Decreet tot overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Datum 23/12/2016

Inhoud

Artikel 1. (01/01/2017- ...)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (01/01/2017- ...)

De personeelsleden van de vzw Plan C kunnen door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij worden overgenomen onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.

Als bij de overname van de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijkt dat ze een hogere geldelijke verloning genieten dan wat voor dezelfde functie bij de Vlaamse overheid van toepassing is, behouden de betrokken personeelsleden de verloning die op het moment van de overname geldt, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke mechanismen inzake de aanpassing van de lonen aan de evolutie van de consumptieprijzen, tot op het ogenblik dat de verloning overeenstemt met de lonen die gelden voor eenzelfde functie. Als dezelfde functie niet bij de Vlaamse overheid bestaat, bepaalt de Vlaamse Regering de salarisschalen van de personeelsleden, vermeld in het eerste lid.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, kunnen alleen worden overgenomen als ze slagen voor een objectieve selectieproef, waarvan de voorwaarden door de Vlaamse Regering worden vastgelegd.
 

Artikel 3. (01/01/2017- ...)

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.
 


Vlaamse Codex, officiƫle website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 24/05/2024