Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Datum 28/06/2019

Algemene info

Datum staatsblad 21/11/2019
Pagina staatsblad 107316
Datum inwerkingtreding 01/01/2020

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1. Definities
 2. HOOFDSTUK 2. Programmatie
 3. HOOFDSTUK 3. Erkenningsvoorwaarden
  1. Afdeling 1. Algemene bepalingen
  2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de voorlopige erkenning van bepaalde woonzorgvoorzieningen
  3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en de gegevensregistratie
  4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie
  5. Afdeling 5. Afwijkingen
 4. HOOFDSTUK 4. Subsidiëring
  1. Afdeling 1. Algemene bepalingen
  2. Afdeling 2. Specifieke bepalingen voor lokale dienstencentra, bepaalde thuiszorgvoorzieningen en verenigingen
  3. Afdeling 3. Specifieke bepaling voor projecten
 5. HOOFDSTUK 5. Het permanent overlegorgaan weerbaarheid en transparantie
 6. HOOFDSTUK 6. Wijzigingsbepalingen
  1. Afdeling 1. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  2. Afdeling 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders
  3. Afdeling 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg
  4. Afdeling 4. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  5. Afdeling 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen
  6. Afdeling 6. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp
  7. Afdeling 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen
  8. Afdeling 8. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten
  9. Afdeling 9. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
 7. HOOFDSTUK 7. Slotbepalingen
 8. Bijlage 1. Lokale dienstencentra
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Afdeling 5. Voorwaarden voor de infrastructuur
  4. Hoofdstuk 4. Subsidiëring
  5. Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
 9. Bijlage 2. Diensten voor gezinszorg
  1. Hoofdstuk 1.Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Afdeling 5. Voorwaarden in verband met Vesta
  4. Hoofdstuk 4. Bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang
   1. Afdeling 1. Programmatie
   2. Afdeling 2. Algemene bijkomende erkenningsvoorwaarden
   3. Afdeling 3. Specifieke bijkomende erkenningsvoorwaarden
   4. Afdeling 4. Het gebouw
    1. Onderafdeling 1. Veiligheid
    2. Onderafdeling 2. Het gebouw
  5. Hoofdstuk 5. Subsidiëring
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling over de subsidiëring
   2. Afdeling 2. Subsidiëring van gezinszorg, geboden door verzorgend personeel
   3. Afdeling 3. Subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp
   4. Afdeling 4. Subsidiëring van een functionaris voor gegevensbescherming voor Vesta
   5. Afdeling 5. Subsidiëring van de bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang
  6. Hoofdstuk 6. Specifieke regels voor de overdracht van de erkenning van diensten voor gezinszorg
  7. Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen
 10. Bijlage 3. Diensten voor oppashulp
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Afdeling 5. Voorwaarden in verband met VO
  4. Hoofdstuk 4. Subsidiëring
  5. Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
 11. Bijlage 4. Diensten voor thuisverpleging
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
  3. Hoofdstuk 3. Overgangsbepalingen
 12. Bijlage 5. Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de hulp- en dienstverlening
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Afdeling 5. Voorwaarden voor de infrastructuur
  4. Hoofdstuk 4. Subsidiëring
  5. Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
 13. Bijlage 6. Diensten voor gastopvang
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
  4. Hoofdstuk 4. Subsidiëring
  5. Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
 14. Bijlage 7. Centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
    1. Onderafdeling 1. Rechten en plichten
    2. Onderafdeling 2. Algemene bepalingen over de zorg en ondersteuning en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning
    3. Onderafdeling 3. Specifieke bepalingen betreffende de individuele zorg en ondersteuning en kwaliteit van de individuele zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
    1. Onderafdeling 1. De organisatie van de zorg en ondersteuning
    2. Onderafdeling 2. De klachtenbehandeling
    3. Onderafdeling 3. Facturatie door een centrum voor dagverzorging zonder bijkomende erkenning
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Afdeling 5. Voorwaarden voor de infrastructuur
    1. Onderafdeling 1. Veiligheid
    2. Onderafdeling 2. Het gebouw
  4. Hoofdstuk 4. Bijkomende erkenning
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Programmatie
   3. Afdeling 3. Specifieke bijkomende erkenningsvoorwaarden voor de bijkomende erkenning van centra voor dagverzorging voor de opvang van zorgafhankelijke personen
    1. Onderafdeling 1. Voorwaarde voor de gebruikers
    2. Onderafdeling 2. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   4. Afdeling 4. Specifieke bijkomende erkenningsvoorwaarden voor de bijkomende erkenning van centra voor dagverzorging voor personen die lijden aan een ernstige ziekte met een bijkomende erkenning
    1. Onderafdeling 1.Voorwaarden voor de gebruikers
    2. Onderafdeling 2. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
    3. Onderafdeling 3. Zorg en ondersteuning
    4. Onderafdeling 4. Samenwerkingsverbanden
   5. Afdeling 5. Facturatie
  5. Hoofdstuk 5. Specifieke erkenningsvoorwaarden voor centra die hun erkenning uitbaten op meer dan één locatie
  6. Hoofdstuk 6. Subsidiëring
  7. Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen
 15. Bijlage 8. Centra voor kortverblijf
  1. Deel 1. Definities
  2. Deel 2. Centrum voor kortverblijf type 1
   1. Hoofdstuk 1. Programmatie
   2. Hoofdstuk 2. Specifieke erkenningsvoorwaarden
    1. Afdeling 1. Algemene bepalingen
    2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
     1. Onderafdeling 1. Rechten en plichten
     2. Onderafdeling 2. Algemene bepalingen over de zorg en ondersteuning en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning
     3. Onderafdeling 3. Specifieke bepalingen over de individuele zorg en ondersteuning en de kwaliteit van de individuele zorg en ondersteuning
    3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
     1. Onderafdeling 1. De organisatie van de zorg en ondersteuning
     2. Onderafdeling 2. De collectieve inspraak van de gebruikers en de klachtenbehandeling
     3. Onderafdeling 3. Facturatie
    4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
    5. Afdeling 5. Voorwaarden voor de infrastructuur
     1. Onderafdeling 1. Veiligheid
     2. Onderafdeling 2. Het gebouw
   3. Hoofdstuk 3. Afwijkingen
   4. Hoofdstuk 4. Bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf
    1. Afdeling 1. Programmatie
    2. Afdeling 2. Bijkomende erkenningsvoorwaarden
     1. Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
     2. Onderafdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en de ondersteuning
     3. Onderafdeling 3. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Hoofdstuk 5. Subsidiëring
    1. Afdeling 1. Werkingssubsidies
    2. Afdeling 2. Subsidies voor de woon- en leefbegeleiding en infrastructuursubsidies
   6. Hoofdstuk 6. Overgangsbepaling
  3. Deel 3. Centrum voor kortverblijf type 2
   1. Hoofdstuk 1. Programmatie
   2. Hoofdstuk 2. Specifieke erkenningsvoorwaarden
    1. Afdeling 1. Algemene bepaling
    2. Afdeling 2. Voorwaarden betreffende de gebruiker en zijn mantelzorger(s)
    3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
     1. Onderafdeling 1. Rechten en plichten
     2. Onderafdeling 4. Toezicht op de continuïteit van de zorg en ondersteuning
     3. Onderafdeling 5. Specifieke bepalingen betreffende de gebruikelijke huishoudelijke, logistieke en administratieve activiteiten van het centrum type 2
    4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
     1. Onderafdeling 1. De organisatie van de zorg en ondersteuning
     2. Onderafdeling 2. Klachtenbehandeling
     3. Onderafdeling 3. Facturatie
    5. Afdeling 5. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
     1. Onderafdeling 1. De coördinatiefunctie
     2. Onderafdeling 2. Coördinatie van het vrijwilligerswerk
    6. Afdeling 6. Voorwaarden voor de infrastructuur
     1. Onderafdeling 1. Veiligheid
     2. Onderafdeling 2. Het gebouw
   3. Hoofdstuk 3. Subsidiëring
   4. Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen
  4. Deel 4. Centrum voor kortverblijf type 3
   1. Hoofdstuk 1. Programmatie
   2. Hoofdstuk 2. Specifieke erkenningsvoorwaarden
    1. Afdeling 1. Algemene bepalingen
    2. Afdeling 2. Voorwaarden voorde gebruiker en zijn mantelzorger
    3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de zorg en de ondersteuning
     1. Onderafdeling 1. Rechten en plichten
     2. Onderafdeling 2. Algemene bepalingen betreffende zorg en ondersteuning en kwaliteit van de zorg en ondersteuning
     3. Onderafdeling 3. Specifieke bepalingen over de individuele zorg en ondersteuning en kwaliteit van de individuele zorg en ondersteuning
    4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
     1. Onderafdeling 1. De organisatie van de zorg en de ondersteuning
     2. Onderafdeling 2. Klachtenbehandeling
     3. Onderafdeling 3. Facturatie
    5. Afdeling 5. Voorwaarden voor personeelsomkadering
    6. Afdeling 6. Voorwaarden voor de infrastructuur
     1. Onderafdeling 1. Veiligheid
     2. Onderafdeling 2. Het gebouw
   3. Hoofdstuk 3. Subsidiëring
   4. Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen
 16. Bijlage 9. Centra voor herstelverblijf
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Afdeling 5. Voorwaarden voor de infrastructuur
    1. Onderafdeling 1. Veiligheid
    2. Onderafdeling 2. Het gebouw
   6. Afdeling 6. Voorwaarden voor de verblijfsdagprijs
   7. Afdeling 7.  Overgangsbepaling
 17. Bijlage 10. Groepen van assistentiewoningen
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
    1. Onderafdeling 1. Rechten en plichten
    2. Onderafdeling 2. Bepalingen over zorg en ondersteuning en kwaliteit van zorg en ondersteuning
    3. Onderafdeling 3. Collectieve inspraak en klachtenbehandeling
    4. Onderafdeling 4. Facturatie
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de infrastructuur
    1. Onderafdeling 1. Veiligheid
    2. Onderafdeling 2. Het gebouw
   5. Afdeling 5. Bijzondere voorwaarden voor sociale assistentiewoningen
  4. Hoofdstuk 4. Afwijkingen
  5. Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
 18. Bijlage 11. Woonzorgcentra
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
    1. Onderafdeling 1. Rechten en plichten
    2. Onderafdeling 2. Algemene bepalingen over de en ondersteuning en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning
    3. Onderafdeling 3. Specifieke bepalingen over de individuele zorg en ondersteuning en de kwaliteit van de individuele zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
    1. Onderafdeling 1. De organisatie van de zorg en ondersteuning
    2. Onderafdeling 2. De collectieve inspraak van de bewoners en de klachtenbehandeling
    3. Onderafdeling 3. Facturatie
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
   5. Afdeling 5. Voorwaarden voor de infrastructuur
    1. Onderafdeling 1. Veiligheid
    2. Onderafdeling 2. Het gebouw
  4. Hoofdstuk 4. Afwijkingen
  5. Hoofdstuk 5. [... (opgeh. BVR 20 januari 2023, art. 52, I: 1 januari 2023)]
   1. Afdeling 1. [... (opgeh. BVR 20 januari 2023, art. 52, I: 1 januari 2023)]
   2. Afdeling 2. [... (opgeh. BVR 20 januari 2023, art. 52, I: 1 januari 2023)]
   3. Afdeling 3. [... (opgeh. BVR 20 januari 2023, art. 52, I: 1 januari 2023)]
    1. Onderafdeling 1. [... (opgeh. BVR 20 januari 2023, art. 52, I: 1 januari 2023)]
    2. Onderafdeling 2. [... (opgeh. BVR 20 januari 2023, art. 52, I: 1 januari 2023)]
    3. Onderafdeling 3. [... (opgeh. BVR 20 januari 2023, art. 52, I: 1 januari 2023)]
  6. Hoofdstuk 6. [Bijkomende erkenningen voor gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan specifieke doelgroepen (verv. BVR 20 januari 2023, art. 53, I: 1 januari 2023)]
   1. Afdeling 1. Definities
   2. Afdeling 2. Programmatie
   3. [Afdeling 3. Specifieke bijkomende erkenningsvoorwaarden (verv. BVR 20 januari 2023, art. 56, I: 1 januari 2023)]
  7. Hoofdstuk 7. Subsidiëring
  8. Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen
 19. Bijlage 12. Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Programmatie
  3. Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden
   1. Afdeling 1. Algemene bepaling
   2. Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning
   3. Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking
   4. Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering
  4. Hoofdstuk 4. Subsidiëring
  5. Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
 20. Bijlage 13. Subsidiëring van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in woonzorgcentra
  1. Hoofdstuk 1. Definities
  2. Hoofdstuk 2. Subsidiëring van de woonzorgcentra die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut
  3. Hoofdstuk 3. Subsidiëring van de gewezen gescoprojecten in de woonzorgcentra
  4. Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen
  5. Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
 21. Bijlage 14. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Gewijzigd bij 13/12/2019 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 10/01/2020 452
Gewijzigd bij 24/04/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis 30/04/2020 30034
Gewijzigd bij 10/07/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden met een bijkomende erkenning en tot wijziging van bijlage 11 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 12/08/2020 59668
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 18/12/2020 89867
Gewijzigd bij 18/12/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de procedure voor het verlenen van voorafgaande vergunningen en planningsvergunningen voor lokale dienstencentra, centra voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf of woonzorgcentra, en tot bepaling van de elementen van de globale zorgstrategische visie voor deze voorafgaande vergunningen 04/02/2021 8381
Gewijzigd bij 07/05/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 25/06/2021 65363
Gewijzigd bij 28/05/2021 Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 23/06/2021 64606
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 25/10/2021 109590
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 13/05/2022 42545
Gewijzigd bij 15/07/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot attestering van digitale applicaties die gekoppeld zijn aan het Vlaams IT-platform BelRAI en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 06/10/2022 71878
Gewijzigd bij 30/09/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 33 van bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vastlegging van de procedure voor het verlenen van voorafgaande vergunningen en planningsvergunningen voor lokale dienstencentra, centra voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf of woonzorg-centra, en tot bepaling van de elementen van de globale zorgstrategische visie voor deze voorafgaande vergunningen, wat betreft het verplaatsen van de activiteiten van een woonzorgcentrum en een centrum voor kortverblijf type 1 25/10/2022 77919
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 16/01/2023 6545
Gewijzigd bij 20/01/2023 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft het opheffen van het onderscheid tussen woonzorgcentra en woonzorgcentra met een bijkomende erkenning ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord 17/03/2023 32164
Gewijzigd bij 28/04/2023 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 tot toekenning van een subsidie aan diverse woonzorgvoorzieningen voor de IT-infrastructuur voor de implementatie van BelRAI, wat betreft de implementatie van BelRAI LTCF 0
Zie ook 15/02/2019 Decreet betreffende de woonzorg (citeeropschrift: "Woonzorgdecreet van 15 februari 2019") 03/05/2019 43078
Zie ook 10/07/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor gezinszorg naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 24/07/2020 55510
Zie ook 11/12/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 08/01/2021 523
Zie ook 18/12/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de procedure voor het verlenen van voorafgaande vergunningen en planningsvergunningen voor lokale dienstencentra, centra voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf of woonzorgcentra, en tot bepaling van de elementen van de globale zorgstrategische visie voor deze voorafgaande vergunningen 04/02/2021 8381
Zie ook 15/01/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp en de diensten voor gastopvang naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 29/01/2021 6648
Zie ook 10/12/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2021 31/01/2022 8037
Zie ook 25/03/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 12/04/2022 33978
Zie ook 13/01/2023 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 24/03/2023 33851
Zie ook 06/03/2023 Ministerieel besluit houdende de vastlegging voor bepaalde woonzorgvoorzieningen van de evaluatiecriteria voor de programmatie vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 21/03/2023 32962
Wijzigt 13/01/2006 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 16/05/2006 25083
Wijzigt 02/02/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders 09/03/2007 12321
Wijzigt 27/03/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg (citeeropschrift: "besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg") 12/05/2009 36350
Wijzigt 05/06/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22/09/2009 63333
Wijzigt 09/12/2011 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan [lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra (verv. BVR 28 juni 2019, art. 33, I: 1 januari 2020)] moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen 09/03/2012 15036
Wijzigt 21/02/2014 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp 28/02/2014 17464
Wijzigt 17/11/2017 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen 14/12/2017 111423
Wijzigt 02/02/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten 19/03/2018 27583
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 28/12/2018 105697
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 26/03/2002 12475
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp 19/06/2002 28158
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17/12/2009 79284
Heft op 29/11/2011 Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 19/12/2011 78923
Heft op 15/04/2016 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de [planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (verv. BVR 1 maart 2019, art. 1, I: 28 februari 2019)] 10/05/2016 30856

