Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

Datum 23/03/2018

Inhoud

Artikel 1. (06/04/2018- ...)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (06/04/2018- ...)

 In artikel 8 van het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid wordt het jaartal "2018" vervangen door het jaartal "2019".