Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 1 juli 2015

Datum 17/06/2015

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2013;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.2/1.1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van 21 december 2012 en gewijzigd bij het besluit van 9 mei 2014 en artikel 6.2/1.6, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van 21 december 2012 en gewijzigd bij het besluit van 10 januari 2014;
Gelet op het rapport van het Vlaams Energieagentschap van 27 januari 2015,
Besluit :

Artikel 1. (05/07/2015- ...)

Voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie wordt de bandingfactor per categorie, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport van 27 januari 2015 voorgesteld ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6.2/1.5, § 2, derde lid van het Energiebesluit, vastgesteld als volgt :
1° zonne-energie :
a) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 250 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2015 : de bandingfactor bedraagt 0,345;
b) nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2015 : de bandingfactor bedraagt 0,373.

Artikel 2. (05/07/2015- ...)

Voor groenestroomprojecten wordt de bandingfactor per categorie, door het rapport van het Vlaams Energieagentschap van 27 januari 2015 ter uitvoering van artikel 7.1.4/1, § 1, zesde lid van het Energiedecreet en artikel 6.2/1.3 van het Energiebesluit geactualiseerd en aangepast, gevalideerd als volgt :
1° zonne-energie :
a) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) tot en met 10 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,818;
b) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 250 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,907;
c) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,725;
d) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) tot en met 10 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2014 t.e.m. 31 juni 2014 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,753;
e) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 250 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2014 t.e.m. 31 juni 2014 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,668;
f) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW en met een startdatum vanaf 1 januari 2014 t.e.m. 31 juni 2014 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,558;
g) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) tot en met 10 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,607;
h) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 kW tot en met 250 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,618;
i) installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 250 kW tot en met 750 kW en met een startdatum vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 : de geactualiseerde bandingfactor bedraagt 0,516.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/09/2023