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Zie ook 17/10/2003 Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 10/11/2003 54469 5.
Zie ook 17/10/2003 Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 10/11/2003 54469 6.
Zie ook 17/10/2003 Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 10/11/2003 54469 12.
Zie ook 18/05/2018 Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming 17/08/2018 65011 78.
Zie ook 18/05/2018 Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming 17/08/2018 65011 141.
Zie ook 18/05/2018 Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming 17/08/2018 65011 145.
Zie ook 18/05/2018 Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming 17/08/2018 65011 148.
Zie ook 18/05/2018 Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming 17/08/2018 65011 152.

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 5, 6, 12, § 2;

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 78, tweede lid, artikel 141, artikel 145, § 2 en § 3, artikel 148, § 2 en § 3 en artikel 152, gewijzigd bij het decreet van 15 februari 2019;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 6, § 1, tweede lid, 1°, b), en 3°, artikel 7, § 1, eerste lid, 3° en 4°, en § 3, artikel 10, 12, 14, 16, 17, tweede lid, artikel 18, eerste lid, artikel 20, 22, 24, 26, 29, 34, 37, 38, tweede, derde en vijfde lid, artikel 43 tot en met 46, artikel 50, eerste lid, artikel 51, 52, § 1, tweede lid, artikel 55, § 1, artikel 56 tot en met 59, artikel 61, 62, 64, 65, 91, 92, 96, 97, 99 en artikel 101;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2002 inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp;

Gelet op ministerieel besluit van 29 november 2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen;

Gelet op het overleg met de betrokken sector dat heeft plaatsgevonden tussen 15 februari 2018 en 31 mei 2019, met toepassing van artikel 6, § 3, van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 februari 2019;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen gegeven op 25 maart 2019, met toepassing van artikel 20, § 3, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gegeven op 28 maart 2019, met toepassing van artikel 4, § 2, van het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op advies nr. 2019/06 van de Vlaamse Toezichtcommissie, gegeven op 29 april 2019, met toepassing van artikel 36, vierde lid, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op advies 66.182/3 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Definities

Artikel 1. (01/06/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 28/05/2021 Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 21.

Inhoud

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° administrateur-generaal: het hoofd van het agentschap;
2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";
2° /1 BelRAI: BelRAI, vermeld in artikel 2, 5° van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
3° kernactor van het geïntegreerd breed onthaal: een kernactor als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2, 9 tot en met 11, 17, 19 en 26 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid;
4° kwetsbare personen: personen die om een of andere reden niet zelfredzaam zijn en daardoor onvoldoende kunnen participeren op een of meerdere levensdomeinen. Het kan gaan om mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, enz., maar ook minder gekende groepen zoals mensen zonder papieren, recent erkende vluchtelingen, gedetineerden, ex-gedetineerden, ROM-zigeuners, allochtone mantelzorgers, radicaliserende jongeren, deradicaliserende jongeren, ... ;
5° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, of de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;
6° zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.

Artikel 2. (01/01/2020- ...)

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 6, § 1, tweede lid, 1°, b), en 2°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, worden de rechtspersonen onweerlegbaar vermoed onder de centrale leiding te staan in de volgende gevallen:
1° de centrale leiding vloeit voort uit overeenkomsten die tussen die rechtspersonen gesloten zijn of uit statutaire bepalingen;
2° hun bestuursorganen bestaan voor het merendeel uit dezelfde personen;

Na tegenbewijs worden de rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, vermoed onder centrale leiding te staan als de meerderheid van de aandeelhouders of bezitters van stemrechten dezelfde personen zijn.

§ 2. Met behoud van de toepassing van artikel 6, § 1, tweede lid, 3°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, is de controle in rechte en wordt de controle in de volgende gevallen onweerlegbaar vermoed:
1° als ze voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten van de betrokken rechtspersoon;
2° als een lid het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;
3° als een lid krachtens de statuten van de betrokken rechtspersoon of krachtens overeenkomsten die met die rechtspersoon gesloten zijn over de controlebevoegdheid beschikt;
4° als op grond van een overeenkomst met andere leden van de betrokken rechtspersoon, een lid beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan die rechtspersoon;
5° in geval van gezamenlijke controle.

De controle is in feite als ze voortvloeit uit andere factoren dan de factoren, vermeld in het eerste lid.

Een lid wordt, behalve na bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken op een rechtspersoon als vermeld in het tweede lid, als hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van die rechtspersoon stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten die op die algemene vergaderingen aanwezig waren.

In afwijking van het derde lid worden de bevoegdheden van een algemene vergadering in een stichting door een bestuursorgaan uitgeoefend.

HOOFDSTUK 2. Programmatie

Artikel 3. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 05/12/2022 houdende voor de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf type 1, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang de vastlegging van bevolkingsprojecties als vermeld in artikel 3 in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Inhoud

De programmatie van de woonzorgvoorzieningen wordt per soort woonzorgvoorziening bepaald in bijlage 1 tot en met 3, 5 tot en met 11 bij dit besluit.

De programmatie van de verenigingen wordt bepaald in bijlage 12 bij dit besluit.

HOOFDSTUK 3. Erkenningsvoorwaarden

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 4. (01/01/2020- ...)

Om erkend te worden moet een woonzorgvoorziening passen in de programmatie die op die woonzorgvoorziening van toepassing is, overeenkomstig artikel 38, zesde lid, van het Woonzorgdecreet, en voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in bijlage 1, 5, en 7 tot en met 11, die bij dit besluit zijn gevoegd;
2° op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen maximaal één jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing voldoen aan al de volgende voorwaarden:
a) de voorwaarden, vermeld in artikel 8 tot en met 14;
b) de erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage 1 tot en met 11 bij dit besluit.

Om erkend te blijven voldoet een woonzorgvoorziening na een jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing, blijvend aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 2°.

In afwijking van het eerste lid, 2°, b), moet een dienst voor gezinszorg vanaf de ingangsdatum van zijn erkenning voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met de persoonlijke bijdrage die aangerekend moet worden aan de gebruiker, vermeld in artikel 17 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, en aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met Vesta, vermeld in artikel 36 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

In afwijking van het eerste lid, 2°, b), moet een dienst voor oppashulp vanaf de ingangsdatum van zijn erkenning voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met de onkostenvergoeding die aangerekend moet worden aan de gebruiker, vermeld in artikel 10 van bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, en aan de specifieke erkenningsvoorwaarden in verband met VO, vermeld in artikel 28 en 29 van bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 5. (01/01/2020- ...)

Om erkend te worden moet een vereniging passen in de programmatie die op haar van toepassing is en op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een termijn van maximaal een jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° de voorwaarden, vermeld in artikel 8 tot en met 14;
2° de erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage 12, die bij dit besluit is gevoegd;

Om erkend te blijven voldoet een vereniging na een jaar, te rekenen vanaf de datum van de erkenningsbeslissing, blijvend aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid.

