Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 18 februari 2014

Datum 25/01/2019

Algemene info

Datum staatsblad 12/02/2019
Pagina staatsblad 13053
Datum inwerkingtreding 22/02/2019

Inhoud

Artikel 1. (22/02/2019- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel 2. (22/02/2019- ...)

Zullen volkomen gevolg hebben:
1° de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 18 februari 2014;
2° de wijzigingen van de bepalingen van de artikelen 7 tot 10 van de overeenkomst, voorzien in artikel 11 van de overeenkomst.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/02/2024