeft ontvangen binnen de termijn vermeld in artikel 3.6.4, derde lid en de aanvraag dus geacht wordt geweigerd te zijn, kan de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na het verstrijken van de termijn een beroepschrift  schriftelijk indienen.

De minister neemt zijn beslissing over het ingestelde beroep na een verplicht in te winnen advies van de Commissie en nadat de Commissie de betrokken partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord.

De minister neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroepschrift. Die termijn wordt verlengd met zestig dagen als toepassing wordt gemaakt van het mondelinge of schriftelijke hoorrecht, vermeld in het derde lid. Als geen beslissing wordt genomen binnen de toepasselijke vervaltermijn, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen. De beslissing wordt per beveiligde zending onverwijld bezorgd aan de indiener van het beroep.

Afdeling 7 Kwaliteitslabel onroerenderfgoedondernemers (... - ...)

Artikel 3.7.1. (01/01/2015- ...)

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan een kwaliteitslabel toegekend krijgen voor een of meer disciplines.

De Vlaamse Regering bepaalt de disciplines waarvoor een kwaliteitslabel aangevraagd kan worden. De minister specifieert per discipline de kwaliteitscriteria en stelt ze vast samen met de bijbehorende richtlijnen voor onroerenderfgoedondernemers.

In het tweede lid wordt verstaan onder richtlijnen voor onroerenderfgoedondernemers: de geschreven en publiek toegankelijke regels met betrekking tot de uitvoering van onderzoeksopdrachten, studieopdrachten en uitvoeringsopdrachten in het kader van de onroerenderfgoedzorg en de regels van goed vakmanschap die bij de betrokken beroepscategorieën algemeen aanvaard zijn.

Artikel 3.7.2. (01/01/2015- ...)

Om als onroerenderfgoedondernemer een kwaliteitslabel toegekend te krijgen en te behouden moet een natuurlijk persoon een aanvraag indienen bij het agentschap en daarbij aantonen dat hij minstens voldoet aan de volgende toekenningsvoorwaarden:
1° de persoon heeft een geschikte opleiding genoten in de betreffende discipline of heeft een ruime ervaring opgebouwd in de betreffende discipline en kan dat aantonen op basis van diploma's, getuigschriften of referentieprojecten;
2° de persoon verbindt zich ertoe te werken volgens de door de minister vastgestelde richtlijnen over de betreffende discipline en houdt zich aan de internationaal aanvaarde standaarden, als die bestaan voor de uitoefening van de betreffende discipline;
3° de persoon is de laatste tien jaar niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig bevonden aan een deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, en kan dit staven aan de hand van een uittreksel uit het strafregister overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en een verklaring op erewoord.

Artikel 3.7.3. (01/01/2015- ...)

Om als onroerenderfgoedondernemer een kwaliteitslabel toegekend te krijgen en te behouden dient een rechtspersoon een aanvraag in bij het agentschap en toont hij daarbij aan dat hij minstens voldoet aan de volgende toekenningsvoorwaarden:
1° de rechtspersoon heeft de onroerenderfgoedzorg als een van zijn doelstellingen en maakt dat formeel bekend;
2° de rechtspersoon toont op basis van het organogram van de organisatie aan dat hij over voldoende competent personeel beschikt en hij verbindt zich ertoe dat personeel in te zetten voor de uitvoering van opdrachten in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
3° de rechtspersoon heeft ten minste één natuurlijk persoon voltijds in dienst met een geschikte opleiding of een ruime ervaring in de discipline waarvoor de rechtspersoon een kwaliteitslabel aanvraagt en hij draagt aan die persoon (of aan die personen) de verantwoordelijkheid op voor de uitvoering van opdrachten in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
4° de rechtspersoon verbindt zich ertoe te werken volgens door de minister vastgestelde richtlijnen over de betreffende discipline en houdt zich aan de internationaal aanvaarde standaarden, als die bestaan voor de uitoefening van de betreffende discipline;
5° de bestuurders en de personen die de rechtspersoon kunnen verbinden zijn de laatste tien jaar niet bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig bevonden aan een deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie, en kunnen dit staven aan de hand van een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering en een verklaring op erewoord.

Artikel 3.7.4. (01/01/2019- ...)

Het agentschap stelt op zijn website een modelformulier ter beschikking waarmee een aanvraag tot toekenning van een kwaliteitslabel als onroerenderfgoedondernemer kan worden ingediend. Door dat formulier in te vullen kan de aanvrager aantonen dat hij voldoet aan alle toekenningsvoorwaarden. De aanvrager voegt bij zijn aanvraag het volledig ingevulde modelformulier en de daarin gevraagde stavingsstukken, en hij dient zijn aanvraag schriftelijk in bij het agentschap. Als de stavingsstukken die in het modelformulier gevraagd worden, in een andere taal dan het Nederlands zijn opgesteld, voegt hij een beëdigde vertaling ervan bij het formulier.

Artikel 3.7.5. (01/01/2019- ...)

Het agentschap bezorgt de aanvrager schriftelijk en binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag, een ontvankelijkheidsbewijs of deelt mee dat de aanvraag onvolledig is en met welke stukken de aanvraag moet worden aangevuld. De aanvrager bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling de aanvullende stukken aan het agentschap, waarna het dossier al dan niet ontvankelijk wordt verklaard.

Het agentschap onderzoekt de ontvankelijke aanvraag en beslist binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag over de aanvraag tot de toekenning van het kwaliteitslabel. Die termijn kan met dertig dagen worden verlengd als het agentschap het nodig acht het advies van de Commissie in te winnen. Die verlenging moet binnen de eerste termijn van zestig dagen, schriftelijk aan de aanvrager worden gemeld.

Het agentschap deelt zijn beslissing binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager. Het agentschap bezorgt tegelijk met de beslissing het kwaliteitslabel aan de aanvrager. Als de aanvrager na het verstrijken van deze termijn geen beslissing van het agentschap heeft ontvangen, wordt de aanvraag tot toekenning van het kwaliteitslabel geacht geweigerd te zijn.

Artikel 3.7.6. (01/01/2019- ...)

Als de aanvrager al over een kwaliteitslabel als onroerenderfgoedondernemer beschikt voor een of meer disciplines, maar voor bijkomende disciplines een kwaliteitslabel wil verwerven, dient de aanvrager een nieuwe aanvraag in voor deze bijkomende disciplines met vermelding van de disciplines waarvoor hij al over een kwaliteitslabel beschikt. Als het agentschap het kwaliteitslabel toekent voor die bijkomende disciplines, bezorgt het agentschap schriftelijk een nieuw kwaliteitslabel, met vermelding van alle disciplines, aan de onroerenderfgoedondernemer.

Artikel 3.7.7. (01/01/2015- ...)

De toekenning van een kwaliteitslabel aan een onroerenderfgoedondernemer is van onbepaalde duur en geldt zolang aan de toekenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3.7.2 of in artikel 3.7.3, en aan de voorwaarden in het kader van de opvolging, vermeld in artikel 3.7.8, voldaan wordt.

Artikel 3.7.8. (01/01/2015- ...)

In het kader van de opvolging van de kwaliteit van de onroerenderfgoedondernemers aan wie een kwaliteitslabel is toegekend, moet de onroerenderfgoedondernemer:
1° alle wijzigingen die betrekking hebben op de toekenningsvoorwaarden onverwijld melden aan het agentschap;
2° jaarlijks uiterlijk op 31 juli een jaarverslag indienen, behalve in het jaar van de toekenning van het kwaliteitslabel, met een formulier waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap waarin wordt aangegeven hoe blijvend wordt voldaan aan de toekenningsvoorwaarden en welke initiatieven er zijn genomen om de kwaliteit te verbeteren en kennis en expertise te delen.

Artikel 3.7.9. (01/01/2015- ...)

Het agentschap kan op verzoek van de minister, op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief de toekenning van een kwaliteitslabel evalueren met het oog op de controle van de toekenningsvoorwaarden. Het agentschap kan het advies van de Commissie inwinnen. Het agentschap kan alle documenten opvragen die betrekking hebben op de toekenningsvoorwaarden of kan de onroerenderfgoedondernemer vragen om een toelichting te komen geven.

Artikel 3.7.10. (01/01/2015- ...)

Het agentschap kan na evaluatie de toekenning van een kwaliteitslabel schorsen voor een termijn van maximaal honderdtwintig dagen als blijkt dat de onroerenderfgoedondernemer:
1° de taken niet overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 of dit besluit uitvoert;
2° niet meer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden;
3° de voorwaarden voor de opvolging van de toekenning, niet naleeft;
4° bij een vonnis of arrest veroordeeld is voor een misdrijf dat door de aard ervan de beroepsethiek van de onroerenderfgoedondernemer in kwestie aantast.

Artikel 3.7.11. (01/01/2019- ...)

Het agentschap bezorgt de gemotiveerde schorsingsbeslissing per beveiligde zending aan de onroerenderfgoedondernemer. De schorsing treedt in werking vanaf het moment van de kennisgeving.

Vanaf de kennisgeving van de schorsing kan de onroerenderfgoedondernemer het kwaliteitslabel in zijn geheel niet dragen.

De onroerenderfgoedondernemer bezorgt binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de schorsingsbeslissing schriftelijk een reactie waarin hij beschrijft welke acties hij heeft ondernomen of onmiddellijk onderneemt om te remediëren of tegemoet te komen aan de toekenningsvoorwaarden.

De onroerenderfgoedondernemer bezorgt per beveiligde zending binnen de termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de betekening van de schorsingsbeslissing een reactie waarin hij beschrijft welke acties hij heeft ondernomen of onverwijld zal ondernemen ter remediëring of ter tegemoetkoming aan de toekenningsvoorwaarden.

Het agentschap deelt zijn beslissing binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing, schriftelijk mee aan de onroerenderfgoedondernemer. De opheffing van de schorsing of de intrekking van het kwaliteitslabel is van kracht vanaf die kennisgeving. Als het agentschap nalaat een beslissing te nemen of nalaat de beslissing mee te delen binnen de vastgestelde termijn, wordt de schorsing geacht opgeheven te zijn.

Het agentschap deelt, per beveiligde zending, zijn beslissing binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de beslissing, mee aan de onroerenderfgoedondernemer. Vanaf die betekening is het kwaliteitslabel ingetrokken. Als het agentschap nalaat een beslissing te nemen of nalaat de beslissing mee te delen binnen de voorziene termijn, wordt de schorsing geacht opgeheven te zijn.

Artikel 3.7.12. (01/01/2015- ...)

Als de onroerenderfgoedondernemer zelf te kennen geeft dat hij geen kwaliteitslabel meer wil of als de onroerenderfgoedondernemer zijn activiteiten in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 stopzet, trekt het agentschap het kwaliteitslabel in na een schriftelijke melding van die feiten door onroerenderfgoedondernemer.

Artikel 3.7.13. (01/01/2019- ...)

Als het agentschap de toekenning van een kwaliteitslabel aan een onroerenderfgoedondernemer weigert of intrekt, kan de onroerenderfgoedondernemer een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister.

Het beroepschrift wordt per beveiligde zending ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing van het agentschap over de weigering van de toekenning of de intrekking ervan. Als de aanvrager geen beslissing van het agentschap heeft ontvangen binnen de termijn vermeld in artikel 3.7.5, derde lid en de aanvraag dus geacht wordt geweigerd te zijn, kan de aanvrager binnen een termijn van honderdtwintig dagen, die ingaat op de dag na de aanvraag tot toekenning schriftelijk een beroepschrift indienen.

De minister neemt zijn beslissing over het ingestelde beroep na een verplicht in te winnen advies van de Commissie en nadat de Commissie de betrokken partijen op hun verzoek schriftelijk of mondeling heeft gehoord.

De minister neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroepschrift. Deze termijn wordt verlengd met zestig dagen als toepassing wordt gemaakt van het mondelinge of schriftelijke hoorrecht, vermeld in het derde lid. Als geen beslissing wordt genomen binnen de toepasselijke vervaltermijn wordt het beroep geacht te zijn afgewezen. De beslissing wordt per beveiligde zending onverwijld bezorgd aan de indiener van het beroep.

HOOFDSTUK 4 Inventarissen (... - ...)

Afdeling 1 Criteria voor opname in de vastgestelde inventarissen (... - ...)

Artikel 4.1.1. (01/01/2023- ...)

Een onroerend goed of een geheel van onroerende goederen kan opgenomen worden in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, de vastgestelde landschapsatlas en de vastgestelde inventaris van landschappelijk erfgoed als het een of meer erfgoedwaarden bezit en voldoende goed bewaard is.

Artikel 4.1.2. (01/01/2015- ...)

Een onroerend goed of een geheel van onroerende goederen wordt geschrapt uit de vastgestelde inventaris als het niet langer erfgoedwaarde bezit of als het niet langer voldoende goed bewaard is.

Artikel 4.1.3. (01/01/2015- ...)

 Een archeologische zone kan opgenomen worden in de vastgestelde inventaris van archeologische zones als ze waarschijnlijk voldoende goed bewaard is.

Artikel 4.1.4. (01/01/2015- ...)

Een archeologische zone wordt geschrapt uit de vastgestelde inventaris van archeologische zones als ze niet voldoende goed bewaard is.

Artikel 4.1.5. (01/01/2023- ...)

De minister stelt, na mededeling aan de Vlaamse Regering, voor elke inventaris, vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, een inventarismethodologie vast. Deze inventarismethodologie bevat:
1° de wijze van beschrijving van de erfgoedwaarden;
2° het afwegingskader dat gehanteerd wordt om het onroerend goed te waarderen.

Voor de inventarissen, vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 1°, 3° en 4° van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, worden in de inventarismethodologie minstens de selectiecriteria zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde opgenomen.

Artikel 4.1.6. (01/01/2023- ...)

De minister of de gemeenteraad van de erkende onroerenderfgoedgemeente stelt een inventaris, vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, na de vaststelling van de inventarismethodologie, vast.

[Afdeling 1/1. Ontsluiting (ing. BVR 2 september 2022, art. 29, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 4.1.7. (01/01/2023- ...)

De vaststellingsbesluiten zoals vermeld in artikel 4.1.3, zevende lid en 4.1.7/2, zevende lid van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 worden ontsloten op het daarvoor voorziene digitale platform van het agentschap.

De onroerende goederen die opgenomen zijn in een vastgestelde inventaris als vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 worden ontsloten op de GIS-laag van het daarvoor voorziene digitale platform van het agentschap.

[Afdeling 2 Rechtsgevolgen (verv. BVR 2 september 2022, art. 30, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 4.2.1. (01/01/2023- ...)

...

Artikel 4.2.2. (01/01/2023- ...)

...

[Onderafdeling 1. Zorgplicht (ing. BVR 2 september 2022, art. 31, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 4.2.3. (01/01/2015- ...)

Als een onroerend goed dat opgenomen is in een vastgestelde inventaris ook als erfgoedlandschap opgenomen is in een ruimtelijk uitvoeringsplan, geldt de verplichting vermeld in artikel 6.7.1 en 6.7.2.

[Onderafdeling 2. Toelatingsplichten (ing. BVR 2 september 2022, art. 33, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 4.2.4. (01/01/2023- ...)

Een erkende onroerenderfgoedgemeente kan een toelatingsplicht opleggen voor de volgende handelingen aan één of meerdere onroerende goederen in een vast te stellen inventaris als vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 3° of 4°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013:
1° het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking en gootconstructies;
b) het wijzigen van de kleur van de afwerkingslagen;
c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de textuur of samenstelling van de afwerkingslagen, inclusief het verwijderen van voegen en het hervoegen;
d) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken, deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
2° het fundamenteel en structureel wijzigen van de aanleg van tuinen, parken en begraafplaatsen met erfgoedwaarde;
3° het uitvoeren van de volgende handelingen in het interieur :
a) het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen, binnenschrijnwerk;
b) het verwijderen, vervangen of wijzigen van waardevolle interieurdecoratie.

[Onderafdeling 3. Toelatingsprocedure voor handelingen aan onroerende goederen die opgenomen zijn in een vastgestelde inventaris (ing. BVR 2 september 2022, art. 34, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 4.2.5. (01/01/2023- ...)

Als voor handelingen aan een beschermd monument, cultuurhistorisch landschap, archeologische site of stads- en dorpsgezicht die zijn vrijgesteld zijn van toelating of melding in een goedgekeurd beheersplan als vermeld in artikel 8.1.4, § 1, eerste lid, 9°, van dit besluit ook een toelatingsplicht geldt omwille van een opname in een vastgestelde inventaris als vermeld artikel 4.1.1, eerste lid, 3° of 4°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 is die handeling ook vrijgesteld van de toelating die voortvloeit uit de vaststelling.

Artikel 4.2.6. (01/01/2023- ...)

De aanvraag van een toelating als vermeld in artikel 4.1.10/1, § 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wordt schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente waar het onroerend goed ligt.

De aanvraag bevat minstens al de volgende elementen:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de erkende onroerenderfgoedgemeente of via het daarvoor voorziene digitale platform;
2° een beschrijving van de huidige staat van het goed;
3° een beschrijving van de geplande handelingen;
4° een motivering van de geplande handelingen;
5° de vermelding van de vermoedelijke datum van het begin en het einde van de handelingen.

Artikel 4.2.7. (01/01/2023- ...)

De erkende onroerenderfgoedgemeente gaat na of voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 4.2.6, en of de dossiergegevens een onderzoek ten gronde toelaten.

Als de aanvraag onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan de erkende onroerenderfgoedgemeente binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de toelating geacht te zijn geweigerd. De erkende onroerenderfgoedgemeente brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Artikel 4.2.8. (01/01/2023- ...)

Het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de volledige aanvraag is ingediend.

Als geen beslissing is genomen binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt de toelating geacht te zijn goedgekeurd.

De beslissing vermeldt de voorwaarden die van toepassing zijn.

Als de toelating voor een bepaalde duur wordt verleend, vermeldt de beslissing de duur van de toelating en de reden daarvoor.

Artikel 4.2.9. (01/01/2023- ...)

Het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente maakt de beslissing vermeld in artikel 4.2.8 binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de datum van de beslissing of de dag na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 4.2.8, eerste lid, als volgt bekend:
1° het brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing;
2° de beslissing wordt ingeschreven in de databank van toelatingen en adviezen, vermeld in artikel 6.5.1.

Artikel 4.2.10. (01/01/2023- ...)

Als een uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating wordt verleend, moet de aanvrager in voorkomend geval de zakelijkrechthouder of de gebruiker per beveiligde zending de mededeling bezorgen die te kennen geeft dat de toelating is verleend.

Artikel 4.2.11. (01/01/2023- ...)

Als dat opgenomen is in de voorwaarden van de toelating, meldt de aanvrager de start en het einde van de uitvoering van de werken aan het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn in de toelating.

Artikel 4.2.12. (01/01/2023- ...)

Een afschrift van de toelating of kennisgeving van de stilzwijgende beslissing ligt tijdens de duur van de werkzaamheden ter uitvoering van de toelating ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de toelating.

Artikel 4.2.13. (01/01/2023- ...)

De toelating vervalt als de werken twee jaar na het verlenen van de toelating niet gestart zijn of gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren onderbroken worden. De termijn van twee jaar vangt aan op de dag na de datum van de kennisgeving van de beslissing vermeld in artikel 4.2.9, 1°. 

[Onderafdeling 4. Advies erkende onroerenderfgoedgemeente (ing. BVR 2 september 2022, art. 35, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 4.2.14. (01/01/2023- ...)

Als voor handelingen aan een onroerend goed dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris als vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 3° of 4°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, waarvoor de onroerenderfgoedgemeente een toelatingsplicht als vermeld in artikel 4.1.1, derde lid, van voormelde decreet, heeft opgelegd, ook een omgevingsvergunning, een vergunning, een toelating, een machtiging, een ontheffing of een afwijking is vereist overeenkomstig het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wint de overheid die een beslissing neemt over de aanvraag het advies in van de betrokken erkende onroerenderfgoedgemeente.

De adviesplicht vermeld in het eerste lid geldt niet als overeenkomstig artikel 4.1.10/1 § 1, vierde lid van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 alleen een toelatingsplicht of meldingsplicht vanuit de bescherming geldt.

HOOFDSTUK 5 Archeologie (... - ...)

[Afdeling 1 Toevalsvondsten (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.1.1. (01/04/2016- ...)

De zakelijkrechthouder en de gebruiker van een onroerend goed kunnen een vergoeding vorderen voor schade ten gevolge van de verlenging van de termijn van tien dagen, vermeld in artikel 5.1.4, vijfde lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

De vergoeding wordt berekend op basis van de aangetoonde schade die ontstaan is vanaf de eenendertigste dag na de aangifte van de toevalsvondst bij het agentschap.

Het agentschap stelt die vergoeding vast en keert ze uit. Bij betwisting stelt de bevoegde rechtbank de vergoeding vast.

De zakelijkrechthouder en de gebruiker kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding als ze zich niet hebben gehouden aan de verplichtingen, vermeld in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 5.1.2. (01/04/2016- ...)

De aanvraag van een vergoeding wordt schriftelijk ingediend bij het agentschap. De aanvraag bevat minstens:
1° de naam en het adres van de aanvrager;
2° de locatie van het archeologisch onderzoek;
3° de omschrijving van de schade;
4° de raming van de schade met de nodige bewijsstukken.

[Afdeling 2 Verplichtingen zakelijkrechthouders en gebruikers (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.2.1. (01/04/2016- ...)

§ 1. Het agentschap houdt een register van bewaarplaatsen, zakelijkrechthouders en gebruikers van archeologische artefacten en archeologische ensembles bij. Als de zakelijkrechthouder of de gebruiker een publiekrechtelijk rechtspersoon of een erkend onroerenderfgoeddepot is, worden de gegevens van de zakelijkrechthouder of de gebruiker publiek bekendgemaakt.

De minister kan de nadere vormvereisten voor het register, vermeld in het eerste lid, bepalen.

§ 2. Iedereen die een archeologisch artefact of archeologisch ensemble wetenschappelijk wil onderzoeken, maakt die intentie schriftelijk bekend aan het agentschap, waarbij minstens de volgende gegevens worden vermeld:
1° de contactgegevens van de verzoeker;
2° de omschrijving van het gewenste wetenschappelijk onderzoek.

Het agentschap bezorgt de intentie, vermeld in het eerste lid, aan de zakelijkrechthouder of de gebruiker van het archeologisch artefact of het archeologisch ensemble, die na de beoordeling van de intentie contact opneemt met de verzoeker.

Als de gegevens van de zakelijkrechthouder of de gebruiker publiek beschikbaar zijn in het register, maakt de verzoeker, in afwijking van het eerste lid, zijn intentie rechtstreeks schriftelijk bekend aan de zakelijkrechthouder of de gebruiker, die na de beoordeling van de intentie contact opneemt met de verzoeker.

Artikel 5.2.2. (01/04/2016- ...)

Het agentschap stelt op zijn website een formulier ter beschikking om de wijziging van de bewaarplaats van een archeologisch artefact of een archeologisch ensemble te melden.

Artikel 5.2.3. (01/01/2017- ...)

Het agentschap stelt op zijn website een formulier ter beschikking voor de melding van het voornemen om een archeologisch artefact of een archeologisch ensemble buiten het Vlaamse Gewest te brengen.

Artikel 5.2.4. (01/04/2016- ...)

Met behoud van de toepassing van de verplichtingen, vermeld in artikel 5.1.1 en 5.2.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, is de zakelijkrechthouder of de gebruiker van een archeologisch artefact of een archeologisch ensemble dat tot stand is gekomen voor 1 januari 2016, vrijgesteld van de verplichtingen, vermeld in artikel 5.2.2 en 5.2.3 van het voormelde decreet.

In afwijking van het eerste lid moeten erkende onroerenderfgoeddepots waaraan het beheer van archeologische artefacten en archeologische ensembles is toevertrouwd, ook voor archeologische artefacten en archeologische ensembles die tot stand zijn gekomen voor 1 januari 2016, maar in het depot opgenomen werden na deze datum, de nodige meldingen doen overeenkomstig artikel 5.2.2 en 5.2.3 van dit besluit.

[Afdeling 3 Code van goede praktijk (ing. BVR. 4 december 2015, art. 12, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 5.3.1. (01/01/2016- ...)

De minister stelt een code van goede praktijk vast voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en voor het gebruik van metaaldetectoren als vermeld in artikel 5.3.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

[Afdeling 4 Archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

[Onderafdeling 1. Gebieden waar geen archeologisch erfgoed of relevante kenniswinst te verwachten valt en vrijstellingen door erkende onroerenderfgoedgemeenten (verv. BVR 2 september 2022, art. 36, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 5.4.1. (01/01/2023- ...)

De gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt of waar onderzoek van het archeologisch erfgoed geen relevante kenniswinst oplevert, worden vastgesteld als een plan waarop die gebieden nauwkeurig worden aangeduid. Dat plan wordt publiek toegankelijk gemaakt op een GIS-laag op een website van het agentschap.

Over de vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt of waar onderzoek van het archeologisch erfgoed geen relevante kenniswinst oplevert wordt zesmaandelijks gerapporteerd aan de Vlaamse Regering.

Artikel 5.4.1/1. (01/01/2023- ...)

De erkende onroerenderfgoedgemeente kan in een gemeentelijk reglement in vrijstellingen voorzien zoals vermeld in artikel 5.4.1, derde lid, 9° en artikel 5.4.2, vierde lid, 2°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dat gemeentelijk reglement motiveert in het voormelde geval op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten welke percelen vrijgesteld worden omdat ze met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde hebben of waar op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kan worden dat verder onderzoek van de aanwezige archeologische site en artefacten geen relevante kenniswinst oplevert. Het gemeentelijk reglement bevat in het voormelde geval ook een plan waarop die percelen nauwkeurig worden aangeduid.

De erkende onroerenderfgoedgemeente bezorgt aan het agentschap na de goedkeuring door de gemeenteraad:
1° het gemeentelijk reglement, vermeld in artikel 5.4.1, derde lid, 9°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
2° een geactualiseerde GIS-laag met een nauwkeurige aanduiding van alle vrijgestelde percelen binnen haar grondgebied.

Het agentschap maakt de geactualiseerde GIS-laag publiek toegankelijk op zijn website.

De gemeentelijke vrijstellingen gelden zodra ze publiek toegankelijk gemaakt zijn op een GIS-laag op de website van het agentschap.

[Onderafdeling 2 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.4.2. (01/04/2016- ...)

Na vooronderzoek zonder ingreep in de bodem moet geen vooronderzoek met ingreep in de bodem volgen, indien het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem voldoende informatie genereert om een archeologienota of nota op te maken die voldoet aan de bepalingen daarover in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit en de code van goede praktijk.

Artikel 5.4.3. (01/04/2019- ...)

De aanvraag tot toelating bevat, naast de gegevens vermeld in artikel 5.4.6, § 1, derde lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, de volgende bijkomende gegevens:
1° de resultaten van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem;
2° de doelstellingen en de te beantwoorden onderzoeksvragen van het vooronderzoek met ingreep in de bodem;
3° de plannen, kaarten en foto's die noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de aanvraag tot toelating.

Artikel 5.4.4. (01/04/2016- ...)

Als het agentschap of, in voorkomend geval, de erkende onroerenderfgoedgemeente het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem weigert of er voorwaarden aan koppelt, kan de initiatiefnemer of de daartoe door hem aangestelde erkende archeoloog een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister volgens de procedure, vermeld in afdeling 6.

[Onderafdeling 3 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Indienen archeologienota (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.4.5. (01/01/2017- ...)

De archeologienota, opgemaakt overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bevat, naast de gegevens, vermeld in het voormelde artikel, minstens de volgende bijkomende gegevens:
1° de naam en het adres van de initiatiefnemer;
2° het erkenningsnummer van de erkende archeoloog;
3° de woonplaats of maatschappelijke zetel van de erkende archeoloog;
4° de aanleiding voor het archeologisch vooronderzoek;
5° de doelstellingen en de te beantwoorden onderzoeksvragen van het archeologisch vooronderzoek;
6° de uitvoeringswijze van het archeologisch vooronderzoek;
7° de naam van de andere personen dan de erkende archeoloog die bij het archeologisch vooronderzoek betrokken zijn;
8° de resultaten van het archeologisch vooronderzoek, overeenkomstig de bepalingen daarover in de code van goede praktijk;
9° de volgende gegevens van de zakelijkrechthouder en de gebruiker van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek:
a) de naam;
b) het adres of de maatschappelijke zetel;
10° de bewaarplaats van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek;
11° plannen, kaarten, tekeningen, foto's, lijsten, formulieren en ander illustratief materiaal, noodzakelijk voor een goed begrip van de archeologienota.

Artikel 5.4.6. (01/01/2017- ...)

De archeologienota, opgemaakt overeenkomstig artikel 5.4.5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bevat, naast de gegevens bepaald in artikel 5.4.12, eerste lid, van het voormelde decreet, minstens de volgende bijkomende gegevens:
1° de aanleiding voor het archeologisch vooronderzoek;
2° de doelstellingen en de te beantwoorden onderzoeksvragen van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem;
3° de uitvoeringswijze van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem;
4° een gegeorefereerd plan waarop de betrokken percelen, de precieze plaats van het archeologisch vooronderzoek en de geplande werken nauwkeurig worden afgelijnd;
5° de naam van de andere personen dan de erkende archeoloog die bij het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem betrokken zijn;
6° de resultaten van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, overeenkomstig de bepalingen daarover in de code van goede praktijk;
7° de volgende gegevens van de zakelijkrechthouder en de gebruiker van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem:
a) de naam;
b) het adres of de maatschappelijke zetel;
8° de bewaarplaats van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem;
9° plannen, kaarten, tekeningen, foto's, lijsten, formulieren en ander illustratief materiaal, noodzakelijk voor een goed begrip van de archeologienota.

Artikel 5.4.7. (01/04/2019- ...)

Als het agentschap of in voorkomend geval de erkende onroerenderfgoedgemeente akte neemt van de archeologienota, er geen akte van neemt of er voorwaarden aan koppelt, kan de initiatiefnemer, de door hem daarvoor aangestelde erkende archeoloog of het agentschap een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister volgens de procedure, vermeld in afdeling 6.

[Onderafdeling 4. Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Uitvoering archeologienota waarvan akte is genomen (verv. BVR 14 december 2018, art. 54, I: 1 april 2019)] (... - ...)

Artikel 5.4.8. (01/04/2016- ...)

De erkende archeoloog meldt de aanvang van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, vermeld in artikel 5.4.14 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, schriftelijk en minstens drie dagen op voorhand.

[Onderafdeling 5 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Indienen nota (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.4.9. (01/01/2017- ...)

De nota, opgemaakt overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bevat, naast de gegevens, vermeld in het voormelde artikel, de volgende bijkomende gegevens:
1° de naam en het adres van de initiatiefnemer;
2° het erkenningsnummer van de erkende archeoloog;
3° de woonplaats of maatschappelijke zetel van de erkende archeoloog;
4° een gegeorefereerd plan waarop de betrokken percelen, de precieze plaats van het archeologisch vooronderzoek en de geplande werken nauwkeurig worden afgelijnd;
5° de aanleiding voor het archeologisch vooronderzoek;
6° de doelstellingen en de te beantwoorden onderzoeksvragen van het archeologisch vooronderzoek;
7° de uitvoeringswijze van het archeologisch vooronderzoek;
8° de naam van de andere personen dan de erkende archeoloog die bij het archeologisch vooronderzoek betrokken zijn;
9° de resultaten van het archeologisch vooronderzoek, overeenkomstig de bepalingen daarover in de code van goede praktijk;
10° de volgende gegevens van de zakelijkrechthouder en de gebruiker van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek:
a) de naam;
b) het adres of de maatschappelijke zetel;
11° de bewaarplaats van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek;
12° plannen, kaarten, tekeningen, foto's, lijsten, formulieren en ander illustratief materiaal, noodzakelijk voor een goed begrip van de archeologienota.

Artikel 5.4.10. (01/04/2019- ...)

Als het agentschap of in voorkomend geval de erkende onroerenderfgoedgemeente akte neemt van de nota, er geen akte van neemt of er voorwaarden aan koppelt, kan de initiatiefnemer, de door hem aangestelde erkende archeoloog of het agentschap een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister volgens de procedure, vermeld in afdeling 6.

[Onderafdeling 6 Verplichtingen vergunningsverlener - Afwijkende vergunde werken (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.4.11. (01/04/2019- ...)

Als de ingreep in de bodem van de vergunde werken afwijkt van de ingreep in de bodem van de werken, omschreven in de archeologienota waarvan akte is genomen, geldt de aktename niet als toelating voor de maatregelen die erin omschreven zijn. In voorkomend geval geldt de procedure overeenkomstig artikel 5.4.16 tot en met artikel 5.4.21 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

[Onderafdeling 7 Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Melding aanvang archeologische opgraving (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.4.12. (01/04/2016- ...)

De melding van de aanvang van de archeologische opgraving, vermeld in artikel 5.4.10 en 5.4.18 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wordt minstens drie dagen op voorhand schriftelijk gedaan.

[Onderafdeling 8 Ontsluiting en publicatie (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.4.13. (01/04/2019- ...)

De erkende onroerenderfgoedgemeente bezorgt de archeologienota's en nota's waar ze akte van neemt aan het agentschap en in voorkomend geval aan de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst waar ze deel van uitmaakt.

Het agentschap bezorgt de archeologienota's en nota's waar het akte van neemt in voorkomend geval aan de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Als de archeologienota of de nota betrekking heeft op percelen die op het grondgebied van verschillende gemeenten liggen, bezorgt het agentschap de archeologienota of nota waarvan akte is genomen aan de erkende onroerenderfgoedgemeente.

Het agentschap stelt de resultaten van het archeologisch vooronderzoek publiek beschikbaar op zijn website.

Artikel 5.4.14. (01/04/2019- ...)

De erkende archeoloog publiceert het eindverslag, vermeld in artikel 5.4.21 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, binnen een termijn van 180 dagen, die ingaat op de dag na de bezorging van het eindverslag aan het agentschap. Het eindverslag dat de erkende archeoloog publiceert, is identiek aan het eindverslag dat hij aan het agentschap heeft bezorgd, met uitzondering van de privacy- en bedrijfsgevoelige informatie.

Artikel 5.4.15. (01/04/2016- ...)

Het agentschap ontsluit de eindverslagen digitaal op zijn website.

[Afdeling 5 Archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.5.1. (01/04/2016- ...)

De aanvraag tot toelating om een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of een archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen uit te voeren, bevat, naast de gegevens, vermeld in artikel 5.5.3 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, minstens de volgende bijkomende gegevens:
1° een samenvatting van de resultaten van het al uitgevoerde archeologisch vooronderzoek;
2° de competenties waarover de uitvoerders van het archeologisch vooronderzoek of de archeologische opgraving beschikken;
3° een gemotiveerd voorstel over het bewaren of deponeren van het archeologisch ensemble dat het resultaat is van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of de archeologische opgraving;
4° de plannen, kaarten en foto's, die noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de aanvraag tot toelating.

Artikel 5.5.2. (01/04/2019- ...)