Artikel 6. (01/01/2023- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 20/01/2023 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft het opheffen van het onderscheid tussen woonzorgcentra en woonzorgcentra met een bijkomende erkenning ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord 40.

Inhoud

§ 1. Om een bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang te verkrijgen, voldoet een dienst voor gezinszorg aan al de volgende voorwaarden:
1° op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend, past het centrum voor dagopvang in de programmatie, vermeld in hoofdstuk 2 van bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd;
2° op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend, voldoet het centrum voor dagopvang aan de specifieke erkenningsvoorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 4 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;
3° op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een maximaal één jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing, voldoet het centrum voor dagopvang aan al de volgende voorwaarden:
a) de voorwaarden, vermeld in artikel 8 tot en met 14;
b) de erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Om de bijkomende erkenning te behouden, voldoet het centrum voor dagopvang na een jaar, te rekenen vanaf de datum van de erkenningsbeslissing, blijvend aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 3°.

§ 2. Om een bijkomende erkenning te verkrijgen voor de volgende woonzorgvoorzieningen past de bijkomende erkenning in de programmatie die op die bijkomende erkenning van toepassing is en voldoet de woonzorgvoorziening op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen een termijn van maximaal één jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing aan de bijkomende erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage 7, 8 en 11, die bij dit besluit zijn gevoegd:
1° een centrum voor dagverzorging voor het aanbieden van een verzorgingsstructuur die zwaar afhankelijke zorgbehoevende personen overdag opvangt en die de noodzakelijke ondersteuning biedt voor het behoud van die personen in hun thuisomgeving en een centrum voor dagverzorging voor het aanbieden van een verzorgingsstructuur die overdag personen opvangt die lijden aan een ernstige ziekte die aangepaste zorg vereist en die de noodzakelijke ondersteuning biedt voor het behoud van die personen in hun thuisomgeving te verkrijgen;
2° een centrum type 1 voor het aanbieden van oriënterend kortverblijf;
3° een woonzorgcentrum voor het aanbieden van gespecialiseerde zorg aan specifieke doelgroepen.

Om de bijkomende erkenning te behouden, voldoet de woonzorgvoorziening na een jaar, te rekenen vanaf de datum van de erkenningsbeslissing, blijvend aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid.

§ 3. ....

Afdeling 2. Voorwaarden voor de voorlopige erkenning van bepaalde woonzorgvoorzieningen

Artikel 7. (01/01/2023- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 20/01/2023 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft het opheffen van het onderscheid tussen woonzorgcentra en woonzorgcentra met een bijkomende erkenning ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord 41.

Inhoud

Om voorlopig erkend te kunnen worden past een centrum voor dagverzorging, een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning, een centrum voor kortverblijf type 1, een centrum voor kortverblijf type 1 met een bijkomende erkenning voor oriënterend kortverblijf, een centrum voor herstelverblijf, een groep van assistentiewoningen, een woonzorgcentrum of een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning in de programmatie die op die woonzorgvoorziening van toepassing is en voldoet het aan de volgende erkenningsvoorwaarden:
1° de specifieke erkenningsvoorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in bijlage 7 tot en met 11, die bij dit besluit zijn gevoegd;
2° de voorziening verbindt er zich toe om, binnen een jaar na de datum van de beslissing tot voorlopige erkenning, aan alle erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage 7 tot en met 11, die bij dit besluit zijn gevoegd, te voldoen.

Afdeling 3. Voorwaarden voor de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en de gegevensregistratie

Artikel 8. (01/01/2020- ...)

§ 1. Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen en te bestendigen, beantwoordt de woonzorgvoorziening of de vereniging aan de bepalingen van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Initiatiefnemers die meerdere woonzorgvoorzieningen of verenigingen uitbaten kunnen de voor deze voorzieningen of verenigingen van toepassing zijnde kwaliteitshandboeken en de rapportageverplichtingen integreren in een gemeenschappelijk document.

Zolang echter de lijst, vermeld in artikel 6, § 2, van dat decreet, niet is opgesteld en uiterlijk tot 31 december 2021, leeft, in afwijking van het eerste lid, de woonzorgvoorziening of de vereniging de bepalingen van paragraaf 2 en van artikel 9 na.

§ 2. De woonzorgvoorziening of de vereniging voert een zelfevaluatie uit. Die zelfevaluatie bevat een periodieke evaluatie van de volgende aspecten:
1° de werking van de woonzorgvoorziening of de vereniging;
2° de doelstellingen.

Bij elk van de evaluaties worden de vijf stappen, vermeld in artikel 5, § 3, tweede lid, van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, doorlopen, telkens gedurende een periode van drie jaar.

§ 3. De woonzorgvoorziening of de vereniging garandeert aan de gebruikers een klachtrecht en zorgt voor een adequate en objectieve behandeling van de klachten.

§ 4. De woonzorgvoorziening of de vereniging gaat de tevredenheid van zijn gebruikers na en stuurt afhankelijk daarvan bij. Minstens driejaarlijks wordt een verantwoorde gebruikerstevredenheidsmeting uitgevoerd.

Artikel 9. (01/01/2020- ...)

§ 1. Met het oog op de beleidsvoering op het vlak van de woonzorg en de uitoefening van het toezicht, verstrekt de woonzorgvoorziening of de vereniging aan het agentschap en zorginspectie informatie over haar werking in het algemeen en haar kwaliteitsbeleid in het bijzonder. Conform artikel 59 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 registreert de woonzorgvoorziening of de vereniging daarvoor anonieme gegevens over de activiteiten van het voorbije werkjaar. Die registratiegegevens vermelden het onderwerp, het doel, de vorm, de frequentie, de intensiteit van de activiteiten en de bereikte doelgroep. De minister kan nadere regels bepalen voor die registratie.

§ 2. De woonzorgvoorziening of de vereniging houdt jaarlijks vanaf 15 april het jaarverslag van het voorbije werkjaar en de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar ter beschikking van het agentschap.

Het jaarverslag bevat de registratiegegevens, vermeld in paragraaf 1. Het bevat ook een evaluatie van de kwaliteitsplanning.

De kwaliteitsplanning bevat een omschrijving van de activiteiten die worden ontplooid om de doelstellingen, de kwaliteitseisen en het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in artikel 4 en 5 van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, te bepalen en te realiseren. Daarnaast bevat de planning de elementen van de zelfevaluatie, vermeld in artikel 8, § 2, eerste lid.

De minister kan de minimale inhoud van het jaarverslag en de kwaliteitsplanning en de vorm ervan nader bepalen.

In afwijking van het tweede lid worden de gegevens over de activiteiten van de dienst voor gezinszorg die naar Vesta als vermeld in artikel 1, 25°, van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, doorgestuurd worden, niet opgenomen in het jaarverslag.

In afwijking van het tweede lid worden de gegevens over de activiteiten van de dienst voor oppashulp die naar het systeem VO, vermeld in artikel 1, 7°, van bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, doorgestuurd worden, niet opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 10. (01/01/2020- ...)

§ 1. De woonzorgvoorziening of de vereniging hanteert een geschreven referentiekader voor elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers. De minister kan hiervoor nadere regels bepalen.

De woonzorgvoorziening of de vereniging hanteert een procedure voor de preventie van, de detectie van en gepaste reacties op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers. In die procedure is een registratiesysteem opgenomen dat geanonimiseerde gegevens bijhoudt over de gevallen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers.

De woonzorgvoorziening of de vereniging meldt, op een geanonimiseerde wijze, elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers aan het agentschap. Het agentschap stelt daarvoor een formulier ter beschikking.

§ 2. Ernstige gebeurtenissen die de zorg en ondersteuning, de gezondheid, de veiligheid, de waardigheid of de integriteit van de gebruikers in het gedrang kunnen brengen, of die daarop een ernstige impact hebben, worden onmiddellijk aan het agentschap gemeld.

In de melding, vermeld in het eerste lid, worden geen persoonsgegevens opgenomen.

Artikel 11. (01/01/2020- ...)

De woonzorgvoorziening of vereniging garandeert dat de personeelsleden en de bestuurders geen eigenschappen hebben die onverzoenbaar zijn met hun functie.

De woonzorgvoorziening of vereniging vraagt om de reden, vermeld in het eerste lid, minstens bij de aanwerving van alle nieuwe personeelsleden en bij de aanstelling van alle nieuwe bestuurders een uittreksel uit het strafregister ter inzage, waaruit blijkt dat geen van die personen in België of in het buitenland door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek 2, titel VII, hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, II, IV en VI en titel IX, hoofdstukken I en II van het Strafwetboek.

Als aan een van de personen, vermeld in het eerste lid, een werkstraf of een andere alternatieve straf is opgelegd, wordt voorzien in een aangepaste begeleiding van die medewerker, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met mogelijke risico's voor de gebruikers.

Artikel 12. (01/01/2020- ...)

§ 1. Met behoud van de toepassing van artikel 59, § 4, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, gelden de volgende verplichtingen voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens van de gebruiker door de woonzorgvoorzieningen, verenigingen, partnerorganisaties en projecten:
1° als dat noodzakelijk is voor de zorg en ondersteuning aan een gebruiker deelt de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project persoonsgegevens over die gebruiker mee aan een andere zorgaanbieder op voorwaarde dat de gebruiker daarover is geïnformeerd en er uitdrukkelijk heeft mee ingestemd en, als het de mededeling van gezondheidsgegevens betreft, als de zorgaanbieder aan het beroepsgeheim onderworpen is;
2° de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project bewaart de persoonsgegevens van een gebruiker in een gebruikersdossier en werkt samen met de andere zorgaanbieders uit het zorgteam via het digitale zorg- en ondersteuningsplan, waarin minstens de zorg- en ondersteuningsdoelen en de afspraken over de geplande zorg en ondersteuning voor een persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag worden opgenomen, en dat toegankelijk is voor het zorgteam;
3° behalve in de gevallen dat de mededeling of de inzage van persoonsgegevens nodig is voor de berekening van de subsidies of voor de uitoefening van het toezicht, vermeld in artikel 63 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, worden aan het agentschap of zorginspectie geen persoonsgegevens meegedeeld of ter inzage gegeven;
4° de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project bewaart de persoonsgegevens over een gebruiker minimaal twee jaar na het beëindigen van de zorg en ondersteuning aan de betrokken gebruiker. De woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project mag die gegevens tot maximaal vijf jaar na het beëindigen van die zorg en ondersteuning bewaren. Persoonsgegevens kunnen op elektronische wijze worden bewaard;
5° de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project informeert de gebruikers over de verwerking van hun persoonsgegevens, en garandeert de gebruikers het recht op inzage en het recht op rectificatie van zijn gegevens, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
6° de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project zorgt voor de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens over de gebruikers, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

In het eerste lid wordt verstaan onder zorgaanbieder: een persoon, dienst of organisatie, die als zorg- of welzijnsactor professioneel zorg of ondersteuning verleent aan personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, inclusief de personen, diensten of organisaties met een gespecialiseerd zorg- en ondersteuningsaanbod

Met behoud van de toepassing van artikel 59, § 4, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, gelden voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens van de personeelsleden en bestuurders door de woonzorgvoorzieningen, verenigingen, partnerorganisaties en projecten de volgende verplichtingen:
1° de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project bewaart de persoonsgegevens over een personeelslid of een bestuurder tot tien jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of het bestuursmandaat. Persoonsgegevens kunnen op elektronische wijze worden bewaard;
2° de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project informeert de personeelsleden en bestuurders over de verwerking van hun persoonsgegevens, en garandeert die personen het recht op inzage en het recht op rectificatie van zijn gegevens, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
3° de woonzorgvoorziening, de vereniging, de partnerorganisatie of het project zorgt voor de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens over de personeelsleden en bestuurders, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

§ 2. Met behoud van de toepassing van artikel 59, § 5, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, gelden voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens van de gebruiker door het agentschap en zorginspectie de volgende verplichtingen:
1° het agentschap of zorginspectie bewaart de persoonsgegevens van een gebruiker minimaal twee jaar. Ze mag die gegevens tot maximaal tien jaar bewaren. Persoonsgegevens kunnen op elektronische wijze worden bewaard;
2° het agentschap of zorginspectie informeert de gebruikers over de verwerking van hun persoonsgegevens, en garandeert de gebruikers het recht op inzage en het recht op rectificatie van zijn gegevens, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
3° het agentschap of zorginspectie zorgt voor de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens over de gebruikers, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Met behoud van de toepassing van artikel 59, § 5, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, gelden voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens van de personeelsleden en bestuurders door het agentschap en zorginspectie de volgende verplichtingen:
1° het agentschap of zorginspectie bewaart de persoonsgegevens van personeelsleden en bestuurders minimaal twee jaar en maximaal vijftig jaar. Persoonsgegevens kunnen op elektronische wijze worden bewaard;
2° het agentschap of zorginspectie informeert de personeelsleden en bestuurders over de verwerking van hun persoonsgegevens, en garandeert die personen het recht op inzage en het recht op rectificatie van zijn gegevens, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
3° het agentschap of zorginspectie zorgt voor de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens over personeelsleden en bestuurders, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Afdeling 4. Voorwaarden voor de financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie

Artikel 13. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 18/06/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van afwijkingen van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 21.

