Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Datum 24/02/2017

Algemene info

Datum staatsblad 06/04/2017
Pagina staatsblad 48735
Datum inwerkingtreding 16/04/2017
Geldig tot 07/03/2021

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Opgeheven bij 29/01/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025 26/02/2021 17361

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Opgeheven bij 29/01/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025 26/02/2021 17361 4.
Zie ook 24/06/2016 Decreet houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 [citeeropschrift: "het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016"] 19/08/2016 52554 60.

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016, artikel 60;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 januari 2016;

Gelet op advies 60.885/3 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (08/03/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 29/01/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025 4.

Inhoud

...

Artikel 2. (08/03/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 29/01/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025 4.

Inhoud

...

Artikel 3. (08/03/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 29/01/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025 4.

Inhoud

...