Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Vlaamse Dierentuinencommissie

Datum 14/04/2017

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN,

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 5, § 2, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995 en 22 december 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 tot regeling van de samenstelling en werking van de Vlaamse Dierentuinencommissie, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2012 tot benoeming van de leden van de Dierentuinencommissie,

BESLUIT :

Artikel 1. (01/05/2022- ...)

...

Artikel 2. (01/05/2022- ...)

...

Artikel 3. (01/05/2022- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024