Inhoud

De woonzorgvoorziening of vereniging voert conform artikel 7, § 1, eerste lid, 3°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, een voor de aard en de omvang van haar activiteiten passende algemene en een analytische boekhouding gebaseerd op de techniek van het dubbel boekhouden.

Conform artikel 7, § 2, 1°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 belast de woonzorgvoorziening of vereniging een aangestelde commissaris met de audit van de analytische boekhouding, vermeld in het eerste lid.

De minister kan nadere regels bepalen over de wijze waarop de woonzorgvoorzieningen of verenigingen de verplichtingen, vermeld in dit artikel, nakomen.

Artikel 14. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 18/06/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van afwijkingen van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 21.

Inhoud

Binnen een maand na de dag van de goedkeuring door het bevoegde orgaan van de initiatiefnemer meldt de initiatiefnemer de belangrijke strategische beslissingen die een impact hebben op zijn structuur, werking en bestuur, de woonzorgvoorziening of vereniging, vermeld in artikel 7, § 1, eerste lid, 4°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, aan het agentschap.

Afdeling 5. Afwijkingen

Artikel 15. (01/01/2020- ...)

Op het voldoende gemotiveerde verzoek van de woonzorgvoorziening of vereniging, kan de administrateur-generaal een afwijking toestaan op artikel 11 en op de specifieke erkenningsvoorwaarden, vermeld zijn in bijlage 1 tot en met 12 die bij dit besluit zijn gevoegd.

HOOFDSTUK 4. Subsidiëring

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 16. (01/01/2020- ...)

Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de administrateur-generaal aan erkende woonzorgvoorzieningen, met uitzondering van de diensten voor thuisverpleging, de centra voor kortverblijf type 1, de groepen van assistentiewoningen en de centra voor herstelverblijf, en aan erkende verenigingen een jaarlijkse subsidie toekennen, als ze voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk en de specifieke subsidievoorwaarden, vermeld in bijlage 1 tot en met 3, 5 tot en met 8, en 12, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Binnen de beschikbare begrotingskredieten kunnen aan erkende woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1, die aan de bepalingen van dit hoofdstuk voldoen, jaarlijkse subsidies worden toegekend voor de terbeschikkingstelling en het gebruik van infrastructuur, conform de bepalingen van bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 17. (01/01/2020- ...)

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voldoet de woonzorgvoorziening of de vereniging aan al de volgende voorwaarden:
1° de erkenningsvoorwaarden naleven die op die woonzorgvoorziening of vereniging van toepassing zijn;
2° een boekhouding voeren volgens de algemene boekhoudregels die van toepassing zijn op de rechtsvorm ervan conform het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december;
3° wat de centra voor kortverblijf type 1 en woonzorgcentra betreft, voldoen aan de bepalingen, vermeld in artikel 57 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019.

Artikel 18. (01/01/2020- ...)

De minister bepaalt de wijze waarop de subsidie-enveloppe wordt toegekend en vereffend.

Om de continue werking van de woonzorgvoorzieningen en de verenigingen te garanderen, kan de minister per soort woonzorgvoorziening en voor de verenigingen bepalen dat een gedeelte van de subsidie, dat ten hoogste 90% van de totale subsidie kan bedragen, bij wijze van voorschot wordt vereffend.

Artikel 19. (01/01/2020- ...)

Tenzij het in de bijlagen bij dit besluit anders wordt bepaald, wordt, binnen de beschikbare begrotingskredieten, de subsidie die aan de woonzorgvoorzieningen en verenigingen worden toegekend, geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

De koppeling aan het indexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt berekend en toegepast conform artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. De basisindex is de index die van toepassing is op 1 januari 2019. Die koppeling gebeurt op 1 januari van het jaar dat op de indexsprong volgt.

Artikel 20. (01/01/2020- ...)

De initiatiefnemer voert een gezond financieel beleid, besteedt subsidies doelmatig en voorziet voldoende financiële middelen om een verantwoorde en continue zorg en ondersteuning te verzekeren.

Afdeling 2. Specifieke bepalingen voor lokale dienstencentra, bepaalde thuiszorgvoorzieningen en verenigingen

Artikel 21. (01/07/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 2.

Inhoud

Jaarlijks bepaalt de minister voor de lokale dienstencentra, de diensten voor gastopvang, de centra voor dagopvang, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf type 2 en type 3 en de verenigingen het prioriteitenschema voor de toekenning van de subsidie.

Om het prioriteitenschema vast te stellen als vermeld in het eerste lid, baseert de minister zich op de lokale dienstencentra, de diensten voor gastopvang, de centra voor kortverblijf type 2 en type 3 en de verenigingen waarvan de datum van de erkenningsbeslissing valt vóór 1 juli van het jaar in kwestie, en de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang waarvan de ingangsdatum van de erkenning valt op ten laatste 1 januari van het jaar in kwestie, maar die niet gesubsidieerd zijn. Het prioriteitenschema houdt minstens rekening met de bepalingen, vermeld in bijlage 1, 2, 6, 7, 8 en 12, die bij dit besluit zijn gevoegd.

De lokale dienstencentra, de diensten voor gastopvang, de centra voor dagopvang, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf type 2 en type 3 en de verenigingen die in het voorgaande jaar al gesubsidieerd zijn en nog erkend zijn, worden opnieuw gesubsidieerd als ze voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden, vermeld in bijlage 1, 2, 6, 7, 8 en 12, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Artikel 22. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 3

Inhoud

Op straffe van niet-ontvankelijkheid vraagt een lokaal dienstencentrum, een dienst voor gastopvang, een centrum voor kortverblijf type 2 of type 3, of een vereniging die voor het eerst een subsidie aanvraagt, vóór 1 juli met een aangetekende brief aan het agentschap de subsidie. De stukken die de minister bepaalt worden aan die aanvraag toegevoegd.

Artikel 23. (01/01/2020- ...)

De subsidie wordt vastgesteld op de wijze, vermeld in bijlage 1 tot 3, 5 tot en met 9 en 12, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Artikel 24. (01/01/2020- ...)

Het lokaal dienstencentrum, de thuiszorgvoorziening, met uitzondering van de dienst voor thuisverpleging, het centrum voor dagverzorging of het centrum voor kortverblijf type 1, of de vereniging bezorgt jaarlijks zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 oktober het financiële verslag van het afgelopen jaar aan het agentschap. Dat financiële verslag omvat de documenten, vermeld in artikel 13 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Afdeling 3. Specifieke bepaling voor projecten

Artikel 25. (01/01/2020- ...)

Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de minister aan een initiatiefnemer met rechtspersoonlijkheid, op zijn verzoek, een tijdelijke subsidie verlenen voor projecten.

De minister bepaalt de nadere regels over:
1° de wijze waarop de aanvraag voor een projectsubsidie wordt ingediend;
2° de criteria en de methode volgens welke die aanvraag wordt geëvalueerd;
3° de vaststelling van het bedrag van de subsidie;
4° de wijze waarop de subsidie wordt uitbetaald.

HOOFDSTUK 5. Het permanent overlegorgaan weerbaarheid en transparantie

Artikel 26. (01/01/2020- ...)

Het permanent overlegorgaan weerbaarheid en transparantie, vermeld in artikel 7, § 3, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, bestaat uit:
1° de minister of zijn vertegenwoordigers;
2° vertegenwoordigers van het agentschap die bevoegd zijn voor de erkenningen en financiering van de woonzorgvoorzieningen en verenigingen;
3° vertegenwoordigers van zorginspectie;
4° maximum acht experten aangewezen door representatieve koepelverenigingen van de initiatiefnemers die in de woonzorg actief zijn en waarop artikel 6, 7 en 8 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 van toepassing zijn.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de minister of zijn vertegenwoordiger(s).

Het permanent overlegorgaan komt samen op vraag van de minister of minstens vijf van de experten, vermeld in het eerste lid, 4°.

Het permanent overlegorgaan is de plaats waar het overleg plaatsvindt over de verplichtingen over bestuurlijke en financiële weerbaarheid en transparantie, vermeld in artikel 7 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, en de concrete toepassing ervan.

Het permanent overlegorgaan stelt een intern reglement op dat de verdere interne werking regelt.

Naast het overleg, vermeld in het vierde lid, kunnen de experten, vermeld in het eerste lid, 4°, gezamenlijk adviezen, reflecties en beleidsvoorstellen leveren over de verplichtingen inzake bestuurlijke en financiële weerbaarheid en transparantie, vermeld in artikel 7 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, en de concrete toepassing ervan, uit eigen beweging of op verzoek van de minister of zijn vertegenwoordiger(s).

HOOFDSTUK 6. Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Artikel 27. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 13/01/2006 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2.

Inhoud

In artikel 2, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, wordt de zinsnede "Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "Woonzorgdecreet van 15 februari 2019".

Afdeling 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Artikel 28. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 02/02/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders 5.

Inhoud

In artikel 5, § 1/1, tweede lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, wordt de zinsnede "een assistentiewoning als vermeld in artikel 33 van het decreet Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "een assistentiewoning in een groep van assistentiewoningen als vermeld in artikel 30 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019".

Afdeling 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg

Artikel 29. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 27/03/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg (citeeropschrift: "besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg") 1.

Inhoud

In artikel 1, 1°, van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 25 april 2014, worden de woorden "en aanvullende thuiszorg" opgeheven.

Artikel 30. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 27/03/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg (citeeropschrift: "besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg") 6.

Inhoud

In artikel 6, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, wordt de zinsnede "gezinszorg en aanvullende thuiszorg, vermeld in artikel 4, B, 2°, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers" vervangen door de zinsnede "gezinszorg, vermeld in artikel 29, tweede lid, van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers".

Artikel 31. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 27/03/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg (citeeropschrift: "besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg") 6/1.

Inhoud

In artikel 6/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "en aanvullende thuiszorg" opgeheven;
2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 4, B, 2°, a) tot en met e), van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers" vervangen door de zinsnede "artikel 29, tweede lid, 1° tot en met 5°, van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers";
3° in het derde lid, 1°, wordt de zinsnede "en aanvullende thuiszorg die erkend is met toepassing van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "die erkend is met toepassing van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019";
4° in het derde lid, 2°, worden de woorden "en aanvullende thuiszorg" opgeheven.

Afdeling 4. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Artikel 32. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 05/06/2009 Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.

