Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings-en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen

Datum 05/11/2015

Algemene info

Datum staatsblad 14/12/2015
Pagina staatsblad 73626
Datum inwerkingtreding 01/01/2016
Geldig tot 30/04/2021

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Opgeheven bij 28/04/2021 Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen 30/04/2021 41452
Gewijzigd bij 22/12/2016 Ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten 26/01/2017 13465
Gewijzigd bij 24/05/2017 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen betreffende de erkenning van laboratoria 30/05/2017 60153
Gewijzigd bij 19/02/2019 Ministerieel besluit tot wijziging van de regelgeving betreffende het landbouw- en visserijbeleid 15/03/2019 27142
Zie ook 19/01/2007 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen 26/02/2007 9141
Heft op 01/07/2011 Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen 27/07/2011 43402

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Opgeheven bij 28/04/2021 Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen 30/04/2021 41452 2.
Zie ook 28/06/2013 Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid 12/09/2013 64392 4.

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a, b en c;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, artikel 4, 3°, 8, 10, tweede lid, 13, § 2, 15, 21 en 22;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 juli 2011 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen;
Gelet op het voorstel van keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen van 27 mei 2015;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juli 2015;
Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 18 juni 2015, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 17 augustus 2015;
Gelet op advies 57.879/1/V van de Raad van State, gegeven op 28 augustus 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :

Artikel 1. (01/05/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 28/04/2021 Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen 2.

Inhoud

...

Artikel 2. (01/05/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 28/04/2021 Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen 2.

Inhoud

...

Artikel 3. (01/05/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 28/04/2021 Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen 2.

Inhoud

...

BIJLAGE (01/05/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 28/04/2021 Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen 2.

Inhoud

...