De erkende archeoloog bezorgt de aanvraag tot toelating om een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of een archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen uit te voeren via het digitale platform dat het agentschap daarvoor beschikbaar stelt.

Artikel 5.5.3. (01/04/2019- ...)

Het agentschap neemt een beslissing over de aanvraag tot toelating binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend.

Als geen beslissing is genomen binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt de toelating geacht te zijn goedgekeurd.

Het agentschap bezorgt de gemotiveerde beslissing of de kennisgeving van de stilzwijgende beslissing met een beveiligde zending aan de erkende archeoloog of stelt die digitaal ter beschikking via het daarvoor voorziene digitale platform. De gemotiveerde beslissing vermeldt de voorwaarden die van toepassing zijn.

De toelating wordt verleend voor een termijn van maximaal twee jaar, die ingaat op de dag na de datum van de beslissing of het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid. Een afschrift van de toelating of de kennisgeving van de stilzwijgende beslissing is tijdens de uitvoering van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of de archeologische opgraving ter beschikking op het terrein in kwestie.

Artikel 5.5.4. (01/04/2016- ...)

Met toepassing van artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in afwijking van artikel 5.5.1 tot en met artikel 5.5.3, van dit besluit geldt voor archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem en archeologische opgravingen die volgen op een toevalsvondst en uitgevoerd worden door het agentschap, een onmiddellijke toelating.

Artikel 5.5.5. (01/04/2016- ...)

Als het agentschap de toelating om een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of een archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen uit te voeren, weigert of er voorwaarden aan koppelt, kan de erkende archeoloog een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister volgens de procedure, vermeld in afdeling 6.

Artikel 5.5.6. (01/04/2016- ...)

De melding van de aanvang van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en de archeologische opgraving, vermeld in artikel 5.5.4, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wordt minstens drie dagen op voorhand schriftelijk gedaan.

Artikel 5.5.7. (01/04/2019- ...)

De erkende archeoloog publiceert het eindverslag, vermeld in artikel 5.5.4, derde en vierde lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, binnen een termijn van 180 dagen, die ingaat op de dag na de bezorging van het eindverslag aan het agentschap. Het eindverslag dat de erkende archeoloog publiceert, is identiek aan het eindverslag dat hij aan het agentschap heeft bezorgd, met uitzondering van de privacy- en bedrijfsgevoelige informatie.

Artikel 5.5.8. (01/04/2016- ...)

Het agentschap ontsluit de eindverslagen digitaal op zijn website.

[Afdeling 6 Beroepsprocedure (ing. BVR. 4 december 2015, art. 11, I: 1 april 2016)] (... - ...)

Artikel 5.6.1. (01/04/2019- ...)

Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing van het agentschap of, in voorkomend geval, van de erkende onroerenderfgoedgemeente over:
1° het weigeren van een toelating voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of het koppelen van voorwaarden daaraan;
2° het akte nemen van de archeologienota, het niet akte nemen daarvan of het koppelen van voorwaarden daaraan;
3° het akte nemen van de nota, het niet akte nemen daarvan of het koppelen van voorwaarden daaraan;
4° het weigeren van een toelating voor een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of een archeologische opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen of het koppelen van voorwaarden daaraan.

Het beroepschrift bestaat minstens uit een gemotiveerd verzoekschrift met vermelding van de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing.

Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend door de indiener van het beroep of door zijn raadsman. Als de woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van de indiener van het beroep, wordt dat ook in het beroepschrift aangegeven.

De indiener van het beroep kan bij het beroepschrift de bewijsstukken voegen die hij nodig acht. De bewijsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

Artikel 5.6.2. (01/04/2016- ...)

De minister gaat na of voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 5.6.1, en of de dossiergegevens een onderzoek ten gronde toelaten.

Als het beroepschrift onvolledig is, kan de minister binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de datum van de indiening van het beroep, de beroepsindiener met een beveiligde zending vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij het beroep te voegen, en de termijn bepalen waarin dat moet gebeuren.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, bij het beroepschrift te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 5.6.3. (01/04/2016- ...)

De minister kan over het beroepschrift het advies van de Commissie inwinnen.

De Commissie beschikt over een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de datum van de ontvangst van de adviesvraag om over het beroep een advies uit te brengen. Als er niet tijdig advies wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

Artikel 5.6.4. (01/04/2016- ...)

De minister beslist over het beroep binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroepschrift.

Als geen beslissing wordt genomen binnen de toepasselijke vervaltermijn, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen. De beslissing wordt onverwijld met een beveiligde zending bezorgd aan de erkende archeoloog.

HOOFDSTUK 6 Beschermingen en erfgoedlandschappen (... - ...)

Afdeling 1 Algemene voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van beschermde goederen (... - ...)

Onderafdeling 1 Generieke voorschriften (... - ...)

Artikel 6.1.1. (01/01/2015- ...)

De zakelijkrechthouder en de gebruiker van een beschermd goed zijn verplicht de instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:
1° het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wind of water;
2° de toestand van het goed regelmatig te controleren;
3° regulier onderhoud uit te oefenen;
4° onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van nood.

Artikel 6.1.2. (01/01/2015- ...)

De minister kan richtlijnen vaststellen voor de uitvoering van het onderhoud en het gebruik van beschermde goederen.

Artikel 6.1.3. (01/01/2015- ...)

Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood.

Er is geen toelating vereist voor de maatregelen die het voorwerp vormen van een aanmaning vermeld in artikel 11.3.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
1° de aanmaning gaat uit van de inspecteur Onroerend Erfgoed of van een personeelslid van het agentschap, dat daarvoor aangewezen is overeenkomstig artikel 11.3.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, voor het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest, of van een gemeentelijk verbalisant als vermeld in artikel 11.3.3, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, voor het grondgebied van een erkende onroerenderfgoedgemeente;
2° de maatregelen worden in de aanmaning, in voorkomend geval onder voorwaarden, uitdrukkelijk aangeduid als niet-toelatingsplichtig in de zin van dit artikel;
3° de aanmaning is nog niet ingetrokken en het voorwerp ervan is niet strijdig met een gerechtelijke of bestuurlijke maatregel, als vermeld in hoofdstuk 11, afdeling 4 en 5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 6.1.4. (01/01/2015- ...)

Er is geen toelating vereist voor de uitvoering van regulier onderhoud van beschermde goederen.

Onderafdeling 2 Aanvullende voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van als monument beschermd werkend industrieel erfgoed (... - ...)

Artikel 6.1.5. (01/01/2015- ...)

De zakelijkrechthouder en de gebruiker van als monument beschermd werkend industrieel erfgoed zijn verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het onderhoud ervan, ondermeer door:
1° de nodige maatregelen te nemen om de werking als werktuig te verzekeren;
2° de windvang voor windmolens en de watertoevoer van watermolens te vrijwaren;
3° het regelmatig in werking te stellen volgens de regels van de kunst. Met de werking wordt bedoeld het functioneren van het totale productieproces waar dat mogelijk is.

In het eerste lid wordt verstaan onder als monument beschermd werkend industrieel erfgoed: een beschermd monument waar een (semi-)industriële activiteit of een productieproces wordt uitgevoerd, of actieve machines of toestellen die mee beschermd zijn met een monument, een stads- of dorpsgezicht of een cultuurhistorisch landschap.

Onderafdeling 3 Aanvullende voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud van als monument beschermde orgels, beiaarden, klokken, klokkenspelen en uurwerken (... - ...)

Artikel 6.1.6. (01/01/2015- ...)

 De zakelijkrechthouder en de gebruiker van als monument beschermde orgels, beiaarden, klokken, klokkenspelen en uurwerken zijn verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het onderhoud ervan, ondermeer door:
1° gerestaureerde, bespeelbare orgels regelmatig te bespelen;
2° gerestaureerde, bespeelbare beiaarden regelmatig te bespelen;
3° gerestaureerde klokken en klokkenspelen regelmatig in werking te stellen volgens de regels van de kunst;
4° gerestaureerde uurwerken regelmatig in werking stellen volgens de regels van de kunst.

Afdeling 2 Toelatingsplichten (... - ...)

Onderafdeling 1 Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 6.2.1. (01/01/2015- ...)

In de voorlopige en definitieve beschermingsbesluiten voor monumenten, cultuurhistorische landschappen, archeologische sites en stads- en dorpsgezichten, wordt bij de gegevens zoals bepaald in artikel 6.1.4, § 2, 8° en 9° en art. 6.1.14, 8° en 9°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, een lijst met toelatingsplichtige handelingen opgenomen. Onderafdeling 2 tot en met 7 van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op deze beschermde goederen.

Artikel 6.2.2. (01/01/2017- ...)

Er is geen toelating vereist voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermde goederen, als die handelingen uitdrukkelijk van toelating zijn vrijgesteld in een daarvoor opgestelde lijst die bij een overeenkomstig artikel 8.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 goedgekeurd beheersplan hoort.

Als een toelating vereist is voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermde goederen die niet uitdrukkelijk van toelating zijn vrijgesteld in een daarvoor opgestelde lijst die bij een overeenkomstig artikel 8.1.1 of artikel 8.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 goedgekeurd beheersplan hoort, is een motivering die voortbouwt op het goedgekeurde beheersplan verplicht.

Onderafdeling 2 Generieke toelatingsplichten voor beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde archeologische sites (... - ...)

Artikel 6.2.3. (01/01/2015- ...)

De volgende handelingen aan of in beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde archeologische sites kunnen niet worden aangevat zonder toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° de aanmerkelijke reliëfwijziging van de bodem;
2° elke handeling die een aanzienlijke wijziging van de landschapskenmerken tot gevolg heeft, met uitzondering van cultuurgewassen, onder meer voor de landbouw, en tuinbeplanting.

Onderafdeling 3 Specifieke toelatingsplichten voor beschermde monumenten (... - ...)

Artikel 6.2.4. (01/01/2023- ...)

De volgende handelingen aan of in beschermde monumenten kunnen niet worden aangevat zonder toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2° het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructieve elementen;
3° het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4° het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking en gootconstructies;
b) het verwijderen van voegen en het hervoegen;
c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of samenstelling van de afwerkingslagen;
d) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken, deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
e) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
f) het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of uithangborden, met uitzondering van verkiezingspubliciteit en met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 m²;
5° het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a) het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen;
b) het plaatsen of wijzigen van afsluitingen, met uitzondering van gladde schrikdraad en prikkeldraad ten behoeve van veekering;
c) het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen en paden;
d) het vellen of beschadigen van bomen en struiken die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling die een wijziging van de groeiplaats en groeivorm van de bomen en de struiken die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan tot gevolg kan hebben;
e) het aanleggen of wijzigen van verharding met een minimale gezamenlijke grondoppervlakte van 30 m² of het uitbreiden van bestaande verhardingen met minimaal 30 m², met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen een straal van 30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
f) het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van niet-aard- en niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in artikel 65 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
g) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
h) het structureel en fundamenteel wijzigen van de aanleg van tuinen of parken met erfgoedwaarde en begraafplaatsen.

In het eerste lid wordt verstaan onder aard- en nagelvast: duurzaam met de grond of met gebouwen of constructies verenigd.

Onderafdeling 4 Handelingen in beschermde stads- en dorpsgezichten (... - ...)

Artikel 6.2.5. (01/01/2023- ...)

Voor de volgende handelingen aan of in beschermde stads- en dorpsgezichten geldt de procedure van artikel 6.3.12 van dit besluit:
1° ...;
2° het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructieve elementen;
3° het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren van constructies:
a) het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking en gootconstructies;
b) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, textuur of samenstelling van de afwerkingslagen;
c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van buitenschrijnwerken, deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, beslag, hang- en sluitwerk;
d) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;
e) het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of uithangborden, met uitzondering van verkiezingspubliciteit en met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 m²;
4° het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
a) het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen;
b) het plaatsen of wijzigen van afsluitingen, met uitzondering van gladde schrikdraad en prikkeldraad ten behoeve van veekering;
c) het aanleggen, wijzigen of verwijderen van wegen en paden;
d) het vellen of beschadigen van bomen en struiken die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling die een wijziging van de groeiplaats en groeivorm van de bomen en de struiken die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan tot gevolg kan hebben;
e) het aanleggen of wijzigen van verharding met een minimale gezamenlijke grondoppervlakte van 30 m² of het uitbreiden van bestaande verhardingen met minimaal 30 m², met uitzondering van verhardingen geplaatst binnen een straal van 30 meter rond een vergund of een vergund geacht gebouw;
f) het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van niet-aard- en niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in artikel 65 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
g) het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
h) het fundamenteel en structureel wijzigen van de aanleg van tuinen of parken met erfgoedwaarde en begraafplaatsen;
5° de aanmerkelijke reliëfwijziging van de bodem;
6° elke handeling die een aanzienlijke wijziging van de landschapskenmerken tot gevolg heeft, met uitzondering van cultuurgewassen, onder meer voor de landbouw, en tuinbeplanting.

In het eerste lid wordt verstaan onder aard- en nagelvast: duurzaam met de grond of met gebouwen of constructies verenigd.

Als voor de handelingen, vermeld in het eerste lid, ook een toelating vereist is omwille van een bescherming als monument, cultuurhistorisch landschap of archeologische site, geldt de meldingsprocedure, vermeld in artikel 6.3.12, niet.

Onderafdeling 5 Specifieke toelatingsplichten voor beschermde cultuurhistorische landschappen (... - ...)

Artikel 6.2.6. (01/01/2023- ...)

De volgende handelingen aan of in beschermde cultuurhistorische landschappen kunnen niet worden aangevat zonder toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° het plaatsen van constructies met een minimale grondoppervlakte van 6 m² en een minimale hoogte van 4 meter, met uitzondering van niet-permanente en verplaatsbare constructies binnen een straal van 30 meter rond een vergund of vergund geacht gebouw;
2° het slopen, verbouwen of heropbouwen van constructies die als erfgoedelement zijn opgenomen of als karakteristiek gebouw zijn aangegeven in beschermingsbesluit;
3° het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of uithangborden, met uitzondering van verkiezingspubliciteit en met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 m²;
4° het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen;
5° het plaatsen of wijzigen van afsluitingen, met uitzondering van gladde schrikdraad en prikkeldraad ten behoeve van veekering;
6° het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen van wegen en paden;
7° het vellen of beschadigen van bomen en struiken of kleine landschapselementen die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan, en elke handeling die een wijziging van de groeiplaats en groeivorm van de bomen en de struiken die opgenomen zijn in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan tot gevolg kan hebben;
8° het aanleggen of wijzigen van verharding met een minimale gezamenlijke grondoppervlakte van 30 m² of het uitbreiden van bestaande verhardingen met minimaal 30 m²;
9° het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van niet-aard- en niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in artikel 65 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
10° het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen;
11° het fundamenteel en structureel wijzigen van de aanleg van tuinen of parken met erfgoedwaarde en begraafplaatsen;
12° het organiseren van grote evenementen, die het normaal gebruik van het beschermd cultuurhistorisch landschap overstijgen;
13° het scheuren van grasland of het omzetten van grasland in akkerland van:
1) historisch permanent grasland: een halfnatuurlijke vegetatie die bestaat uit grasland dat gekenmerkt wordt door het langdurig grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met cultuurhistorische waarde of met een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu meestal wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones;
2) overig grasland in de groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, natuurontwikkelingsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen met als overdruk overstromingsgebied, wachtbekkens en militaire domeinen, ontginningsgebieden die een van de bestemmingen, vermeld in dit artikel, als nabestemming hebben, op de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen met toepassing van de VCRO;
3) overig grasland in de beschermde duingebieden, aangewezen met toepassing van het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen;
14° het plaatsen of wijzigen van oeverbeschoeiing.

Onderafdeling 6 Specifieke toelatingsplichten voor beschermde archeologische sites (... - ...)

Artikel 6.2.7. (01/01/2015- ...)

De volgende handelingen aan of in beschermde archeologische sites kunnen niet worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° graafwerken in functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
2° het plaatsen van ondergrondse leidingen;
3° het aanleggen of wijzigen van wegen en paden;
4° het aanplanten, vellen, rooien en ontstronken van bomen;
5° het plaggen en het afvoeren van de plaggen;
6° het scheuren van grasland;
7° het eerste diepploegen van akkerland.

Onderafdeling 7 Specifieke toelatingsplichten voor het interieur van beschermde monumenten en voor de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken (... - ...)

Artikel 6.2.8. (01/01/2015- ...)

De volgende handelingen aan of in het interieur van beschermde monumenten en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, kunnen niet worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° het uitvoeren van destructief materiaaltechnisch onderzoek;
2° het uitvoeren van structurele werken en het toevoegen van nieuwe structuren;
3° het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;
4° het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen, binnenschrijnwerken, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, lambrisering, beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle interieurdecoratie;
5° het bepleisteren van niet-bepleisterde elementen of het bepleisteren met een andere samenstelling of textuur, alsook het ontpleisteren van bepleisterde elementen;
6° het beschilderen van ongeschilderde elementen of het schilderen in andere kleuren of kleurschakeringen of met een andere verfsoort dan de aanwezige;
7° het uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwijderen van de cultuurgoederen die opgenomen zijn in een beschermingsbesluit.

Onderafdeling 8 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermd industrieel erfgoed (... - ...)

Artikel 6.2.9. (01/01/2015- ...)

De volgende handelingen aan of in als monument beschermd industrieel erfgoed kunnen niet worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° het wijzigen, vervangen of herstellen van het beschermd goed of onderdeel ervan met niet-originele materialen en constructietechnieken;
2° het volledig of gedeeltelijk uiteen nemen, het verplaatsen of het wijzigen van de technische kenmerken van toestellen.

Onderafdeling 9 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermde orgels (... - ...)

Artikel 6.2.10. (01/01/2015- ...)

De volgende handelingen aan als monument beschermde orgels kunnen niet worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° het wijzigen van de onmiddellijke akoestische, thermische of klimatologische omgeving;
2° het winddicht maken van windladen waarbij werken nodig zijn aan de fundamenttafel, de canceldichting onderaan, de slepen, de pijpstokken, pijproosters en ventielen;
3° het vernieuwen of opnieuw belederen van de blaasbalgen, dichtingswerken aan de windkanalen;
4° systematisch en globaal herstelwerk aan of uitlengen van historisch pijpwerk, alsook verstevigings- en herstelwerk aan historische frontpijpen;
5° soldeerwerk verrichten aan oude pijpen, opsneden verlagen of verhogen, inkorten van pijpwerk, en systematisch wijzigen van voetopeningen of het aanbrengen van nieuwe steminsnijdingen;
6° kaders van windladen doorboren en laden onderaan doorprikken;
7° wijzigingen aanbrengen aan de orgelkast;
8° het demonteren, verplaatsen of vervangen van het orgel of delen ervan.

Onderafdeling 10 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermde klokken, klokkenspelen en beiaarden (... - ...)

Artikel 6.2.11. (01/01/2015- ...)

De volgende handelingen aan of in als monument beschermde klokken, klokkenspelen en beiaarden kunnen niet worden aangevat zonder toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° werken aan de klokken zelf: lassen van scheuren, herstel van kronen, stemmingscorrecties, restaureren of vervangen van klepels, het keren van een klok met als doel een nieuw slagvlak te creëren;
2° het verplaatsen van een klok, zowel binnen de bestaande klokkenstoel als naar een andere locatie;
3° het vervangen van ophangconstructies en luidbalken;
4° het uitbreiden van een gelui of een beiaard;
5° het restaureren of vervangen van een klokkenstoel, van luidwielen, van beiaardklavieren, speelmechanieken of speeltrommels.

Onderafdeling 11 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument beschermde uurwerken (... - ...)

Artikel 6.2.12. (01/01/2015- ...)

De volgende handelingen aan als monument beschermde uurwerken kunnen niet worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente:
1° het vervangen van opwindsystemen en het herstellen van originele gewichtsaandrijving;
2° het reinigen of verven van onderdelen;
3° het herstellen van de wijzeraandrijvingen;
4° het vervangen van originele onderdelen;
5° het mechanisch ingrijpen aan authentiek materiaal;
6° het verplaatsen van een uurwerk, zowel binnen de klokkentoren als naar een andere locatie;
7° het buiten gebruik stellen van een historisch uurwerk.

Onderafdeling 12 Aanvullende toelatingsplichten voor als monument, stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap beschermde begraafplaatsen (... - ...)

Artikel 6.2.13. (01/01/2015- ...)

Het ontgraven van een binnenkerkse begraving of een gesloten begraafplaats binnen een beschermd monument, een beschermd stads- of dorpsgezicht of een beschermd cultuurhistorisch landschap kan niet worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in artikel 6.4.4, § 1, eerste lid van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van de erkende onroerenderfgoedgemeente.

In het eerste lid wordt verstaan onder gesloten begraafplaats: een begraafplaats waar geen begravingen of bijzettingen meer mogen gebeuren.

Afdeling 3 De toelatingsprocedure voor handelingen aan of in beschermde goederen (... - ...)

Onderafdeling 1 Aanvraag en behandeling (... - ...)

Artikel 6.3.1. (01/01/2019- ...)

Als voor de handelingen aan of in beschermde goederen een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden, een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een gedeelde inrichting of activiteit, een vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking overeenkomstig de bepalingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu of het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning vereist is, wordt de aanvraag van een toelating ingediend en behandeld volgens de procedure vermeld in artikel 6.4.4, § 2 en § 3, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Als voor de handelingen aan of in beschermde goederen geen omgevingsvergunning, geen vergunning, geen toelating, geen machtiging, geen ontheffing of geen afwijking zoals vermeld in het eerste lid vereist is, wordt de aanvraag van een toelating voor handelingen aan of in beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen of beschermde archeologische sites ingediend en behandeld volgens de procedure vermeld in artikel 6.3.2 tot en met 6.3.11 van dit besluit.

Artikel 6.3.2. (15/12/2020- ...)

De aanvraag van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen, vermeld in artikel 6.3.1, tweede lid, wordt schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform ingediend bij het agentschap of, in voorkomend geval, bij het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente waar het beschermde goed ligt.

Als de aanvraag, vermeld in het eerste lid, betrekking heeft op handelingen aan of in beschermde goederen op percelen die op het grondgebied van verschillende gemeenten liggen, dient de aanvrager ze in bij het agentschap.

De aanvraag bevat minstens al de volgende elementen:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;
2° een beschrijving van de huidige staat van het goed;
3° een beschrijving van de geplande handelingen;
4° een motivering van de geplande handelingen, die in voorkomend geval uitlegt hoe die handelingen voortbouwen op het goedgekeurde beheersplan;
5° de vermelding van de vermoedelijke datum van het begin en het einde van de handelingen.

Artikel 6.3.3. (15/12/2020- ...)

Het agentschap of, in voorkomend geval, de erkende onroerenderfgoedgemeente gaat na of voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 6.3.2, en of de dossiergegevens een onderzoek ten gronde toelaten.

Als de aanvraag onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan het agentschap of, in voorkomend geval, de erkende onroerenderfgoedgemeente binnen een termijn van twintig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de toelating geacht te zijn geweigerd. Het agentschap of, in voorkomend geval, de erkende onroerenderfgoedgemeente brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Artikel 6.3.4. (01/01/2015- ...)

Als de overheid waarbij de aanvraag is ingediend, vaststelt dat ze niet bevoegd is voor de aanvraag, stuurt ze die aanvraag binnen een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag door naar de bevoegde overheid, vermeld in artikel 6.3.2. De overheid waarbij de aanvraag is ingediend, brengt de aanvrager er gelijktijdig van op de hoogte dat de aanvraag is doorgestuurd. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6.3.2, behandelt vervolgens de aanvraag.

Voor de toepassing van dit besluit geldt de datum waarop de overheid de aanvraag doorstuurt naar de bevoegde overheid als de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Artikel 6.3.5. (01/01/2016- ...)

Het agentschap of, in voorkomend geval, het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de volledige aanvraag is ingediend.

Als geen beslissing is genomen binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, wordt de toelating geacht te zijn goedgekeurd.

De beslissing vermeldt de voorwaarden die van toepassing zijn.

Als de toelating voor een bepaalde duur wordt verleend, vermeldt de beslissing de duur van de toelating en de reden daarvoor.

Artikel 6.3.6. (01/01/2023- ...)

Het agentschap of, in voorkomend geval, het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente maakt de beslissing binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de datum van de beslissing of de dag na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 6.3.5, eerste lid, als volgt bekend:
1° het agentschap of, in voorkomend geval, het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing;
2° als het gaat om een beslissing van het agentschap wordt een afschrift van die uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing gelijktijdig en schriftelijk aan de gemeente bezorgd, en wordt die beslissing ingeschreven in de databank van toelatingen en adviezen, vermeld in artikel 6.5.1;
3° als het gaat om een beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente wordt die beslissing ingeschreven in de databank van toelatingen en adviezen, vermeld in artikel 6.5.1.

Artikel 6.3.7. (01/01/2016- ...)

Als een uitdrukkelijke of stilzwijgende toelating wordt verleend, moet de aanvrager:
1 een mededeling die te kennen geeft dat de toelating is verleend gedurende tien dagen op een goed zichtbare plek op de plaats waarop de toelating betrekking heeft, aanplakken;
2° ofwel aan de belanghebbenden vermeld in artikel 2, 4°, per beveiligde zending de mededeling die te kennen geeft dat de toelating is verleend bezorgen.

De aanvrager houdt de stavingsstukken hiervan ter beschikking van de instanties die, in voorkomend geval, het beroep behandelen.

Artikel 6.3.8. (01/01/2019- ...)

De aanvrager mag alleen gebruik maken van de toelating, als hij niet binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag van aanplakking of op de dag na de dag waarop de laatste belanghebbende de mededeling, vermeld in artikel 6.3.7, 2°, heeft ontvangen, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep, als vermeld in artikel 6.3.14.

Artikel 6.3.9. (01/01/2019- ...)

Als dat opgenomen is in de voorwaarden van de toelating, meldt de aanvrager de start en het einde van de uitvoering van de werken aan de decentrale diensten van het agentschap of, in voorkomend geval, aan het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn in de toelating.

Artikel 6.3.10. (01/01/2015- ...)

Een afschrift van de toelating of kennisgeving van de stilzwijgende beslissing ligt tijdens de duur van de werkzaamheden ter uitvoering van de toelating ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de toelating.

Artikel 6.3.11. (01/01/2019- ...)

De toelating vervalt als de werken twee jaar na het verlenen van de toelating niet gestart zijn of gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren onderbroken worden. De termijn van twee jaar vangt aan op de dag na de datum van de kennisgeving van de beslissing vermeld in artikel 6.3.6, 1°.

Als voor de werken een premie is aangevraagd, wordt de vervaltermijn geschorst zolang de premie niet is toegekend.

Artikel 6.3.12. (01/01/2023- ...)

Voor handelingen aan of in beschermde stads- of dorpsgezichten, als vermeld in artikel 6.2.5 of het beschermingsbesluit die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en niet zijn vrijgesteld van toelating of melding in een goedgekeurd beheersplan als vermeld in artikel 8.1.4, § 1, eerste lid, 9° wordt schriftelijk of via het daartoe voorziene digitale platform een melding ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Die handelingen mogen worden aangevat vanaf de dertigste dag na de datum van de melding in het eerste lid, behalve als het college van burgemeester en schepenen de aanmelder voordien per beveiligde zending of via het daartoe voorziene digitale platform op de hoogte brengt dat de aangemelde handelingen van die aard zijn dat ze de wezenlijke eigenschappen van het beschermde stads- of dorpsgezicht verstoren.

Tenzij het gaat om een erkende onroerenderfgoedgemeente, bezorgt het college van burgemeester en schepenen onverwijld na de kennisgeving vermeld in het tweede lid de melding aan het agentschap. Het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente behandelt de melding als een toelating overeenkomstig artikel 6.3.2 tot en met 6.3.11. De termijn van behandeling vermeld in artikel 6.3.5, eerste lid gaat in op de dag waarop de melding, vermeld in het eerste lid, is doorgestuurd naar het agentschap, of in voorkomend geval, vanaf de dag waarop het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente de kennisgeving vermeld in het tweede lid heeft verstuurd aan de aanmelder. De handelingen kunnen slechts worden aangevat nadat het agentschap of in voorkomend geval de erkende onroerenderfgoedgemeente een toelating heeft verleend.

De melding, vermeld in het eerste lid, bestaat minstens uit al de volgende elementen:
1° een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap of via het daartoe voorziene digitale platform;
2° een beschrijving van de huidige staat van het goed;
3° een beschrijving van de geplande handelingen;
4° een motivering van de geplande handelingen, die in voorkomend geval uitlegt hoe die handelingen voortbouwen op het goedgekeurde beheersplan;
5° de vermelding van de vermoedelijke datum van het begin en het einde van de handelingen.

De melding, vermeld in het eerste lid, wordt in voorkomend geval geïntegreerd in de stedenbouwkundige melding, vermeld in artikel 4.2.2 van de VCRO.

Om een gebouw of een constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht volledig of gedeeltelijk te slopen, op te trekken, te plaatsen of te herbouwen wordt een toelating gevraagd conform artikel 6.3.2 tot en met 6.3.11.

Onderafdeling 2 Beroepsprocedure (... - ...)

Artikel 6.3.13. (01/01/2015- ...)

De aanvrager of iedere belanghebbende kan tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het agentschap of, in voorkomend geval, van het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente, vermeld in artikel 6.3.5, over de toelatingsaanvraag een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister.

De leidend ambtenaar van het agentschap kan tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente, vermeld in artikel 6.3.5, over de toelatingsaanvraag een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister.

Artikel 6.3.14. (01/01/2019- ...)

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, ingaand:
1° de dag na de datum waarop de personen of instanties, vermeld in artikel 6.3.6 en 6.3.7, eerste lid, 2°, het afschrift van de bestreden beslissing of de mededeling ontvangen;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 6.3.7, eerste lid, 1°, in de overige gevallen.

Artikel 6.3.15. (01/01/2019- ...)

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de kennisgeving van de beslissing in beroep aan de aanvrager.

Artikel 6.3.16. (01/01/2019- ...)

Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend bij de minister.

Het beroepschrift bestaat minstens uit een gemotiveerd verzoekschrift en bevat de volgende gegevens:
1° de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing;
2° de datum van aanplakking of de datum van ontvangst van het afschrift van de bestreden beslissing of de mededeling zoals vermeld in artikel 6.3.14.

Het beroepschrift wordt gedagtekend en ondertekend door de indiener van het beroep of door zijn raadsman. Als de woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van de indiener van het beroep, wordt dat ook in het beroepschrift aangegeven.

De indiener van het beroep kan bij het beroepschrift de stavingsstukken voegen die hij nodig acht. De stavingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

Artikel 6.3.17. (01/01/2015- ...)

De minister bezorgt per beveiligde zending onverwijld een afschrift van het verzoekschrift aan:
1° de aanvrager van de toelating, behalve als de aanvrager zelf het beroep instelt;
2° het college van burgemeester en schepenen van de erkende onroerenderfgoedgemeente, als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen.

Een beroepschrift kan gedurende de indieningstermijn worden vervangen door een nieuw beroepschrift dat uitdrukkelijk de intrekking van het eerdere beroepschrift bevestigt.

Artikel 6.3.18. (01/01/2015- ...)

De minister gaat na of voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 6.3.16, en of de dossiergegevens een onderzoek ten gronde toelaten.

Als het beroepschrift onvolledig is, kan de minister binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de datum van de indiening van het beroep, de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij het beroep te voegen en de termijn bepalen waarbinnen dit moet gebeuren.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroepschrift toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 6.3.19. (01/01/2015- ...)

De minister kan over het beroep het advies van de Commissie inwinnen.

De Commissie beschikt over een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de datum van de ontvangst van de adviesvraag, om over het beroep een advies uit te brengen. Als er niet tijdig advies wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

Artikel 6.3.20. (01/01/2019- ...)

De minister beslist over het beroep binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroep.

In het geval het advies van de Commissie wordt ingewonnen, wordt de termijn in het eerste lid geschorst gedurende de termijn bepaald in artikel 6.3.19.

In voorkomend geval, wordt de termijn vermeld in het eerste lid geschorst gedurende de termijn bepaald in artikel 6.3.18, tweede lid waarbinnen de beroepsindiener ontbrekende gegevens of documenten moet indienen.

Als geen beslissing is genomen binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, herleeft de beslissing die in eerste aanleg genomen is.

De beslissing vermeldt de voorwaarden die van toepassing zijn.

Als de toelating voor een bepaalde duur wordt verleend, vermeldt de beslissing de duur van de toelating en de reden daarvoor.

Artikel 6.3.21. (01/01/2023- ...)

Binnen een ordetermijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de datum van de beslissing of de dag na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 6.3.20, bezorgt de minister een afschrift van de beslissing per beveiligde zending aan de indiener van het beroep en aan de aanvrager, als het beroep niet door hem is ingesteld, en neemt die beslissing op in de databank van toelatingen en adviezen, vermeld in artikel 6.5.1.

Artikel 6.3.22. (01/01/2016- ...)

Als de toelating in beroep verleend wordt nadat ze in eerste aanleg is geweigerd, plakt de aanvrager gedurende tien dagen een mededeling die te kennen geeft dat de toelating is verleend op een goed zichtbare plek aan op de plaats waarop de toelating betrekking heeft.

Artikel 6.3.23. (01/01/2015- ...)

De aanvrager mag bij de ontvangst van het afschrift van de beslissing de toegelaten handelingen onmiddellijk uitvoeren.

Artikel 6.3.24. (01/01/2015- ...)

Als dat opgenomen is in de voorwaarden van de toelating, meldt de aanvrager de start en het einde van de uitvoering van de werken aan de overheid, die over de aanvraag in eerste aanleg een beslissing heeft genomen. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn in de toelating.

Artikel 6.3.25. (01/01/2015- ...)

 Een afschrift van de toelating ligt tijdens de duur van de werkzaamheden ter uitvoering van de toelating ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de toelating.

Artikel 6.3.26. (01/01/2019- ...)

De toelating vervalt als de werken twee jaar na het verlenen van de toelating niet gestart zijn of gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren onderbroken worden. De termijn van twee jaar vangt aan op de dag na de datum van de kennisgeving van de beslissing vermeld in artikel 6.3.21.

Onderafdeling 3 Beroepsprocedure vergunningsplichtige handelingen (... - ...)

Artikel 6.3.27. (23/02/2017- ...)

Deze onderafdeling is van toepassing op de administratieve beroepen tegen een beslissing houdende de toekenning of weigering van een vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking overeenkomstig het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu voor een handeling als vermeld in artikel 6.4.4, § 2 en § 3, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, als in het beroepschrift middelen worden opgeworpen tegen het advies van het agentschap over die vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking.

Artikel 6.3.28. (01/01/2015- ...)

Binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag van de ontvangst van het administratief beroep, wint de betrokken beroepsinstantie een advies in over de beroepsmiddelen die betrekking hebben op het advies van het agentschap.

De adviesvraag wordt per beveiligde zending bezorgd aan de Commissie.