Inhoud

In artikel 13, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018, wordt de zinsnede "ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf" vervangen door de zinsnede "lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en, woonzorgcentra".

Afdeling 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Artikel 33. (01/01/2020- ...)

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018, wordt de zinsnede "ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf" vervangen door de zinsnede "lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra".

Artikel 34. (01/01/2020- ...)

Het opschrift van hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepaling betreffende de lokale dienstencentra".

Artikel 35. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 09/12/2011 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan [lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra (verv. BVR 28 juni 2019, art. 33, I: 1 januari 2020)] moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen 1.

Inhoud

In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 1° wordt opgeheven;
2° in punt 2° wordt de zinsnede "Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "Woonzorgdecreet van 15 februari 2019";
3° punt 3° wordt vervangen door wat volgt:
"3° voorziening: een lokaal dienstencentrum, een centrum voor dagverzorging, een centrum voor dagopvang, een centrum voor kortverblijf, een centrum voor herstelverblijf, een groep van assistentiewoningen, een woonzorgcentrum;";
4° punt 6° wordt vervangen door wat volgt:
"6° lokaal dienstencentrum: een woonzorgvoorziening als vermeld in artikel 9 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;";
5° er worden een punt 9° tot en met 13° toegevoegd, die luiden als volgt:
"9° centrum voor dagverzorging: een thuiszorgvoorziening als vermeld in artikel 23 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
10° centrum voor dagopvang: een dienst voor gezinszorg die een bijkomende erkenning als een centrum voor dagopvang heeft verkregen conform artikel 13 en 14 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
11° centrum voor kortverblijf: een thuiszorgvoorziening als vermeld in artikel 25 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
12° groep van assistentiewoningen: een woonzorgvoorziening als vermeld in artikel 30 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
13° woonzorgcentrum: een woonzorgvoorziening als vermeld in artikel 33 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;".

Artikel 36. (31/12/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Opgeheven bij 13/12/2019 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 34.

Inhoud

...

Afdeling 6. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp

Artikel 37. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 21/02/2014 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp 9.

Inhoud

In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp wordt de zinsnede "artikel 2, 14° en artikel 14 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "artikel 19 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019".

Afdeling 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen

Artikel 38. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/11/2017 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen 1.

Inhoud

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 2° wordt tussen de woorden "centrum voor kortverblijf" en de woorden "en een erkende" de zinsnede "type 1" ingevoegd;
2° in punt 3° wordt de zinsnede "artikel 36, § 2, eerste lid, 1°, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "artikel 32, § 2, eerste lid, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019".

Artikel 39. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/11/2017 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen 2.

Inhoud

In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "centrum voor kortverblijf" worden telkens vervangen door de woorden "centrum voor kortverblijf type 1";
2° in de inleidende zin wordt de zinsnede "artikel 36, § 2, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "artikel 32, § 2, eerste lid, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019";
3° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 36, § 2, eerste lid, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "artikel 32, § 2, eerste lid, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019";
4° punt 6° wordt vervangen door wat volgt:
"6° het flexibele kortverblijf voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 8 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, en aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in bijlage 8 bij het voormelde besluit;".

Artikel 40. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 17/11/2017 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen 3.

Inhoud

In artikel 3, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "centrum voor kortverblijf" vervangen door de woorden "centrum voor kortverblijf type 1".

Afdeling 8. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

Artikel 41. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 02/02/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten 46.

Inhoud

In artikel 46, § 1, tweede lid, 1°, b), van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten wordt de zinsnede "het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019".

Afdeling 9. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

Artikel 42. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 1.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 1.

Commentaar

Artikel 42, 6°, treedt in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, of de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, vast te stellen datum en uiterlijk op 31 december 2025.

Inhoud

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
"5° BEL-profielschaal of BelRAI screener: de evaluatieschalen waarmee de duur en de ernst van de verminderde zelfredzaamheid worden gemeten, vermeld in artikel 82 van het decreet van 18 mei 2018, en artikel 6, § 2, van bijlage 2 van het besluit van 28 juni 2019. De BelRAI screener is een wetenschappelijk onderbouwd evaluatie-instrument dat gebaseerd is op het internationale Resident Assessment Instrument. Het is een gevalideerd instrument dat gestandaardiseerde informatie over de zorgbehoefte van de gebruiker genereert met als doel een betere zorg voor de gebruiker;";
2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt:
"6° besluit van 28 juni 2019: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers;";
3° punt 8° wordt vervangen door wat volgt:
"8° bewoner: een persoon die in een woonzorgcentrum woont of gebruik maakt van een centrum voor kortverblijf;";
4° er wordt een punt 9° /1 tot en met 9° /3 ingevoegd, die luiden als volgt:
"9° /1 centrum voor dagverzorging: een centrum voor dagverzorging als vermeld in artikel 23 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, dat een bijkomende erkenning heeft conform artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, en tweede lid, van het besluit van 28 juni 2019;
9° /2 centrum voor dagverzorging voor personen met een ernstige ziekte: een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning als centrum voor dagverzorging voor personen die lijden aan een ernstige ziekte als vermeld in artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, en tweede lid, van het besluit van 28 juni 2019;
9° /3 centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke personen: een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning als centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke personen als vermeld in artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, en tweede lid, van het besluit van 28 juni 2019;";
5° punt 10° wordt vervangen door wat volgt:
"10° centrum voor kortverblijf: het centrum voor kortverblijf type 1, vermeld in 26, § 1, tweede lid, 1° van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, met uitsluiting van het centrum voor kortverblijf dat uitgebaat wordt in de daartoe bestemde lokalen van een erkend centrum voor herstelverblijf;";
6° punt 12° tot en met 14° worden opgeheven;
7° punt 28° en 29° wordt vervangen door wat volgt:
"28° hoofdverpleegkundige: de hoofdverpleegkundige of teamverantwoordelijke, vermeld in artikel 67, 69 en 70 van bijlage 11 bij het besluit van 28 juni 2019;
29° initiatiefnemer: de rechtspersoon die een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een centrum voor dagverzorging uitbaat;";
8° in punt 31° en punt 51° wordt het woord "dagverzorgingscentrum" vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
9° punt 57° en 58° wordt vervangen door wat volgt:
"57° woonzorgcentrum: een woonzorgcentrum als vermeld in artikel 33 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, dat erkend is conform artikel 4 van het besluit van 28 juni 2019;
58° woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning: een woonzorgcentrum als vermeld in artikel 44 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, dat erkend is conform artikel 6, § 2, eerste lid, 3° en tweede lid van het besluit van 28 juni 2019;".

Artikel 43. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 104.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 177.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 418.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 426.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 427.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 441.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 449.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 461.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 466.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 519.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 530.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 657.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 667.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 103.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 416.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 434.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 437.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 457.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 459.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 467.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 507.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 520.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 522.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 658.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 666.

Inhoud

In artikel 103, 104, 177, 416, 418, 424, 426, 427, 434, 437, 441, 449, 457, 459, 461, 466, 467, 507, 519, 520, 522, 530, 657, 658, 666 en 667 van hetzelfde besluit wordt het woord "dagverzorgingscentrum" telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

Artikel 44. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 423.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 428.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 442.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 448.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 471.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 506.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 661.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 662.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 106.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 422.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 436.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 440.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 451.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 528.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 665.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 663/3.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 663/6.

Inhoud

In de volgende artikels van hetzelfde besluit wordt het woord "dagverzorgingscentra" telkens vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging":
1° artikel 106, 422, 423, 428, 436, 440, 442, 448, 451, 471, 506, 528 en 665;
2° artikel 661 en 662, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 en 29 maart 2019, artikel 662;
3° artikel 663/3 en 663/6, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018.

Artikel 45. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 130.

Inhoud

In artikel 130 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 14 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "artikel 19 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019".

Artikel 46. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 149.

Inhoud

In artikel 149, 1°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 53/1 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009" vervangen door de zinsnede "artikel 47 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019".

Artikel 47. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 151.

Inhoud

In artikel 151, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden punt 1° en 2° vervangen door wat volgt:
"1° minstens score 13 op de BelRAI screener, of minstens 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI screener afgenomen in het kader van de activiteiten persoonsverzorging, huishoudelijke hulp of schoonmaakhulp, verricht door een dienst voor gezinszorg in het kader van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
2° minstens score 35 op de BEL-profielschaal, afgenomen in het kader van de activiteiten persoonsverzorging, huishoudelijke hulp of schoonmaakhulp, verricht door een dienst voor gezinszorg in het kader van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;";
2° in het eerste lid, 6°, wordt het woord "dagverzorgingscentrum" vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt:
"In het eerste lid wordt verstaan onder dienst voor gezinszorg: de dienst, vermeld in artikel 11 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, en erkend met toepassing van 38 van het voormelde decreet.".

Artikel 48. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 154.

Inhoud

In artikel 154 van hetzelfde besluit wordt punt 2° en 3° vervangen door wat volgt:
"2° de diensten voor gezinszorg, vermeld in artikel 11 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
3° de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, vermeld in artikel 19 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019.".

Artikel 49. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 24/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 2.

Inhoud

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van en 29 maart 2019, wordt het opschrift van boek 3 vervangen door wat volgt:
"Boek 3. Tegemoetkomingen voor zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf of centra voor dagverzorging".

Artikel 50. (01/01/2020- ...)

§ 1. In boek 3, deel 1, titel 2, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 3 vervangen door wat volgt:
"Afdeling 3. Centra voor dagverzorging".

§ 2. In boek 3, deel 1, titel 3, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 3 vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk 3. Centrum voor dagverzorging".

Artikel 51. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 431.

Inhoud

Aan artikel 431, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt een punt 17° toegevoegd, dat luidt al volgt:
"17° graduaat of bachelor verpleegkunde."

Artikel 52. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 433.

Inhoud

In artikel 433 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, tweede lid, paragraaf 3, eerste en derde lid, paragraaf 4, eerste, derde en vierde lid, paragraaf 5, eerste lid, en paragraaf 6, eerste en tweede lid, wordt het woord "dagverzorgingscentrum" telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
2° in paragraaf 1, paragraaf 4, eerste en derde lid, en paragraaf 6, eerste en tweede lid, wordt het woord "dagverzorgingscentra" vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging".

Artikel 53. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 435.

Inhoud

In artikel 435 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, vierde lid, 2°, wordt het woord "dagverzorgingscentrum" vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
2° in paragraaf 1, eerste en derde lid, wordt het woord "dagverzorgingscentra" telkens vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging".

Artikel 54. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 1, titel 4, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 3 vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk 3. Centra voor dagverzorging".

Artikel 55. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 447.

Inhoud

In artikel 447 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord "dagverzorgingscentra" vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° in het derde lid wordt het woord "dagverzorgingscentrum" vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

Artikel 56. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 450.

Inhoud

In artikel 450, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord "dagverzorgingscentra" vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° in het eerste en tweede lid, wordt het woord "dagverzorgingscentrum" telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

Artikel 57. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 1, titel 6, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 3 vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk 3. Centra voor dagverzorging".

Artikel 58. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 456.

Inhoud

In artikel 456 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 en paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord "dagverzorgingscentra" telkens vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° in paragraaf 1, eerste en derde lid, paragraaf 2, tweede en derde lid, en paragraaf 3, tweede tot en met vijfde lid, wordt het woord "dagverzorgingscentrum" telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

Artikel 59. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 460.

Inhoud

In artikel 460 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "dagverzorgingscentrum" wordt telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
2° in het tweede lid wordt het woord "dagverzorgingscentra" telkens vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging".

Artikel 60. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 2, titel 1, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 3 vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk 3. Centra voor dagverzorging".

Artikel 61. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 469.

Inhoud

In artikel 469, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "gedefinieerd in artikel 48/10 van de bijlage XII van het besluit 24 juli 2009" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel 70 van bijlage 11 bij het besluit van 28 juni 2019".

