Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 juli 2016 op het grondgebied van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Datum 25/11/2016

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003, en § 2;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;

Overwegende dat overvloedige regenval heeft plaatsgevonden op 23 juli 2016 op het grondgebied van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant;

Gelet op de info verstrekt door de gemeenten betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze regenval;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 25 juli 2016 betreffende het voormelde natuurverschijnsel;

Overwegende dat de grondmetingen en de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt hebben om de regio's te bepalen waarin de neerslaghoeveelheden de vermelde drempels bereikt hebben opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 die de criteria voor de erkenning van een algemene ramp vastlegt;

Overwegende dat de overvloedige regenval van 23 juli 2016 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 oktober 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie gegeven op 16 november 2016;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (19/01/2017- ...)

De overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 23 juli 2016 op het grondgebied van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant worden als een algemene ramp beschouwd die de toepassing rechtvaardigt van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Artikel 2. (19/01/2017- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de naam hieronder vermeld wordt:
Provincie Limburg
Beringen
Halen
Lummen
Provincie Vlaams-Brabant
Geetbets
Kortenaken
Linter
Tienen
Zoutleeuw

Artikel 3. (19/01/2017- ...)

De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 14/04/2024