De adviesaanvraag bevat een kopie van:
1° de aanvraag tot vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking;
2° de bestreden beslissing;
3° het verzoekschrift.

Artikel 6.3.29. (01/01/2015- ...)

De Commissie beschikt over een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de datum van de ontvangst van de adviesvraag, om over het beroep een advies uit te brengen. Als er niet tijdig advies wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

Artikel 6.3.30. (01/01/2015- ...)

De Commissie bezorgt het commissieadvies aan de betrokken beroepsinstantie.

Afdeling 4 De meldingsprocedure voor schadegevallen en noodmaatregelen (... - ...)

Artikel 6.4.1. (01/01/2019- ...)

De zakelijkrechthouder of gebruiker van een beschermd goed doet onverwijld en schriftelijk melding van elk schadegeval en in voorkomend geval, van de in nood getroffen maatregelen bij de decentrale diensten van het agentschap.

Een melding bestaat minstens uit de volgende elementen:
1° een beschrijving van het schadegeval;
2° in voorkomend geval, een beschrijving van de genomen consolidatie- en beveiligingsmaatregelen waaruit blijkt dat de aangemelde handelingen tijdelijk en omkeerbaar zijn;
3° de aanwijzing van de precieze plaats van het schadegeval.


Het agentschap stelt een modelformulier ter beschikking op zijn website.

[Afdeling 5. Databank van toelatingen en adviezen (verv. BVR 2 september 2022, art. 44, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 6.5.1. (01/01/2023- ...)

Het agentschap stelt een databank van adviezen en beslissingen over aanvragen tot het verkrijgen van een toelating digitaal beschikbaar. Die databank bevat:
1° de adviezen van het agentschap over aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen, waarvoor met toepassing van de VCRO, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ook een vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking hoeft te worden aangevraagd, verleend in eerste administratieve aanleg;
2° de adviezen van de Commissie over aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen, waarvoor met toepassing van de VCRO, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geen vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking hoeft te worden aangevraagd, in voorkomend geval verleend in beroep;
3° de adviezen van de Commissie over aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen, waarvoor met toepassing van de VCRO, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ook een vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking hoeft te worden aangevraagd, in voorkomend geval verleend in beroep;
4° de beslissingen over aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen waarvoor met toepassing van de VCRO, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geen vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking hoeft te worden aangevraagd;
5° de in beroep genomen beslissingen over aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen waarvoor met toepassing van de VCRO, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geen vergunning, toelating, machtiging, ontheffing of afwijking hoeft te worden aangevraagd;
6° de beslissingen over aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor handelingen aan een onroerend goed dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris als vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 3° of 4°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
7° de adviezen vermeld in artikel 4.2.14 van dit besluit over handelingen aan een onroerend goed dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris als vermeld in artikel 4.1.1, eerste lid, 3° of 4°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Afdeling 6 Herkenningsteken (... - ...)

Artikel 6.6.1. (16/03/2024- ...)

De minister stelt de modellen van het herkenningsteken voor beschermde archeologische sites, beschermde monumenten, beschermde cultuurhistorische landschappen en beschermde stads- en dorpsgezichten vast.

De minister bepaalt de modaliteiten voor het verplicht aanbrengen van het herkenningsteken.

Afdeling 7 Erfgoedlandschappen (... - ...)

Artikel 6.7.1. (01/01/2015- ...)

De administratieve overheid beschrijft bij elke beslissing over eigen werkzaamheden en eigen handelingen in erfgoedlandschappen en bij het verlenen van een toestemming of vergunning voor een activiteit die een erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk kan vernietigen of die een betekenisvolle schade kan veroorzaken aan de erfgoedwaarden ervan hoe ze voldoet aan de verplichting, vermeld in artikel 6.5.3, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 6.7.2. (01/01/2015- ...)

 De administratieve overheid beschrijft bij elke beslissing over een eigen werk of over het verlenen van een opdracht daarvoor en over een eigen plan of verordening die een erfgoedlandschap nadelig kan beïnvloeden hoe ze voldoet aan de verplichting, vermeld in artikel 6.5.3, tweede lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

In de beslissing dient opgenomen te worden welke erfgoedlandschappen nadelig beïnvloed worden en desgevallend met welke maatregelen uitvoering is gegeven aan de verplichting, vermeld in artikel 6.5.3, tweede lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 6.7.3. (01/01/2015- ...)

Als in het kader van de beslissing, vermeld in artikel 6.7.1 en 6.7.2 een milieueffectrapport of een milieueffectbeoordeling van impact op erfgoedwaarden opgemaakt is, is voldaan aan de verplichting, vermeld in artikel 6.5.3, derde lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

[Afdeling 8 Informatieplicht met betrekking tot publiciteit (ing. BVR. 4 december 2015, art. 21, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 6.8.1. (01/01/2016- ...)

De publiciteit, zowel in digitale als papieren vorm, die verbonden is aan de situaties, vermeld in artikel 6.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bevat de volgende gegevens:
1° de vermelding dat het gaat om een beschermd monument, beschermd landschap, beschermd cultuurhistorisch landschap, beschermd stadsgezicht, beschermd dorpsgezicht, beschermde archeologische site, beschermde archeologische zone of een beschermd archeologisch monument;
2° de vermelding "voor meer informatie over de rechtsgevolgen, ga naar www.onroerenderfgoed.be";

Als het publiciteitsmedium het gebruik van een beperkte hoeveelheid informatie veronderstelt, kan er gebruikgemaakt worden van de verkorte vermelding "beschermd (info: www.onroerenderfgoed.be)".

HOOFDSTUK 7 Onroerenderfgoedrichtplannen (... - ...)

Artikel 7.1.1. (01/01/2019- ...)

De minister kan per thema of gebied een onroerenderfgoedrichtplan opstellen.

HOOFDSTUK 8 Beheer van onroerend erfgoed (... - ...)

Afdeling 1 Beheersplannen (... - ...)

Onderafdeling 1 Opdrachtgever (... - ...)

Artikel 8.1.1. (01/01/2019- ...)

Een beheersplan kan een zelfstandig onderdeel van een onroerend erfgoed of erfgoedlandschap betreffen.

Een of meer zakelijkrechthouders of gebruikers kunnen een beheersplan laten indienen door een gevolmachtigde.

Onderafdeling 2 Aanvraag tot opmaak (... - ...)

Artikel 8.1.2. (01/01/2017- ...)

...

Onderafdeling 3 Goedkeuring van de aanvraag tot opmaak (... - ...)

Artikel 8.1.3. (01/01/2017- ...)

...

Onderafdeling 4 Opmaak (... - ...)

Artikel 8.1.4. (01/01/2019- ...)

§ 1. Het beheersplan beoogt een betekenisvolle meerwaarde voor het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap of voor een zelfstandig onderdeel ervan en bevat ten minste de volgende elementen:
1° de identificatie en het kadasterplan met de afbakening van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap of het zelfstandig onderdeel ervan, waarvoor het beheersplan wordt opgesteld;
2° een historische nota, die op basis van geschreven of iconografische bronnen en van archeologische of natuurwetenschappelijke bevindingen of sporen een helder inzicht geeft in de totstandkoming en ontwikkeling van de afgebakende locatie tot de huidige toestand;
3° een inventarisatie van de erfgoedelementen binnen de afbakening en een toestandsrapport. De huidige toestand wordt geïllustreerd met recente plannen en foto's die een duidelijk beeld geven van de afgebakende locatie;
4° de situering en de beschrijving van de erfgoedwaarden en de juridische toestand van de afgebakende locatie, waarop het beheersplan betrekking heeft;
5° een onderbouwde visie, gebaseerd op de elementen vermeld in punt 1° tot en met 4°, op het beheer van de afgebakende locatie en de beheersdoelstellingen die eruit voortvloeien. Als de afgebakende locatie naast een beschermd stads- en dorpsgezicht, beschermd cultuurhistorisch landschap, erfgoedlandschap of een beschermde archeologische site ook afzonderlijk beschermde monumenten omvat en als het beheer daarvan impact heeft op het grotere beschermde geheel, dan moet het beheersplan ook een visie op het beheer van die beschermde monumenten bevatten ;
6° de opsomming en verantwoording van de concrete richtlijnen, eenmalige en terugkerende maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn om de beoogde beheersdoelstellingen te bereiken;
7° een voorstel over hoe gerapporteerd wordt over de uitvoering van de richtlijnen, de maatregelen en de werkzaamheden, vermeld in punt 6° en over de realisatie van de beheersdoelstellingen, vermeld in punt 5°. Het voorstel houdt rekening met de rapportageverplichting, vermeld in artikel 8.1.8;
8° in voorkomend geval een identificatie van het ZEN-erfgoed;
9° in voorkomend geval een opsomming van de handelingen aan of in beschermde goederen die vrijgesteld zijn van toelating of melding;
10° als het beheersplan betrekking heeft op verschillende zakelijkrechthouders of gebruikers, een overzicht van hoe de participatie en communicatie over de opmaak van het beheersplan is verlopen.

De visie op het beheer, de beheersdoelstellingen en de richtlijnen, de maatregelen en de werkzaamheden is in voorkomend geval in overeenstemming met de geldende wet-, decreet- en regelgeving.

§ 2. In voorkomend geval wordt in een afzonderlijk onderdeel van het beheersplan nader ingegaan op het concrete beheer en de optimalisatie van de locatie als open erfgoed overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 8.4.1. Als de locatie nog tot open erfgoed moet worden ontwikkeld, wordt dat afzonderlijk onderdeel uitgebreid met een duidelijk ontwikkelingstraject in functie van een erkenning als open erfgoed, waaruit blijkt dat na dat traject de locatie zal voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vermeld in artikel 8.4.1.

Het beheersplan vermeldt in voorkomend geval de ingrepen die worden voorzien voor de verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het goed.

Als het aangewezen is om af te wijken van de openstellingsvoorwaarden, vermeld in artikel 11.2.11, § 1, 3°, wordt in dat onderdeel van het beheersplan een motivatie daarvoor opgenomen.

Onderafdeling 5 Indiening (... - ...)

Artikel 8.1.5. (01/01/2019- ...)

Een beheersplan wordt schriftelijk ingediend bij het agentschap. Bij de indiening van het beheersplan worden de volgende gegevens of bijlagen gevoegd:
1° de identificatiegegevens van de zakelijkrechthouder en, in voorkomend geval, van de gebruiker of de gevolmachtigde;
2° als het beheersplan wordt ingediend door een gevolmachtigde, een geschreven volmacht;
3° als het beheersplan wordt ingediend door een gebruiker, het schriftelijk akkoord van de zakelijkrechthouders

Onderafdeling 6 Goedkeuringsprocedure (... - ...)

Artikel 8.1.6. (01/01/2019- ...)

§ 1. Als er binnen de afbakening, vermeld in artikel 8.1.4, § 1, eerste lid, 1°, zones voorkomen met habitats die beschermd zijn met toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of als het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk ligt in het Vlaams Ecologisch Netwerk of een speciale beschermingszone met toepassing van het voormelde decreet, vraagt het agentschap voorafgaand aan de beslissing over de goedkeuring van het beheersplan een advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos over de voorgestelde beheersdoelstellingen en de richtlijnen, de maatregelen en de werkzaamheden. Dat advies wordt verleend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesaanvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

§ 2. Het agentschap beslist over de goedkeuring van het beheersplan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag van ontvangst van het beheersplan. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Het agentschap kan in de beslissing tot goedkeuring voorwaarden opleggen voor de uitvoering en de opvolging van het beheersplan. Het agentschap kan in de beslissing tot goedkeuring het onroerend erfgoed of een zelfstandig onderdeel ervan erkennen als ZEN-erfgoed.

Als het beheersplan een opsomming bevat van werken die vrijgesteld zijn van een melding of een toelating, een identificatie van ZEN-erfgoed of een ontwikkelingstraject tot open erfgoed, wordt ook de beslissing daarover meegedeeld.

Als het beheersplan onvolledig is bevonden, of het duurzame behoud en beheer van erfgoedwaarden onvoldoende garandeert, meldt het agentschap om welke redenen en in welke zin het beheersplan moet worden aangepast om voor goedkeuring in aanmerking te komen.

§ 3. Een aangepast beheersplan kan ingediend worden bij het agentschap binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de melding vermeld in paragraaf 2, vierde lid. Het aangepaste beheersplan moet tegemoet komen aan de voorgestelde wijzigingen, vermeld in paragraaf 2, vierde lid. Het beheersplan kan bovendien alleen worden aangepast met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen.

Als het aangepaste beheersplan tegemoetkomt aan de voorgestelde wijzigingen, vermeld in paragraaf 2, vierde lid, beslist het agentschap tot de goedkeuring van het beheersplan. Als het aangepaste beheersplan niet tegemoet komt aan de voorgestelde wijzigingen, vermeld in paragraaf 2, vierde lid, of als er binnen de termijn van negentig dagen, vermeld in het eerste lid, geen aangepast beheersplan is ingediend, keurt het agentschap het beheersplan af. Het agentschap beslist binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het aangepaste beheersplan.

Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing tot goedkeuring of afkeuring. Het agentschap ontsluit het goedgekeurde beheersplan op zijn website.

§ 4. Het agentschap brengt ook de gemeenten of intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten op het grondgebied waarvan het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap, of het zelfstandig onderdeel ervan, ligt, schriftelijk op de hoogte van de beslissing tot goedkeuring of tot afkeuring. Het agentschap brengt ook het Agentschap voor Natuur en Bos schriftelijk op de hoogte van die beslissing, als er advies is verleend met toepassing van paragraaf 1.

Onderafdeling 7 Geldigheidsduur (... - ...)

Artikel 8.1.7. (01/01/2019- ...)

Een goedgekeurd beheersplan heeft een geldigheidsduur van 24 jaar.

Onderafdeling 8 Evaluatie en opvolging (... - ...)

Artikel 8.1.8. (01/01/2019- ...)

§ 1. De zakelijkrechthouder, de gebruiker of zijn gevolmachtigde volgt de uitvoering van het beheersplan op en rapporteert daarover om de zes jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring van het beheersplan, schriftelijk aan het agentschap. Het rapport bevat minstens een onderhoudslogboek.

§ 2. Het agentschap evalueert de uitvoering van het beheersplan op basis van het rapport, vermeld in paragraaf 1. Als uit de evaluatie blijkt dat de beheersmaatregelen die zijn opgenomen in het goedgekeurde beheersplan onvoldoende uitgevoerd zijn of niet geschikt zijn om de beheersdoelstellingen te halen, neemt het agentschap een beslissing daarover binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het rapport. In de beslissing wordt vermeld om welke redenen en in welke zin het beheer moet worden aangepast.

Het agentschap brengt de zakelijkrechthouder, de gebruiker of zijn gevolmachtigde schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Het agentschap brengt ook de gemeenten of intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten op het grondgebied waarvan het onroerend erfgoed, erfgoedlandschap of een zelfstandig onderdeel daarvan ligt, schriftelijk op de hoogte van die beslissing.

Onderafdeling 9 Aanpassingen (... - ...)

Artikel 8.1.9. (01/01/2019- ...)

Een goedgekeurd beheersplan kan aangepast worden op gemotiveerd verzoek van de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde of na schriftelijk verzoek van het agentschap aan de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde als de aanpassing van het goedgekeurde beheersplan wenselijk is in het kader van een optimaler beheer van de erfgoedwaarden.

De aanvraag tot aanpassing bevat de volgende elementen:
1° de identificatiegegevens van de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde. De gevolmachtigde voegt een geschreven volmacht bij de aanvraag;
2° de identificatie van het onroerend goed of erfgoedlandschap of het zelfstandige onderdeel ervan waarvoor het beheersplan moet worden aangepast;
3° de afbakening op het kadasterplan van het deel waarvoor het beheersplan moet worden aangepast;
4° de motivering van het verzoek tot aanpassing en een gecoördineerde versie van de aangepaste delen van het goedgekeurde beheersplan met aanduiding van de aangepaste gegevens.

Als er binnen de afbakening, vermeld in artikel 8.1.9, 3°, zones voorkomen met habitats die beschermd zijn met toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of als het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk ligt in het Vlaams Ecologisch Netwerk of een speciale beschermingszone in toepassing van voormeld decreet, vraagt het agentschap voorafgaand aan de beslissing een advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos met betrekking tot de voorgestelde aanpassing. Dat advies wordt verleend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesaanvraag. Als deze termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Het agentschap onderzoekt de aanvraag tot aanpassing en beslist binnen negentig dagen, vanaf de dag na de ontvangst. De beslissing wordt door het agentschap schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager.

Het agentschap kan in de beslissing tot goedkeuring ook voorwaarden opleggen voor de uitvoering en de opvolging van het aangepaste beheersplan.

De goedkeuring van de aanpassing van een beheersplan geldt voor de resterende termijn van de oorspronkelijke looptijd van het beheersplan.

Onderafdeling 10 Beroepsprocedure (... - ...)

Artikel 8.1.10. (01/01/2019- ...)

De zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde kan tegen de beslissingen die genomen zijn met toepassing van dit hoofdstuk, een georganiseerd administratief beroep instellen bij de minister.

Een beroepschrift wordt schriftelijk ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de kennisgeving van de beslissing. Het beroepschrift bestaat minstens uit een gemotiveerd verzoekschrift met vermelding van de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing.

De minister kan bij de Commissie advies inwinnen over het beroep. De Commissie beschikt over een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag, om over het beroep een advies uit te brengen. Als er niet tijdig advies wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

De minister neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroepschrift. De beslissing wordt schriftelijk bezorgd aan de indiener van het beroep.

Afdeling 2 Beheerscommissies (... - ...)

Artikel 8.2.1. (01/01/2019- ...)

§ 1. Elke zakelijkrechthouder, gebruiker of gevolmachtigde die betrokken is bij het beheer van onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen kan bij het agentschap een aanvraag indienen tot oprichting van een beheerscommissie.

§ 2. De aanvraag tot oprichting van een beheerscommissie bevat minstens volgende elementen:
1° de identificatiegegevens van de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde;
2° de identificatie van het onroerend erfgoed, erfgoedlandschap of het zelfstandig onderdeel ervan waarvoor de beheerscommissie wordt opgericht;
3° een voorstel van samenstelling van de beheerscommissie;
4° een voorstel van taken die de beheerscommissie op zich wil nemen.

§ 3. Een beheerscommissie heeft minstens een van de volgende taken:
1° structurering en organisatie van overleg tussen de verschillende zakelijkrechthouders, gebruikers en beheerders van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap in kwestie;
2° adviesverlening en begeleiding bij de opmaak van het beheersplan;
3° adviesverlening, begeleiding bij het beheer en de uitvoering van het beheersplan;
4° opvolging en evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen die genomen zijn in het kader van het beheersplan.

§ 4. Het agentschap beslist binnen een termijn van negentig dagen die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag tot oprichting van een beheerscommissie en deelt de beslissing daarover schriftelijk mee aan de aanvrager. Het agentschap deelt, na overleg met de aanvrager, op dat moment ook mee welke relevante bijkomende partijen vertegenwoordigd moeten zijn in een beheerscommissie, naast de partijen, vermeld in paragraaf 5.

§ 5. De samenstelling van een beheerscommissie wordt bekrachtigd door het agentschap en bestaat ten minste uit een evenredige vertegenwoordiging van de zakelijkrechthouders of de gebruikers en een vertegenwoordiging van de adviserende overheden. De voorzitter wordt gekozen onder de leden van de beheerscommissie.

§ 6. De beheerscommissie kan pas geldig de taken uitvoeren die bepaald zijn in de goedgekeurde aanvraag tot oprichting, na de bekrachtiging van de samenstelling, vermeld in paragraaf 5. Wijzigingen in de samenstelling van de beheerscommissie moeten ook ter bekrachtiging aan het agentschap worden voorgelegd.

§ 7. De beheerscommissie vergadert ten minste één keer per jaar. Een vergadering wordt ook georganiseerd als tenminste een derde van de leden daarom verzoekt.

Deskundigen of getuigen kunnen alleen aan een vergadering deelnemen na een schriftelijke uitnodiging van de voorzitter.

De beheerscommissie bezorgt de verslagen van de vergaderingen aan het agentschap.

[Afdeling 3 Geïntegreerde beheersplannen (verv. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

[Onderafdeling 1 Opdrachtgever (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.1. (01/01/2019- ...)

Als de zakelijkrechthouder of de gebruiker voor een onroerend erfgoed of een erfgoedlandschap of voor een zelfstandig onderdeel ervan, tegelijkertijd of opeenvolgend een beheersplan onroerend erfgoed en een natuurbeheerplan met toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu opstelt, dan worden de verwezenlijkingen van alle beheersdoelstellingen voor dat goed in 1 beheersplan geïntegreerd. Eén of meer zakelijkrechthouders of gebruikers kunnen een gevolmachtigde aanwijzen die een gezamenlijke aanvraag tot opmaak van een geïntegreerd beheersplan in hun plaats indient.

Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt het ontwerp van een geïntegreerd beheersplan voor een natuurdomein op.

[Onderafdeling 2 Verkenning (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.2. (01/01/2019- ...)

Voor er gestart wordt met de opmaak van een geïntegreerd beheersplan, dient de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde een verkenning in bij het agentschap of bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

De verkenning als vermeld in het eerste lid bevat, naast de elementen als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten, tevens de volgende elementen:
1° de identificatie en grafische afbakening van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap of van het zelfstandig onderdeel ervan, waarvoor het nodige beheersplan zal worden opgesteld;
2° een oplijsting en een beschrijving van de erfgoedwaarde en erfgoedelementen;
3° een beknopte omschrijving van de visie op het beheer;
4° als het beheersplan betrekking heeft op verschillende zakelijkrechthouders of gebruikers, een voorstel over hoe de participatie in en communicatie over de opmaak van het beheersplan zal verlopen.

[Onderafdeling 3 Ontvankelijkheid van de verkenning Opdrachtgever (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.3. (01/01/2019- ...)

Het behandelende agentschap gaat na of de in artikel 8.3.2 vermelde verkenning volledig is, en verzendt binnen een termijn van dertig dagen na de indiening ervan schriftelijk een ontvangstmelding met daarin een volledigheidsverklaring. Bij eventuele onvolkomenheden zendt het behandelende agentschap binnen een termijn van dertig kalenderdagen het dossier terug met opgave van de redenen van onvolledigheid. Het behandelend agentschap neemt de beslissing inzake de volledigheid op basis van de elementen vermeld in artikel 4, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en op basis van de elementen in artikel 8.3.2.

Het Agentschap voor Natuur en Bos beoordeelt de verkenning op basis van de overeenstemming van de keuze voor één van de vier types terreinen, vermeld in artikel 16ter, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997, met de bepalingen van artikel 16ter, § 2, artikel 16quater, artikel 16quinquies en artikel 16sexies van het decreet van 21 oktober 1997 en aan de hand van de natuurstreefbeelden, vermeld in bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten, die voor het type in aanmerking komen.

Binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de dag na de kennisgeving van de volledigheidsverklaring, vermeld in het eerste lid, neemt het behandelend agentschap een beslissing over de verkenning. Het bezorgt die beslissing schriftelijk aan de indiener.

[Onderafdeling 4 Opmaak (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.4. (01/01/2019- ...)

Het geïntegreerd beheersplan bevat ten minste de elementen, als vermeld in artikel 8.1.4, alsook de delen vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, 3°, 4° en 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

De visie op het beheer, de beheerdoelstellingen en de richtlijnen, maatregelen en werkzaamheden moet in voorkomend geval in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving.

[Onderafdeling 5 Indiening (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.5. (01/01/2019- ...)

Nadat het agentschap een gunstige beslissing heeft genomen over de verkenning, vermeld in artikel 8.3.2 van dit besluit, wordt het ontwerp van een geïntegreerd beheersplan, vermeld in artikel 8.3.4, ingediend bij het behandelende agentschap.

Het ontwerp van een geïntegreerd beheersplan wordt schriftelijk ingediend bij het behandelende agentschap, voorzien van de gegevens of bijlagen vermeld in artikel 8.1.5.

[Onderafdeling 6 Goedkeuringsprocedure (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.6. (01/01/2019- ...)

§ 1. Binnen de dertig dagen nadat het ontwerp van het geïntegreerde beheersplan werd ingediend, stuurt het behandelende agentschap schriftelijk een ontvangstmelding met daarin een volledigheidsverklaring aan de indiener. Ingeval er elementen, als vermeld in artikel 8.3.4, ontbreken, stuurt het behandelende agentschap met een beveiligde zending het ontwerp van geïntegreerd beheersplan terug, met opgave van de redenen van onvolledigheid.

§ 2. Als het ontwerp van geïntegreerd beheersplan betrekking heeft op een terrein van type twee, drie of vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, moet het ontwerp voor consultatie ter inzage gelegd worden bij het behandelende agentschap, bij de indiener of op een door de indiener en het behandelende agentschap gezamenlijk te bepalen plaats in de omgeving van het gebied in kwestie. De indiener zorgt voor de aankondiging van de consultatie over het ontwerp van het geïntegreerde beheersplan binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van de ontvangstmelding, vermeld in paragraaf 2. De aankondiging wordt bekend gemaakt op één van de volgende wijzen:
1° in minstens één regionale krant;
2° via de gemeentelijke informatiekanalen;
3° door middel van aanplakking op een duidelijk zichtbare wijze langs de toegangsweg of -wegen van het terrein in kwestie.

De wijze van bekendmaking als vermeld in het eerste lid wordt nader bepaald in de verkenning, vermeld in artikel 8.3.2, van dit besluit.

In de aankondiging worden de volgende gegevens vermeld:
1° de ligging en, in voorkomend geval, de naam van het gebied waarop het ontwerp van geïntegreerd beheersplan betrekking heeft;
2° de plaats waar en de uren waarop het ontwerp van het geïntegreerde beheersplan kan worden ingezien;
3° de begin- en de einddatum van de consultatieperiode. Die periode moet dertig dagen duren;
4° de mededeling dat gedurende de periode, vermeld in punt 3°, opmerkingen en bezwaren aan het behandelende agentschap kunnen worden gericht .

§ 3. Na de kennisgeving van de volledigheidsverklaring, vermeld in artikel 8.3.6, § 1, legt het behandelende agentschap het ontwerp van natuurbeheerplan ter advies voor aan de instanties en in die gevallen als vermeld in artikel 6, § 3, 1°, 2° en 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

De adviezen worden uitgebracht aan het behandelende agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

§ 4. Binnen zeven dagen na het verstrijken van de consultatieperiode, vermeld in paragraaf 2, en de termijn van dertig kalenderdagen, vermeld in paragraaf 3, tweede lid, bezorgt het behandelende agentschap een kopie van de ingediende opmerkingen en bezwaren en adviezen aan de indiener van het geïntegreerde beheersplan.

De indiener past het ontwerp van het geïntegreerd beheersplan zo nodig aan en voegt er een verslag van de consultatie en adviesronde bij. Dat verslag omvat, naast het bewijs van de aankondiging van de consultatie, ook een vermelding van de manier waarop en de redenen waarom al dan niet rekening wordt gehouden met de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen.

Aan het ontwerp van het geïntegreerde beheersplan kan de indiener alleen aanpassingen aanbrengen die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen. Het aangepaste ontwerp van het geïntegreerd beheersplan kan echter de oppervlakte van het gebied waarop het betrekking heeft, niet uitbreiden.

Het verslag van de consultatie- en adviesronde wordt samen met het definitieve ontwerp van het geïntegreerd beheersplan ingediend bij het behandelend agentschap binnen negentig dagen na ontvangst van de opmerkingen, de bezwaren en de adviezen, vermeld in het eerste lid.

§ 5. Het agentschap en het agentschap voor Natuur en Bos beslissen samen over de goedkeuring binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van het verslag van de consultatie- en adviesronde en het ontwerp van het geïntegreerd beheersplan. Het agentschap voor Natuur en Bos neemt de beslissing op basis van de elementen vermeld in artikel 7, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

§ 6. Het behandelende agentschap brengt de indiener schriftelijk op de hoogte van de beslissing vermeld in paragraaf 5.

§ 7. In een beslissing tot goedkeuring kunnen voorwaarden opgelegd worden over de uitvoering en de opvolging van het geïntegreerde beheersplan.

Als het geïntegreerd beheersplan niet wordt goedgekeurd, brengt het behandelende agentschap de indiener schriftelijk op de hoogte van de gemotiveerde beslissing over de onderdelen van het ontwerp van geïntegreerd beheersplan die moeten worden gewijzigd.

Een aangepast ontwerp van geïntegreerd beheersplan kan ingediend worden bij het behandelende agentschap binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat de dag na de kennisgeving van de beslissing, vermeld in het tweede lid. Een aanpassing van het beheersplan kan bovendien alleen met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen en kan de oppervlakte van het gebied waarop het betrekking heeft, niet uitbreiden.

Als het aangepaste beheersplan tegemoetkomt aan de voorgestelde wijzigingen, dan beslissen het agentschap en het agentschap voor Natuur en Bos dat het beheersplan wordt goedgekeurd. Als het aangepaste beheersplan niet tegemoetkomt aan de voorgestelde wijzigingen, vermeld in paragraaf 7, tweede lid, of als er binnen de voormelde termijn van negentig dagen geen aangepast beheerplan is ingediend, brengt het behandelende agentschap de indiener schriftelijk op de hoogte van de afkeuring. Het behandelende agentschap brengt ook de gemeente of gemeenten waarin het onroerend goed ligt en/of intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of -diensten van die gemeente of gemeenten, op de hoogte van die beslissing.

§ 8. Als het geïntegreerd beheersplan een gebied betreft dat een natuurdomein omvat, of een gebied betreft met enerzijds natuurdomein en anderzijds één of meer openbare of private terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud, dan is de goedkeuringsprocedure, vermeld in paragraaf 2 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing, evenwel met dien verstande dat beslissingen genomen worden door het agentschap en de minister, bevoegd voor het natuurbehoud.

[Onderafdeling 7 Geldigheidsduur (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.7. (28/10/2017- ...)

Het geïntegreerde beheersplan heeft een geldigheidsduur van vierentwintig jaar.

[Onderafdeling 8 Evaluatie en opvolging (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.8. (01/01/2019- ...)

De zakelijkrechthouder, de gebruiker of hun gevolmachtigde volgt de uitvoering van het geïntegreerde beheersplan op en rapporteert daarover om de zes jaar aan het behandelende agentschap, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring van het geïntegreerde beheersplan. Het rapport bevat minstens een onderhoudslogboek.

Te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring van het geïntegreerde beheersplan voor een terrein van type twee, type drie of type vier, als vermeld in artikel 16ter, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, evalueert het Agentschap voor Natuur en Bos de uitvoering van het geïntegreerde beheersplan om de zes jaar, op basis van het rapport, vermeld in het eerste lid.

Als uit de evaluatie blijkt dat de beheersmaatregelen die in het goedgekeurde beheersplan zijn opgenomen, onvoldoende uitgevoerd zijn of niet geschikt zijn om de beheersdoelstellingen te halen, nemen het agentschap en het Agentschap voor Natuur en Bos daarover samen een beslissing binnen zestig dagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van het rapport.

Het behandelende agentschap brengt de zakelijkrechthouder, de gebruiker of hun gevolmachtigde schriftelijk op de hoogte van de beslissing, vermeld in het derde lid, met de vermelding van de redenen waarom en de manier waarop het beheer moet worden aangepast.

Het behandelende agentschap brengt ook de gemeente of gemeenten waarin het onroerend goed ligt en/of de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of -diensten van die gemeente of gemeenten, op de hoogte van die beslissing.

[Onderafdeling 9 Aanpassingen (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.9. (01/01/2019- ...)

§ 1. Een goedgekeurd geïntegreerd beheersplan kan op gemotiveerde vraag van de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde aangepast worden.

§ 2. Het agentschap of het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen de zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde verzoeken om een aanvraag tot aanpassing van het geïntegreerde beheersplan in te dienen, als de aanpassing van het goedgekeurd beheersplan wenselijk is in het kader van een optimaler beheer van de erfgoedwaarden van het gebied of met toepassing van artikel 12, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

De zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde dient binnen een termijn van 180 dagen na het verzoek, vermeld in het eerste lid, een aanvraag tot aanpassing in bij het behandelende agentschap. Artikel 7, § 3, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten is hierop van overeenkomstige toepassing.

§ 3. De aanvraag tot aanpassing bevat de volgende elementen:
1° de identificatiegegevens van de zakelijkrechthouder, de gebruiker en/of de gevolmachtigde;
2° een volmacht;
3° de afbakening op het kadasterplan van het gebied waarvoor het beheersplan zou worden aangepast;
4° de motivering van de vraag tot aanpassing en een gecoördineerde versie van de aangepaste delen van het goedgekeurde beheersplan, met aanduiding van de aangepaste gegevens.

§ 4. De aanvraag tot aanpassing van een goedgekeurd geïntegreerd beheersplan wordt behandeld volgens de procedure, vermeld in de artikelen 8.3.5 en 8.3.6.

In afwijking van artikel 8.3.6., § 2 en 3, kan, na gemotiveerd verzoek en na akkoord van het behandelende agentschap, afgezien worden van de verplichte consultatie- en adviesronde, als de aanpassing alleen betrekking heeft op onroerend erfgoed of indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing van de beperkte procedure als vermeld in artikel 12, § 4, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.

Tijdens de consultatie- en adviesronde kunnen alleen bezwaren, opmerkingen en adviezen worden ingediend die betrekking hebben op de te wijzigen gegevens.

De goedkeuring van de aanpassing van een geïntegreerd beheersplan geldt voor de resterende termijn van de oorspronkelijke looptijd van het beheersplan.

§ 5. Een geïntegreerd beheersplan voor een terrein dat ligt in een gebied waarvoor een managementplan Natura 2000 met toepassing van artikel 50septies van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of een managementplan als vermeld in artikel 48 van hetzelfde decreet, van kracht wordt, en waarvoor wordt vastgesteld dat de aanpassing tot gevolg heeft dat de beheerdoelstellingen voor dat terrein wijzigen, moet worden gewijzigd. Die wijziging vindt uiterlijk plaats bij de eerstvolgende evaluatie van het geïntegreerd beheersplan, vermeld in artikel 8.3.8 van dit besluit.

Artikel 8.3.10. (28/10/2017- ...)

De bepalingen met betrekking tot de opheffing en de overname van het beheer bij een natuurbeheerplan, vermeld in hoofdstuk 2, afdeling 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten zijn van overeenkomstige toepassing op het geïntegreerde beheersplan.

[Onderafdeling 10 Beroepsprocedure (ing. BVR 14 juli 2017, art. 52, I: 28 oktober 2017)] (... - ...)

Artikel 8.3.11. (01/04/2019- ...)

De zakelijkrechthouder, de gebruiker of de gevolmachtigde kan tegen de beslissingen, genomen met toepassing van deze onderafdeling, een georganiseerd administratief beroep instellen bij de Vlaamse Regering.

Een beroepschrift wordt schriftelijk ingediend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op dag na de kennisgeving van de beslissing. Het beroepschrift bestaat minstens uit een gemotiveerd verzoekschrift met vermelding van de datum en het referentienummer van de bestreden beslissing.