Artikel 62. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 2, titel 2, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 2 vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk 2. Centra voor dagverzorging".

Artikel 63. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 473.

Inhoud

In artikel 473 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, wordt het woord "animatiewerking" vervangen door de woorden "begeleiding wonen en leven";
2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:
" § 4. Voor een woonzorgcentrum, in voorkomend geval met het bijbehorende centrum voor kortverblijf, dat minder begeleiders wonen en leven tewerkgesteld heeft in de referentieperiode dan vereist volgens de erkenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 50, 4°, van de bijlage 11 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, wordt de coëfficiënt begeleiding wonen en leven, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 1°, als volgt aangepast: 1 + (0,022318 * VTE begeleiders wonen en leven tewerkgesteld in de referentieperiode/VTE begeleiders wonen en leven norm).".

Artikel 64. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 475.

Inhoud

In artikel 475 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht
1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "dagverzorgingscentra" vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt punt i) vervangen door wat volgt:
"i) de personeelsleden om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarde, vermeld in artikel 50, 4°, van bijlage 11 bij het besluit van 28 juni 2019;".

Artikel 65. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 503.

Inhoud

In artikel 503 van hetzelfde besluit wordt het vierde lid opgeheven.

Artikel 66. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 2, titel 3, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 2 vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming voor zorg in een centrum voor dagverzorging".

Artikel 67. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 2, titel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen door wat volgt:
"Afdeling 1. Basistegemoetkoming voor zorg in een centrum voor dagverzorging".

Artikel 68. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 2, titel 3, hoofdstuk 2, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat volgt:
"Afdeling 2. De tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging".

Artikel 69. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 509.

Inhoud

In artikel 509 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "overeenkomst" wordt vervangen door het woord "opnameovereenkomst";
2° het woord "dagverzorgingscentrum" wordt vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
3° de volgende zin wordt toegevoegd:
"De extra vergoeding is gebaseerd op een reële aantoonbare kostenberekening.".

Artikel 70. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 509/2.
Voegt in 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 509/1.

Inhoud

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019, worden een artikel 509/1 en 509/2 ingevoegd, die luiden als volgt:
"Art. 509/1. § 1. De dagprijzen en extra vergoedingen die in het woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf worden gehanteerd, alsook de regeling van de voorschotten ten gunste van derden, worden duidelijk geafficheerd op een centrale plaats die toegankelijk is voor alle bewoners, bezoekers en personeelsleden en wordt vermeld in een onthaalbrochure of op de website van de zorgvoorziening.
§ 2. Bij afwezigheid van de bewoner worden de door hem niet-gebruikte diensten en leveringen in mindering gebracht op de factuur en dit met een dagbedrag dat minstens 10% van de laagste dagprijs in het woonzorgcentrum bedraagt, exclusief de kortingen die op de dagprijs toegepast worden. De terugbetaling gaat in vanaf de eerste volledige dag dat een bewoner afwezig is.
§ 3. De zorgvoorziening moet kiezen tussen waarborg of borgstelling.
Het bedrag van de waarborgsom, vermeld in het eerste lid, mag niet hoger zijn dan dertigmaal de dagprijs. Dat bedrag wordt op een geblokkeerde en gepersonaliseerde rekening geplaatst en de opbrengst ervan is voor de bewoner. Het gereserveerde bedrag wordt alleen gebruikt ter uitvoering van de bepalingen van de schriftelijke opnameovereenkomst of om een eventuele schadevergoeding voor opzettelijk veroorzaakte schade te betalen.
Als er geopteerd wordt voor een borgstelling in het kader van artikel 2011 van het Burgerlijk Wetboek, dan kan dit alleen een kosteloze borgstelling door een privépersoon zijn als vermeld in artikel 2043bis tot en met 2043octies van het Burgerlijk Wetboek.
§ 4. De volgende bijkomende voorwaarden gelden voor een opname in een centrum voor kortverblijf:
1° het bedrag van de waarborgsom mag niet hoger zijn dan zevenmaal de dagprijs;
2° bewoners die alleen tijdens de nacht in het centrum voor kortverblijf worden opgenomen, betalen een aangepaste verblijfsvergoeding die lager ligt dan de dagprijs voor een aanwezigheid de klok rond.
Art. 509/2. § 1. De dagprijzen en extra vergoedingen die in het centrum voor dagverzorging worden gehanteerd, alsook de regeling van de voorschotten ten gunste van derden, worden duidelijk geafficheerd op een centrale plaats die toegankelijk is voor alle personen die gebruik maken van het centrum voor dagverzorging, bezoekers en personeelsleden en wordt vermeld in een onthaalbrochure of op de website van de zorgvoorziening.
Het overzicht van de dagprijzen voor een volledige en een halve dag, eventueel opgesplitst per kostensoort, en van de aangerekende extra vergoedingen die in het centrum voor dagverzorging worden gehanteerd, is beschikbaar in het centrum en wordt op eenvoudig verzoek aan het agentschap bezorgd.
§ 2. Voor het centrum voor dagverzorging geldt dat elk oproepsysteem inbegrepen is in de dagprijs. Als er zowel een vast oproepsysteem als een draagbaar oproepsysteem is, zijn beide inbegrepen in de dagprijs.
Personen die gebruik maken van een centrum voor dagverzorging aan wie alleen tijdens de nacht in het centrum voor dagverzorging zorg en ondersteuning worden verstrekt, betalen een aangepaste dagprijs die lager is dan de dagprijs in een centrum voor kortverblijf, een centrum voor herstelverblijf of een centrum voor dagverzorging.
§ 3. Voor afwezigheden die uiterlijk de dag voordien worden gemeld, en voor perioden van opname in een ziekenhuis, een centrum voor herstelverblijf of in centrum voor kortverblijf mogen door het centrum voor dagverzorging geen dagprijs of extra vergoedingen gefactureerd worden.
Voor afwezigheden die uiterlijk 48 uur voordien worden gemeld, en voor perioden van opname in een ziekenhuis, een centrum voor herstelverblijf of een centrum voor kortverblijf mag door het centrum voor dagverzorging geen annulatievergoeding gefactureerd worden. Evenmin mogen een dagprijs en extra vergoedingen worden aangerekend vanaf de dag die volgt op het overlijden van de gebruiker.
Een reservatievergoeding kan niet worden aangerekend.
§ 4. Het centrum voor dagverzorging kan aan de gebruiker geen waarborgsom vragen.".

Artikel 71. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 510.

Inhoud

In artikel 510 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "dagverzorgingscentrum" wordt telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
2° in het eerste lid wordt het woord "dagverzorgingscentra" vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging".

Artikel 72. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Voegt in 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 510/1.

Inhoud

In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, wordt een artikel 510/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 510/1. Als wordt vastgesteld dat de zorgvoorziening ten onrechte bepaalde kosten aanrekent, herziet de zorgvoorziening alle facturen tot minimaal een jaar voorafgaand aan de vaststelling en stort de eventueel ten onrechte aangerekende bedragen terug. De zorgvoorziening brengt het agentschap op de hoogte van het resultaat van de voormelde herziening en levert het bewijs dat de eventueel ten onrechte aangerekende bedragen zijn teruggestort.".

Artikel 73. (01/01/2020- ...)

In boek 3, deel 5, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van titel 2 vervangen door wat volgt:
"Titel 2. Centrum voor dagverzorging".

Artikel 74. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 521.

Inhoud

In artikel 521 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 en paragraaf 7, vierde lid, wordt het woord "dagverzorgingscentra" telkens vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "dagverzorgingscentrum" vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging";
3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
" § 2. De zorgvoorziening maakt, voor de facturatie, vermeld in paragraaf 1, maandelijks een digitale individuele kostennota op per gebruiker en per zorgkas.
De digitale individuele kostennota bevat al de volgende rubrieken:
1° de gegevens van de gebruiker;
2° de gegevens van de zorgvoorziening;
3° de gegevens van de zorgkas;
4° een overzicht van de verblijfsduur;
5° een overzicht van de aangerekende dagprijs;
6° een overzicht van de toegestane kortingen op de dagprijs;
7° een overzicht van de aangerekende extra vergoedingen die boven op de dagprijs in rekening zijn gebracht;
8° in voorkomend geval een overzicht van de voorschotten ten gunste van derden;
9° in voorkomend geval een overzicht van de in mindering gebrachte bedragen voor niet-gebruikte diensten en leveringen, in het bijzonder bij tijdelijke afwezigheid of bij overlijden;
10° in voorkomend geval een overzicht van de al betaalde bedragen voor de afgelopen verblijfsperiode en de te betalen bedragen voor de volgende maand;
11° het totale verschuldigde nettobedrag, dat de bewoner of zijn vertegenwoordiger moet betalen;
12° het bedrag van de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of centrum voor dagverzorging.
De gegevens, vermeld in het eerste lid, 1°, worden beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen en verwerken van de digitale individuele kostennota.
De minister kan nadere regels bepalen over de structuur en de prestatiecodes van de digitale kostennota.".

Artikel 75. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 523.

Inhoud

In artikel 523 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "dagverzorgingscentra" wordt telkens vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° het woord "dagverzorgingscentrum" wordt telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

Artikel 76. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 525.

Inhoud

In artikel 525 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "dagverzorgingscentra" wordt vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"In afwijking van het eerste lid wordt voor een bewoner van een centrum voor kortverblijf de factuur opgemaakt bij het einde van het verblijf of, als het verblijf langer dan een maand duurt, telkens op het einde van de maand. Het is niet toegestaan om een voorschot aan te rekenen.".

Artikel 77. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 526.

Inhoud

Artikel 526 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 526. De gebruikersfactuur, vermeld in artikel 525, bevat de volgende rubrieken waarbij de aangerekende eenheden, bedragen en overige informatie op de gebruikersfactuur volledig overeenstemmen met de informatie in de digitale kostennota, vermeld in artikel 521:
1° de gegevens van de bewoner of de persoon die gebruik maakt van het centrum voor dagverzorging;
2° de gegevens van de zorgvoorziening;
3° in voorkomend geval, de gegevens van de zorgkas;
4° een overzicht van de verblijfsduur, met vermelding van het aantal dagen dat de persoon in de zorgvoorziening verbleven heeft, met opgave van de begin- en einddatum van het verblijf waarop de factuur betrekking heeft;
5° een overzicht van de aangerekende dagprijs;
6° de toegestane kortingen op de dagprijs;
7° een overzicht van de aangerekende extra vergoedingen die boven op de dagprijs in rekening zijn gebracht met vermelding van de aard, het aantal en het bedrag;
8° eventuele voorschotten ten gunste van derden, die worden gerechtvaardigd door bijgevoegde bewijsstukken;
9° in voorkomend geval, de in mindering gebrachte bedragen voor niet-gebruikte diensten en leveringen, in het bijzonder bij tijdelijke afwezigheid of bij overlijden;
10° in voorkomend geval, de al betaalde bedragen voor de afgelopen verblijfsperiode en de te betalen bedragen voor de volgende maand;
11° het totale verschuldigde nettobedrag, dat de bewoner of de persoon die gebruik maakt van het centrum voor dagverzorging of zijn vertegenwoordiger moet betalen;
12° het bedrag van de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of centrum voor dagverzorging.
De gegevens, vermeld in het eerste lid, 1°, worden beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen en verwerken van de gebruikersfactuur.
De gebruikersfactuur, vermeld in artikel 525, stemt overeen met de schriftelijke opnameovereenkomst, vermeld in bijlage 7, 8 en 11 van het besluit van 28 juni 2019.
De minister kan bepalen welke aanvullende elementen de gebruikersfactuur moet bevatten en kan een model van gebruikersfactuur opleggen.".

Artikel 78. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Voegt in 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 526/1.

