Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie[, registratie en sterilisatie (verv. BVR 23 februari 2018, art. 1, I: 1 april 2018)] van katten

Datum 05/02/2016

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 ...
 2. HOOFDSTUK 2 ...
 3. HOOFDSTUK 3 ...
  1. Afdeling 1 ...
  2. Afdeling 2 ...
 4. HOOFDSTUK 4 ...
 5. HOOFDSTUK 5 ...
 6. [HOOFDSTUK 5/1 ...]
 7. [HOOFDSTUK 5/2 ...]
 8. HOOFDSTUK 6 ...
 9. HOOFDSTUK 7 ...

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 2 december 2015;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 18 december 2015 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 1. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 2. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 3. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 4. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 5. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 6. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 7. (01/07/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 2 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 8. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 9. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 10. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 11. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 12. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 13. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 14. (01/07/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 3 ... (01/07/2024 - ...)

Afdeling 1 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 15. (01/07/2024- ...)

...

Afdeling 2 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 16. (01/07/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 4 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 17. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 18. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 19. (01/07/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 5 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 20. (01/07/2024- ...)

...

[HOOFDSTUK 5/1 ...] (01/07/2024 - ...)

Artikel 20/1. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/2. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/3. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/4. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/5. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/6. (01/07/2024- ...)

...

[HOOFDSTUK 5/2 ...] (01/07/2024 - ...)

Artikel 20/7. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/8. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/9. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/10. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 20/11. (01/07/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 6 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 21. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 22. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 23. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 24. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 25. (01/07/2024- ...)

...

HOOFDSTUK 7 ... (01/07/2024 - ...)

Artikel 26. (01/07/2024- ...)

...

Artikel 27. (01/07/2024- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/07/2024