Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

Datum 08/09/2017

Algemene info

Datum staatsblad 02/10/2017
Pagina staatsblad 89662
Datum inwerkingtreding 12/10/2017

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Wijzigt 20/01/2017 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid 21/02/2017 26923

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid, artikel 3, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op advies nr. 61.802/1/V van de Raad van State, gegeven op 31 juli 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (12/10/2017- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 20/01/2017 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid 1.

Inhoud

Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"4° vervoersregio Antwerpen, bestaande uit de gemeenten Aartselaar, Antwerpen, Beveren, Boechout, Borsbeek, Boom, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Kruibeke, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht".

Artikel 2. (12/10/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.