De Vlaamse Regering kan bij de Commissie en bij de adviesinstantie, vermeld in artikel 16undecies, § 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, over het beroep advies inwinnen. De Commissie en de adviesinstantie beschikken over een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag, om over het beroep een advies uit te brengen. Als het advies niet tijdig wordt verleend, wordt aan de adviesvraag voorbijgegaan.

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het beroepschrift. De beslissing wordt schriftelijk aan de indiener van het beroep bezorgd..

[Afdeling 4 Open Erfgoed (ing. BVR. 4 december 2015, art. 25, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 8.4.1. (01/01/2019- ...)

Een beschermd goed, een erfgoedlandschap, of een representatief onderdeel ervan, kan erkend worden als open erfgoed als de locatie aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1° de openstelling geeft de bezoeker inzicht in de erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen van het goed in hun maatschappelijke context;
2° de openstelling richt zich op minstens twee verschillende doelgroepen;
3° de openstelling is inspirerend voor Vlaanderen of een ruimer gebied op de volgende vlakken:
a) de manier waarop en de frequentie waarmee de locatie wordt opengesteld en de keuzes die daarbij worden gemaakt;
b) de wijze van beheer van de site, inclusief de publiekswerking;
c) de netwerking en complementariteit met andere sites die erkend zijn als open erfgoed;
4° het goed is, in de mate dat de verplichtingen van de bescherming dat toelaten, integraal toegankelijk voor bezoekers. Daarvoor wordt een advies over de toegankelijkheid gevraagd aan de instantie die erkend is door de Vlaamse Regering.

Artikel 8.4.2. (01/01/2019- ...)

§ 1. Het agentschap kan een onroerenderfgoedlocatie die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 8.4.1 op eigen initiatief of op vraag van de beheerder of de zakelijkrechthouder als open erfgoed erkennen.

Een aanvraag tot erkenning als open erfgoed wordt ingediend bij het agentschap en bevat de volgende elementen:
1° een plan van de onroerenderfgoedlocatie, met een afbakening van het representatieve onderdeel ervan dat zal worden ontsloten;
2° een korte beschrijving van de locatie en een motivering waarom ze het ontsluiten waard is;
3° een beschrijving van de manier waarop de locatie wordt ontsloten, waarbij wordt aangetoond hoe wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 8.4.1.

Het agentschap stelt daarvoor een modelformulier ter beschikking op zijn website.

Het agentschap gaat na of de aanvraag alle elementen vermeld in het tweede lid bevat. Als de aanvraag onvolledig is, kan het agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren.

Het agentschap beslist over de erkenningsaanvraag binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de volledige aanvraag is ingediend. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

§ 2. De erkenning als open erfgoed geldt voor een periode van twaalf jaar, die ingaat op de dag na de erkenningsbeslissing. De erkenning wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij de beheerder of de zakelijkrechthouder voor het verstrijken van die periode van twaalf jaar, schriftelijk en gemotiveerd verzoekt de erkenning in te trekken.

Het agentschap kan de erkenning als open erfgoed intrekken op basis van een gemotiveerd verzoek van de beheerder of zakelijkrechthouder vermeld in het eerste lid of als de locatie niet langer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. De beheerder en zakelijkrechthouder worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

§ 3. Als de beheerder in aanmerking wil komen voor een erfgoedpremie voor de ontwikkeling tot open erfgoed, moet in een beheersplan voor de locatie in een afzonderlijk onderdeel een duidelijk ontwikkeltraject tot open erfgoed worden opgenomen.

HOOFDSTUK 9 Prijzen (... - ...)

Afdeling 1 Onroerenderfgoedprijs (... - ...)

Artikel 9.1.1. (16/03/2024- ...)

De minister kan een Onroerenderfgoedprijs toekennen aan een privépersoon, een privé-instelling, een openbare instelling of een openbaar bestuur voor een recente verwezenlijking op het gebied van beschermd onroerend erfgoed of erfgoedlandschappen.

Artikel 9.1.2. (01/01/2015- ...)

De Onroerenderfgoedprijs wordt toegekend wegens het uitzonderlijk belang, de verdienste, de hefboomfunctie of het vernieuwend karakter van de verwezenlijking die een bijzondere erkenning verdient.

Artikel 9.1.3. (16/03/2024- ...)

De minister wijst de laureaten aan van de Onroerenderfgoedprijs. De minister bepaalt in het wedstrijdreglement het aantal laureaten.

De minister kent aan elke laureaat een bedrag toe van 2.500 euro.

Artikel 9.1.4. (16/03/2024- ...)

De minister wijst onder de laureaten een of meerdere winnaars aan van de Onroerenderfgoedprijs. De minister bepaalt in het wedstrijdreglement het aantal winnaars.

De minister kent aan de winnaar, bovenop het bedrag vermeld in artikel 9.1.3, tweede lid, een bedrag toe van 12.500 euro.

Artikel 9.1.5. (01/01/2015- ...)

De minister kan het advies van de Commissie inwinnen.

Artikel 9.1.6. (01/11/2017- ...)

Verwezenlijkingen met betrekking tot beschermd onroerend erfgoed of erfgoedlandschappen in eigendom van of beheerd door de Vlaamse overheid, het agentschap of de door het agentschap aangewezen instanties of verenigingen worden uitgesloten van deelname aan de Onroerenderfgoedprijs.

Artikel 9.1.7. (01/01/2015- ...)

De minister stelt een wedstrijdreglement vast voor de Onroerenderfgoedprijs.

Afdeling 2 Europese Landschapsprijs (... - ...)

Artikel 9.2.1. (01/01/2015- ...)

De minister kan een wedstrijd organiseren om een kandidaat aan te wijzen voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa.

Artikel 9.2.2. (01/01/2015- ...)

De kandidatuur wordt toegekend aan verenigingen, groeperingen, partnerschappen, lokale overheden of autoriteiten die ofwel op individuele basis ofwel in overleg met andere lokale of regionale actoren een beleid of maatregelen in de praktijk omgezet hebben met het oog op de bescherming, het beheer, de ontwikkeling of de inrichting van het landschap in Vlaanderen. Het beleid of de maatregelen moeten blijk geven van duurzaamheid. Ze kunnen zodoende als voorbeeld dienen voor andere betrokken actoren. Grens- of gewestoverschrijdende projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat ze het voorwerp uitmaken van een gecoördineerd beheer.

Artikel 9.2.3. (01/01/2015- ...)

De minister stelt een wedstrijdreglement vast om de kandidaat voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa aan te wijzen.

HOOFDSTUK 10 Subsidies (... - ...)

Afdeling 1 Subsidies in het kader van samenwerkingsovereenkomsten (... - ...)

Onderafdeling 1 De subsidiëring van erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst (... - ...)

Artikel 10.1.1. (01/01/2015- ...)

 De minister kan overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een subsidie toekennen aan een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 10.1.2. (01/01/2019- 31/12/2025)

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar of zes jaar.

De aanvrager dient de subsidieaanvraag schriftelijk in bij het agentschap vanaf 1 januari tot uiterlijk 1 juli van het eerste of het vierde jaar van de lokale beleidscyclus. In het eerste geval heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van zes jaar. In het tweede geval heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van drie jaar. De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Artikel 10.1.3. (01/01/2019- 31/12/2025)

Om gesubsidieerd te worden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst moet een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst erkend zijn overeenkomstig artikel 3.3.5.

Als de erkenning van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is ingetrokken overeenkomstig artikel 3.3.12 of 3.3.13, heeft hij geen recht op een subsidie voor het jaar waarin de erkenning wordt ingetrokken en is hij gehouden tot de onmiddellijke terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie van het lopende jaar, overeenkomstig artikel 13, 1°, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

Als de samenstelling van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst gewijzigd wordt als vermeld in artikel 3.3.17, blijft de lopende samenwerkingsovereenkomst ongewijzigd gelden.

Artikel 10.1.4. (01/01/2015- ...)

De aanvrager kan de subsidieaanvraag gelijktijdig indienen met de aanvraag tot erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, vermeld in artikel 3.3.3.

Artikel 10.1.5. (01/01/2020- 31/12/2025)

De subsidieaanvraag bevat minstens de volgende elementen:
1° de organisatiestructuur van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst;
2° een meerjarenbegroting waarin alle verwachte kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten opgenomen zijn, met vermelding van de inbreng van de gemeenten die deel uitmaken van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst;
3° een geactualiseerd onroerenderfgoedbeleidsplan, tenzij bij de eerste subsidieaanvraag na de erkenning.

Het agentschap stelt hiervoor een modelformulier ter beschikking op zijn website. Als de aanvrager gelijktijdig een erkenning als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst en een subsidie aanvraagt, voegt hij de elementen, vermeld in het eerste lid, bij het modelformulier, vermeld in artikel 3.3.3.

Artikel 10.1.6. (01/01/2019- ...)

De subsidieaanvraag is ontvankelijk als ze tijdig wordt ingediend en volledig is.

Als het agentschap vaststelt dat de aanvraag niet alle vereiste elementen, vermeld in artikel 10.1.5, eerste lid, bevat, brengt het de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de subsidieaanvraag schriftelijk op de hoogte van de ontbrekende elementen.

Als de aanvrager het dossier niet aanvult binnen een termijn van veertien dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling, wordt de subsidieaanvraag onontvankelijk verklaard. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Artikel 10.1.7. (01/01/2015- ...)

 Het agentschap beoordeelt de ontvankelijke subsidieaanvraag van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst en brengt daarover advies uit aan de minister.

Artikel 10.1.8. (01/01/2020- 31/12/2025)

Uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarin de ontvankelijke subsidieaanvraag is ingediend, beslist de minister over de toekenning en het bedrag van de subsidie.

Het agentschap brengt de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst schriftelijk op de hoogte van de beslissing, vermeld in het eerste lid.

Artikel 10.1.9. (01/01/2020- 31/12/2025)

Uiterlijk op 15 oktober van het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd, ondertekenen het agentschap en de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst waaraan de subsidie is toegekend een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst bevat minstens de volgende elementen:
1° het bedrag van de jaarlijkse subsidie;
2° de looptijd;
3° de rapporteringsverplichtingen met het oog op het jaarlijkse toezicht, vermeld in artikel 10.1.12;
4° de rapporteringsverplichtingen met het oog op de driejaarlijkse evaluatie, vermeld in artikel 10.1.13;
5° een afsprakennota met de te bereiken doelstellingen.

Artikel 10.1.10. (01/01/2020- 31/12/2025)

De subsidie omvat zowel personeels- als werkingsmiddelen.

De jaarlijkse basissubsidie bedraagt minstens 85.000 euro en wordt vermeerderd met een bedrag dat is gekoppeld aan de volgende criteria, met als referentiedatum 1 januari van het jaar waarin de ontvankelijke subsidieaanvraag is ingediend:
1° het aantal inwoners, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeenten die deel uitmaken van het werkingsgebied van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst;
2° de oppervlakte van het werkingsgebied van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst;
3° in voorkomend geval, het aanwezige onroerend erfgoed dat zich bevindt op het grondgebied van een erkende onroerenderfgoedgemeente binnen het werkingsgebied. Dat bijkomende subsidiebedrag wordt bepaald op basis van:
a) de oppervlakte van het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeente;
b) de grondoppervlakte van de beschermde goederen die binnen het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeente liggen;
c) het aantal onroerende goederen, dat opgenomen is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed of in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en dat binnen het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeente ligt.

Als een gemeente die in het werkingsgebied ligt gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst, erkend wordt als onroerenderfgoedgemeente, als vermeld in artikel 3.2.4, wordt de subsidie aangevuld met het bedrag vermeld in het tweede lid, 3°, voor de jaren die volgen op het jaar van de erkenning van de gemeente als onroerenderfgoedgemeente. Het agentschap brengt de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst schriftelijk op de hoogte van de verhoging van de toegekende subsidie.

Als de erkenning van een erkende onroerenderfgoedgemeente die in het werkingsgebied ligt gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst ingetrokken wordt overeenkomstig het artikel 3.2.12, vijfde lid of 3.2.13, wordt de subsidie verminderd met het bedrag, vermeld in het tweede lid, 3°, vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenning als onroerenderfgoedgemeente ingetrokken is. Het agentschap brengt de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst schriftelijk op de hoogte van de vermindering van de toegekende subsidie.

De minister stelt de eenheidsprijzen per criterium vast.

Artikel 10.1.11. (01/01/2015- 31/12/2025)

De subsidie wordt gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot en een saldo:
1° een voorschot van 70 % van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt uitbetaald uiterlijk op 1 april van het lopende werkingsjaar;
2° een saldo van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijkse toezicht, vermeld in artikel 10.1.12, op basis van verantwoorde kosten.

Artikel 10.1.12. (01/01/2020- 31/12/2025)

Het agentschap oefent het jaarlijkse toezicht uit op de aanwending van de subsidie en kan hiervoor alle initiatieven nemen die het nodig acht.

Met het oog op het toezicht, vermeld in het eerste lid, dient de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst een financiële rapportering in bij het agentschap voor 31 mei.

Met het oog op het toezicht, vermeld in het eerste lid, kan de minister nader bepalen welke kosten al dan niet in aanmerking komen voor subsidiëring.

Het agentschap brengt de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst schriftelijk op de hoogte van de resultaten van het jaarlijkse toezicht.

Als er bij het jaarlijkse toezicht ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, wordt het saldo niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald.

Artikel 10.1.13. (01/01/2019- 31/12/2025)

Het agentschap voert driejaarlijks een evaluatie uit op de naleving van de samenwerkingsoverkomst
1° een tussentijdse evaluatie, tenzij de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van drie jaar heeft;
2° een eindevaluatie.

Het agentschap kan voor de evaluatie, vermeld in het eerste lid, alle initiatieven nemen die het nodig acht.

Het agentschap brengt de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de, in voorkomend geval, tussentijdse evaluatie, vermeld in het eerste lid, 1°, en van de eindevaluatie, vermeld in het eerste lid, 2°.

Als er bij de tussentijdse evaluatie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, kan de minister op voorstel van het agentschap beslissen om de samenwerkingsovereenkomst vervroegd te beëindigen. Die beslissing heeft dezelfde gevolgen als de beslissing over de intrekking van de erkenning.

Artikel 10.1.14. (01/01/2019- ...)

Een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst kan een gemotiveerde aanvraag indienen om de samenwerkingsovereenkomst vervroegd te beëindigen. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het agentschap.

De minister neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag nadat de aanvraag is ingediend. Als de samenwerkingsovereenkomst vervroegd beëindigd wordt, loopt ze af op 31 december van het lopende jaar.

Onderafdeling 2 De subsidiëring van erkende onroerenderfgoeddepots in het kader van een samenwerkingsovereenkomst (... - ...)

Artikel 10.1.15. (01/01/2015- ...)

 De minister kan overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een subsidie toekennen aan een erkend onroerenderfgoeddepot in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 10.1.16. (01/01/2015- ...)

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar.

De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Artikel 10.1.17. (01/01/2023- ...)

Om gesubsidieerd te worden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst moet een onroerenderfgoeddepot voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° het depot is erkend overeenkomstig artikel 3.4.7;
2° het depot vervult een receptieve functie van gemeentegrensoverschrijdend belang;
3° het depot voldoet aan minstens een van de volgende voorwaarden:
a) het depot beschikt over een calamiteitennetwerk;
b) het depot heeft een interdisciplinaire werking;
c) het depot heeft een specifieke thematische werking.

Als de erkenning van een onroerenderfgoeddepot gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is ingetrokken overeenkomstig artikel 3.4.15 of 3.4.16, heeft het geen recht op een subsidie voor het jaar waarin de erkenning wordt ingetrokken en is het gehouden tot de onmiddellijke terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie van het lopende jaar, overeenkomstig artikel 13, eerste lid, 1° , van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

Als gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst de receptieve functie van gemeentegrensoverschrijdend belang, vermeld in het eerste lid, 2°, vervalt door een fusie van de gemeente waar het erkende onroerenderfgoeddepot zich bevindt met een of meer gemeenten waarvoor het erkende onroerenderfgoeddepot een receptieve functie vervult, blijft de lopende samenwerkingsovereenkomst ongewijzigd gelden.

Artikel 10.1.18. (01/01/2023- ...)

De aanvrager dient de subsidieaanvraag schriftelijk in bij het agentschap uiterlijk 15 januari van elk jaar.

De aanvrager kan de subsidieaanvraag gelijktijdig indienen met de aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoeddepot, vermeld in artikel 3.4.3.

Artikel 10.1.19. (01/01/2019- ...)

De subsidieaanvraag bevat minstens de volgende elementen:
1° een meerjarenbegroting waarin alle verwachte kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten opgenomen zijn;
2° de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 10.1.17.

Het agentschap stelt hiervoor een modelformulier ter beschikking op zijn website. Als de aanvrager gelijktijdig een erkenning als onroerenderfgoeddepot en een subsidie aanvraagt, voegt hij de elementen, vermeld in het eerste lid, bij het modelformulier, vermeld in artikel 3.4.3.

Artikel 10.1.20. (01/01/2019- ...)

De subsidieaanvraag is ontvankelijk als ze tijdig wordt ingediend en volledig is.

Als het agentschap vaststelt dat de aanvraag niet alle vereiste elementen, vermeld in artikel 10.1.19, eerste lid, bevat, brengt het de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de subsidieaanvraag schriftelijk op de hoogte van de ontbrekende elementen.

Als de aanvrager het dossier niet aanvult binnen een termijn van veertien dagen, die ingaat op da dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling, wordt de subsidieaanvraag onontvankelijk verklaard. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Artikel 10.1.21. (01/01/2015- ...)

Het agentschap beoordeelt de ontvankelijke subsidieaanvraag van het erkende onroerenderfgoeddepot en brengt daarover advies uit aan de minister.

Artikel 10.1.22. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 30 april van het jaar waarin de ontvankelijke subsidieaanvraag is ingediend, beslist de minister over de toekenning en het bedrag van de subsidie.

Het agentschap brengt het erkende onroerenderfgoeddepot schriftelijk op de hoogte van de beslissing, vermeld in het eerste lid.

Artikel 10.1.23. (01/01/2023- ...)

 Uiterlijk op 1 november van het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd, ondertekenen het agentschap en het erkende onroerenderfgoeddepot waaraan de subsidie is toegekend een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst bevat minstens de volgende elementen:
1° het bedrag van de jaarlijkse subsidie;
2° de looptijd;
3° de rapporteringsverplichtingen met het oog op het jaarlijkse toezicht, vermeld in artikel 10.1.26;
4° de rapporteringsverplichtingen met het oog op de driejaarlijkse evaluatie, vermeld in artikel 10.1.27;
5° een afsprakennota met de te bereiken doelstellingen.

Artikel 10.1.24. (01/01/2023- ...)

De subsidie bevat personeelsmiddelen voor eigen personeel.

De jaarlijkse basissubsidie bedraagt minstens 85.000 euro en wordt vermeerderd met een bedrag dat is gekoppeld aan de volgende criteria, met als referentiedatum 1 januari van het jaar waarin de ontvankelijke subsidieaanvraag is goedgekeurd:
1° het aantal inwoners, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeenten die deel uitmaken van het gebied waar het onroerenderfgoeddepot zijn receptieve diensten verleent;
2° de oppervlakte van het gebied waar het onroerenderfgoeddepot zijn receptieve diensten verleent;
3° de grootte van de collectie.

De minister stelt de eenheidsprijzen per criterium vast.

Artikel 10.1.25. (01/01/2023- ...)

De subsidie wordt gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot en een saldo:
1° een voorschot van 80 % van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt uitbetaald uiterlijk op 1 april van het lopende werkingsjaar;
2° een saldo van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijks toezicht op de aanwending van de subsidie, vermeld in artikel 10.1.26, op basis van verantwoorde kosten.

Artikel 10.1.26. (01/01/2023- ...)

Het agentschap oefent het jaarlijkse toezicht uit op de aanwending van de subsidie en kan hiervoor alle initiatieven nemen die het nodig acht.

Met het oog op het toezicht, vermeld in het eerste lid, dient het erkende onroerenderfgoeddepot een financiële rapportering in bij het agentschap uiterlijk op 30 april.

Met het oog op het toezicht, vermeld in het eerste lid, kan de minister nader bepalen welke kosten al dan niet in aanmerking komen voor subsidiëring.

Het agentschap brengt het erkende onroerenderfgoeddepot schriftelijk op de hoogte van de resultaten van het jaarlijkse toezicht.

Als er bij het jaarlijkse toezicht ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, wordt het saldo niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald.

Artikel 10.1.27. (01/01/2023- ...)

Het agentschap evalueert driejaarlijks de naleving van de samenwerkingsoverkomst op basis van:
1° een tussentijdse evaluatie;
2° een eindevaluatie.

Het erkend onroerenderfgoeddepot bezorgt de volgende documenten aan het agentschap voor de evaluaties, vermeld in het eerste lid:
1° een tussentijds inhoudelijk rapport;
2° een inhoudelijk eindrapport.

Het agentschap kan voor de evaluatie, vermeld in het eerste lid, alle initiatieven nemen die het nodig acht.

Het agentschap brengt het erkende onroerenderfgoeddepot schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de tussentijdse evaluatie, vermeld in het eerste lid, 1°, en van de eindevaluatie, vermeld in het eerste lid, 2°.

Als er bij de tussentijdse evaluatie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, kan de minister op voorstel van het agentschap beslissen om de samenwerkingsovereenkomst vervroegd te beëindigen. Die beslissing heeft dezelfde gevolgen als de beslissing over de intrekking van de erkenning.

Artikel 10.1.28. (01/01/2019- ...)

Een erkend onroerenderfgoeddepot kan een gemotiveerde aanvraag indienen om de samenwerkingsovereenkomst vervroegd te beëindigen. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het agentschap.

De minister neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag nadat de aanvraag is ingediend. Als de samenwerkingsovereenkomst vervroegd beëindigd wordt, loopt ze af op 31 december van het lopende jaar.

[Onderafdeling 3. De subsidiëring van erkende onroerenderfgoedgemeenten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst (ing. BVR 2 september 2022, art. 63, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 10.1.29. (01/01/2023- ...)

De minister kan overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een subsidie toekennen aan een erkende onroerenderfgoedgemeente in het kader van een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 10.1.30. (01/01/2023- ...)

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar of zes jaar.

De aanvrager dient de subsidieaanvraag schriftelijk in bij het agentschap uiterlijk op 15 januari van het eerste of het vierde jaar van de lokale beleidscyclus. In het eerste geval heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van zes jaar. In het tweede geval heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van drie jaar. De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Artikel 10.1.31. (01/01/2023- ...)

Om gesubsidieerd te worden in het kader van een samenwerkingsovereenkomst moet een gemeente erkend zijn overeenkomstig artikel 3.2.4.

Als de erkenning van een onroerenderfgoedgemeente gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is ingetrokken overeenkomstig artikel 3.2.12 of 3.2.13, heeft zij geen recht op een subsidie voor het jaar waarin de erkenning wordt ingetrokken en is zij gehouden tot de onmiddellijke terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie van het lopende jaar, overeenkomstig artikel 13, eerste lid, 1°, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.

Artikel 10.1.32. (01/01/2023- ...)

De aanvrager kan de subsidieaanvraag gelijktijdig indienen met de aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente, vermeld in artikel 3.2.2.

Artikel 10.1.33. (01/01/2023- ...)

De subsidieaanvraag bevat minstens een actueel onroerenderfgoedbeleidsplan.

Het agentschap stelt een modelformulier ter beschikking op zijn website om een subsidie aan te vragen.

Artikel 10.1.34. (01/01/2023- ...)

De subsidieaanvraag is ontvankelijk als ze tijdig wordt ingediend en volledig is.

Als het agentschap vaststelt dat de aanvraag niet alle vereiste elementen, vermeld in artikel 10.1.33 eerste lid, bevat, brengt het de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de subsidieaanvraag schriftelijk op de hoogte van de ontbrekende elementen.

Als de aanvrager het dossier niet aanvult binnen een termijn van veertien dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling, wordt de subsidieaanvraag onontvankelijk verklaard. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Artikel 10.1.35. (01/01/2023- ...)

Het agentschap beoordeelt de ontvankelijke subsidieaanvraag van de erkende onroerenderfgoedgemeente en brengt daarover advies uit aan de minister.

Artikel 10.1.36. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 30 april van het jaar waarin de ontvankelijke subsidieaanvraag is ingediend, beslist de minister over de toekenning van de subsidie.

Het agentschap brengt de erkende onroerenderfgoedgemeente schriftelijk op de hoogte van de beslissing, vermeld in het eerste lid.

Artikel 10.1.37. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 1 november van het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd, ondertekenen het agentschap en de erkende onroerenderfgoedgemeente waaraan de subsidie is toegekend een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst bevat minstens de volgende elementen:
1° het bedrag van de jaarlijkse subsidie;
2° de looptijd;
3° de rapporteringsverplichtingen met het oog op het jaarlijkse toezicht, vermeld in artikel 10.1.40;
4° de rapporteringsverplichtingen met het oog op de jaarlijkse evaluatie, vermeld in artikel 10.1.41;
5° een afsprakennota met de te bereiken doelstellingen.

Artikel 10.1.38. (01/01/2023- ...)

De subsidie omvat personeelsmiddelen voor eigen personeel en bedraagt:
1° als de subsidie wordt aangevraagd door Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen: 90.000 euro;
2° als de subsidie wordt aangevraagd door een centrumstad als vermeld in artikel 19ter decies van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, of door een gemeente waarin minstens twee werelderfgoederen gelegen zijn, met uitzondering van de steden, vermeld in punt 1° : 50.000 euro;
3° als de subsidie wordt aangevraagd door een gemeente die niet is vermeld in punt 1° of 2° : 10.000 euro.

In het eerste lid, 2° wordt verstaan onder werelderfgoed: een onroerend goed dat erkend is als werelderfgoed conform artikel 11 van de overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld, opgemaakt in Parijs op 16 november 1972.

Artikel 10.1.39. (01/01/2023- ...)

De subsidie wordt gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot en een saldo:
1° een voorschot van 80 % van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt uitbetaald uiterlijk op 1 april van het lopende werkingsjaar;
2° een saldo van het jaarlijkse subsidiebedrag wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijkse toezicht op de aanwending van de subsidie, vermeld in artikel 10.1.40, op basis van verantwoorde kosten.

Artikel 10.1.40. (01/01/2023- ...)

Het agentschap oefent het jaarlijkse toezicht uit op de aanwending van de subsidie en kan hiervoor alle initiatieven nemen die het nodig acht.

Met het oog op het toezicht, vermeld in het eerste lid, dient de erkende onroerenderfgoedgemeente een financiële rapportering in bij het agentschap uiterlijk op 30 april.

Met het oog op het toezicht, vermeld in het eerste lid, kan de minister nader bepalen welke kosten al dan niet in aanmerking komen voor subsidiëring.

Het agentschap brengt de erkende onroerenderfgoedgemeente schriftelijk op de hoogte van de resultaten van het jaarlijkse toezicht.

Als er bij het jaarlijkse toezicht ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, wordt het saldo niet of slechts gedeeltelijk uitbetaald.

Artikel 10.1.41. (01/01/2023- ...)

Het agentschap voert jaarlijks een evaluatie uit op de naleving van de samenwerkingsovereenkomst. De erkende onroerenderfgoedgemeente bezorgt hiertoe aan het agentschap een jaarlijks rapport.

Het agentschap kan voor de evaluatie, vermeld in het eerste lid, alle initiatieven nemen die het nodig acht.

Het agentschap brengt de erkende onroerenderfgoedgemeente schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de evaluatie, vermeld in het eerste lid.

Als er bij de jaarlijkse evaluatie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, kan de minister op voorstel van het agentschap beslissen om de samenwerkingsovereenkomst vervroegd te beëindigen. Die beslissing heeft dezelfde gevolgen als de beslissing over de intrekking van de erkenning.

Artikel 10.1.42. (01/01/2023- ...)

Een erkende onroerenderfgoedgemeente kan een gemotiveerde aanvraag indienen om de samenwerkingsovereenkomst vervroegd te beëindigen. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het agentschap.

De minister neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag nadat de aanvraag is ingediend. Als de samenwerkingsovereenkomst vervroegd beëindigd wordt, loopt ze af op 31 december van het lopende jaar.

[Onderafdeling 4. De indexering van de subsidies in het kader van een samenwerkingsovereenkomst (ing. BVR 2 september 2022, art. 64, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 10.1.43. (01/01/2023- ...)

Vanaf 1 januari 2023 wordt de subsidie vermeld in artikel 10.1.24, eerste lid jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het cijfer van de gezondheidsindex van de maand december van het jaar vóór de vastlegging van de subsidie met als basisindexcijfer het cijfer van de gezondheidsindex van december 2022.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de subsidie vermeld in artikel 10.1.38, eerste lid jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het cijfer van de gezondheidsindex van de maand december van het jaar vóór de vastlegging van de subsidie met als basisindexcijfer het cijfer van de gezondheidsindex van december 2024.

Vanaf 1 januari 2028 wordt de subsidie vermeld in artikel 10.1.10 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het cijfer van de gezondheidsindex van de maand december van het jaar vóór de vastlegging van de subsidie met als basisindexcijfer het cijfer van de gezondheidsindex van december 2027.

Afdeling 2 Subsidies in het kader van beheersovereenkomsten (... - ...)

Onderafdeling 1 Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 10.2.1. (15/12/2020- ...)

Een beheersovereenkomst is een overeenkomst tussen de beheersdienst en een zakelijkrechthouder of een beheerder van een archeologische site, monument, een of meer percelen in een cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of erfgoedlandschap, waarbij die zich er vrijwillig toe verbindt om gedurende een bepaalde termijn een of meer maatregelen uit de beheerspakketten uit te voeren tegen betaling van een vooraf bepaalde vergoeding, binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De beheersdienst kan geen beheersovereenkomst sluiten met de diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest, de besturen, alsook de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut.

Artikel 10.2.2. (15/12/2020- ...)

Een beheersovereenkomst wordt gesloten voor een duur van minstens vijf en maximaal tien jaar. De looptijd van de beheersovereenkomst kan verlengd worden als de verlenging verantwoord is in het licht van de beheersdoelstelling.

Een beheersovereenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de beheersovereenkomst is gesloten.

Artikel 10.2.3. (01/01/2015- ...)

Vanaf het sluiten van de beheersovereenkomst moet de zakelijkrechthouder of de beheerder de beheersovereenkomst naleven, zich onderwerpen aan de controle van de naleving ervan en alle gegevens die nodig zijn om de evaluatie van de maatregelen mogelijk te maken aan de beheersdienst ter beschikking stellen.

Artikel 10.2.4. (15/12/2020- ...)

Een beheersovereenkomst kan gecombineerd worden met andere beheersovereenkomsten, milieuacties of maatregelen, op voorwaarde dat ze elkaar aanvullen en onderling verenigbaar zijn.

Een beheersvergoeding op basis van een beheersovereenkomst vermeld in artikel 10.2.1 kan niet gecumuleerd worden met de volgende premies, fiscale voordelen en vergoedingen:
1° een erfgoedpremie;
2° een onderzoekspremie;
3° een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem;
4° een premie voor buitensporige opgravingskosten;
5° een belastingvermindering, als vermeld in artikel 145/36 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
6° een verlaging van de schenkbelasting als vermeld in artikel 2.8.4.4.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
7° een verlaging van de verkooprechten als vermeld in artikel 2.9.4.2.10 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
8° elke andere vorm van vergoeding dan de premies en fiscale voordelen vermeld in punt 1° tot en met 7°, die toegekend worden voor dezelfde of een soortgelijke prestatie.

Onderafdeling 2 Doelstelling en toepassingsgebied (... - ...)

Artikel 10.2.5. (15/12/2020- ...)

De beheersovereenkomsten zijn gericht op het duurzaam behoud en beheer van onroerend erfgoed.

In het kader van de beheersdoelstelling, vermeld in het eerste lid, kunnen de volgende beheerspakketten worden uitgevoerd via beheersovereenkomsten:
1° het beheer van houtig erfgoed, kleine landschapselementen en vegetaties;
2° het beschermen van bodem en reliëfvormen;
3° het beheer van klein bouwkundig erfgoed, wegen en paden;
4° het creëren van een bufferstrook ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle elementen.

De minister kan bijkomende beheerspakketten bepalen.

De minister stelt de jaarlijkse beheersvergoeding vast voor de beheerspakketten, vermeld in het tweede lid, of de maatregelen daarin.

Artikel 10.2.6. (01/01/2015- ...)

In de beheerspakketten worden beheersmaatregelen opgenomen, die wezenlijk bijdragen tot de instandhouding en bescherming van de erfgoedkenmerken en de erfgoedwaarden.

De minister bepaalt voor elk beheerspakket de beheersmaatregelen en voorwaarden.

Artikel 10.2.7. (15/12/2020- ...)

De minister bepaalt de beheersgebieden waarin beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten in functie van de beheersdoelstelling, vermeld in artikel 10.2.5, eerste lid.

Artikel 10.2.8. (01/01/2016- ...)

De minister kan bepalen welke beheersgebieden of gedeelten ervan of welke beheerspakketten prioritair in aanmerking komen om beheersovereenkomsten te sluiten. Daarbij wordt rekening gehouden met de positieve resultaten die verwacht kunnen worden door beheerspakketten in te zetten en met de optimale besteding van de begrotingskredieten.

Onderafdeling 3 Toezicht op de naleving van de beheersovereenkomsten (... - ...)

Artikel 10.2.9. (01/01/2015- ...)

De beheersdienst is belast met het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomsten. Om na te gaan of de beheersovereenkomst is nageleefd, voert hij administratieve controles en controles ter plaatse uit. Hij kan zich daarvoor laten bijstaan door derden.

Artikel 10.2.10. (01/01/2015- ...)

In geval van een controle ter plaatse hebben de bevoegde personeelsleden het recht om de percelen in kwestie te betreden en om de nodige vaststellingen over de uitvoering van de beheersovereenkomst te doen.

Op verzoek van de bevoegde personeelsleden begeleidt de zakelijkrechthouder of de beheerder hen naar de percelen in kwestie. De beheerder verstrekt alle documenten en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de controle. Als de zakelijkrechthouder of de beheerder de controle verhindert, heeft hij geen recht op een beheersvergoeding voor zijn beheersovereenkomst.

De zakelijkrechthouder of de beheerder wordt in de gelegenheid gesteld het verslag van de controle te ondertekenen om zijn aanwezigheid bij de controle te bevestigen, en er opmerkingen aan toe te voegen.

Als wordt vastgesteld dat de zakelijkrechthouder of de beheerder de beheersmaatregelen en voorwaarden niet naleeft, ontvangt hij een kopie van het verslag van de controle ter plaatse.

Artikel 10.2.11. (01/01/2015- ...)

Naargelang de ernst, de omvang en het permanente karakter van de niet-naleving legt de beheersdienst de volgende sancties op:
1° de beheersvergoeding voor het betreffende jaar wordt verlaagd of niet uitbetaald;
2° de reeds betaalde beheersvergoedingen worden gedeeltelijk of volledig teruggevorderd;
3° de beheersovereenkomst of een deel van de beheersovereenkomst wordt onmiddellijk beëindigd en de reeds betaalde beheersvergoedingen worden gedeeltelijk of volledig teruggevorderd.

