Ministerieel besluit tot wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning

Datum 16/01/2017

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 15, 97, 100, 133, 136, 170 en 785;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,

Besluit :

Artikel Enig artikel. (13/02/2017- ...)

Bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
Bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.
Bijlage 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.
Bijlage 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.
Bijlage 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.
Bijlage 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.
Bijlage 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.
Bijlage 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

BIJLAGE (13/02/2017- ...)

Bijlage 1

(13/02/2017- ...)

Bijlage 2

BIJLAGE (13/02/2017- ...)

Bijlage 3

BIJLAGE (13/02/2017- ...)

Bijlage 4

BIJLAGE (13/02/2017- ...)

Bijlage 5

BIJLAGE (13/02/2017- ...)

Bijlage 6

BIJLAGE (13/02/2017- ...)

Bijlage 7

BIJLAGE (13/02/2017- ...)

Bijlage 8