Inhoud

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019, wordt een artikel 526/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 526/1. Centra voor dagverzorging kunnen de eerste factuur pas opmaken op het einde van de maand waarin de gebruiker voor het eerst gebruik maakt van de zorg en ondersteuning in het centrum. De prestaties worden altijd achteraf verrekend. Het is niet toegestaan een voorschot aan te rekenen voor de maand die volgt.".

Artikel 79. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 527.

Inhoud

In artikel 527 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 11 van het besluit van 24 juli 2009" vervangen door de zinsnede "artikel 16 van het besluit van 28 juni 2019";
2° in het tweede lid wordt het woord "dagverzorgingscentra" vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging" en wordt het woord "dagverzorgingscentrum" vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

Artikel 80. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Voegt in 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 527/1.

Inhoud

In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019, wordt een artikel 527/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 527/1. De termijn voor het betalen van de maandelijkse factuur van de bewoner of persoon die gebruik maakt van een centrum voor dagverzorging aan de zorgvoorziening bedraagt dertig dagen.
Bij niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur kunnen interesten worden aangerekend. De percentages en procedure daarvoor zijn bepaald in de schriftelijke opnameovereenkomst, vermeld in bijlage 7, 8 en 11 van het besluit van 28 juni 2019.
Bij niet-betaling van de factuur stelt de beheersinstantie de bewoner, de persoon die gebruik maakt van het centrum voor dagverzorging of zijn vertegenwoordiger in gebreke en leidt deze toe naar een van de kernactoren van het geïntegreerd breed onthaal voor onderzoek van mogelijkheden tot financiële ondersteuning en volgt dit op. De procedure en de ontvankelijkheidsvereisten zijn bepaald in de schriftelijke opnameovereenkomst, vermeld in bijlage 7, 8 en 11 van het besluit van 28 juni 2019. Onder kernactor van het geïntegreerd breed onthaal wordt verstaan: een kernactor als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2, 9 tot en met 11, 17, 19 en 26 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.
Als de facturen gedurende drie maanden niet betaald worden ondanks de verzonden ingebrekestellingen, en de aantoonbare toeleiding en opvolging, kan de beheersinstantie de schriftelijke opnameovereenkomst met de bewoner van een woonzorgcentrum of de persoon die gebruik maakt van het centrum voor dagverzorging beëindigen conform de modaliteiten, vermeld in bijlage 7 en 11 van het besluit van 28 juni 2019."

Artikel 81. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 529.

Inhoud

In artikel 529 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede en derde lid, wordt het woord "dagverzorgingscentra" telkens vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° in paragraaf 1, derde lid, en paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "dagverzorgingscentrum" telkens vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

Artikel 82. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 30/11/2018 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 531.

Inhoud

In artikel 531, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "dagverzorgingscentra" wordt vervangen door de woorden "centra voor dagverzorging";
2° het woord "dagverzorgingscentrum" wordt vervangen door de woorden "centrum voor dagverzorging".

HOOFDSTUK 7. Slotbepalingen

Artikel 83. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Heft op 30/11/1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg
Heft op 22/03/2002 inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp
Heft op 24/07/2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Heft op 29/11/2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
Heft op 15/04/2016 houdende de [planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (verv. BVR 1 maart 2019, art. 1, I: 28 februari 2019)]

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 1.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 4.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 5.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 8.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp 3.
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp 4.
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp
Heft op 29/11/2011 Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 1.
Heft op 29/11/2011 Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 2.
Heft op 15/04/2016 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de [planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (verv. BVR 1 maart 2019, art. 1, I: 28 februari 2019)] 1.
Heft op 15/04/2016 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de [planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (verv. BVR 1 maart 2019, art. 1, I: 28 februari 2019)] 2.
Heft op 15/04/2016 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de [planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (verv. BVR 1 maart 2019, art. 1, I: 28 februari 2019)] 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 22.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 25.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 26.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 29.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 32.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 33.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 36.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 40.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 41.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 44.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 45.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 49.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 52.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 53.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 56.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 57.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 60.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 63.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 64.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 67.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 68.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 71.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 72.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 75.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 76.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 79.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 80.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 83.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 84.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 22.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 25.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 27.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 30.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 31.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 34.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 35.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 38.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 39.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 41.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 42.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 22.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 23.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 26.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 27.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 30.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 31.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 34.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 35.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 38.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 39.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 22.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 25.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 26.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 29.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 30.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 33.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 34.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 38.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 41.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 42.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 45.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 46.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 49.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 50.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 40.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 41.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 44.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 45.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 52.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 55.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 56.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 59.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 22.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 22.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 25.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 26.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 29.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 30.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 33.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 34.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 38.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 29/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 30/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 46.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10/4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10/5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51/5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51/6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/21.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/22.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/25.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/26.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21/5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10/6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/29.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/32.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/33.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/36.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 53/2.
Heft op 29/11/2011 Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 3.
Heft op 15/04/2016 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de [planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (verv. BVR 1 maart 2019, art. 1, I: 28 februari 2019)] 3.
Heft op 15/04/2016 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de [planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (verv. BVR 1 maart 2019, art. 1, I: 28 februari 2019)] 4.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 2.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 3.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 6.
Heft op 30/11/1999 Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg 7.
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp 1.
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp 2.
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp 5.
Heft op 22/03/2002 Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 23.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 24.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 27.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 30.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 31.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 34.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 35.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 38.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 39.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 42.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 43.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 46.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 50.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 54.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 55.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 58.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 59.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 61.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 62.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 65.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 66.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 69.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 70.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 73.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 74.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 77.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 78.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 81.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 82.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 85.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 23.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 24.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 29.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 32.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 33.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 36.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 40.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 43.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 44.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 24.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 25.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 29.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 32.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 33.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 36.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 14.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 18.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 23.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 24.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 27.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 31.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 32.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 35.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 36.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 39.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 40.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 43.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 44.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 35/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 42.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 43.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 46.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 49.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 50.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 53.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 54.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 57.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 58.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 53/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 23.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 24.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 13.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 23.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 24.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 27.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 31.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 32.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 35.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 36.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 39.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 40.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 45.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15/4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 28/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 6/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 11/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/5.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 37/9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 52.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 20/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 10/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 7/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 17/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 9.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2/2.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 51/4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 15/0.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/1.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/7.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/8.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/11.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/12.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/15.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/16.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/19.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/20.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/23.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/24.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/27.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/28.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21/3.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 21/4.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 47.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/30.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/31.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/34.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 48/35.
Heft op 24/07/2009 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 60.

Inhoud

De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017, 25 mei 2018 en 30 november 2018;
3° het ministerieel besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016;
4° het ministerieel besluit van 22 maart 2002 inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016;
5° ministerieel besluit van 29 november 2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Artikel 84. (01/01/2020- ...)

De overgangsbepalingen die op de woonzorgvoorzieningen en de verenigingen betrekking hebben, zijn per soort woonzorgvoorziening en voor de verenigingen opgenomen in bijlage 1 tot en met 12 bij dit besluit.

Artikel 85. (01/01/2020- ...)

Een personeelslid van een woonzorgvoorziening of vereniging wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot diploma's, getuigschriften of opleidingen, vermeld in bijlage 1 tot en met 12, die bij dit besluit zijn gevoegd, als een vergelijking van de bekwaamheden van dat personeelslid die blijken uit de diploma's, certificaten en andere titels en de relevante ervaring waarover het personeelslid beschikt, met de diploma's, getuigschriften of opleidingen die in die voormelde bijlagen vereist zijn, aantoont dat het personeelslid de kennis en kwalificaties bezit die daarmee overeenstemmen.

Het eerste lid is niet van toepassing de erkenning van de beroepskwalificaties die binnen het toepassingsgebied valt van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Artikel 86. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 15/02/2019 Decreet betreffende de woonzorg (citeeropschrift: "Woonzorgdecreet van 15 februari 2019") 101.

Inhoud

Het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 87. (01/01/2020- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020, met uitzondering van artikel 42, 6°, en deel 4 van bijlage 8, die in werking treden op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, of de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, vast te stellen datum en uiterlijk op 31 december 2025.

Artikel 88. (01/01/2020- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat zijn of haar bevoegdheid betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1. Lokale dienstencentra

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. (01/01/2020- ...)

Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:
1° antenne: een decentrale plaats waar het lokaal dienstencentrum op systematische basis een of meer van zijn opdrachten realiseert;       
2° centrum: een lokaal dienstencentrum;
3° meerjarenplan: een dynamisch en flexibel instrument waarin een centrum over een periode van drie jaar, op basis van een buurtanalyse, een strategische planning maakt met betrekking tot de te bereiken doelstellingen, de manier waarop de beschikbare middelen hierop worden ingezet, de wijze waarop de realisaties worden geëvalueerd, en waarin voor prioritaire doelgroepen activiteiten gepland worden die bijdragen tot de realisatie van het lokaal sociaal beleid zoals bepaald in artikel 4 van het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018.

Hoofdstuk 2. Programmatie

Artikel 2. (01/01/2020- ...)

Het programma voor de centra bestaat uit de volgende elementen:
1° programmacijfers als vermeld in artikel 3;
2° evaluatiecriteria als vermeld in artikel 4.

Artikel 3. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 13/05/2022 tot vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg en de diensten voor oppashulp, en tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en van het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio voor de jaren 2022 tot en met 2026

Inhoud

De programmacijfers voor de centra, vermeld in artikel 2, 1°, worden op de volgende wijze bepaald: in een gemeente van het Nederlandse taalgebied en van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan per begonnen schijf van 15.000 inwoners één centrum worden opgericht.

Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in artikel 2, 1°, wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvraag tot voorafgaande vergunning is ingediend. Die bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en voldoet tenminste aan de volgende voorwaarden:
1° ze is per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
2° ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad berekend;
3° ze is regionaal gedifferentieerd tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse taalgebied.

Artikel 4. (01/01/2020- ...)

De evaluatiecriteria voor de centra, vermeld in artikel 2, 2°, worden door de minister vastgelegd. Hij houdt daarbij minstens rekening met:
1° de verhouding voor de gemeente in kwestie tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds het totale aantal erkende centra en het totale aantal geplande centra waarvoor hetzij een voorafgaande vergunning is verleend, hetzij een ontvankelijke, nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag is ingediend die voldoet aan de programmatie;
2° de datum waarop de ontvankelijke aanvraag tot voorafgaande vergunning is ingediend;
3° de ligging en de bereikbaarheid van het centrum waarvoor een aanvraag tot voorafgaande vergunning is ingediend;
4° het toekomstige profiel van de gebruikers van het centrum waarvoor een voorafgaande vergunning wordt aangevraagd;
5° de samenwerkingsverbanden met andere woonzorg- en welzijnsvoorzieningen;
6° de geografische spreiding van de centra.

Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 5. (01/01/2020- ...)

Aanvullend op artikel 4, 7, 8, 9, 10, 42, 52 en 59 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, gelden voor de erkenning van lokale dienstencentra de specifieke voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk.

Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning

Artikel 6. (01/01/2020- ...)

Het centrum maakt een buurtanalyse op die voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° ze omvat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, de sterktes en hiaten, en maakt daarbij gebruik van analyses en beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid over het realiseren van zorgzame buurten;
2° ze bepaalt de reikwijdte en prioritering van de opdrachten op maat van de buurt;
3° ze vormt de basis voor het meerjarenplan dat tot stand komt op basis van een participatief traject waarin de lokale ouderenverenigingen, de lokale ouderenadviesraad, relevante eerstelijnsactoren en andere relevante actoren in andere beleidsdomeinen geconsulteerd zijn en dat aantoont op welke manier het bijdraagt tot de door het lokaal bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Het agentschap kan de buurtanalyse en het meerjarenplan opvragen.

Artikel 7. (01/01/2020- ...)