De minister kan nadere regels vaststellen voor de controle en de toe te passen sancties.

Onderafdeling 4 Procedurebepalingen (... - ...)

Artikel 10.2.12. (01/01/2015- ...)

Uiterlijk op 1 oktober van het jaar voor het gewenste aanvangsjaar van de beheersovereenkomst wordt de aanvraag tot het sluiten van de beheersovereenkomst ingediend bij de beheersdienst.

De minister bepaalt de gegevens die de aanvraag moet bevatten. In voorkomend geval laat de beheersdienst aan de zakelijkrechthouder of de beheerder weten welke gegevens in de aanvraag ontbreken of een nadere toelichting vereisen.

De beheersdienst kan een model van aanvraagformulier ter beschikking stellen.

Artikel 10.2.13. (15/12/2020- ...)

Het agentschap gaat na of de beheersovereenkomst kan worden gesloten en of de gevraagde beheerspakketten in overeenstemming zijn met de beheersdoelstelling en de gestelde prioriteiten.

Als de beheersdienst beslist dat een beheersovereenkomst kan worden gesloten, stuurt hij het ontwerp van de beheersovereenkomst naar de zakelijkrechthouder of de beheerder. Als de beheersdienst een andere administratieve overheid is dan het agentschap, beslist hij op basis van de conclusies van het agentschap na het onderzoek vermeld in het eerste lid.

De exemplaren van de beheersovereenkomst die de zakelijkrechthouder of de beheerder ondertekend hebben, worden, op straffe van verval van de beheersovereenkomst, voor de ingangsdatum van de beheersovereenkomst aan de beheersdienst bezorgd. De beheersdienst bezorgt de beheersovereenkomst die beide partijen ondertekend hebben aan de zakelijkrechthouder of de beheerder.

Artikel 10.2.14. (15/12/2020- ...)

De minister bepaalt de nadere regels met betrekking tot de procedure voor het sluiten van beheersovereenkomsten en de voorwaarden van betaling van de beheersvergoeding. Het agentschap stelt op zijn website een modelformulier ter beschikking.

Onderafdeling 5 Bijzondere bepalingen (... - ...)

Artikel 10.2.15. (01/01/2015- ...)

De zakelijkrechthouder, de beheerder of zijn rechtsopvolger kan een gemotiveerde aanvraag indienen om de beheersovereenkomst of een deel van de beheersovereenkomst vervroegd te beëindigen wegens overmacht of uitzonderlijke omstandigheid. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de beheersdienst.

De beheersdienst beslist of het meegedeelde geval overmacht of een uitzonderlijke omstandigheid is. In geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid eindigt de beheersovereenkomst of het betreffende deel van de beheersovereenkomst.

Artikel 10.2.16. (01/01/2015- ...)

§ 1. Als de zakelijkrechthouder of de beheerder een landbouwer is, als vermeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, en van oordeel is dat hij de bepalingen van de beheersovereenkomst niet kan blijven nakomen doordat zijn bedrijf wordt herverkaveld of valt binnen een ruilverkaveling die de overheid goedgekeurd heeft, deelt de beheerder dat onmiddellijk schriftelijk mee aan de beheersdienst.

§ 2. Als de beheersdienst beslist dat een aanpassing van de beheersovereenkomst aan de nieuwe bedrijfssituatie mogelijk is, bepaalt de beheersdienst de voorwaarden van die aanpassing. De beheersdienst kan daarvoor een aangepaste beheersovereenkomst voorleggen.

Als de beheersdienst beslist dat een aanpassing aan de nieuwe bedrijfssituatie onmogelijk is, eindigt de beheersovereenkomst of het betreffende deel van de beheersovereenkomst.

Artikel 10.2.17. (01/01/2015- ...)

Als de zakelijkrechthouder of de beheerder een landbouwer is als vermeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, en gedurende de looptijd van zijn beheersovereenkomst alle percelen landbouwgrond, vermeld in artikel 2, 12°, van het voormelde decreet, of een deel ervan overdraagt, kan de overnemer van de percelen landbouwgrond de beheersovereenkomst of het betreffende deel van de beheersovereenkomst voor de resterende looptijd overnemen. De beheerder brengt de beheersdienst schriftelijk op de hoogte van de overname van de percelen landbouwgrond en van het feit dat de overnemer van die percelen de beheersovereenkomst of het betreffende deel van de beheersovereenkomst al dan niet overneemt.

Afdeling 3 Projectsubsidies (... - ...)

Onderafdeling 1 Toepassingsgebied (... - ...)

Artikel 10.3.1. (01/01/2015- ...)

De minister kan overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een projectsubsidie toekennen.

De Belgische staat, federale instellingen en deelstaten, met uitzondering van de onderwijsinstellingen, komen niet aanmerking voor een projectsubsidie.

Onderafdeling 2 Aard van de projectsubsidie (... - ...)

Artikel 10.3.2. (25/05/2018- ...)

Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij het agentschap om participatieve en sensibiliserende projecten uit te voeren in een van de volgende modules:
1° educatie en publiekswerking;
2° onderzoek.

Een project heeft:
1° een duur van maximaal drie jaar;
2° het Vlaams Gewest als toepassingsgebied en heeft betrekking op onroerend erfgoed.

Artikel 10.3.3. (01/01/2015- ...)

De minister kan jaarlijks een of meer prioritaire thema's voor de subsidieaanvragen bepalen. In voorkomend geval wordt dat bekendgemaakt in de projectoproep, vermeld in artikel 10.3.6.

Artikel 10.3.4. (25/05/2018- ...)

§ 1. Alleen kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project, komen in aanmerking voor subsidiëring.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 60 % van de totale aanvaardbare projectkosten.

In afwijking van het tweede lid bedraagt de projectsubsidie voor archeologisch syntheseonderzoek minimaal 60% en maximaal 90% van de totale aanvaardbare projectkosten.

De projectsubsidie kan bovendien alleen toegekend worden voor het deel van de projectkosten dat niet gefinancierd wordt of zal worden door een andere Vlaamse overheidsinstantie of door een andere nationale of internationale publiekrechtelijke rechtspersoon.

§ 2. De projectsubsidie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze is toegekend. Eventuele ontvangsten die voortvloeien uit het gesubsidieerde project, moeten integraal worden aangewend voor de uitvoering van het project.

Artikel 10.3.5. (01/01/2023- ...)

De minister stelt per projectoproep voor de projectsubsidie het subsidiepercentage, het maximumbedrag, de maximale duurtijd en de uiterste startdatum van de projecten vast.

Onderafdeling 3 De aanvraagprocedure (... - ...)

Artikel 10.3.6. (01/01/2023- ...)

Uiterlijk op 31 januari kan het agentschap een projectoproep lanceren. De oproep wordt minstens bekendgemaakt op de website van het agentschap en op een website die gerelateerd is aan onroerend erfgoed.

De projectoproep vermeldt minstens de volgende gegevens:
1° het thema en de module waarin de projecten moeten passen;
2° het maximale subsidiebedrag;
3° het subsidiepercentage;
4° de maximale duurtijd en de uiterste startdatum van de projecten.

Artikel 10.3.7. (01/01/2019- ...)

Uiterlijk op 1 april wordt de aanvraag ingediend bij het agentschap met een volledig ingevuld modelformulier, dat ter beschikking gesteld is op de website van het agentschap.

De aanvraag bevat minstens de volgende elementen:
1° de naam en de contactgegevens van de aanvrager;
2° het rekeningnummer waarop de projectsubsidie gestort kan worden;
3° een inhoudelijke beschrijving van het project, die minstens de volgende gegevens bevat:
a) een omschrijving van de uitgangssituatie;
b) een omschrijving van een of meer doelgroepen;
c) een uitwerking van de doelstellingen en de visie van het project in functie van de module waarin het project wordt ingediend en van de beoogde meerwaarde voor de doelgroep(en);
d) een omschrijving van de verschillende didactische of onderzoeksmethodieken die gebruikt zullen worden in functie van de module;
4° een motivatie waaruit blijkt dat het project past in de module en aansluit bij het thema dat aangegeven is in de projectoproep;
5° een plan van aanpak, dat minstens de volgende gegevens bevat:
a) de totale uitvoeringstermijn van het project;
b) een stappenplan met timing en opgave van de verschillende fasen, de beoogde tussentijdse resultaten en de mijlpalen van het project;
c) de uitvoerders van het project en de personen die erbij betrokken zijn in functie van hun bijdrage in de verschillende fasen;
6° een financieel plan, dat minstens de volgende gegevens bevat:
a) de hoofdlijnen van de begroting voor het project;
b) een raming van de benodigde personeels- en werkingsmiddelen;
c) de financieringswijze van alle kosten die inherent zijn aan het project;
d) de opgave van de reeds verkregen, de te verwachten of aan te vragen subsidies die de aanvrager op grond van andere wetgeving of reglementering dan dit besluit heeft verkregen of kan verkrijgen, en welke andere actoren het project mee bekostigen.

Het agentschap gaat na of de subsidieaanvraag alle elementen, vermeld in het tweede lid, bevat. Als het agentschap vaststelt dat de aanvraag niet alle vereiste elementen bevat, brengt het de aanvrager binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de subsidieaanvraag schriftelijk op de hoogte van de ontbrekende elementen. Als de aanvrager het dossier niet aanvult binnen een termijn van veertien dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling, wordt de subsidieaanvraag onontvankelijk verklaard. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Onderafdeling 4 De beoordeling van de projectvoorstellen (... - ...)

Artikel 10.3.8. (01/01/2015- ...)

 De ontvankelijke projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
1° het participatieve karakter van het project en de bijdrage van het project aan de vergroting van het maatschappelijke draagvlak voor de erfgoedzorg en de uitstraling bij de beoogde doelgroep(en);
2° de maatschappelijke relevantie van het project;
3° het duurzame karakter en de voorbeeldfunctie van het project;
4° de projectstructuur;
5° de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project.

Voor de beoordeling van de ontvankelijke projectvoorstellen binnen de module educatie en publiekswerking worden de volgende bijkomende criteria gehanteerd:
1° een coherente communicatiestrategie;
2° de doelgroepbenadering van het project.

Voor de beoordeling van de ontvankelijke projectvoorstellen binnen de module onderzoek worden de volgende bijkomende criteria gehanteerd:
1° de wetenschappelijke relevantie van het project;
2° de verscheidenheid van de bronnen of sites;
3° de wetenschappelijke omkadering van het project.

De minister kan de criteria verduidelijken overeenkomstig de beleidsprioriteiten en de noodwendigheden.

Artikel 10.3.9. (25/05/2018- ...)

De projectvoorstellen worden beoordeeld door een jury, die is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van het agentschap en drie vertegenwoordigers van de Commissie. De jury kan in voorkomend geval aangevuld worden met externe experten die beschikken over relevante deskundigheid inzake het thema van de projectoproep. Elk jurylid is stemgerechtigd.

De minister bepaalt de nadere regels over de aanwijzing, de werking en de organisatie van de jury.

Artikel 10.3.10. (01/01/2019- ...)

§ 1. Het agentschap legt de ontvankelijke subsidieaanvragen voor aan de jury die een gemotiveerd advies erover formuleert.

Het advies van de jury bevat de volgende elementen:
1° een beknopte evaluatie per project op basis van de beoordelingscriteria vermeld in artikel 10.3.8;
2° een opdeling van de projecten in positief en negatief geadviseerde projecten;
3° een rangschikking van de positief geadviseerde projecten.

§ 2. Als de jury bijkomende informatie nodig acht, kan het agentschap die informatie opvragen bij de aanvrager. De aanvrager stelt binnen de termijn van minstens veertien dagen die het agentschap vastgesteld heeft, de aanvullende stukken ter beschikking.

§ 3. Het agentschap bezorgt het advies van de jury aan de minister.

§ 4. Uiterlijk op 1 augustus beslist de minister over de toekenning van de projectsubsidies en over eventuele specifieke voorwaarden. De projectsubsidies worden toegekend in de volgorde van de rangschikking die aan de projecten wordt gegeven.

Het agentschap deelt de beslissing schriftelijk mee aan de indieners van de projectvoorstellen. Aan de begunstigden wordt ook het maximale bedrag van de projectsubsidie per project meegedeeld.

Onderafdeling 5 Verantwoording van de aanwending van de subsidies en toezicht (... - ...)

Artikel 10.3.11. (01/01/2019- ...)

 De begunstigde brengt het agentschap schriftelijk op de hoogte van de start van het project en de mijlpalen van het project, zoals aangegeven in het plan van aanpak.

Artikel 10.3.12. (01/01/2019- ...)

Op gemotiveerd en schriftelijk verzoek van de begunstigde kan het agentschap de maximale looptijd van het project eenmaal met maximaal één jaar verlengen.

De aanvraag tot verlenging wordt ingediend bij het agentschap minstens negentig dagen voor de afloop van de uitvoeringstermijn die is vastgelegd in het plan van aanpak.

Artikel 10.3.13. (01/01/2023- ...)

Binnen een termijn van 180 dagen, die ingaat op de dag na de afloop van het project bezorgt de begunstigde een inhoudelijk eindverslag aan het agentschap, dat minstens de volgende gegevens bevat:
1° een beschrijving van het verloop van het project;
2° een weergave van de beoogde en de bereikte resultaten van het project;
3° een beknopte beschrijving van de activiteiten in het kader van het project en de prestaties die zijn geleverd.

Bij het inhoudelijk eindverslag wordt een financieel eindrapport gevoegd, dat minstens de volgende gegevens bevat:
1° een gedetailleerde financiële eindafrekening;
2° een aanvraag tot uitbetaling van het saldo van de projectsubsidie;
3° een staat van de werkelijke inkomsten die betrekking hebben op het project;
4° een afrekening van de bedragen die ontvangen zijn op grond van andere wetgeving of reglementering dan dit besluit.

De minister bepaalt de nadere regels voor de verplichte vermeldingen in het inhoudelijke eindverslag en het financiële eindrapport.

De bewijsstukken van de gemaakte kosten kunnen op elk moment door het agentschap worden opgevraagd.

Artikel 10.3.14. (01/01/2015- ...)

Een voorschot van 70 % van het maximaal toegekende bedrag van de projectsubsidie wordt uitbetaald bij de start van het project.

De minister bepaalt de nadere regels voor de berekening van het saldo van de projectsubsidie.

Artikel 10.3.15. (01/01/2019- ...)

Als de begunstigde niet voldoet aan de rapporteringsverplichtingen, vermeld in artikel 10.3.11 en 10.3.13 of als de rapportering manifest onduidelijk is, of als de begunstigde onvoldoende aantoont dat hij de vooropgestelde doelstellingen heeft nagestreefd, verzoekt het agentschap binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de documenten, vermeld in artikel 10.3.11 en 10.3.13 om een aangepaste rapportering of een motiverende nota met de redenen waarom bepaalde engagementen niet zijn nagekomen.

Als uit de aangepaste rapportering of uit de bijkomende motivering blijkt dat de subsidie niet aangewend is voor het doel waarvoor ze is verleend, kan het agentschap de verdere toegekende subsidies niet of slechts gedeeltelijk uitbetalen en kan het agentschap de geheel of gedeeltelijk uitbetaalde subsidies terugvorderen.

Artikel 10.3.16. (01/01/2015- ...)

Teveel uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd.

Artikel 10.3.17. (01/01/2015- ...)

Met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de Inspectie van Financiën en het Rekenhof is het agentschap belast met het toezicht op de aanwending door de begunstigde van de subsidie die krachtens dit besluit wordt toegekend.

Gemachtigde personeelsleden van de Vlaamse overheid of van het Rekenhof kunnen een controle ter plaatse uitvoeren.

Artikel 10.3.18. (01/01/2015- ...)

Bij de uitvoering van elke activiteit die aansluit bij het project, moet de steun van de Vlaamse overheid duidelijk worden vermeld. Op elke publicatie die in het kader van het project wordt verspreid, moet ook het logo `Met steun van de Vlaamse overheid' duidelijk en in redelijke verhouding tot de logo's van eventuele andere ondersteunende instanties worden aangebracht.

HOOFDSTUK 11 Premies (... - ...)

[Afdeling 1. Werken en diensten waarvoor geen premies worden toegekend (verv. BVR 11 december 2020, art. 12, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.1.1. (01/01/2023- ...)

Er worden geen premies toegekend voor:
1° werken of diensten aan of in een onroerend goed waarvan de Belgische staat, federale instellingen, andere deelstaten dan de deelstaten, vermeld in punt 2°, andere staten of hun deelgebieden zakelijkrechthouder zijn;
2° werken of diensten aan of in een onroerend goed, eigendom van de Vlaamse overheid;
3° werken of diensten aan of in een onroerend goed, eigendom van een provincie of een autonoom provinciebedrijf.

In afwijking van het eerste lid kunnen wel premies worden toegekend voor werken of diensten aan of in:
1° kathedralen, bisschoppelijke of aartsbisschoppelijke paleizen en seminaries;
2° onderwijsgebouwen;
3° onroerende goederen, in erfpacht gegeven aan de nv Participatiemaatschappij Vlaanderen of in eigendom van de nv Participatiemaatschappij Vlaanderen op voorwaarde dat de geraamde kosten van de beheerswerkzaamheden die voor de toekenning van een premie in aanmerking komen, niet meer bedragen dan een derde van de totale investeringskosten;
4° onroerende goederen, in erfpacht gegeven aan Herita vzw;
5° onroerende goederen, in erfpacht gegeven aan gemeenten;
6° onroerende goederen in het domein Bokrijk;
7° onroerende goederen of erfgoedlandschappen, die uitgevoerd worden door of in opdracht van verenigingen die het herstel en het beheer van een beschermd goed of erfgoedlandschap tot doel hebben, als het beheer over de onroerende goederen in kwestie voor een periode van minstens vijf jaar schriftelijk eraan is toegewezen.

Artikel 11.1.2. (02/02/2024- ...)

De werken en diensten kunnen ook gefinancierd worden met andere overheidsbijdragen. De gezamenlijke overheidsbijdragen, met inbegrip van eventuele Europese middelen, kunnen evenwel niet meer bedragen dan de totale en aangetoonde kostprijs van de uitgevoerde werken en diensten.

Als andere overheidsbijdragen aangevraagd worden, voegt de premienemer bij het verzoek tot uitbetaling van het saldo van de erfgoedpremie of onderzoekspremie een volledig overzicht van die andere overheidsbijdragen. Als blijkt dat de gezamenlijke overheidsbijdragen 100% overschrijden, wordt de premie verminderd tot de gezamenlijke overheidsbijdrage gelijk is aan 100% van de totale en aangetoonde kostprijs. Het agentschap brengt de aanvrager onverwijld op de hoogte van de beslissing om die voormelde vermindering toe te passen.

Voor hetzelfde werk of dezelfde dienst is een cumulatie tussen de volgende premies, subsidies en fiscale voordelen uitgesloten:
1° een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure:
2° een erfgoedpremie via oproep;
3° een onderzoekspremie;
4° een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem;
5° een premie voor buitensporige opgravingskosten;
6° een belastingvermindering, als vermeld in artikel 145/36 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
7° een verlaging van de schenkbelasting, als vermeld in artikel 2.8.4.4.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
8° een verlaging van de verkooprechten, als vermeld in artikel 2.9.4.2.10 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
9° een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure;
10° een restauratiepremie op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten;
11° een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten;
12° een premie in het kader van een meerjarenpremieovereenkomst, als vermeld 11.4.1;
13° een beheerssubsidie, als vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2024 over Vlaamse erfgoednetwerken

Een beheersvergoeding op basis van een beheersovereenkomst als vermeld in artikel 10.2.1 kan niet gecumuleerd worden met de premies, subsidies en fiscale voordelen, vermeld in het derde lid

Afdeling 2 Erfgoedpremie (... - ...)

Onderafdeling 1 Beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten waarvoor een erfgoedpremie aangevraagd kan worden (... - ...)

Artikel 11.2.1. (15/12/2020- ...)

Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kan aan een premienemer een erfgoedpremie worden toegekend voor werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van een beschermd goed, een erfgoedlandschap of in de overgangszone bij een beschermd goed.

In de volgende gevallen moeten de werken of diensten waarvoor een premie wordt aangevraagd vermeld zijn in een goedgekeurd beheersplan:
1° het project betreft goederen gelegen in beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde cultuurhistorische landschappen, erfgoedlandschappen of beschermde archeologische sites;
2° het project betreft UNESCO-werelderfgoed. Een door UNESCO goedgekeurd management plan voor de betrokken locatie geldt als goedgekeurd beheersplan;
3° het project betreft erkend open erfgoed of een ontwikkeling tot open erfgoed;
4° voor het project worden verschillende gespecialiseerde werkzaamheden gecombineerd;
5° voor het project wordt een meerjarenpremieovereenkomst aangevraagd.

Artikel 11.2.2. (01/01/2015- ...)

Er kan voor cultuurgoederen alleen een erfgoedpremie worden toegekend voor het behoud en het beheer ervan en voor werkzaamheden eraan als ze integrerend deel uitmaken van een beschermd monument en uitdrukkelijk zijn opgenomen in een besluit tot definitieve bescherming of in een goedgekeurd beheersplan.

Artikel 11.2.3. (15/12/2020- ...)

 Een aanvraag van een erfgoedpremie voor het beheer van of voor werkzaamheden aan een orgel kan alleen in overweging worden genomen als de voorgestelde werken of diensten passen in een duidelijk bestemmings- of herbestemmingsplan voor het gebouw waarin het orgel zich bevindt. Bovendien moet de aanvrager aantonen dat het orgel op regelmatige basis zal worden bespeeld.

Alleen werken of diensten die gericht zijn op het opnieuw bespeelbaar maken of het bespeelbaar houden van het orgel komen in aanmerking voor een erfgoedpremie.

Werken of diensten aan een orgel dat dateert van na de Eerste Wereldoorlog komen niet in aanmerking voor een erfgoedpremie, tenzij het orgel zich in een beschermd monument bevindt en expliciet vermeld wordt in het besluit tot definitieve bescherming of in het goedgekeurde beheersplan.

Artikel 11.2.4. (15/12/2020- ...)

...

Onderafdeling 2 Twee procedures voor het aanvragen van de erfgoedpremie (... - ...)

Artikel 11.2.5. (15/12/2020- ...)

 De erfgoedpremie kan worden aangevraagd volgens twee procedures:
1° de standaardprocedure, waarbij maximaal 250.000 euro, exclusief btw, van de aanvaarde kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de erfgoedpremie;
2° de procedure via oproep, waarbij de werkelijke, aanvaarde, kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de erfgoedpremie en waarbij de premienemer na toekenning ervan de werkzaamheden moet gunnen en de offertes moet indienen bij het agentschap.

Onderafdeling 3 [... (opgeh. BVR 16 oktober 2020, art. 1, I: 10 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.2.6. (10/12/2020- ...)

...

Onderafdeling 4 Bedrag op basis waarvan de erfgoedpremie wordt berekend (... - ...)

Artikel 11.2.7. (15/12/2020- ...)

De erfgoedpremie wordt berekend op basis van de aanvaarde kostenraming. Bij de standaardprocedure, vermeld in onderafdeling 8 en 9, wordt maximaal 250.000 euro, exclusief btw, van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen.

De minister kan na mededeling aan de Vlaamse Regering beslissen om het maximale bedrag van de aanvaarde kostenraming, vermeld in het eerste lid, te verlagen. Het bedrag van de aanvaarde kostenraming kan niet lager zijn dan 50.000 euro, exclusief btw. De verlaging is van onbepaalde duur en geldt totdat de minister die opheft of wijzigt. Voor ontvankelijke premieaanvragen die ingediend zijn vóór de beslissing tot verlaging of wijziging, wordt het bedrag van de maximale aanvaarde kostenraming toegepast dat gold voor de verlaging of wijziging.

Artikel 11.2.8. (15/12/2020- ...)

Een premienemer kan voor werken of diensten waarvoor een erfgoedpremie wordt aangevraagd een beroep doen op gespecialiseerde opleidingscentra of instellingen die zorgen voor de opleiding of tewerkstelling van werkzoekenden. De erfgoedpremie wordt in dat geval bepaald op basis van de bedragen vermeld in de door de minister vastgestelde lijst met forfaitaire werkzaamheden, of wordt berekend op basis van de aankoopprijs van materialen of de huurprijs van toestellen en stellingen.

Onderafdeling 5 Premiepercentages (... - ...)

Artikel 11.2.9. (01/01/2015- ...)

De erfgoedpremie bedraagt 40 % van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw.

Artikel 11.2.10. (25/04/2022- 31/12/2024)

Een verhoogde erfgoedpremie van 60% van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw, wordt toegekend voor het beheer van of voor werkzaamheden of diensten aan of in:
1° beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst. De verhoogde premie kan alleen worden toegekend als er een actueel kerkenbeleidsplan bestaat voor de gebouwen van een erkende eredienst, met uitzondering van de kathedralen;
2° beschermde goederen die eigendom zijn van een gemeente, autonoom gemeentebedrijf, OCMW, welzijnsvereniging of een woonmaatschappij, die een publieksfunctie hebben, tenzij ze in hoofdzaak een commerciële of andere bestemming hebben die economische opbrengsten genereert. Als het gebouw bestemd is voor de eredienst, moet ook voldaan worden aan de voorwaarden, vermeld in punt 1° ;
3° onderwijsgebouwen;
4° als monument beschermde, maalvaardige en voor het publiek ontsloten molens;
5° ZEN-erfgoed als vermeld in een goedgekeurd beheersplan;
6° erkend open erfgoed of onroerend erfgoed dat ontwikkeld wordt tot open erfgoed volgens het ontwikkelingstraject in het beheersplan, vermeld in artikel 8.1.4.

In het eerste lid, 2° wordt verstaan onder publieksfunctie: openstaan voor het publiek of bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik, ook al is de toegang beperkt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen, met uitzondering van de zones die alleen toegankelijk zijn voor werknemers.

Artikel 11.2.11. (01/01/2019- ...)

§ 1. Voor de verhoogde erfgoedpremie voor erkend of te ontwikkelen open erfgoed, vermeld in artikel 11.2.10, eerste lid, 6°, gelden de volgende bijkomende voorwaarden:
1° in het geval van onroerend erfgoed dat ontwikkeld wordt tot open erfgoed, leidt de ontwikkeling ervan tot een erkenning binnen een termijn van zes jaar, die ingaat op de dag nadat een eerste verhoogde premieaanvraag voor dit goed werd ingediend;
2° de locatie blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor open erfgoed, vermeld in artikel 8.4.1, gedurende een periode van twaalf jaar, die ingaat op de dag nadat een eerste verhoogde premieaanvraag voor dat goed is ingediend. In het geval van onroerend erfgoed dat ontwikkeld wordt tot open erfgoed, gaat die termijn in vanaf het moment van de erkenning als open erfgoed;
3° gedurende de periode van twaalf jaar, vermeld in punt 2°, is de locatie minstens vijftig dagen en driehonderd uur per jaar opengesteld. In het geval van artikel 8.1.4, § 2, derde lid, gelden de afwijkende openstellingsvoorwaarden, vermeld in het goedgekeurde beheersplan;

§ 2. In geval van overmacht en na gemotiveerd verzoek kan het agentschap afwijkingen toestaan op de termijnen vermeld in paragraaf 1, 1° en 2°.

§ 3. Als de locatie niet erkend wordt als open erfgoed binnen de termijn, vermeld in paragraaf 1, 1°, wordt het verschil tussen verhoogde en gewone premie, inclusief de al toegekende premies, verrekend bij de eindafrekening en betaalt de premienemer eventueel te veel toegekende bedragen, vermeerderd met de wettelijke intresten, terug. De wettelijke intresten beginnen te lopen vanaf de dag na het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 1, 1°.

Als de locatie minder dan twaalf jaar voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor open erfgoed, vermeld in paragraaf 1, 2°, wordt het verschil tussen de verhoogde en de gewone premie, verminderd met 8% voor elk jaar dat volledig verstreken is, inclusief de al toegekende premies, verrekend bij de eindafrekening. De premienemer betaalt eventueel te veel toegekende bedragen, vermeerderd met de wettelijke intresten, terug. De wettelijke intresten beginnen te lopen vanaf het moment dat de locatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

Artikel 11.2.12. (15/12/2020- ...)

§ 1. Een aanvullende premie van 10% van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw, wordt toegekend als het goed, waarvoor de premie wordt aangevraagd, gedurende de periode van zes jaar voor de aanvraag en de periode tussen de aanvraag en de toekenning van de premie, aantoonbaar consequent en kwaliteitsvol is onderhouden.

De premienemer voegt daarvoor bij de aanvraag een uittreksel van een onderhoudslogboek dat betrekking heeft op de periode van zes jaar die voorafgaat aan de aanvraag.

§ 2. Een aanvullende premie van 10% van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw, wordt toegekend voor werken of diensten aan beschermde goederen of erfgoedlandschappen:
1° die uitgevoerd worden door of in opdracht van een stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid die het herstel en beheer van beschermde goederen of erfgoedlandschappen tot doel heeft;
2° waarvan minstens de helft van de gebouwde onroerende goederen in het beheer van die stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid beschermd is;
3° en waarbij het beheer over de onroerende goederen in kwestie voor een periode van minstens vijf jaar schriftelijk is toegewezen aan die stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid .

§ 3. Een premie van 20% van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw, wordt toegekend voor werken of diensten die gericht zijn op een verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het erkende open erfgoed of het onroerend erfgoed dat ontwikkeld wordt tot open erfgoed, op voorwaarde dat het gaat om ingrepen aan de locatie zelf en in de mate dat het eindproduct een fysiek en permanent karakter heeft.

Artikel 11.2.13. (15/12/2020- ...)

...

Onderafdeling 6 Aantal aanvragen voor een erfgoedpremie per kalenderjaar (... - ...)

Artikel 11.2.14. (15/12/2020- ...)

Er kan in hetzelfde kalenderjaar voor hetzelfde beschermde goed, hetzelfde erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt, hoogstens één erfgoedpremie aangevraagd worden volgens de standaardprocedure op voorwaarde dat het totaalbedrag van de aanvaarde kostenramingen van de werken of diensten waarvoor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure wordt aangevraagd in een periode van vijf opeenvolgende jaren niet meer dan 500.000 euro is.

In afwijking van het eerste lid kan een premienemer in hetzelfde kalenderjaar voor werken of diensten aan hetzelfde beschermde cultuurhistorisch landschap, hetzelfde erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt, in aanmerking komen voor twee erfgoedpremies volgens de standaardprocedure op voorwaarde dat het totaalbedrag van de aanvaarde kostenramingen van de werken en diensten waarvoor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure wordt aangevraagd in een periode van vijf opeenvolgende jaren niet meer is dan 500.000 euro voor hetzelfde beschermde cultuurhistorisch landschap, hetzelfde erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt.

Als blijkt dat het totaalbedrag van de gezamenlijke aanvaarde kostenramingen vermeld in het eerste en tweede lid meer dan 500.000 euro is, zal de aanvaarde kostenraming van de laatst aangevraagde erfgoedpremie volgens de standaardprocedure verlaagd worden.

Onderafdeling 7 Wijziging van de zakelijkrechthouder van de onroerende goederen, wijziging van de premienemer en wijziging van de werken waarvoor de premie is aangevraagd (... - ...)

Artikel 11.2.15. (15/12/2020- ...)

De wijziging van de zakelijkrechthouder van onroerende goederen die het voorwerp vormen van een premieaanvraag is mogelijk. Het agentschap moet daarvan bij het verlijden van de akte of in voorkomend geval bij de vestiging van het vruchtgebruik door de premienemer op de hoogte worden gebracht.

Als de premienemer niet wordt gewijzigd, moet het agentschap in het bezit worden gesteld van de formele bevestiging van de nieuwe eigenaar of van de zakelijkrechthouder dat de oorspronkelijke premienemer met zijn goedkeuring de opdrachtgever blijft van de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten, en de kosten ervan draagt.

De wijziging van premienemer is mogelijk op voorwaarde dat de nieuwe premienemer de opdrachtgever is van de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten en dat hij de kosten ervan draagt.

Een premienemer kan nog gewijzigd worden:
1° als het gaat om een aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure, tot op het moment van de aanvraag tot uitbetaling van de premie;
2° als het gaat om een aanvraag van een erfgoedpremie via oproep, zolang de geplande werken of diensten nog niet gestart zijn, of zolang er nog geen voorschot is uitbetaald.

De wijziging van premienemer vereist het akkoord van de oorspronkelijke en de nieuwe premienemer en van het agentschap.

Bij de wijziging van premienemer kan geen hoger premiepercentage worden toegekend, ook niet als het statuut van de nieuwe premienemer dat bepaalt. De premie zal echter wel worden verlaagd als het gaat om een verhoogde premie, en als de nieuwe premienemer niet langer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verhoogde premie.

Artikel 11.2.16. (01/01/2015- ...)

De premienemer voert de aangevraagde werken volledig en volgens het goedgekeurde dossier uit. Eventuele wijzigingen moeten vooraf voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door het agentschap.

Onderafdeling 8 Aanvragen van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure (... - ...)

Artikel 11.2.17. (15/12/2020- ...)

De werken of diensten waarvoor een erfgoedpremie wordt gevraagd volgens de standaardprocedure mogen pas worden gestart na ontvangst van de beslissing vermeld in artikel 11.2.20, eerste lid.

Artikel 11.2.18. (15/12/2020- 31/12/2024)

De premienemer dient de aanvraag voor de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform in bij het agentschap.

Het premiedossier bevat de volgende elementen, als die van toepassing zijn:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;
2° een beschrijving van de huidige staat van het goed;
3° een beschrijving van de geplande handelingen;
4° een motivering van de geplande handelingen, in voorkomend geval met duidelijke verwijzing naar de relevante bepalingen van het goedgekeurde beheersplan of de motivatie waarom een beheersplan niet nodig is;
5° een kostenraming met uitsplitsing per post of een gedetailleerde verwijzing naar de door de minister vastgestelde lijst met forfaitaire werken;
6° bij beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst: het kerkenbeleidsplan van de gemeente of regio in kwestie of de datum van goedkeuring van het kerkenbeleidsplan als dat al aan het agentschap is bezorgd;
7° in voorkomend geval, een uittreksel van het onderhoudslogboek, vermeld in artikel 11.2.12, § 1, tweede lid;
8° in het geval, vermeld in artikel 11.2.12, § 2, de statuten van de stichting of de vereniging, een bewijs dat het beheer van het onroerend goed in kwestie schriftelijk eraan is toegewezen voor een periode van minstens vijf jaar en een overzicht van de onroerende goederen in het beheer van de stichting of vereniging.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het premiedossier bepalen.

Artikel 11.2.19. (15/12/2020- ...)

De aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure kan gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag van de toelating voor de geplande handelingen. Het agentschap stelt hiervoor op de website een gecombineerd aanvraagformulier ter beschikking. Een dergelijke gecombineerde aanvraag wordt schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform ingediend bij het agentschap.

