Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Datum 03/05/2019

Algemene info

Datum staatsblad 22/07/2019
Pagina staatsblad 73289
Datum inwerkingtreding 01/06/2020
Geldig tot 31/12/2020

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK 2. De tegemoetkoming aan het OCMW
  3. HOOFDSTUK 3. Slotbepalingen

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 08/12/2020 85200
Gewijzigd bij 27/03/2020 Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus 31/03/2020 23170
Gewijzigd bij 23/10/2020 Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen 03/11/2020 78970
Heft op 04/10/2013 Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen 25/11/2013 87160

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 08/12/2020 85200 7.11.
Zie ook 23/12/2011 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 30/12/2011 81683 59.

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, artikel 59 en 61, 1°, gewijzigd bij het Vlaams Woninghuurdecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 december 2018;

Gelet op advies 2019-02 van de Vlaamse Woonraad, gegeven op 23 januari 2019;

Gelet op advies nr. 55/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 27 februari 2019;

Gelet op advies 65.716/3 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

HOOFDSTUK 2. De tegemoetkoming aan het OCMW

Artikel 4. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 5. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 6. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 7. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 8. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 9. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

HOOFDSTUK 3. Slotbepalingen

Artikel 10. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 11. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 12. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 12/1. (03/11/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 23/10/2020 Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen 62.

Inhoud

...

Artikel 13. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

Artikel 14. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...

BIJLAGE (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.11.

Inhoud

...