Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

Datum 22/11/2016

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN,

Gelet op het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 5, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 7 november 2016,

Besluit :
 

Artikel 1. (02/03/2017- ...)

In bijlage 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 2014 tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, wordt de vervoerder Sint-Lodewijk vzw die belast was met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit in het vervoersgebied Wetteren, geschrapt van de lijst met vervoerders.
 

Artikel 2. (02/03/2017- ...)

Bijlage 1 die bij huidig besluit is gevoegd, wordt toegevoegd aan bijlage 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 2014 tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit
 

BIJLAGE 1 (02/03/2017- ...)


Lijst met vervoerders die belast worden met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit

Vervoersgebied Benaming Ondernemingsnummer Adres Contactgegevens Periode van de openbaredienstverplichting
Aalst MOBAR vzw 0870 940 036 Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent Tel: 09/216 20 67
Fax: 09/216 80 21
E-mail: info@mobar.eu
Van 01-11-2016 tot 31-10-2021
Brugge MOBAR vzw 0870 940 036 Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent Tel: 09/216 20 67
Fax: 09/216 80 21
E-mail: info@mobar.eu
Van 01-11-2016 tot 31-10-2021
Oudenaarde MOBAR vzw 0870 940 036 Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent Tel: 09/216 20 67
Fax: 09/216 80 21
E-mail: info@mobar.eu
Van 01-11-2016 tot 31-10-2021
Wetteren MOBAR vzw 0870 940 036 Ottergemsesteenweg Zuid 680 9000 Gent Tel: 09/216 20 67
Fax: 09/216 80 21
E-mail: info@mobar.eu
Van 01-11-2016 tot 31-10-2021