In afwijking van artikel 6.3.5, eerste lid, wordt de behandelingstermijn van het agentschap verlengd tot 120 dagen.

In voorkomend geval stuurt het agentschap de aanvraag en de bijhorende documenten door naar de onroerenderfgoedgemeente binnen een termijn van vijf dagen, die ingaat op de dag na de indiening van de aanvraag.

Artikel 11.2.20. (15/12/2020- ...)

De minister beslist na inhoudelijk akkoord van het agentschap met het premiedossier over de toekenning van de premie binnen een termijn van 120 dagen, die ingaat op de dag na de indiening van de aanvraag van een erfgoedpremie. Het agentschap heeft de delegatie om binnen dezelfde termijn te beslissen over de toekenning van premies tot en met 50.000 euro. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing, in voorkomend geval samen met de beslissing van het agentschap over de toelating voor de aangevraagde handelingen.

Als het premiedossier onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan het agentschap binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. De termijn vermeld in het eerste lid wordt geschorst tijdens de voormelde termijn voor het toevoegen van ontbrekende gegevens of documenten. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Als het premiedossier niet in aanmerking komt voor een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure of als de waarborgen voor een vakkundige uitvoering onvoldoende worden geacht, weigert het agentschap de aanvraag binnen een termijn van 120 dagen, die ingaat op de dag na de indiening van de aanvraag van een erfgoedpremie. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

Artikel 11.2.21. (15/12/2020- ...)

De premienemer start op straffe van verval van de premie met de werken of diensten binnen een termijn van één jaar, die ingaat op de dag na de beslissing vermeld in artikel 11.2.20, eerste lid. In uitzonderlijke omstandigheden en na uitdrukkelijke toestemming van het agentschap kan die termijn eenmalig verlengd worden met maximaal één jaar. Daarvoor richt de premienemer vóór de termijn verstreken is, schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform een gemotiveerd verzoek aan het agentschap.

De premienemer brengt het agentschap minstens vijftien dagen op voorhand schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de start van de werken of diensten en van de vastgelegde uitvoeringstermijn.

In geval van verval van de premie zoals vermeld in het eerste lid, kan de premienemer voor dezelfde werken of diensten geen nieuwe premie aanvragen gedurende een periode van een jaar, die ingaat op de dag na het verstrijken van de termijn van één jaar of de verlengde termijn vermeld in het eerste lid

Artikel 11.2.22. (01/01/2015- ...)

Een premienemer is verplicht om op de werf aan te geven dat een erfgoedpremie is toegekend. De minister kan daarover nadere richtlijnen bepalen.

Onderafdeling 9 Uitbetaling van de erfgoedpremie bij de standaardprocedure (... - ...)

Artikel 11.2.23. (01/01/2023- ...)

Na afloop van de werken of diensten bezorgt de premienemer het agentschap een gedocumenteerd overzicht van de uitgevoerde werken of diensten en vraagt hij schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform de uitbetaling van de premie. De premienemer voegt bij de aanvraag in voorkomend geval de nodige betalingsbewijzen die aantonen dat de werken of diensten die in aanmerking komen voor de premie, volledig betaald zijn.

Na controle van de ingediende stukken en van de uitgevoerde werken of diensten door het agentschap wordt de erfgoedpremie uitbetaald.

Als de aanvraag tot uitbetaling onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan het agentschap binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag tot uitbetaling is ingediend, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Als de uitgevoerde werken of diensten niet worden aanvaard, wordt gemeld waarom de uitbetaling wordt geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

Artikel 11.2.24. (01/01/2015- ...)

Het bedrag van de erfgoedpremie dat in totaal uitgekeerd moet worden, ligt niet hoger dan het definitieve premiebedrag dat aan de premienemer is meegedeeld in de beslissing van het agentschap waarbij de aanvraag is goedgekeurd.

Bij de afrekening van een toegekende erfgoedpremie neemt de premienemer bijgevolg de aanvullende kosten voor de meer- en bijwerken voor zijn rekening als het bedrag van de eindafrekening hoger is dan het definitieve premiebedrag dat aan de premienemer is meegedeeld.

Artikel 11.2.25. (15/12/2020- ...)

Bij de uitbetaling van de erfgoedpremie volgens de standaardprocedure wordt alleen rekening gehouden met de werken of diensten die werkelijk en volgens de regels van de kunst en volgens de beslissing vermeld in artikel 11.2.20 uitgevoerd zijn, en die, in voorkomend geval, bewezen kunnen worden aan de hand van betalingsbewijzen.

Artikel 11.2.26. (15/12/2020- ...)

Een premienemer wordt geacht afstand te doen van de erfgoedpremie als hij niet verzoekt om de uitbetaling ervan als vermeld in artikel 11.2.25, binnen een termijn van drie jaar, die ingaat op de dag na de beslissing vermeld in artikel 11.2.20.

In uitzonderlijke omstandigheden en na uitdrukkelijke toestemming kan de termijn, vermeld in het eerste lid, eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar. Daarvoor richt de premienemer vóór de termijn, vermeld in het eerste lid, verstreken is, schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform een gemotiveerd verzoek aan het agentschap.

[Onderafdeling 10. De erfgoedpremie via oproep (verv. BVR 11 december 2020, art. 29, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.2.27. (15/09/2022- ...)

De minister kan een erfgoedpremie via oproep toekennen. Projecten worden geselecteerd via een preselectieronde met een jury waarna de geselecteerden een premiedossier kunnen indienen.
Enkel onroerend erfgoed dat in zijn totaliteit beschermd is, komt hiervoor in aanmerking.

De erfgoedpremie via oproep wordt berekend op de aanvaardbare kostenraming met toepassing van de premiepercentages, vermeld in onderafdeling 5.

In afwijking van artikel 11.2.1, eerste lid, kunnen energiebesparende maatregelen, beveiligingswerkzaamheden en werken of diensten die opgelegd zijn door andere regelgeving of bijdragen aan de doelstelling, vermeld in de oproep ook in aanmerking komen voor een erfgoedpremie via oproep als dit bepaald is in de oproep en als voldaan is aan de voorwaarden daarin.

Artikel 11.2.27/1. (15/12/2020- ...)

De werken en diensten waarvoor een erfgoedpremie via oproep wordt gevraagd, mogen pas worden gestart na de toekenning van de premie op straffe van verlies ervan.

[Onderafdeling 10/1. Oproep en preselectieronde (ing. BVR 11 december 2020, art. 32, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.2.27/2. (15/12/2020- ...)

Overeenkomstig de door de Vlaamse Regering vastgelegde oproepenkalender en thema's lanceert de minister uiterlijk op 1 oktober oproepen als vermeld in artikel 11.2.27. De oproep wordt minstens bekendgemaakt op de website van het agentschap.

De oproep bevat de volgende elementen:
1° het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep;
2° het totaalbudget en in voorkomend geval, afwijkende premiepercentages;
3° de verdeelwijze van het totaalbudget onder de geselecteerde projecten;
4° de volgende elementen van de aanvraag- en selectieprocedure:
a) de indieningstermijnen voor het preselectie- en premiedossier;
b) de maximale uitvoeringstermijn van het project;
c) het minimumbedrag van de aanvaardbare kostenraming en, in voorkomend geval, het maximumbedrag van de aanvaardbare kostenraming;
d) de deelnemingsvoorwaarden, eventueel aangevuld met bijkomende voorwaarden;
e) de beoordelingscriteria, eventueel aangevuld met bijkomende criteria;
f) de dossiersamenstelling van het preselectiedossier, het premiedossier en de uitbetalingsaanvraag;
g) de selectieprocedure, de samenstelling en de nadere regels over de werking en organisatie van de jury.

Artikel 11.2.27/3. (15/12/2020- ...)

Een preselectiedossier als vermeld in artikel 11.2.27/5, komt in aanmerking voor een toekenning van een erfgoedpremie via oproep als het voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden:
1° het preselectiedossier is tijdig ingediend en bevat de documenten vermeld in artikel 11.2.27/5;
2° het project valt binnen het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep;
3° het project wordt uitgevoerd binnen de termijn bepaald in de oproep;
4° de aanvaardbare kostenraming is gelijk aan of hoger dan het minimumbedrag bepaald in de oproep.

In de oproep kan de minister de deelnemingsvoorwaarden verduidelijken, of bijkomende voorwaarden opnemen. Hij kan daarvoor eventuele bijkomende bewijsdocumenten bepalen in de dossiersamenstelling die is opgenomen in de oproep, vermeld in artikel 11.2.27/2, tweede lid.

Artikel 11.2.27/4. (15/12/2020- ...)

De preselectiedossiers, vermeld in artikel 11.2.27/5, die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan een jury.

In de oproep bepaalt de minister de nadere regels over de selectieprocedure, de samenstelling, de werking en de organisatie van de jury. De jury bestaat uit erfgoedspecialisten of specialisten over niet-erfgoedgerelateerde aspecten. Minstens de helft van de leden van de jury behoort niet tot het agentschap.

Het advies bevat minstens een evaluatie per preselectiedossier op basis van de beoordelingscriteria en een rangschikking van de projecten.

De jury beoordeelt de preselectiedossiers op basis van minstens de volgende beoordelingscriteria:
1° de kwaliteit van het concept en de visie die aan de basis liggen van het project algemeen en binnen het thema van de oproep;
2° de kwaliteit van de uitvoering;
3° de maatschappelijke meerwaarde die de uitvoering van het project genereert;
4° het duurzame karakter;
5° de voorbeeldfunctie van het project algemeen en binnen het thema van de oproep;
6° de mate waarin het project bijdraagt tot innovatie binnen de onroerenderfgoedzorg;
7° de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project.

In de oproep bepaalt de minister het gewicht van de criteria en kan hij criteria verduidelijken of bijkomende criteria opnemen. Hij kan daarvoor eventuele bijkomende bewijsdocumenten bepalen in de dossiersamenstelling in de oproep, vermeld in 11.2.27/2, tweede lid.

Artikel 11.2.27/5. (15/12/2020- ...)

De premienemer dient uiterlijk op 1 februari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de oproep is gelanceerd een preselectiedossier schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform in bij het agentschap.

Het preselectiedossier bevat minstens al de volgende elementen:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;
2° een conceptnota waaruit blijkt dat het aanvraagdossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria in de oproep;
3° een globale kostenraming;
4° in voorkomend geval, de bijkomende documenten opgesomd in de dossiersamenstelling in de oproep.

Het agentschap gaat na of het preselectiedossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als niet is voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden brengt het agentschap de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

De preselectiedossiers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden conform artikel 11.2.27/4 voor advies voorgelegd aan een jury.

De minister beslist uiterlijk op 1 juni van het jaar na de oproep op basis van het juryadvies welke projecten geselecteerd zijn om een premiedossier overeenkomstig artikel 11.2.28 in te dienen. De beslissing vermeldt de eventuele aanbevelingen of opmerkingen per project. Het agentschap brengt, na mededeling door de minister aan de Vlaamse Regering, de aanvragers schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

[Onderafdeling 10/2. Dossier voor de aanvraag van een erfgoedpremie via oproep (ing. BVR 11 december 2020, art. 33, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.2.28. (15/12/2020- 31/12/2024)

De premienemer dient een premiedossier voor de erfgoedpremie via oproep schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform in bij het agentschap voor de uiterste indieningsdatum vermeld in de oproep.

Het premiedossier bevat de volgende elementen, als die van toepassing zijn:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;
2° een beschrijving van de huidige staat van het goed;
3° een beschrijving van de geplande handelingen;
4° een motivering van de geplande handelingen, in voorkomend geval met duidelijke verwijzing naar de relevante bepalingen van het goedgekeurde beheersplan;
5° een kostenraming met uitsplitsing per post of een gedetailleerde verwijzing naar de door de minister vastgestelde lijst met forfaitaire werken;
6° bij beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende eredienst: het kerkenbeleidsplan van de gemeente of regio in kwestie of de datum van goedkeuring van het kerkenbeleidsplan als dat al aan het agentschap is bezorgd;
7° in voorkomend geval, een uittreksel van het onderhoudslogboek, vermeld in artikel 11.2.12, § 1, tweede lid;
8° in het geval vermeld in artikel 11.2.12, § 2, de statuten van de stichting of de vereniging, een bewijs dat het beheer van het onroerend goed in kwestie schriftelijk eraan is toegewezen voor een periode van minstens vijf jaar en een overzicht van de onroerende goederen in het beheer van de stichting of de vereniging;
9° alle relevante documenten over de aanstelling van de ontwerper, of de motivatie waarom er geen ontwerper hoeft te worden aangesteld;
10° in voorkomend geval, de bijkomende documenten die zijn opgesomd in de dossiersamenstelling in de oproep;

In de oproep bepaalt de minister de nadere regels voor de inhoud en de uiterste indieningsdatum voor het premiedossier. De uiterste indieningsdatum wordt telkens vastgelegd op 1 februari van een jaar dat volgt op het jaar waarin oproep is gelanceerd.

[Onderafdeling 10/3. Toekenning van de erfgoedpremie via oproep (ing. BVR 11 december 2020, art. 35, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.2.29. (15/12/2020- ...)

Het premiedossier kan gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag van de toelating voor de geplande handelingen. Het agentschap stelt hiervoor op de website een gecombineerd aanvraagformulier ter beschikking. Een dergelijke gecombineerde aanvraag wordt schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform ingediend bij het agentschap.

In afwijking van artikel 6.3.5, eerste lid, wordt de behandelingstermijn van het agentschap verlengd tot de datum van de beslissing over het premiedossier vermeld in artikel 11.2.30.

In voorkomend geval stuurt het agentschap de aanvraag en de bijhorende documenten door naar de onroerenderfgoedgemeente binnen een termijn van vijf dagen, die ingaat op de dag na de indiening van de aanvraag.

Artikel 11.2.30. (15/12/2020- ...)

Het agentschap onderzoekt of het premiedossier in aanmerking komt voor een erfgoedpremie binnen een termijn van 120 dagen, die ingaat op de dag na de uiterste indiendatum vermeld in de oproep.

Als het agentschap inhoudelijk akkoord is met het premiedossier, legt het agentschap het dossier voor aan de minister.

Als het premiedossier onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan het agentschap binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag na de uiterste indiendatum vermeld in de oproep, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij het premiedossier te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren.
De termijn vermeld in het eerste lid wordt geschorst tijdens de voormelde termijn voor het toevoegen van ontbrekende gegevens of documenten. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt het premiedossier geacht te zijn geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Als het premiedossier niet in aanmerking komt voor een erfgoedpremie of als de waarborgen voor een vakkundige uitvoering onvoldoende worden geacht, weigert het agentschap de aanvraag. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

Artikel 11.2.31. (15/12/2020- ...)

Na inhoudelijk akkoord van het agentschap zoals vermeld in artikel 11.2.30, tweede lid, kan de minister een erfgoedpremie toekennen. Het agentschap brengt de aanvrager daarvan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte, in voorkomend geval, samen met de beslissing van het agentschap, over de toelating voor de aangevraagde handelingen.

Artikel 11.2.32. (15/12/2020- ...)

...

Artikel 11.2.33. (15/12/2020- ...)

De premienemer stelt het agentschap minstens vijftien dagen op voorhand schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de start van de werken of diensten.

Artikel 11.2.34. (15/12/2020- ...)

Na de kennisgeving van de toekenning van de erfgoedpremie via oproep dient de premienemer een gunningsdossier in bij het agentschap. Dat dossier omvat, als dat van toepassing is:
1° het bestek en de plannen waarop de inschrijvingen zijn gebaseerd, als de aanvraag, vermeld in artikel 11.2.28, is gewijzigd;
2° het toewijzingsbesluit, dat rekening houdt met de maatregelen ter bevordering van de kwaliteit, vermeld in afdeling 5;
3° de stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het verslag van de brandweer.

Artikel 11.2.35. (15/12/2020- ...)

De leidend ambtenaar van het agentschap bevestigt het bedrag van de erfgoedpremie of past het aan als het bedrag van de offerte op basis waarvan de werkzaamheden worden gegund, lager is dan de goedgekeurde kostenraming. Het bedrag van de erfgoedpremie wordt in dat geval herberekend op basis van de geselecteerde offerten.

[Onderafdeling 11. Uitbetaling van de erfgoedpremie via oproep (verv. BVR 11 december 2020, art. 44, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.2.36. (15/12/2020- ...)

De premienemer kan bij de start van de werken of diensten een voorschot van 50 % van de toegekende erfgoedpremie vragen. Hij dient daarvoor schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform een aanvraag in bij het agentschap. Die aanvraag bevat, als dat van toepassing is:
1° de bestelling van de werken of diensten;
2° een afschrift van het aanvangsbevel;
3° het borgstellingbewijs;
4° het rekeningnummer waarop de premie moet worden gestort;
5° de data van de werfvergaderingen.

Artikel 11.2.37. (01/01/2023- ...)

Het saldo van de erfgoedpremie kan, nadat de premienemer daar schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform toe verzoekt, worden uitbetaald nadat hij het agentschap in het bezit heeft gesteld van:
1° een eindverslag dat, als dat van toepassing is, de volgende documenten bevat:
a) de werfverslagen;
b) het proces-verbaal van de oplevering, aangevuld met een evaluatief relaas van de wijze waarop de aannemers de werken of diensten hebben uitgevoerd;
c) de resultaten of verslagen van onderzoeken, analyses en controles, uitgevoerd tijdens en na de werken;
d) een vergelijkend fotografisch verslag;
e) een opgave van de ontwerper(s), de hoofdaannemer en de onderaannemers met vermelding van de uitgevoerde werken of diensten en contactgegevens;
f) de richtlijnen voor verder beheer en onderhoud met het oog op de opgelegde toestandsrapporten;
g) de as-builtattesten, vermeld in artikel 4.2.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
h) een beknopte toelichting bij de uitgevoerde werken of diensten en de verwerkte materialen die niet in het premiedossier opgenomen waren;
i) productfiches van de aangewende materialen die niet in het premiedossier vermeld waren;
2° een afrekening, die volgens post gerelateerd is aan de kostenraming;
3° betalingsbewijzen die aantonen dat de werken of diensten die in aanmerking komen voor de erfgoedpremie volledig betaald zijn.
4° als een aanvullende premie van 10%, als vermeld in artikel 11.2.12, § 1, werd toegekend, een uittreksel van een onderhoudslogboek dat betrekking heeft op de periode tussen de aanvraag en de toekenning van de premie.

In de oproep kan de minister de nadere regels voor de inhoud van de in te dienen documenten bepalen.

Na controle van de ingediende stukken en de uitgevoerde werken of diensten door het agentschap wordt de erfgoedpremie, in geval van akkoord, uitbetaald.

Als de aanvraag tot uitbetaling onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan het agentschap binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag tot uitbetaling is ingediend, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Als de uitgevoerde werken of diensten niet worden aanvaard, wordt gemeld waarom de uitbetaling wordt geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

Artikel 11.2.38. (15/12/2020- ...)

Het in totaal uit te keren bedrag van een erfgoedpremie ligt niet hoger dan het definitieve premiebedrag dat aan de premienemer is meegedeeld in de toekenning of het besluit van de leidend ambtenaar van het agentschap, als het bedrag van de erfgoedpremie met toepassing van artikel 11.2.35 is verlaagd.

Bij de afrekening van een toegekende erfgoedpremie neemt de premienemer bijgevolg de aanvullende kosten voor de meer- en bijwerken voor zijn rekening voor als het bedrag van de eindafrekening hoger is dan het definitieve premiebedrag dat aan de premienemer is meegedeeld.

Artikel 11.2.39. (15/12/2020- ...)

 Bij de uitbetaling van de erfgoedpremie wordt alleen rekening gehouden met de werken of diensten die werkelijk en volgens de regels van de kunst en volgens de beslissing vermeld in artikel 11.2.30 zijn uitgevoerd, die door het agentschap goedgekeurd zijn, en die, in voorkomend geval, bewezen kunnen worden aan de hand van betalingsbewijzen.

Artikel 11.2.40. (01/01/2019- ...)

 Te veel uitgekeerde bedragen moet de premienemer terugstorten binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag nadat hij daarvan schriftelijk op de hoogte is gebracht door het agentschap.

Artikel 11.2.41. (15/12/2020- ...)

In de volgende gevallen wordt een premienemer geacht afstand te doen van de erfgoedpremie via oproep:
1° hij heeft de werken of diensten niet uitgevoerd binnen de maximale uitvoeringstermijn vermeld in de oproep. De maximale uitvoeringstermijn gaat in op de dag na de dag van de toekenning vermeld in artikel 11.2.31;
2° hij heeft niet conform artikel 11.2.37 verzocht om de uitbetaling van het saldo van de erfgoedpremie binnen een termijn van een jaar, die ingaat op de dag na de laatste dag van de maximale uitvoeringstermijn vermeld in de oproep.

In uitzonderlijke omstandigheden en na uitdrukkelijke toestemming van het agentschap kunnen de termijnen, vermeld in het eerste lid, eenmalig verlengd worden. Daarvoor richt de premienemer vóór de termijn, vermeld in het eerste lid, is verstreken, schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform een gemotiveerd verzoek aan het agentschap.

Afdeling 3 Onderzoekspremie (... - ...)

[Onderafdeling 1. Voorafgaande onderzoeken waarvoor een onderzoekspremie aangevraagd kan worden (verv. BVR 11 december 2020, art. 50, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.3.1. (01/01/2019- ...)

Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kan een onderzoekspremie worden toegekend voor de uitvoering van een noodzakelijk voorafgaand onderzoek over een beschermd goed of een erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt.

Onderafdeling 2 Bedrag op basis waarvan de onderzoekspremie wordt berekend (... - ...)

Artikel 11.3.2. (01/01/2015- ...)

De onderzoekspremie wordt berekend op basis van de aanvaarde kostenraming. Er wordt maximaal een geraamd bedrag van 25.000 euro in aanmerking genomen.

Onderafdeling 3 Premiepercentages (... - ...)

Artikel 11.3.3. (14/10/2017- ...)

De onderzoekspremie bedraagt 80 % van de aanvaarde kostenraming, exclusief btw.

Artikel 11.3.4. (15/12/2020- ...)

...

Onderafdeling 4 Aantal aanvragen voor een onderzoekspremie per kalenderjaar (... - ...)

Artikel 11.3.5. (01/01/2019- 31/12/2024)

Een premienemer kan in hetzelfde kalenderjaar voor hetzelfde beschermde goed, een erfgoedlandschap, of een deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt in aanmerking komen voor hoogstens één onderzoekspremie binnen elk van de volgende categorieën:
1° ...
2° historisch en historisch-archivalisch, bouwtechnisch, materiaaltechnisch, of stabiliteitstechnisch voorafgaand onderzoek, of archeologisch vooronderzoek;
3° voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande ingrepen;
4° bestemmings- en herbestemmingsonderzoek;
5° het laten uitvoeren van een energieaudit van een beschermd monument.

De minister kan de nadere regels daarvoor bepalen.

Onderafdeling 5 Wijziging van de zakelijkrechthouder van de onroerende goederen, wijziging van de premienemer en wijziging van de werken waarvoor een onderzoekspremie is aangevraagd (... - ...)

Artikel 11.3.6. (01/01/2015- ...)

De wijziging van de zakelijkrechthouder van de onroerende goederen die het voorwerp vormen van een premieaanvraag is mogelijk. Het agentschap moet daarvan bij het verlijden van de akte of in voorkomend geval bij de vestiging van het vruchtgebruik door de premienemer op de hoogte worden gebracht.

Als de premienemer niet wordt gewijzigd, moet het agentschap in het bezit te worden gesteld van de formele bevestiging van de nieuwe eigenaar of zakelijkrechthouder dat de oorspronkelijke premienemer met zijn goedkeuring de opdrachtgever blijft van de voorafgaande onderzoeken of van de opmaak van het beheersplan, en dat hij de kosten ervan draagt.

De wijziging van premienemer is mogelijk op voorwaarde dat de nieuwe premienemer de opdrachtgever is van de voorafgaande onderzoeken of van de opmaak van het beheersplan, en dat hij de kosten ervan draagt.

Een premienemer kan nog gewijzigd worden tot op het moment van de aanvraag tot uitbetaling van de premie.

De wijziging van premienemer vereist het akkoord van de oorspronkelijke en de nieuwe premienemer en van het agentschap.

Artikel 11.3.7. (15/12/2020- ...)

De premienemer voert de werken of diensten volledig en volgens het goedgekeurde dossier uit. Eventuele wijzigingen moeten vooraf voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door het agentschap.

Onderafdeling 6 Aanvragen van een onderzoekspremie (... - ...)

Artikel 11.3.7/1. (15/12/2020- ...)

De werken of diensten waarvoor een onderzoekspremie wordt gevraagd, mogen pas worden gestart na de vastlegging van de premie.

Artikel 11.3.8. (15/12/2020- 31/12/2024)

De premienemer dient de aanvraag van de onderzoekspremie in bij het agentschap. Het aanvraagdossier bevat minstens al de volgende elementen:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;
2° een beschrijving van de geplande handelingen;
3° een motivering van de geplande handelingen;
4° een kostenraming;
5° een voorstel van toewijzing van de opdracht, dat rekening houdt met de maatregelen ter bevordering van de kwaliteit, vermeld in afdeling 5.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het aanvraagdossier bepalen.

Artikel 11.3.9. (15/12/2020- ...)

De aanvraag van een onderzoekspremie kan gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag van de toelating voor de geplande handelingen waarvoor een onderzoekspremie wordt aangevraagd. Het agentschap stelt hiervoor op de website een gecombineerd aanvraagformulier ter beschikking. Een dergelijke gecombineerde aanvraag wordt schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform ingediend bij het agentschap.

In afwijking van artikel 6.3.5, eerste lid, wordt de behandelingstermijn van het agentschap verlengd tot negentig dagen.

In voorkomend geval, stuurt het agentschap de aanvraag en de bijhorende documenten door naar de onroerenderfgoedgemeente binnen een termijn van vijf dagen, die ingaat de dag na de indiening van de aanvraag.

Artikel 11.3.10. (15/12/2020- ...)

Het agentschap onderzoekt of de aanvraag in aanmerking komt voor een onderzoekspremie, en neemt een beslissing binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de indiening van de aanvraag.

In geval van akkoord wordt de onderzoekspremie vastgelegd, waarna een kopie van dit besluit schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform aan de aanvrager wordt bezorgd, in voorkomend geval samen met de beslissing van het agentschap over de toelating voor de aangevraagde handelingen.

Als de aanvraag onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan het agentschap binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. De termijn vermeld in het eerste lid wordt geschorst tijdens de voormelde termijn voor het toevoegen van ontbrekende gegevens of documenten. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Als het dossier niet in aanmerking komt voor een onderzoekspremie of als de waarborgen voor een vakkundige uitvoering onvoldoende worden geacht, weigert het agentschap de aanvraag. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

In geval van een voorafgaand onderzoek brengt de premienemer het agentschap minstens vijftien dagen voor de aanvang ervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de start en van de vastgelegde uitvoeringstermijn ervan.

Artikel 11.3.11. (01/01/2015- ...)

Een premienemer is verplicht bij het onroerend goed in kwestie en in alle communicatie die voortvloeit uit het onderzoek, aan te geven dat een onderzoekspremie is toegekend. De minister kan nadere richtlijnen daarover bepalen.

Onderafdeling 7 Uitbetaling van de onderzoekspremie (... - ...)

Artikel 11.3.12. (01/01/2023- ...)

De premienemer dient het beheersplan of het eindverslag van het voorafgaande onderzoek na oplevering van de opdracht in bij het agentschap en verzoekt schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform om de uitbetaling van de onderzoekspremie. Hij voegt ook de nodige betalingsbewijzen toe die aantonen dat de werkzaamheden of diensten die in aanmerking komen voor de premie volledig betaald zijn.

Als het beheersplan wordt goedgekeurd, of als vastgesteld wordt dat het voorafgaand onderzoek correct is uitgevoerd, gaat het agentschap over tot de uitbetaling van de onderzoekspremie.

Als de aanvraag tot uitbetaling onvolledig is of geen onderzoek ten gronde toelaat, kan het agentschap binnen een termijn van 60 dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag tot uitbetaling is ingediend, de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

Als de uitgevoerde werken of diensten niet worden aanvaard, wordt gemeld waarom de uitbetaling wordt geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

Artikel 11.3.13. (15/12/2020- ...)

Bij de uitbetaling van de onderzoekspremie wordt alleen rekening gehouden met de werken of diensten die werkelijk en volgens de regels van de kunst uitgevoerd zijn, die goedgekeurd zijn door het agentschap, en, die bewezen kunnen worden aan de hand van betalingsbewijzen.

Artikel 11.3.14. (01/01/2019- ...)

Te veel uitgekeerde bedragen moet de premienemer terugstorten binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag nadat hij daarvan schriftelijk op de hoogte is gebracht door het agentschap.

Artikel 11.3.15. (15/12/2020- ...)

Een premienemer wordt geacht afstand te doen van de onderzoekspremie als hij niet, overeenkomstig artikel 11.3.12, verzoekt om de uitbetaling ervan binnen twee jaar vanaf de dag die volgt op de kennisgeving van de beslissing waarmee het agentschap de uitvoering van voorafgaand onderzoek goedkeurt.

In uitzonderlijke omstandigheden en na uitdrukkelijke toestemming van het agentschap kan de termijn, vermeld in het eerste lid, eenmalig verlengd worden. Daarvoor richt de premienemer vóór de termijn verstreken is, schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform een gemotiveerd verzoek aan het agentschap.

[Onderafdeling 8 Ontsluiting van de onderzoeksresultaten (verv. BVR 14 december 2018, art. 135, I: 1 januari 2019)] (... - ...)

Artikel 11.3.16. (15/12/2020- ...)

Het agentschap kan de eindverslagen van een onderzoek als vermeld in artikel 11.3.5, ontsluiten.

De minister kan met het oog op de ontsluiting nadere regels bepalen voor de vorm van de eindverslagen, vermeld in het eerste lid.

Afdeling 4 Meerjarenpremieovereenkomsten voor grote of langdurige werkzaamheden aan of in beschermde goederen of erfgoedlandschappen (... - ...)

[Onderafdeling 1. Oproep voor projecten voor een meerjarenpremieovereenkomst (verv. BVR 11 december 2020, art. 57, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.4.1. (15/12/2020- ...)

Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kan de Vlaamse Regering na een oproep meerjarenpremieovereenkomsten sluiten voor grote of langdurige werken aan of in beschermde goederen of in erfgoedlandschappen.

De Vlaamse Regering lanceert uiterlijk op 1 februari van het tweede of vierde jaar van de legislatuur één oproep. De oproep wordt minstens bekendgemaakt op de website van het agentschap.

De oproep bevat:
1° het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep;
2° het totaalbudget;
3° de verdeelwijze van het totaalbudget onder de geselecteerde projecten;
4° de aanvraag- en selectieprocedure:
a) de indieningstermijnen;
b) de maximale uitvoeringstermijn van het project;
c) het minimumbedrag van de aanvaardbare kostenraming;
d) de deelnemingsvoorwaarden, eventueel aangevuld met bijkomende voorwaarden;
e) de beoordelingscriteria, eventueel aangevuld met bijkomende criteria;
f) de dossiersamenstelling van het aanvraagdossier;
g) de selectieprocedure, de samenstelling en de nadere regels over de werking en organisatie van de jury.

Artikel 11.4.2. (15/12/2020- ...)

Om in aanmerking te komen voor een meerjarenpremieovereenkomst moet het aanvraagdossier voldoen aan de volgende deelnemingsvoorwaarden:
1° het aanvraagdossier is tijdig ingediend en bevat de documenten vermeld in artikel 11.4.3;
2° het project valt binnen het thema, de doelstelling en de doelgroep van de oproep;
3° het project heeft een gefaseerde uitvoeringstermijn van minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar;
4° de aanvaardbare kostenraming is hoger dan vijf miljoen euro, exclusief btw;
5° het project vereist een strikte uitvoeringstiming om budgettaire, organisatorische of uitvoeringstechnische redenen;
6° het project voorziet in of verbetert de ontsluiting van het beschermde goed, het erfgoedlandschap, of minstens een representatief deel ervan;
7° de geplande handelingen waarvoor een premie wordt aangevraagd zijn vermeld in een goedgekeurd beheersplan.

In de oproep kan de Vlaamse Regering de deelnemingsvoorwaarden verduidelijken of bijkomende voorwaarden opnemen.

Artikel 11.4.2/1. (15/12/2020- ...)

De aanvraagdossiers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden voor advies voorgelegd aan een jury.

In de oproep bepaalt de Vlaamse Regering de nadere regels over de samenstelling, de werking en de organisatie van de jury. Het advies bevat minstens een evaluatie per aanvraagdossier op basis van de beoordelingscriteria en een rangschikking van de projecten.

De jury beoordeelt de aanvraagdossiers op basis van de volgende beoordelingscriteria:
1° de kwaliteit van het concept en de visie die aan de basis liggen van het project, in het algemeen en binnen het thema van de oproep;
2° de maatschappelijke meerwaarde die de uitvoering van het project genereert;
3° de kwaliteit van de uitvoering;
4° het duurzame karakter en de voorbeeldfunctie van het project, in het algemeen en binnen het thema van de oproep;
5° de mate waarin het project bijdraagt aan innovatie binnen de onroerenderfgoedzorg;
6° de financiële en organisatorische haalbaarheid van het project;
7° de proportionaliteit tussen de gevraagde middelen en het beoogde doel;
8° de samenwerkingsgraad met relevante partners;
9° de erkenning van het beschermde goed of het erfgoedlandschap als UNESCO-werelderfgoed of de opname op de indicatieve lijst met het oog op deze erkenning;
10° de toekenning van een Europees erfgoedlabel of de voordracht om daarvoor in aanmerking te komen;
11° de cofinanciering met dwingende voorwaarden;
12° de ontsluiting van het beschermde goed, het erfgoedlandschap, of minstens een representatief deel ervan.

In de oproep bepaalt de Vlaamse Regering het gewicht van de criteria en kan criteria verduidelijken of bijkomende criteria opnemen. Ze kan daarvoor eventuele bijkomende bewijsdocumenten bepalen in de dossiersamenstelling in de oproep vermeld in artikel 11.4.1.

[Onderafdeling 2. Selectie van projecten die in aanmerking komen voor een meerjarenpremieovereenkomst (verv. BVR 11 december 2020, art. 61, I: 15 december 2020)] (... - ...)

Artikel 11.4.3. (15/12/2020- ...)

De premienemer dient uiterlijk op 1 juni van respectievelijk het tweede of vierde jaar van de legislatuur een aanvraagdossier voor een meerjarenpremieovereenkomst schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform bij het agentschap in.

Het aanvraagdossier bevat minstens al de volgende documenten:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;
2° een conceptnota waaruit blijkt dat het aanvraagdossier voldoet de deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria in de oproep;
3° een globale kostenraming;
4° een financieel plan dat aangeeft hoe de werken of diensten gefinancierd zullen worden;
5° een gedetailleerd toestandsrapport;
6° een faseringsplan dat afgestemd is op het beheersplan, waarbij in voorkomend geval de geplande werken of diensten op elkaar worden afgestemd;
7° een rapport over de publieke toegankelijkheid voor, tijdens en na de werken of diensten en over de eventuele bestemming of herbestemming;
8° in voorkomend geval, de bijkomende stukken vermeld in de dossiersamenstelling in de oproep.

Het agentschap gaat na of het aanvraagdossier voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als niet is voldaan aan de deelnemingsvoorwaarden, brengt het agentschap de aanvrager hiervan schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte.

De aanvraagdossiers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden conform artikel 11.4.2/1 voor advies voorgelegd aan een jury.

Artikel 11.4.4. (15/12/2020- ...)

De Vlaamse Regering beslist op basis van het juryadvies vermeld in artikel 11.4.3, vierde lid uiterlijk op 1 oktober van respectievelijk het tweede of vierde jaar van de legislatuur welke projecten in aanmerking komen voor een meerjarenpremieovereenkomst. Het agentschap brengt de aanvragers schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de beslissing.

Artikel 11.4.5. (15/12/2020- ...)

Een meerjarenpremieovereenkomst kan eenmalig met maximaal 5 jaar verlengd worden door de Vlaamse Regering. De premienemer richt daartoe voor het verstrijken van de uitvoeringstermijn vermeld in de meerjarenpremieovereenkomst schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform een gemotiveerd verzoek aan het agentschap, samen met een aangepast premiedossier zoals vermeld in artikel 11.4.3, tweede lid

Onderafdeling 3 Inhoud van een meerjarenpremieovereenkomst (... - ...)

Artikel 11.4.6. (15/12/2020- ...)

 In de meerjarenpremieovereenkomst wordt de fasering van het overheidsengagement en de termijn van indiening van het einddossier vastgelegd.

De Vlaamse Regering kan in de meerjarenpremieovereenkomst onder andere voorwaarden opleggen met betrekking tot:
1° de indiening van premiedossiers, met het oog op de periodieke uitbetaling van voorschotten, overeenkomstig de vastgelegde fasering;
2° het maximale bedrag dat jaarlijks in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van de premie;
3° de rapportering over de voortgang van de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten;
4° de publieke toegankelijkheid tijdens en na de uitvoering van de werken of diensten;
5° de uitvoering van het beheersplan.

De minister kan de voorwaarden nader omschrijven of uitbreiden.

Onderafdeling 4 Bijdragen in het kader van een meerjarenpremieovereenkomst (... - ...)

Artikel 11.4.7. (15/12/2020- ...)

De financiële bijdrage van het Vlaamse Gewest in het kader van een meerjarenpremieovereenkomst wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van de erfgoedpremie via oproep met toepassing van de premiepercentages vermeld in afdeling 2, onderafdeling 5 van dit hoofdstuk, eventueel rekening houdend met het bedrag dat in de meerjarenpremieovereenkomst voor een jaarlijkse fase als maximale berekeningsbasis vermeld wordt.

Onderafdeling 5 Dossier per fase (... - ...)

Artikel 11.4.8. (15/12/2020- ...)

Voor de premienemer start met de werken of diensten die aan een bepaalde fase verbonden zijn, dient hij een dossier in overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in de meerjarenpremieovereenkomst.

Als het dossier onvolledig wordt bevonden of als de waarborgen voor een vakkundige uitvoering onvoldoende worden geacht, meldt het agentschap schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform in welke zin het dossier moet worden aangepast of aangevuld om voor goedkeuring in aanmerking te komen. Een nieuwe aanvraag moet aan die opmerkingen tegemoetkomen.

Artikel 11.4.9. (15/12/2020- ...)

Het dossier vermeld in artikel 11.4.8 kan gelijktijdig ingediend worden met de aanvraag van de toelating voor de geplande handelingen. Het agentschap stelt hiervoor op de website een gecombineerd aanvraagformulier ter beschikking. Een dergelijke gecombineerde aanvraag wordt schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform ingediend bij het agentschap.

In afwijking van artikel 6.3.5, eerste lid, wordt de behandelingstermijn verlengd tot de datum van de beslissing vermeld in het vierde lid.

In voorkomend geval stuurt het agentschap een kopie van de aanvraag en de bijhorende documenten door naar de onroerenderfgoedgemeente binnen een termijn van vijf dagen, die ingaat op de dag na de indiening van de aanvraag.

Als het agentschap akkoord gaat met het ingediende dossier, wordt dat schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform meegedeeld aan de premienemer, in voorkomend geval, samen met de beslissing van het agentschap over de toelating voor de aangevraagde werken of diensten.

Artikel 11.4.10. (15/12/2020- ...)

De premienemer brengt het agentschap minstens vijftien dagen voor de aanvang van de werken schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform op de hoogte van de start ervan en van de vastgelegde uitvoeringstermijn.

Onderafdeling 6 Voorschotten (... - ...)

Artikel 11.4.11. (15/12/2020- ...)

De bijdrage van het Vlaamse Gewest voor een bepaalde fase kan als voorschot aan de premienemer worden uitbetaald. De premienemer dient daarvoor voor 1 september van het desbetreffende jaar schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform een verzoek in tot uitbetaling van de middelen die voor dat jaar vastgelegd zijn bij het agentschap. Na de ontvangst van dat verzoek, en na het akkoord van het agentschap, zal de bijdrage van het Vlaamse Gewest die voor de desbetreffende fase is vastgelegd, integraal als voorschot uitbetaald worden.

Artikel 11.4.12. (15/12/2020- ...)

Voor de laatste fase uit de meerjarenpremieovereenkomst kan alleen een voorschot van 50% gevraagd worden. Het agentschap gaat pas over tot de uitbetaling van het resterende saldo na een volledige controle van het einddossier, dat ingediend moet worden door de premienemer na afloop van de werken of diensten en binnen de termijn die daarvoor vastgesteld is in de meerjarenpremieovereenkomst.

Als de premienemer nalaat een einddossier in te dienen binnen de daarvoor vastgelegde termijn in de meerjarenpremieovereenkomst, kan het agentschap de reeds uitbetaalde voorschotten terugvorderen.

Onderafdeling 7 Einddossier en definitieve bijdrage (... - ...)

Artikel 11.4.13. (15/12/2020- ...)

De samenstelling van het einddossier wordt omschreven in de meerjarenpremieovereenkomst en omvat minstens:
1° een gedetailleerd overzicht van alle uitgevoerde werken of diensten;
2° een afrekening die postgewijs gerelateerd is aan de kostenraming;
3° betalingsbewijzen die aantonen dat de werken of diensten volledig betaald zijn.

Artikel 11.4.14. (15/12/2020- ...)

Na de controle van het einddossier legt het agentschap de definitieve bijdrage van het Vlaamse Gewest vast, overeenkomstig artikel 11.2.37 tot en met artikel 11.2.39 en gaat het over tot uitbetaling. Als op basis van deze controle blijkt dat de totale bijdrage van het Vlaamse Gewest lager ligt dan het oorspronkelijk geraamde bedrag, dan zal de bijdrage voor de laatste fase naar verhouding worden verminderd, of zullen eventueel te veel uitgekeerde bijdragen worden teruggevorderd.

De uiteindelijke bijdrage van het Vlaamse Gewest kan niet hoger liggen dan het bedrag dat bij de ondertekening van de meerjarenpremieovereenkomst werd overeengekomen.

Als de bijdrage van het Vlaamse Gewest wordt aangepast overeenkomstig dit artikel, wordt een afrekening schriftelijk of via het daarvoor voorziene digitale platform ter kennis gebracht van de premienemer.

Onderafdeling 8 Bijkomende erfgoedpremie (... - ...)

Artikel 11.4.15. (15/12/2020- ...)

Gedurende de looptijd van een meerjarenpremieovereenkomst voor grote of langdurige werkzaamheden aan of in beschermde goederen of in erfgoedlandschappen kunnen geen andere erfgoedpremies toegekend worden voor de desbetreffende beschermde goederen of erfgoedlandschappen, of de delen ervan die het voorwerp vormen van de overeenkomst.

Afdeling 5 Kwaliteit (... - ...)

Artikel 11.5.1. (15/12/2020- ...)

De premienemer is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit bij de uitvoering van de werken of diensten.

Artikel 11.5.2. (15/12/2020- ...)

 Als een erfgoedpremie van meer dan 50 % volgens de procedure via oproep of een onderzoekspremie of een premie op basis van een meerjarenpremieovereenkomst aangevraagd wordt, gelden de volgende bepalingen:
1° bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders wordt minstens rekening gehouden met de volgende elementen:
a) de relevante studie- en beroepskwalificaties;
b) de algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht;
c) een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren;
2° de ontwerpopdracht houdende de opmaak van beheersplannen, de voorafgaande onderzoeken, en de werken of diensten aan beschermde goederen en erfgoedlandschappen wordt minstens gegund op basis van de volgende gunningscriteria:
a) een conceptnota, met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht;
b) de aanpak inzake duurzaamheid;
c) de vermelding van welke diensten voor welk ereloon geleverd zullen worden;
d) als dat van toepassing is: de visie op de werfopvolging.

Artikel 11.5.3. (01/01/2015- ...)

 In geval van onderaanneming voor gespecialiseerde werkzaamheden moet de aannemer aan wie de opdracht is toegewezen per specialiteit schriftelijk aan de opdrachtgever minstens drie onderaannemers opgeven en de garantie bieden dat met één van hen gewerkt zal worden. Die onderaannemers zijn onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot de algemene deskundigheid en studie- en beroepskwalificaties als de uitvoerders.

Van het aantal, vermeld in het eerste lid, kan, door de premienemer of de ontwerper, gemotiveerd afgeweken worden.

Als tijdens de uitvoering van de opdracht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn ingevolge duidelijke overmacht, geeft de aannemer schriftelijk een nieuwe onderaannemer op. Die onderaannemer is onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot de algemene deskundigheid en studie- en beroepskwalificaties als de uitvoerder. De opdrachtgever beslist over de aanvaarding van de onderaannemers.

Artikel 11.5.4. (15/12/2020- ...)

In de overeenkomst, die gesloten is tussen de premienemer en de uitvoerder van de werken of diensten of voorafgaande onderzoeken, moet uitdrukkelijk worden bepaald dat de uitvoerder verplicht is een register bij te houden van de diensten, maatregelen of werkzaamheden die hij door onderaannemers laat uitvoeren.

Afdeling 6 Terugbetaling van premies (... - ...)

Artikel 11.6.1. (01/01/2019- ...)

Een premienemer die afwijkt van de voorwaarden van dit hoofdstuk verliest, voor het gecontesteerde deel van de opdracht, het recht op de premie die aan hem is toegekend, en is in voorkomend geval verplicht voor dat deel van de opdracht alle reeds uitgekeerde bedragen, verhoogd met de wettelijke intrest, terug te betalen. Het agentschap brengt de premienemer daarvan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 11.6.2. (01/09/2016- ...)

 Als erfgoedpremies uitgekeerd zijn om schade te herstellen die het gevolg is van een misdrijf of inbreuk als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, kunnen ze door het agentschap of de inspecteur Onroerend Erfgoed worden teruggevorderd van diegenen die door hun deelname aan het misdrijf of de inbreuk die schade mee hebben veroorzaakt.

[Afdeling 7 Premie buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

[Onderafdeling 1 Archeologische opgravingen waarvoor geen premie voor buitensporige opgravingskosten wordt toegekend (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.7.1. (01/01/2023- ...)

In de volgende gevallen wordt er geen premie voor buitensporige opgravingskosten toegekend voor archeologische opgravingen bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013:
1° het is een project in opdracht van de Vlaamse overheid, de Belgische staat, een federale instelling, een andere deelstaat, een provincie, autonoom provinciebedrijf, een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW, een welzijnsvereniging, een sociale huisvestingsmaatschappij;
2° het is een project in opdracht van een nutsbedrijf of van een beheerder van distributienetten, -netwerken of infrastructuur voor openbare nutsvoorzieningen;
3° de opdrachtgever van het project behoort tot de vastgoedsector;
4° het is een project waarbij er een overeenkomst werd gesloten tot eigendomsovergang van een te bouwen, of in aanbouw zijnde huis of appartement, mits het huis of het appartement tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd en de koper of de opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van het gebouw een of meer stortingen te doen.

[Onderafdeling 2 Archeologische opgravingen waarvoor een premie voor buitensporige opgravingskosten kan worden aangevraagd (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.7.2. (01/01/2016- ...)

Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kan een premie voor buitensporige opgravingskosten worden toegekend.

Artikel 11.7.3. (01/01/2023- ...)

Een premie voor buitensporige opgravingskosten kan worden toegekend voor archeologische opgravingen bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet.

Om in aanmerking te komen voor een premie voor buitensporige opgravingskosten:
1° moet de archeologische opgraving uitgevoerd zijn overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit en de omschrijving in de archeologienota of nota waarvan akte genomen is;
2° mag de premienemer de laatste tien jaar bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing niet schuldig bevonden zijn aan deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie.

[Onderafdeling 3 Bedrag van de premie voor buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.7.4. (01/04/2019- ...)

De premie voor buitensporige opgravingskosten wordt berekend door de variabelen die overeenstemmen met de aangetroffen toestand, toe te passen op de forfaitaire basiskosten, verminderd met een franchise, en dat bedrag te vermenigvuldigen met 80%.

De minister stelt de forfaitaire basiskosten, de variabelen en de franchise vast. Voor de berekening van de premie voor buitensporige opgravingskosten zijn de forfaitaire basiskosten, de variabelen en de franchise van toepassing die golden op het moment van de aanvang van de archeologische opgraving.

In dit artikel wordt verstaan onder franchise: de niet-betoelaagbare eerste schijf van de kosten van de verplicht uit te voeren archeologische opgraving.

Artikel 11.7.5. (01/01/2016- ...)

De archeologische opgraving mag ook gefinancierd worden met andere overheidsbijdragen. De gezamenlijke overheidsbijdragen, met inbegrip van eventuele Europese middelen, kunnen evenwel niet meer bedragen dan het product van de forfaitaire basiskosten en de variabelen die overeenstemmen met de aangetroffen toestand, zoals vastgesteld door de minister.

[Onderafdeling 4 Aantal premies voor buitensporige opgravingskosten per verplicht (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.7.6. (01/01/2016- ...)

In het kader van een verplicht uit te voeren archeologische opgraving kan hoogstens één premie voor buitensporige opgravingskosten toegekend worden.

[Onderafdeling 5 Aanvragen van een premie voor buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.7.7. (01/01/2016- ...)

Een premienemer dient de aanvraag voor een premie voor buitensporige opgravingskosten in bij het agentschap.

Het aanvraagdossier bevat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het aanvraagdossier bepalen.

Artikel 11.7.8. (01/01/2016- ...)

De premie voor buitensporige opgravingskosten kan aangevraagd worden vanaf de indiening van het archeologierapport tot 120 dagen erna.

[Onderafdeling 6 Vastlegging en uitbetaling van de premie voor buitensporige opgravingskosten (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.7.9. (01/04/2019- ...)

Het agentschap gaat na of de aanvraag voldoet aan artikel 11.7.7. Als de aanvraag onvolledig is, kan het agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren.

Het agentschap beslist over de aanvraag binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de volledige aanvraag is ontvangen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

In geval van akkoord wordt de premie voor buitensporige opgravingskosten vastgelegd, waarna een afschrift van dit besluit schriftelijk aan de aanvrager wordt bezorgd en het agentschap overgaat tot de uitbetaling van de premie.

Artikel 11.7.10. (01/01/2016- ...)

De vastlegging of de uitbetaling van een aangevraagde premie voor buitensporige opgravingskosten zal worden opgeschort als de premienemer tijdens de archeologische opgraving of na afloop ervan beschuldigd wordt van deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in artikel 11.2.2 en 11.2.4, § 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Het recht op een premie voor buitensporige opgravingskosten vervalt definitief als de premienemer bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig bevonden wordt aan een deelname aan de inbreuk of het misdrijf, vermeld in het eerste lid. Ten onrechte uitgekeerde bedragen zullen in dat geval ook teruggevorderd worden.

[Afdeling 8 Toelage voor een erkend archeologisch solidariteitsfonds (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

[Onderafdeling 1 Erkenning als archeologisch solidariteitsfonds (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.8.1. (01/01/2016- ...)

De minister sluit met een archeologisch solidariteitsfonds een overeenkomst als vermeld in artikel 10.3.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

De overeenkomst bevat minstens de volgende gegevens:
1° de berekeningswijze van de bijdrage van de leden aan het archeologisch solidariteitsfonds;
2° de voorwaarden voor de vergoeding van de leden;
3° de doelstellingen van het archeologisch solidariteitsfonds;
4° de doelgroep van het archeologisch solidariteitsfonds;
5° de duur van de overeenkomst.

Artikel 11.8.2. (01/01/2016- ...)

De minister erkent overeenkomstig artikel 10.3.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 het archeologisch solidariteitsfonds nadat de overeenkomst, vermeld in artikel 11.8.1 van dit besluit, gesloten is.

Artikel 11.8.3. (01/01/2016- ...)

 De erkenning gaat in op de datum van het besluit tot erkenning van het archeologisch solidariteitsfonds.

Artikel 11.8.4. (01/01/2016- ...)

De erkenning als archeologisch solidariteitsfonds wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 11.8.5. (01/01/2016- ...)

Een erkenning als archeologisch solidariteitsfonds is van onbepaalde duur en geldt zolang aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 10.3.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, voldaan wordt.

[Onderafdeling 2 De betoelaging van erkende archeologische solidariteitsfondsen (ing. BVR 4 december 2015, art. 42, I: 1 januari 2016)] (... - ...)

Artikel 11.8.6. (01/01/2016- ...)

De minister kan overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten een toelage toekennen aan een erkend archeologisch solidariteitsfonds.

Artikel 11.8.8. (01/01/2019- ...)

De aanvraag is ontvankelijk als ze tijdig ingediend is en volledig is.

In geval van onvolledigheid brengt het agentschap de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de ontbrekende elementen binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag.

Als de aanvrager het dossier niet aanvult binnen een termijn van veertien dagen, die ingaat op de dag na de kennisgeving van het verzoek tot aanvulling, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Het agentschap brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

Artikel 11.8.9. (01/01/2016- ...)

Vanaf het tweede werkingsjaar, brengt het agentschap na beoordeling van het jaarrapport vermeld in artikel 11.8.7 advies uit aan de minister.

Artikel 11.8.7. (01/01/2019- ...)

Een erkend archeologisch solidariteitsfonds kan daarvoor bij het agentschap uiterlijk op 1 april van elk jaar schriftelijk een aanvraag indienen.

De aanvraag van een toelage bevat minstens de volgende elementen:
1° een identificatie van het erkende archeologisch solidariteitsfonds;
2° een lijst van de leden, aangesloten bij het archeologisch solidariteitsfonds op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend;
3° een begroting;
4° vanaf het tweede werkingsjaar van het erkend archeologisch solidariteitsfonds, een jaarrapport van de werking van het archeologisch solidariteitsfonds van het voorafgaande jaar.

Het jaarrapport, vermeld in het tweede lid, 4°, bevat minstens de volgende elementen:
1° een inhoudelijk verslag over de werking van het erkend archeologisch solidariteitsfonds met inbegrip van een overzicht van de gerealiseerde activiteiten van het fonds voor de begeleiding van de leden bij de uitvoering van hoofdstuk 5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
2° een financieel verslag dat minstens een overzicht geeft van de ontvangen ledenbijdragen, de uitgekeerde vergoedingen aan de leden en de werking van het archeologisch solidariteitsfonds;
3° een verslag van de wijze waarop het archeologisch solidariteitsfonds beantwoordt aan de bepalingen in de overeenkomst, vermeld in artikel 11.8.1 van dit besluit.

Artikel 11.8.10. (01/01/2019- ...)

Binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag van een toelage, beslist de minister over de toekenning en het bedrag van de toelage. Als er geen beslissing is genomen binnen die termijn, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd.

Een afschrift van de beslissing wordt schriftelijk bezorgd aan het erkende archeologische solidariteitsfonds.

Artikel 11.8.11. (01/01/2016- ...)

De toelage kan onder andere aangewend worden voor de werking van het fonds.

De jaarlijkse basistoelage bedraagt minstens 50.000 euro en wordt vermeerderd met een bedrag dat gekoppeld is aan de volgende criteria:
1° het aantal leden, opgenomen op de lijst van leden die aangesloten zijn bij het archeologisch solidariteitsfonds op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag is ingediend;
2° het aantal uitgekeerde vergoedingen;
3° het aantal activiteiten van het archeologisch solidariteitsfonds voor de begeleiding van de leden bij de uitvoering van hoofdstuk 5 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, vermeld in het jaarrapport van het fonds.

De minister stelt de eenheidsprijs per lid, per uitgekeerde vergoeding en per activiteit en de berekeningswijze daarvoor vast.

Artikel 11.8.12. (01/01/2019- ...)

De toelage wordt jaarlijks beschikbaar gesteld in de vorm van het volgende voorschot en saldo:
1° een voorschot van 70% van het bedrag wordt uitbetaald uiterlijk op 1 augustus van het lopende werkingsjaar;
2° een saldo van het jaarlijkse bedrag wordt uitbetaald na de beoordeling van het jaarrapport, vermeld in artikel 11.8.7, derde lid.

Het agentschap brengt het erkende archeologische solidariteitsfonds schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de beoordeling. Als er bij de beoordeling ernstige tekortkomingen worden vastgesteld, wordt het saldo niet of gedeeltelijk uitbetaald.

[Afdeling 9 Vermindering personenbelasting (ing. BVR 23 november 2018, art. 3, I: aanslagjaar 2019)] (... - ...)

[Onderafdeling 1. Voorwaarden waaraan beheersmaatregelen, werkzaamheden en diensten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering (ing. BVR 23 november 2018, art. 3, I: aanslagjaar 2019)] (... - ...)

Artikel 11.9.1. (01/01/2019- ...)

De volgende uitgaven komen in aanmerking voor de belastingvermindering, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992:
1° de uitgaven voor beheersmaatregelen, werken of diensten die opgenomen zijn in een door de minister vastgestelde exhaustieve lijst met werkzaamheden;
2° de uitgaven voor beheersmaatregelen, werken of diensten die vermeld zijn in een goedgekeurd en op het ogenblik van de uitgaven geldig beheersplan;
3° de uitgaven voor noodzakelijk voorafgaand onderzoek in het kader van de beheersmaatregelen, werken of diensten, vermeld in punt 1° en 2°.

De beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten, vermeld in het eerste lid, moeten conform de regelgeving over het onroerend erfgoed zijn uitgevoerd.

[Onderafdeling 2. Aanvragen en verlenen van het attest voor de belastingvermindering (ing. BVR 23 november 2018, art. 3, I: aanslagjaar 2019)] (... - ...)

Artikel 11.9.2. (01/01/2019- ...)

De belastingplichtige dient de attestaanvraag voor de belastingvermindering, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in bij het agentschap.

Het aanvraagdossier bevat:
1° een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap;
2° een beschrijving van de uitgevoerde beheersmaatregelen, werken of diensten of van het voorafgaande onderzoek in het kader hiervan;
3° betalingsbewijzen die aantonen dat de uitgaven volledig betaald zijn;
4° een verklaring van de belastingplichtige dat de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de belastingvermindering, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het aanvraagdossier bepalen.

Artikel 11.9.3. (01/01/2019- ...)

De belastingplichtige dient de attestaanvraag in bij het agentschap vóór 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, zijn gedaan.

Artikel 11.9.4. (01/01/2019- ...)

Het agentschap verleent per belastingplichtige één attest per jaar waarin uitgaven zijn gedaan.

Als de belastingplichtige al een attest heeft gekregen, kan hij, in geval van gewijzigde omstandigheden, een wijziging van attest aanvragen bij het agentschap vóór 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, zijn gedaan. Het gewijzigde attest vervangt het eerder verleende attest.

Artikel 11.9.5. (01/01/2019- ...)

Als niet voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een attest, ontvangt de aanvrager een weigering van het agentschap en, in voorkomend geval, opmerkingen over de wijze waarop de aanvraag moet worden aangepast om een attest te verkrijgen. Een aangepaste aanvraag komt tegemoet aan die opmerkingen en kan conform artikel 11.9.2 opnieuw worden ingediend.

Als de aanvrager de weigering ontvangt na 15 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de uitgaven, vermeld in artikel 11.9.1, zijn gedaan, wordt de nieuwe aanvraag opnieuw ingediend binnen vijftien dagen na de dag van de ontvangst van de weigering.

Artikel 11.9.6. (01/01/2019- ...)

Het agentschap bezorgt het attest aan de aanvrager.

[Afdeling 10. Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)] (... - ...)

[Onderafdeling 1. Archeologisch vooronderzoek waarvoor geen premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt toegekend (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)] (... - ...)

Artikel 11.10.1. (01/01/2023- ...)

In de volgende gevallen wordt er geen premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem toegekend bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013:
1° het is een project in opdracht van de Vlaamse overheid, de Belgische staat, een federale instelling, een andere deelstaat, een provincie, autonoom provinciebedrijf, een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW, een welzijnsvereniging, een sociale huisvestingsmaatschappij;
2° het is een project in opdracht van een nutsbedrijf of van een beheerder van distributienetten, -netwerken of infrastructuur voor openbare nutsvoorzieningen;
3° de opdrachtgever van het project behoort tot de vastgoedsector;
4° het is een project waarbij er een overeenkomst werd gesloten tot eigendomsovergang van een te bouwen, of in aanbouw zijnde huis of appartement, mits het huis of het appartement tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd en de koper of de opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van het gebouw een of meer stortingen te doen.

[Onderafdeling 2. Archeologisch vooronderzoek waarvoor een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan worden aangevraagd (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)] (... - ...)

Artikel 11.10.2. (01/04/2019- ...)

Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kan een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem worden toegekend.

Artikel 11.10.3. (01/01/2023- ...)

Een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan worden toegekend voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Om in aanmerking te komen voor een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem :
1° moet het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd zijn overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit, de omschrijving in de toelating of de archeologienota waarvan akte is genomen;
2° mag de premienemer de laatste tien jaar bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing niet schuldig bevonden zijn aan deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie.

[Onderafdeling 3. Bedrag van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)] (... - ...)

Artikel 11.10.4. (01/04/2019- ...)

De premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem wordt berekend door de variabelen die overeenstemmen met het uitgevoerde vooronderzoek met ingreep in de bodem, toe te passen op de forfaitaire basiskosten, en dat bedrag te vermenigvuldigen met 80%.

De minister stelt de forfaitaire basiskosten en de variabelen vast. Voor de berekening van de premie voor archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem zijn de forfaitaire basiskosten en de variabelen van toepassing die golden op het moment van de aanvang van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Artikel 11.10.5. (01/04/2019- ...)

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem mag ook gefinancierd worden met andere overheidsbijdragen. De gezamenlijke overheidsbijdragen, met inbegrip van eventuele Europese middelen, kunnen evenwel niet meer bedragen dan de toepassing van de variabelen die overeenstemmen met het uitgevoerde vooronderzoek met ingreep in de bodem op de forfaitaire basiskosten, zoals vastgesteld door de minister.

[Onderafdeling 4. Aantal premies voor archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem per verplicht uit te voeren onderzoek (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)] (... - ...)

Artikel 11.10.6. (01/04/2019- ...)

In het kader van een verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan hoogstens één premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem toegekend worden.

In het eerste lid wordt verstaan onder verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem : alle methodes van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem die de erkende archeoloog overeenkomstig de code van goede praktijk moet uitvoeren om de archeologienota en, in voorkomend geval, de nota op te maken.

[Onderafdeling 5. Aanvragen van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)] (... - ...)

Artikel 11.10.7. (01/04/2019- ...)

Een premienemer dient de aanvraag van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in bij het agentschap.

Het aanvraagdossier bevat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het agentschap.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het aanvraagdossier bepalen.

Artikel 11.10.8. (01/04/2019- ...)

De premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem kan aangevraagd worden vanaf de aktename van de archeologienota tot 120 dagen erna.

Als de archeologienota uitgesteld archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem als maatregel bevat omdat toepassing is gemaakt van de procedure, vermeld in artikel 5.4.12 tot en met 5.4.19 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, kan de premie pas aangevraagd worden vanaf de aktename van de nota die volgt op de uitvoering van dat uitgestelde vooronderzoek met ingreep in de bodem, tot 120 dagen erna.

[Onderafdeling 6. Vastlegging en uitbetaling van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (ing. BVR 15 maart 2019, art. 6, I: 1 april 2019)] (... - ...)

Artikel 11.10.9. (01/04/2019- ...)

Het agentschap gaat na of de aanvraag voldoet aan artikel 11.10.7. Als de aanvraag onvolledig is, kan het agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarbinnen dat moet gebeuren.

Het agentschap beslist over de aanvraag binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de volledige aanvraag is ontvangen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

In geval van akkoord wordt de premie voor archeologisch vooronderzoek vastgelegd, waarna een afschrift van dit besluit schriftelijk aan de aanvrager wordt bezorgd en het agentschap overgaat tot de uitbetaling van de premie.

Artikel 11.10.10. (01/04/2019- ...)

De vastlegging of de uitbetaling van een aangevraagde premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zal worden opgeschort als de premienemer tijdens het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of na afloop ervan beschuldigd wordt van deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in artikel 11.2.2 en 11.2.4, § 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Het recht op een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem vervalt definitief als de premienemer bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig bevonden wordt aan een deelname aan de inbreuk of het misdrijf, vermeld in het eerste lid. Ten onrechte uitgekeerde bedragen zullen in dat geval ook teruggevorderd worden.

[Afdeling 11. Premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

[Onderafdeling 1. - Archeologisch onderzoek waarvoor een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten kan worden aangevraagd (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 11.11.1. (01/01/2023- ...)

Binnen de perken van de daarvoor op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten kan een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten worden toegekend.

Artikel 11.11.2. (01/01/2023- ...)

Voor archeologische opgravingen bij projecten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet kan een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten worden toegekend als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de archeologische opgraving moet uitgevoerd zijn overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit, de code van goede praktijk en de omschrijving in de archeologienota of nota waarvan akte genomen is;
2° de premienemer mag de laatste tien jaar bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing niet schuldig bevonden zijn aan deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dit besluit of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de Europese Unie;
3° het bedrag van de premie dat is berekend conform artikel 11.11.4 van dit besluit, op basis van het uitgevoerde onderzoek van menselijke inhumatieresten, bedraagt minstens 25.000 euro.

[Onderafdeling 2. Bedrag van de premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 11.11.3. (01/01/2023- ...)

De premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten wordt berekend door de variabelen die overeenstemmen met het uitgevoerde onderzoek van menselijke inhumatieresten, toe te passen en dat bedrag te vermenigvuldigen met 60%.

De minister stelt de variabelen, vermeld in het eerste lid, vast. Om de premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten te berekenen, zijn de variabelen van toepassing die gelden op het moment van de aanvang van de archeologische opgraving.

De premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten bedraagt maximaal 500.000 euro.

Artikel 11.11.4. (01/01/2023- ...)

Het archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten mag ook gefinancierd worden met andere overheidsbijdragen. De gezamenlijke overheidsbijdragen, met inbegrip van eventuele Europese middelen, kunnen evenwel niet meer bedragen dan de totale en aangetoonde kostprijs van het archeologisch onderzoek.

[Onderafdeling 3. Aantal premies voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten per verplicht uit te voeren onderzoek (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 11.11.5. (01/01/2023- ...)

In het kader van een verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten kan hoogstens één premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten toegekend worden.

In het eerste lid wordt verstaan onder verplicht uit te voeren archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten: alle methodes van archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten die de erkende archeoloog overeenkomstig de code van goede praktijk, de archeologienota of de nota moet uitvoeren.

[Onderafdeling 4. Aanvragen van een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 11.11.6. (01/01/2023- ...)

Een premienemer dient de aanvraag voor een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten in bij het agentschap.

Het aanvraagdossier bevat een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Het agentschap stelt hiervoor een modelformulier ter beschikking op zijn website.

De minister kan de nadere regels voor de inhoud van het aanvraagdossier bepalen.

Artikel 11.11.7. (01/01/2023- ...)

De premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten kan aangevraagd worden vanaf de indiening van het eindverslag tot 120 dagen erna.

[Onderafdeling 5. Vastlegging en uitbetaling van een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten (ing. BVR 2 september 2022, art. 78, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 11.11.8. (01/01/2023- ...)

Het agentschap gaat na of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 11.11.6. Als de aanvraag onvolledig is, kan het agentschap binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, de aanvrager schriftelijk vragen om de ontbrekende gegevens of documenten bij de aanvraag te voegen, en de termijn bepalen waarin dat moet gebeuren. Als de aanvrager nalaat binnen deze termijn de ontbrekende gegevens of documenten bij te voegen, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Het agentschap brengt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte.

Het agentschap beslist over de aanvraag binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de dag waarop de volledige aanvraag is ontvangen. De aanvrager wordt van de beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld.

In geval van akkoord wordt de premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten vastgelegd, waarna een afschrift van dit besluit schriftelijk aan de aanvrager wordt bezorgd en het agentschap overgaat tot de uitbetaling van de premie.

Artikel 11.11.9. (01/01/2023- ...)

De vastlegging of de uitbetaling van een aangevraagde premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten zal worden opgeschort als de premienemer tijdens het archeologisch onderzoek of na afloop ervan beschuldigd wordt van deelname aan een inbreuk of een misdrijf als vermeld in artikel 11.2.2 en 11.2.4, § 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Het recht op een premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten vervalt definitief als de premienemer bij definitieve gerechtelijke of bestuurlijke beslissing schuldig bevonden wordt aan een deelname aan de inbreuk of het misdrijf, vermeld in het eerste lid. Ten onrechte uitgekeerde bedragen zullen in dat geval ook teruggevorderd worden.

[HOOFDSTUK 11/1. ... (opgeh. BVR 2 september 2022, art. 79, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 11/1.1.1. (01/01/2023- ...)

...

HOOFDSTUK 12 Handhaving (... - ...)

Artikel 12.1.1. (01/09/2016- ...)

Als gemeentelijke verbalisant, vermeld in artikel 11.3.3 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, kunnen alleen de personeelsleden van gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden aangesteld die daarvoor een bekwaamheidsbewijs hebben verkregen.

Dat bekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door de entiteit, belast met de handhaving van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De minister bepaalt de opleidings- of ervaringsvereisten die verbonden zijn aan de afgifte van het bekwaamheidsbewijs.

Artikel 12.1.1/1. (21/10/2022- ...)

De contractuele personeelsleden leggen voordat ze hun opdracht als inspecteur Onroerend Erfgoed kunnen aanvatten, de eed af in handen van de leidend ambtenaar die hen heeft aangesteld conform artikel 11.3.4/1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 12.1.2. (01/01/2019- ...)

§ 1. Als zaken op grond van de bevoegdheid, vermeld in artikel 11.5.13 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, worden meegevoerd en opgeslagen, laat, al naar gelang het geval, de gerechtsdeurwaarder of de inspecteur Onroerend Erfgoed daarvan een proces-verbaal opmaken, waarvan een afschrift wordt verstrekt aan degene die de zaken onder zijn beheer had en, als dat een andere persoon is en als die bekend is, aan de rechthebbende.

§ 2. De inspecteur Onroerend Erfgoed draagt namens het Vlaamse Gewest zorg voor de bewaring van de opgeslagen zaken en geeft die zaken terug aan de rechthebbende. Hij is bevoegd de afgifte op te schorten tot de kosten, vermeld in artikel 11.5.11 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, te vermeerderen met de kosten van bewaring, zijn voldaan. Als geen van de rechthebbenden als overtreder kan worden beschouwd, mag de afgifte evenwel alleen afhankelijk worden gesteld van de betaling van de kosten van bewaring.

§ 3. Als de meegevoerde en opgeslagen zaken niet binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na de meevoering worden opgeëist door de rechthebbende, is de inspecteur Onroerend Erfgoed gerechtigd ze te verkopen of, als verkoop naar zijn oordeel niet mogelijk is, de zaak om niet aan een derde in eigendom over te dragen of te laten vernietigen. In de mate waarin de meegevoerde zaken goederen met een erfgoedwaarde betreffen die in situ moeten worden bewaard, wordt dat naar aanleiding van de eigendomsoverdracht bedongen.

De inspecteur Onroerend Erfgoed heeft gelijke bevoegdheid, zelfs vóór het verstrijken van de termijn van negentig dagen, zodra de kosten van bewaring, vermeerderd met de kosten die geraamd zijn voor de verkoop, de eigendomsoverdracht om niet of de vernietiging, in verhouding tot de waarde van de zaak onevenredig hoog worden.

Verkoop, eigendomsoverdracht of vernietiging vindt evenwel niet plaats binnen twee weken na de verstrekking van het afschrift, vermeld in paragraaf 1, tenzij het gevaarlijke stoffen of eerder aan bederf onderhevige stoffen betreft.

§ 4. Gedurende één jaar na het tijdstip van verkoop heeft degene die op dat tijdstip eigenaar was, recht op de opbrengst van de zaak onder aftrek van de verschuldigde kosten, als vermeld in paragraaf 2. Na het verstrijken van die termijn vervalt het eventuele batige saldo aan het Vlaamse Gewest.

Artikel 12.1.3. (01/01/2015- ...)

De minister stelt de nadere regels vast voor het opstellen en afleveren van het certificaat, vermeld in artikel 11.6.4, § 2, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 12.1.4. (21/10/2022- ...)

De minister beslist over de beroepen tegen:
1° de beslissingen tot toepassing van bestuursdwang, vermeld in artikel 11.5.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
2° de beslissingen tot het opleggen van een last onder dwangsom, vermeld in artikel 11.5.15 van het voormelde decreet.

HOOFDSTUK 13 Wijzigings-, opheffings-, overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen (... - ...)

Afdeling 1 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Onderafdeling 1 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen (... - ...)

Artikel 13.1.1. (01/01/2015- ...)

 In punt 7 van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen" worden vervangen door de woorden "Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed";
2° de volgende bepaling wordt toegevoegd:
"Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed".

Onderafdeling 2 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (... - ...)

Artikel 13.1.2. (01/01/2015- ...)

 In artikel 1, 43°, e), van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006, wordt tussen het woord "beschermd" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd.

Onderafdeling 3 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg (... - ...)

Artikel 13.1.3. (01/01/2015- ...)

In artikel 1, B, 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994, houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen de zinsnede "monument," en het woord "landschap" wordt het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd;
2° de zinsnede "voorlopig of definitief zijn aangeduid als ankerplaats met toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 4 van het decreet betreffende de landschapszorg" wordt vervangen door de zinsnede "opgenomen zijn in de vastgestelde landschapsatlas met toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013".

Onderafdeling 4 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (... - ...)

Artikel 13.1.4. (01/01/2015- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 4° /2 wordt opgeheven;
2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
"5° : Commissie: de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, vermeld in artikel 3.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;".
3° punt 7° wordt vervangen door wat volgt:
"7° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onroerend Erfgoed;".

Artikel 13.1.5. (01/01/2015- ...)

In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in § 1 wordt punt 2° opgeheven;
2° § 2 wordt opgeheven.

Artikel 13.1.6. (01/01/2015- ...)

Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Artikel 13.1.7. (01/01/2015- ...)

Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 wordt opgeheven.

Artikel 13.1.8. (01/01/2015- ...)

In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
" § 1. De eigenaar en gebruiker van een bij toeval gevonden archeologisch monument of archeologische zone zijn er toe gehouden maatregelen te nemen om overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van het decreet de bij toevalsvonsten ontdekte archeologische monumenten tegen ongunstige weersomstandigheden, beschadiging, vandalisme, diefstal en brand te beveiligen.".

Artikel 13.1.9. (01/01/2015- ...)

Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 23 juni 2006, wordt opgeheven.

Artikel 13.1.10 (01/01/2015- ...)

Artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, wordt opgeheven.

Artikel 13.1.11. (01/01/2015- ...)

Artikel 8 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012, wordt opgeheven.

Artikel 13.1.12. (01/01/2015- ...)

Artikel 9 en 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, worden opgeheven.

Artikel 13.1.13. (01/01/2015- ...)

In artikel 14, § 1, 5°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt het woord "Expertencommissie" vervangen door het woord "Commissie".

Artikel 13.1.14. (01/01/2015- ...)

In artikel 15, § 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2011, wordt het woord "Raad" vervangen door het woord "Commissie".

Artikel 13.1.15. (01/01/2015- ...)

In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008, 1 april 2011 en 22 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht
1° in paragraaf 4 wordt het woord "Expertencommissie" telkens vervangen door het woord "Commissie";
2° in paragraaf 5, eerste lid, wordt het woord "expertencommissie" telkens vervangen door het woord "Commissie".

Onderafdeling 5 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (... - ...)

Artikel 13.1.16. (01/01/2015- ...)

In artikel 5.2.1.4, § 1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001, wordt tussen het woord "beschermde" en het woord "landschappen" het woord "cultuurhistorische" ingevoegd.

Onderafdeling 6 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (... - ...)

Artikel 13.1.17. (01/01/2015- ...)

 In artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, wordt punt 3° opgeheven.

Artikel 13.1.18. (01/01/2015- ...)

 In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, wordt punt 10° vervangen door
"10° als de bedrijfsruimte krachtens decreet beschermd is als monument of stads- of dorpsgezicht of bij ministerieel besluit is opgenomen in een ontwerp van lijst tot bescherming: de datum van het voormelde ministerieel besluit;".

Onderafdeling 7 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (... - ...)

Artikel 13.1.19. (01/01/2015- ...)

In artikel 7, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009, wordt de zinsnede "een op grond van het decreet van 16 april 1996 beschermd landschap" vervangen door de woorden "een beschermd cultuurhistorisch landschap".

Onderafdeling 8 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (... - ...)

Artikel 13.1.20. (01/01/2015- ...)

In artikel 3, § 3, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging worden de woorden "of op een ontwerp van lijst voorkomend monument" opgeheven.

Onderafdeling 9 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing (... - ...)

Artikel 13.1.21. (01/01/2015- ...)

 In artikel 14, § 1, tweede lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing wordt punt c) vervangen door wat volgt:
"c) de bescherming als cultuurhistorisch landschap;".

Onderafdeling 10 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (... - ...)

Artikel 13.1.22. (01/01/2015- ...)

In artikel 2, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt b) wordt tussen het woord "als" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd;
2° punt c) en punt d) worden opgeheven;
3° punt e) wordt vervangen door wat volgt:
"e) geheel of ten dele deel uitmaken van een in het voorontwerp afgebakend erfgoedlandschap, van een reeds eerder afgebakend erfgoedlandschap of geheel of ten dele opgenomen zijn in de vastgestelde landschapsatlas";
4° punt f) wordt vervangen door wat volgt:
"f) geheel of ten dele beschermd zijn als archeologische site;".

Artikel 13.1.23. (01/01/2015- ...)

 In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", 6°, b), 7°, b)" opgeheven.

Onderafdeling 11 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen meewerken in erkende bosgroepen (... - ...)

Artikel 13.1.24. (01/01/2015- ...)

In punt 2°, e), van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen meewerken in erkende bosgroepen wordt tussen het woord "beschermd" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd.

Onderafdeling 12 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies (... - ...)

Artikel 13.1.25. (01/01/2015- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, wordt punt 14° opgeheven.

Artikel 13.1.26. (01/01/2015- ...)

In artikel 10, § 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009, wordt punt 4° vervangen door wat volgt:
"4° als het visiegebied binnen de grenzen van een beschermd cultuurhistorisch landschap ligt, het agentschap Onroerend Erfgoed voor advies over onder meer de inpasbaarheid van de beheersvisie in de bescherming als cultuurhistorisch landschap.".

Artikel 13.1.27. (01/01/2015- ...)

In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt punt 5° vervangen door wat volgt:
"5° vergoedingen die toegekend zijn met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;".

Artikel 13.1.28. (01/01/2015- ...)

In punt 6 van bijlage III bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "beschermd landschap overeenkomstig het landschapsdecreet, artikel 17, § 5" vervangen door de zinsnede "beschermd cultuurhistorisch landschap overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013".

Onderafdeling 13 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (... - ...)

Artikel 13.1.29. (01/01/2015- ...)

In artikel 10, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, gewijzigd bij, wordt de zinsnede "12/1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten" vervangen door de zinsnede "4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013".

Onderafdeling 14 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (... - ...)

Artikel 13.1.30. (01/01/2015- ...)

In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:
"1° de monumenten en de stads- en dorpsgezichten, vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;";
2° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
"2° de cultuurhistorische landschappen, vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;".

Artikel 13.1.31. (01/01/2015- ...)

In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 2°, c), wordt de zinsnede "archeologische monumenten en zones, landschappen" vervangen door de zinsnede "archeologische sites, cultuurhistorische landschappen";
2° in het eerste lid, 2°, c), wordt de zinsnede ", alsook de dossiers over de voorlopige en definitieve aanduiding van ankerplaatsen" opgeheven;
3° het tweede lid wordt opgeheven.

Artikel 13.1.32. (01/01/2015- ...)

In artikel 9, eerste lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt de zinsnede "6 van het Monumentendecreet, artikel 40, § 1 van het Landschapsdecreet" vervangen door de zinsnede "4.1.5 en 6.1.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013".

Artikel 13.1.33. (01/01/2015- ...)

In artikel 9/1, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt de zinsnede "artikel 4 van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen en artikel 34 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg" vervangen door de zinsnede "artikel 6.4.10 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013".

Onderafdeling 15 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (... - ...)

Artikel 13.1.34. (01/01/2015- ...)

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2010, wordt het tweede tot en met het vierde lid vervangen door wat volgt:
"Als de aanvraag strekt tot het verwijderen van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, of van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, worden de foto's, vermeld in artikel 3, 3°, in aantal en qua beeld dusdanig aangevuld dat ze de actuele staat van elke zijde van het te verwijderen onroerend goed, alsook het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, visualiseren. De foto's geven in elk geval een actueel beeld van de onderdelen beschreven in de inventaris.

Onder het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, bedoeld in het vorige lid, worden onder meer de volgende elementen verstaan:
1° al dan niet aansluitende gebouwen;
2° de omgevende gronden;
3° het straatbeeld.

Op het plan, vermeld in artikel 3, 2°, a), worden de opnamepunten en de kijkrichting van de foto's aangegeven. Als het plan dat niet toelaat, wordt daarvoor een aanvullend plan bij de aanvraag gevoegd.".

Artikel 13.1.35. (01/01/2015- ...)

 In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2010, wordt het tweede tot en met het vierde lid vervangen door wat volgt:
"Als de aanvraag strekt tot het verwijderen van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, of van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, worden de foto's, vermeld in artikel 7, 4°, in aantal en qua beeld dusdanig aangevuld dat ze de actuele staat van elke zijde van het te verwijderen onroerend goed, alsook het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, visualiseren. De foto's geven in elk geval een actueel beeld van de onderdelen beschreven in de inventaris.

Onder het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, bedoeld in het vorige lid, worden onder meer de volgende elementen verstaan:
1° al dan niet aansluitende gebouwen;
2° de omgevende gronden;
3° het straatbeeld.

Op het plan, vermeld in artikel 7, 3°, b), worden de opnamepunten en de kijkrichting van de foto's aangegeven. Als het plan dat niet toelaat, wordt daarvoor een aanvullend plan bij de aanvraag gevoegd.".

Artikel 13.1.36. (01/01/2015- ...)

In artikel 12 van hetzelfde besluit, wordt een tweede tot en met vierde lid toegevoegd:
"Als de aanvraag strekt tot het verwijderen van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, worden de foto's, vermeld in artikel 11, 4° in aantal en qua beeld dusdanig aangevuld dat ze de actuele staat van elke zijde van het te verwijderen onroerend goed, alsook het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, visualiseren. De foto's geven in elk geval een actueel beeld van de onderdelen beschreven in de inventaris.

Onder het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, bedoeld in het vorige lid, worden onder meer de volgende elementen verstaan:
1° al dan niet aansluitende gebouwen;
2° de omgevende gronden;
3° het straatbeeld.

Op het plan, vermeld in artikel 11, 3°, c) worden de opnamepunten en de kijkrichting van de foto's aangegeven. Als het plan dat niet toelaat, wordt daarvoor een aanvullend plan bij de aanvraag gevoegd.".

Artikel 13.1.37. (01/01/2015- ...)

In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2010, wordt het derde tot en met het vijfde lid vervangen door wat volgt:
"Als de aanvraag strekt tot het verwijderen van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, of van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, worden de foto's, vermeld in artikel 16, 4°, in aantal en qua beeld dusdanig aangevuld dat ze de actuele staat van elke zijde van het te verwijderen onroerend goed, alsook het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, visualiseren. De foto's geven in elk geval een actueel beeld van de onderdelen beschreven in de inventaris.

Onder het grotere geheel waartoe het onroerend goed behoort, bedoeld in het vorige lid, worden onder meer de volgende elementen verstaan:
1° al dan niet aansluitende gebouwen;
2° de omgevende gronden;
3° het straatbeeld.

Op het plan, vermeld in artikel 16, 3°, c) worden de opnamepunten en de kijkrichting van de foto's aangegeven. Als het plan dat niet toelaat, wordt daarvoor een aanvullend plan bij de aanvraag gevoegd.".

Artikel 13.1.38. (01/01/2015- ...)

 In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 3° wordt de zinsnede "landschap ligt, ofwel als een dergelijk ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare goederen bestaat" vervangen door de woorden "cultuurhistorisch landschap ligt";
2° in punt 4° worden de woorden "voorlopig of definitief beschermd archeologisch goed" vervangen door de woorden "beschermde archeologische site";
3° punt 6 wordt vervangen door wat volgt:
"6° de aanvraag strekt tot het verwijderen van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, of van een onroerend goed, opgenomen in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde.".

Onderafdeling 16 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (... - ...)

Artikel 13.1.39. (01/01/2015- ...)

In artikel 1, 4°, f, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het woord "beschermd" en het woord "landschap" wordt het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd;
2° het woord "zone" wordt vervangen door het woord "site".

Onderafdeling 17 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO (... - ...)

Artikel 13.1.40. (01/01/2015- ...)

In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 1, 1°, wordt een punt h) toegevoegd, dat luidt als volgt:
"h) hoofdstuk 11 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.";
2° aan paragraaf 1, 3°, wordt een punt l) toegevoegd, dat luidt als volgt:
"l) het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;"
3° aan paragraaf 1 wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
`6° de terugvordering van erfgoedpremies, uitgekeerd voor het herstellen van de schade die het gevolg is van een misdrijf of inbreuk als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van diegenen die door hun deelname aan een misdrijf of inbreuk die schade mee hebben veroorzaakt.'.

Artikel 13.1.41. (01/01/2015- ...)

 In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 en 20 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 1, 1° wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt:
"e) artikel 11.3.3 en 11.3.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;":
2° aan paragraaf 1, 3°, wordt de volgende zinsnede toegevoegd:
", en artikel 11.2.5, § 5, en artikel 11.5.11, § 1, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.";
3° aan paragraaf 2 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"4° inspecteur Onroerend Erfgoed als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.";
4° in paragraaf 3, 1°, worden de woorden "voor de sociale huisvesting en stedenbouwkundige inspecteurs als vermeld" vervangen door de zinsnede "toezichthouders voor sociale huisvesting, stedenbouwkundige inspecteurs en inspecteurs Onroerend Erfgoed als vermeld";
5° in paragraaf 3, 2°, wordt tussen de zinsnede " § 1, 3° " de woorden "of met" de zinsnede "en 4° " ingevoegd;
6° aan paragraaf 3 worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt:
"4° het aanwijzen van de bevoegde personen, vermeld in artikel 11.3.1, tweede lid;
5° het aanwijzen van de personeelsleden, vermeld in artikel 12.1.1 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014".

Onderafdeling 18 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (... - ...)

Artikel 13.1.42. (01/01/2015- ...)

 In punt 2 van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 6° wordt opgeheven;
2° punt 7° wordt vervangen door wat volgt:
"7° een beheersplan zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;".

Onderafdeling 19 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten (... - ...)

Artikel 13.1.43. (01/01/2015- ...)

In artikel 34, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten wordt de zinsnede "het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten met latere wijzigingen" vervangen door de zinsnede "het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013".

Onderafdeling 20 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's (... - ...)

Artikel 13.1.44. (01/01/2015- ...)

In punt 9° van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 en 11 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt b) wordt tussen het woord "als" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd;
2° punt c), d) en e) worden opgeheven;
3° punt f) wordt vervangen door wat volgt:
"f) geheel of ten dele beschermd zijn als archeologische site;".

Onderafdeling 21 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (... - ...)

Artikel 13.1.45. (01/01/2015- ...)

In artikel 10, derde lid, 4°, d), van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) wordt tussen het woord "als" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd.

Artikel 13.1.46. (01/01/2015- ...)

In artikel 11, 5°, van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden "bescherming van een" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd.

Onderafdeling 22 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (... - ...)

Artikel 13.1.47. (01/01/2015- ...)

In artikel 2, § 2, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "archeologische monumenten" worden vervangen door de woorden "archeologische sites";
2° tussen de zinsnede "dorpsgezichten," en het woord "landschappen" wordt het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd;
3° de zinsnede ", ankerplaatsen of archeologische zones" wordt opgeheven.

Onderafdeling 23 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen (... - ...)

Artikel 13.1.48. (01/01/2015- ...)

 In artikel 1, eerste lid, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt b) wordt tussen het woord "beschermde" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorische" ingevoegd;
2° in punt c), 1), wordt de zinsnede "vermeld in artikel 12/1 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten" vervangen door wat volgt:
"vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013"
3° punt d) wordt geschrapt:
4° punt e) wordt vervangen door wat volgt:
"aanvragen met betrekking tot percelen die in voorlopig of definitief beschermde archeologische sites liggen"
5° in punt f), 2) en 3) wordt telkens na "bufferzone" de volgende zinsnede ingevoegd:
"zoals goedgekeurd door het UNESCO-werelderfgoedcomité"
6° punt g) wordt vervangen door wat volgt:
"aanvragen die de sloop van gebouwen of constructies bevatten, opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met uitzondering van het in het tweede lid van dit punt bedoelde geval.
Als de vergunningverlenende overheid een overeenkomstig artikel 3.2.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 erkende onroerenderfgoedgemeente is, wordt het advies ingewonnen van een deskundig medewerker van de eigen diensten of de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst waar de gemeente deel van uitmaakt;"
7° wordt een punt h) toegevoegd, dat luidt als volgt:
"aanvragen die betrekking hebben op het verwijderen van items opgenomen in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013"

Onderafdeling 24 Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning (... - ...)

Artikel 13.1.49. (01/01/2015- ...)

Aan artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 en 1 maart 2013, wordt een punt 16° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"16° een aanvraag die betrekking heeft op handelingen aan of in een beschermd goed, waarvoor overeenkomstig artikel 6.4.4, § 2, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een toelating vereist is, moet ook de elementen, vermeld in artikel 6.3.2 van het Onroerenderfgoedbesluit 16 mei 2014 bevatten.".

Artikel 13.1.50. (01/01/2015- ...)

In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
"2° als het goed als monument is beschermd of een beschermd monument bevat, of als het binnen een beschermd stads- of dorpsgezichten of binnen een beschermd cultuurhistorisch landschap ligt;";
2° in punt 3° worden de woorden "beschermd archeologisch goed of binnen een archeologische site" vervangen door de woorden "beschermde archeologische site;".

Onderafdeling 25 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen (... - ...)

Artikel 13.1.51. (01/01/2015- ...)

Aan artikel 2, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, wordt een achtste punt toegevoegd, dat luidt als volgt:
"8° als het pand voorlopig of definitief werd beschermd als monument of als stads- of dorpsgezicht: de datum van bedoeld besluit;".

Onderafdeling 26 Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (... - ...)

Artikel 13.1.52. (01/01/2015- ...)

In artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen het woord "beschermde" en het woord "landschappen" wordt het woord "cultuurhistorische" ingevoegd;
2° de woorden "archeologische monumenten" worden vervangen door de woorden "archeologische sites".

Onderafdeling 27 Wijzigingen aan het Energiebesluit van 19 november 2010 (... - ...)

Artikel 13.1.53. (01/01/2015- ...)

In artikel 1.1.1, § 2, 55°, van het Energiebesluit van 19 november 2010, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt de zinsnede "3, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed" vervangen door de zinsnede "4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013".

Artikel 13.1.54. (01/01/2015- ...)

In artikel 9.1.23, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011, wordt tussen het woord "beschermd" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd.

Onderafdeling 28 Wijziging van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 (... - ...)

Artikel 13.1.55. (01/01/2015- ...)

In artikel 8, § 2, tweede lid, 2°, van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 wordt tussen het woord "of" en het woord "landschap" het woord "cultuurhistorisch" ingevoegd.

Afdeling 2 Opheffingsbepalingen (... - ...)

Artikel 13.2.1. (01/01/2015- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het ministerieel besluit van 7 december 1976 tot inrichting van het register van monumenten en stads- en dorpsgezichten;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1991 houdende vaststelling van de procedures inzake de subsidiëring van werken aan beschermde monumenten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen worden uitgevoerd, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1992;
3° het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1992 tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning en uitbetaling van de subsidies voor werken aan beschermde monumenten die door of op initiatief van regionale of lokale besturen worden uitgevoerd;
4° het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012;
5° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1994 tot het instellen van een onderhoudspremie voor gerangschikte landschappen;
6° het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011;
7° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011;
8° het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2012;
9° het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie van de Vlaamse Monumentenprijs;
10° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de beheerscommissies voor beschermde landschappen, het laatst gewijzigd bij het besluit van 9 september 2011;
11° het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011;
12° het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de samenstelling, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest;
13° het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011;
14° het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot bepaling van nadere regels voor de zorgplicht betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen.

Afdeling 3 Overgangsbepalingen (... - ...)

Artikel 13.3.1. (01/01/2015- ...)

Een gemeente kan in 2015 of 2016 voorlopig erkend worden als onroerenderfgoedgemeente indien deze gemeente voldoet aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° de gemeente dient een onroerenderfgoedbeleidsplan in dat het actief behoud van onroerend erfgoed op het grondgebied van de gemeente voor ogen heeft en complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid en dat bovendien aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) het onroerenderfgoedbeleidsplan stelt een visie en een plan van aanpak voorop;
b) het onroerenderfgoedbeleidsplan is integraal en omvat dus de zorg voor het archeologisch erfgoed, voor de monumenten en voor de cultuurhistorische landschappen;
c) het onroerenderfgoedbeleidsplan is geïntegreerd en is dus afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg;
d) het onroerenderfgoedbeleidsplan houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren;
2° de gemeente ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op haar grondgebied en neemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te creëren;
3° de gemeente beschikt over voldoende expertise om dat onroerenderfgoedbeleidsplan uit te voeren en bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed;
4° de gemeente neemt een voorbeeldfunctie op met betrekking tot het duurzame behoud en beheer van onroerend erfgoed in haar eigendom of onder haar beheer, en integreert de visie op dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente;
5° de gemeente houdt de toelatingen, de adviezen en de meldingen, afgeleverd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en dit besluit, bij in een register dat digitaal raadpleegbaar is voor het agentschap.

De procedure voor de erkenning als onroerenderfgoedgemeente verloopt in de jaren 2015 en 2016 zoals beschreven in artikel 3.3.3 tot en met 3.3.7.

De voorlopige erkenning als onroerenderfgoedgemeente gaat in vanaf 1 juli van het jaar waarin de aanvraag is goedgekeurd.

De voorlopige erkenning van de onroerenderfgoedgemeente geldt zolang aan de erkenningsvoorwaarden voldaan wordt en loopt tot 1 juli 2017. Indien de erkende onroerenderfgoedgemeente de erkenning wenst te behouden, dient ze uiterlijk op 15 januari 2017 een aanvraag tot erkenning in volgens de procedure beschreven in artikel 3.2.1 tot en met 3.2.8.

De procedure voor de schorsing en de intrekking van de voorlopige erkenning als onroerenderfgoedgemeente verloopt in 2015 en 2016 zoals beschreven in artikel 3.3.11 tot en met 3.3.15.

Artikel 13.3.2. (01/01/2015- ...)

De herwaarderingsplannen opgemaakt overeenkomstig artikel 11, § 9, derde lid, 4°, van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten en de landschapsbeheersplannen opgemaakt overeenkomstig artikel 32, § 1, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg blijven geldig tot de afloop van hun geldigheidsduur. De herwaarderingsplannen of landschapsbeheersplannen kunnen aangepast worden en als beheersplan ter goedkeuring voorgelegd worden overeenkomstig de procedure van artikel 8.1.9 van dit besluit.

Artikel 13.3.3. (01/01/2015- ...)

Aanvragen bij de vergunningverlenende overheden voor vergunningen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2012, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, 7 maart 2008 en 11 januari 2003 of het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009, die betekend werden voor de inwerkingtreding van hoofdstuk 13 van dit besluit, worden behandeld volgens de procedures die golden voorafgaand aan die datum. De beslissingen worden bekendgemaakt en kunnen worden bestreden en uitgevoerd overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.

Artikel 13.3.4. (01/01/2015- ...)

Artikel 13.1.35 is van toepassing op voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering wordt verstuurd na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 13.3.5. (01/01/2016- ...)

Open monumenten worden, zolang de geldigheidsduur van tien jaar van de goedkeuring van het beleidsplan niet is verstreken en op voorwaarde dat tijdens deze periode blijvend wordt voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 18 en 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, beschouwd als open erfgoed en de betrokken vereniging als open-monumentenvereniging. Na verstrijken van de geldigheidsduur van de goedkeuring van het beleidsplan, vervalt de erkenning als open erfgoed en moet, om in aanmerking te komen voor een verhoogde premie van tachtig procent, worden voldaan aan de voorwaarden vermeld in dit besluit.

Artikel 13.3.6. (01/01/2015- ...)

Meerjarige subsidiëringsovereenkomsten, afgesloten vóór de inwerkingtreding van dit besluit, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, worden uitgevoerd volgens de voorwaarden en modaliteiten omschreven in de meerjarige subsidiëringsovereenkomst zolang hun looptijd niet verstreken is.

Premieaanvragen op basis van meerjarige subsidiëringsovereenkomsten afgesloten voor de inwerkingtreding van dit besluit worden afgehandeld overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.

Artikel 13.3.7. (10/12/2020- ...)

...

Artikel 13.3.8. (01/01/2015- ...)

Tussen 15 januari 2015 en 1 juli 2015 kan een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst een subsidieaanvraag indienen overeenkomstig artikel 10.1.1 tot en met 10.1.14 met het oog op subsidiëring vanaf 1 januari 2016. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar.

Tussen 15 januari 2016 en 1 juli 2016 kan een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst een subsidieaanvraag indienen overeenkomstig artikel 10.1.1 tot en met 10.1.14 met het oog op subsidiëring vanaf 1 januari 2017. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar.

Artikel 13.3.9. (01/01/2015- ...)

Voor aanvragen voor een premie voor de opmaak van een landschapsbeheerplan, die overeenkomstig artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen ontvankelijk zijn verklaard, geldt de goedkeuring van een beheersplan overeenkomstig dit besluit, als een goedkeuring van een landschapsbeheersplan zoals bepaald in artikel 14, § 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen.

Artikel 13.3.10. (01/04/2016- ...)

De aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning waarin ook moet geoordeeld worden over archeologisch vooronderzoek of een archeologische opgraving, die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van artikel 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, worden behandeld overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum. De beslissingen worden, wat het archeologisch vooronderzoek of de archeologische opgraving betreft, bekendgemaakt, uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.

Artikel 13.3.11. (01/04/2016- ...)

De beroepen bij de deputatie over de toekenning of weigering van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning waarin ook geoordeeld wordt over archeologisch vooronderzoek of een archeologische opgraving waarvan de aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen ingediend is vóór de inwerkingtreding van artikel 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, worden, wat het archeologisch vooronderzoek of de archeologische opgraving betreft, behandeld overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum. De beslissingen worden, wat het archeologisch vooronderzoek of de archeologische opgraving betreft, bekendgemaakt, uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.

Artikel 13.3.12. (01/04/2016- ...)

De beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de toekenning of weigering van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning waarin ook geoordeeld wordt over archeologisch vooronderzoek of een archeologische opgraving waarvan de aanvraag ingediend is vóór de inwerkingtreding van artikel 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, worden, wat het archeologisch vooronderzoek of de archeologische opgraving betreft, behandeld overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.

Artikel 13.3.13. (01/04/2016- ...)

Als een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning waarvan de aanvraag ingediend is vóór de inwerkingtreding van artikel 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, een archeologisch vooronderzoek of een archeologische opgraving oplegt, wordt de schriftelijke vergunning van het agentschap, vermeld in artikel 6 en 9 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, daarvoor aangevraagd, toegekend, bestreden en uitgevoerd overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.

Artikel 13.3.14. (01/04/2016- ...)

Als er tegen een beslissing van het agentschap over een schriftelijke vergunning voor de uitvoering van werken, werkzaamheden en activiteiten als vermeld in artikel 4 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, een beroep wordt ingesteld overeenkomstig artikel 8, § 1, van het voormelde besluit en er nog geen advies door de expertencommissie verleend is terwijl artikel 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 al in werking zijn getreden, wint het agentschap het advies in van de Commissie. Dat advies wordt ingewonnen en behandeld overeenkomstig artikel 8, § 4 en § 5, van het voormelde besluit.

Artikel 13.3.15. (01/04/2016- ...)

Als er tegen een beslissing van het agentschap over een schriftelijke vergunning voor een archeologische opgraving of een prospectie met ingreep in de bodem een beroep wordt ingesteld overeenkomstig artikel 16, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, wordt het advies ingewonnen van de Commissie.

Artikel 13.3.16. (01/04/2016- ...)

In afwijking van artikel 15, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium kan een vergunning voor archeologische prospectie met ingreep in de bodem, een archeologische opgraving of het gebruik van een detector overgedragen worden aan een derde. De nieuwe vergunninghouder moet voldoen aan de kwalificatievoorwaarden voor de uitvoerders van archeologische opgravingen en archeologische prospecties met ingreep in de bodem, vermeld in artikel 12 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium en aan de persoonsgebonden voorwaarden die opgenomen zijn in de vergunning.

De vergunninghouder dient voor de overdracht met een beveiligde zending een gemotiveerd schriftelijk verzoek in bij het agentschap. Het agentschap neemt een beslissing binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van het verzoek en brengt de vergunninghouder met een beveiligde zending op de hoogte. Bij overdracht wordt bij de vergunning een addendum gevoegd waaruit blijkt dat de vergunning is overgedragen. De nieuwe vergunninghouder stelt de vergunning met addendum altijd ter beschikking voor inzage op de plaats waar de vergunning wordt uitgevoerd. De oorspronkelijke vergunninghouder kan de vergunning na overdracht niet langer uitvoeren.

Artikel 13.3.17. (01/04/2016- ...)

De geldigheidstermijn van een vergunning voor archeologische prospectie met ingreep in de bodem, een archeologische opgraving of het gebruik van een detector verkregen met toepassing van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, kan, in geval van overmacht om de vergunning tijdig uit te voeren, verlengd worden. De vergunninghouder vraagt met een beveiligde zending de verlenging van de geldigheidstermijn aan het agentschap. Het agentschap kan de verlenging toestaan, weigeren of inperken. Het agentschap neemt een beslissing binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de verlengingsaanvraag en brengt de vergunninghouder met een beveiligde zending op de hoogte.

Artikel 13.3.18. (01/04/2016- ...)

Aanvragen van schadevergoedingen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 7 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium worden ingediend en behandeld overeenkomstig artikel 10 van het voormelde decreet.

Artikel 13.3.19. (01/04/2016- ...)

De aanvragen voor metaaldetectie die overeenkomstig artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van archeologisch patrimonium ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van artikel 5.1.2 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 worden behandeld overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum. De beslissingen worden bekendgemaakt, uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.

Artikel 13.3.20. (01/04/2019- ...)

De aanduidingen als erkende archeoloog voor de inwerkingtreding van dit artikel worden gelijkgesteld met een aanduiding als een erkende archeoloog type 1 zoals vermeld in artikel 3.5.2 en 3.5.3 van dit besluit.

Die erkende archeologen moeten de opleiding vermeld in artikel 3.5.2, 8° van dit besluit volgen binnen de twee jaar na inwerkingtreding van dit artikel om te blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

Afdeling 4 Inwerkingtreding (... - ...)

Artikel 13.4.1. (01/01/2015- ...)

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 treedt in werking op 1 januari 2015 met uitzondering van de volgende artikelen die in werking treden op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum:
1° artikel 2.1, 4°, 7°, 8°, 9°, 12°, 21° en 36° ;
2° artikel 5.1.1 tot en met 5.6.1;
3° artikel 8.1.3;
4° artikel 10.2.1, 6° en 7° ;
5° artikel 10.3.1;
6° artikel 10.3.2;
7° artikel 10.3.3;
8° artikel 11.2.2, 4°, 5° en 10° ;
9° artikel 11.2.4, 2° en 4° ;
10° artikel 12.1.2 en 12.1.3.

Artikel 13.4.2. (01/01/2015- ...)

Artikel 12.2.1, 3°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 treedt in werking op 1 januari 2015 met uitzondering van artikel 1, artikel 3, 1°, 2°, 3°, 5° tot en met 8°, 10° en 11°, artikel 4 tot en met 10, artikel 30, 31, 32, 33, § 1, artikel 34, artikel 35, 1° tot en met 8°, 13° en 14°, artikel 36 en artikel 37 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium.

Artikel 13.4.3. (01/01/2015- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 13.4.4. (01/01/2015- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, de Vlaamse minister, bevoegd voor Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, de Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur en de Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/06/2024