Het centrum biedt objectieve en transparante informatie, ontspanning en ontmoeting aan de doelgroepen die met behulp van de buurtanalyse bepaald zijn in het meerjarenplan, met prioritaire aandacht voor ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen, door breed toegankelijke en laagdrempelige activiteiten van informatieve, recreatieve en vormende aard te organiseren. Het centrum kan:
1° die activiteiten zelf of in samenwerking met lokale verenigingen of het lokaal bestuur organiseren of aanbieden;
2° lokalen ter beschikking stellen aan bewoners of lokale verenigingen;
3° gebruikers 
toeleiden naar het zorg- en ondersteuningsaanbod en de activiteiten van andere woonzorgvoorzieningen en verenigingen, met respect voor de keuzevrijheid van de gebruiker;
4° organisaties ondersteunen in het werken met een doelgroep.

Artikel 8. (01/01/2020- ...)

Het centrum vangt signalen, problemen en noden van gebruikers, mantelzorgers, buurtbewoners, lokale hulpverleners en andere vrijwillige en professionele actoren in de buurt op en kaart ze op een aantoonbare wijze aan door actieve aanwezigheid in lokale overlegmomenten en door acties op te nemen in het meerjarenplan.

Artikel 9. (01/01/2020- ...)

Het centrum benut en versterkt waar nodig en op een aantoonbare wijze de krachten van de buurt door initiatieven te nemen om de sociale cohesie te ontwikkelen en te bevorderen, met aandacht voor wederkerigheid, meer bepaald de participatie van kwetsbare groepen. Het lokale verenigingsleven en de buurtbewoners worden actief betrokken bij de realisatie van de doelstellingen en de opdrachten van het centrum.

Artikel 10. (01/01/2020- ...)

Het centrum doet aan preventie en vroegdetectie van situaties met beginnende zorgbehoevendheid en welzijnsproblematieken en leidt waar nodig toe naar een gepast zorg- en ondersteuningsaanbod met respect voor de keuze van de gebruiker.

Artikel 11. (01/01/2020- ...)

Het centrum heeft contacten met de zorg- en welzijnsactoren van de buurt en neemt waar nodig een brugfunctie op, zodat de gebruiker aansluiting vindt met het informele en professionele netwerk.

In het eerste lid wordt verstaan onder brugfunctie: vanuit een opgebouwde vertrouwensrelatie met de gebruiker de brug slaan naar het informele en professionele netwerk, en de gebruiker daarbij op gepaste wijze ondersteunen, onder meer in geval van drempels, onduidelijkheden of conflicten waardoor de gebruiker dreigt af te haken.

Artikel 12. (01/01/2020- ...)

Het centrum biedt of ondersteunt, waar mogelijk in samenwerking met andere actoren, buurthulp en stimuleert en faciliteert burenhulp. De competenties en talenten van de gebruikers worden daarbij benut met het oog op sociale waardering en met als doel om kwetsbare doelgroepen beter te benaderen en te bereiken.

In het eerste lid wordt verstaan onder:
1° 
buurthulp: de hulp- en dienstverlening in de buurt, die de mobiliteit, het welbevinden, het dagelijks leven, de zelfredzaamheid, de autonomie en het veiligheidsgevoel van buurtbewoners ondersteunt of versterkt;
2° burenhulp: kleinschalige, kortstondige of spontane informele zorg en ondersteuning voor en door bewoners in een buurt, wijk of dorp.

Artikel 13. (01/01/2020- ...)

Het centrum kan maaltijden aanbieden.

Artikel 14. (01/01/2020- ...)

Met behoud van de toepassing van artikel 8 en 9 van dit besluit bevat het kwaliteitshandboek van elk centrum minstens een beschrijving van de volgende elementen:
1° 
een inleiding, met daarin de inhoudsopgave, een aantal algemene inlichtingen over het centrum, de vermelding van de verantwoordelijke die met het kwaliteitsbeleid is belast, en een document dat toelating geeft aan de gemachtigden van de Vlaamse Regering om ter plaatse alle activiteiten te verrichten die nodig zijn om de uitvoering van de bepalingen van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in het centrum te verifiëren en te evalueren;
2° 
een weergave van het kwaliteitsbeleid waarin de opdrachtsverklaring en het zorg- en ondersteuningsaanbod vervat is;
3° 
een weergave van het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in artikel 4 en 5 van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, met conditionele, operationele en garantie-elementen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°, bevat minstens de volgende elementen:
1° de organisatiestructuur;
2° het personeel;
3° de vrijwilligers;
4° de accommodatie;
5° de permanente of occasionele samenwerkingsverbanden;
6° het aanspreekpunt waar gebruikers terecht kunnen voor informatie en advies;
7° de inspraakkanalen;
8° de informatiekanalen naar de gebruiker en de potentiële gebruiker.

In het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°, worden minstens de volgende procedures beschreven:
1° de procedures om de buurtanalyse en het meerjarenplan op te stellen en uit te voeren;
2° de procedure om de opdrachten te realiseren;
3° de procedure om zorg- en ondersteuningsvragen te ontvangen en te behandelen;
4° de procedure om door te verwijzen;
5° de procedure om klachten te ontvangen en te behandelen;
6° de procedure bij grensoverschrijdend gedrag;
7° de procedure om het functioneren van het personeel en de medewerkers te begeleiden, te evalueren en bij te sturen;
8° de procedure om het inzetten van vrijwilligers in de werking te stimuleren en te ondersteunen, al dan niet via een samenwerkingsverband;
9° de procedure om de eigen werking te evalueren;
10° de procedure voor een behoorlijk gebruikers- en toegangsbeheer en een veilige uitwisseling van persoonsgegevens tussen de betrokken actoren;
11° de procedure om de documenten van het kwaliteitshandboek te beheren;
12° de procedure om het kwaliteitshandboek te onderhouden.

Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking

Artikel 15. (01/01/2020- ...)

Het centrum voldoet aan de volgende voorwaarden om de kwaliteit van zijn werking te garanderen:
1° het staat minstens 32 uur per week open voor opvang en ontmoeting van gebruikers, met een passende spreiding over de week en alle locaties;
2° 
het organiseert periodiek en op gestructureerde wijze adviesmomenten over het lopende meerjarenplan en de evaluatie van de algemene werking van het centrum, waarbij minstens een vertegenwoordiging van gebruikers, vrijwilligers, de lokale ouderenverenigingen en de lokale ouderenadviesraad betrokken worden. Die adviesmomenten vinden minstens tweemaal per jaar plaats;
3° 
het voorziet de mogelijkheid tot inspraak van gebruikers in zijn algemene werking;
4° 
het beschikt over een toegankelijk aanspreekpunt waar gebruikers terecht kunnen voor informatie en advies. Het centrum informeert de gebruiker waar, wanneer en hoe dat aanspreekpunt bereikbaar is;
5° 
het garandeert dat op een discrete manier een privégesprek met de gebruiker gevoerd kan worden;
6° 
het besteedt onder andere aandacht aan de fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten van bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zijn gebruikers, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare gebruikers.

Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering

Artikel 16. (01/01/2020- ...)

Het centrum beschikt over ten minste één 0,5 equivalent centrumleider, die beschikt over de graad van master of bachelor.

De centrumleider, vermeld in het eerste lid, volgt over een periode van maximaal twee kalenderjaren minstens 20 uur bijscholing over onderwerpen die voor het centrum relevant zijn.

Artikel 17. (01/01/2020- ...)

Het centrum zet, binnen de beschikbare middelen, voldoende en deskundige personeelsleden en medewerkers in om zijn vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Het centrum bewaakt op een systematische manier de deskundigheid en het functioneren van de personeelsleden en de medewerkers.

Afdeling 5. Voorwaarden voor de infrastructuur

Artikel 18. (01/01/2020- ...)

Het centrum kan zijn werking op een van de volgende infrastructurele wijzen uitbouwen:
1° het centrum bestaat uit een hoofdgebouw op één locatie;
2° het centrum bestaat zowel uit een hoofdgebouw als uit antennes op verschillende locaties;
3° het centrum bestaat alleen uit antennes op verschillende locaties, zonder duidelijk identificeerbaar hoofdgebouw.

Artikel 19. (01/01/2020- ...)

Het centrum voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° het beschikt over duidelijk herkenbare lokalen;
2° het vormt organisatorisch één geheel. Het centrum informeert de gebruiker waar, wanneer en hoe de activiteiten worden aangeboden;
3° het beschikt op minstens één locatie over een aangepaste en voldoende grote ontmoetingsruimte van minstens 90m2, die aangepast ingericht is voor de organisatie van activiteiten voor gebruikers;
4° het beschikt op minstens één locatie over een aparte gespreksruimte, waar de privacy van de gebruiker gegarandeerd is;
5° alle lokalen die gebruikt worden door gebruikers van het centrum en minstens één kantoor- of gespreksruimte voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) ze zijn volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het hoofdgebouw moeten rolstoelgebruikers zelfstandig het gebouw, de lokalen en de sanitaire ruimten kunnen betreden. In de antennes moeten rolstoelgebruikers alleen de sanitaire ruimten zelfstandig kunnen betreden;
b) 
de verwarming, ventilatie en verlichting is aangepast aan de bestemming van het lokaal of de ruimte;
c) 
de toepasselijke regelgeving over brandveiligheid wordt nageleefd:

1) voor het hoofdgebouw: het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen;
2) 
voor de antennes: het centrum zorgt voor de mogelijkheid tot veilige evacuatie en voor maatregelen voor brandpreventie; 

d) er zijn minstens twee toiletten beschikbaar. Daarvan is minstens een toilet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Hoofdstuk 4. Subsidiëring

Artikel 20. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 1.

Inhoud

De subsidie-enveloppe voor een erkend centrum dat in het Nederlandse taalgebied ligt, bedraagt 32.741,42 euro per kalenderjaar. De subsidie-enveloppe voor een erkend centrum dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt, bedraagt 39.135,53 euro per kalenderjaar.

De subsidie-enveloppe, vermeld in het eerste lid, wordt voor een privaat centrum verhoogd met 50,05 euro om de maatregel managementondersteuning uit het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015 uit te voeren.

De subsidie-enveloppe, vermeld in het eerste lid, wordt voor een privaat centrum verhoogd met 513,72 euro om de maatregel eindejaarspremie uit het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015 uit te voeren.

De subsidie-enveloppe, vermeld in het eerste lid, wordt voor een openbaar centrum verhoogd met 4883,63 euro om de maatregel kwaliteit uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non- profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 uit te voeren.


De bedragen, vermeld in het tweede en derde lid, worden voor 100% aangewend voor loonkosten.

 

Artikel 21. (01/01/2020- ...)

Het prioriteitenschema voor de centra houdt minstens rekening met:
1° 
de datum van de erkenningsbeslissing;
2° de geografische spreiding van de centra;
3° de mate waarin het centrum in de periode die voorafgaat aan de datum waarop de ontvankelijke erkenningsaanvraag is ingediend, al een werking heeft uitgebouwd die gelijkaardig is aan die van een centrum.

 

Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen

Artikel 22. (01/01/2020- ...)

Centra die op 31 december 2019 erkend zijn, behouden hun erkenning conform de regels die op 31 december 2019 van toepassing zijn. Ze beantwoorden uiterlijk op 31 december 2022 aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 38 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 4 van dit besluit en hoofdstuk 3 van deze bijlage, met uitzondering van de voorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in afdeling 5 van voormeld hoofdstuk 3 van deze bijlage, voor wat de bestaande infrastructuur betreft, waaraan uiterlijk op 31 december 2040 beantwoord moet zijn.

Artikel 23. (01/01/2020- ...)

Als over een aanvraag tot erkenning van een centrum op 31 december 2019 nog geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing zijn. In geval van erkenning beantwoordt het centrum uiterlijk drie jaar na de datum van de erkenningsbeslissing aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 38 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 4 van dit besluit en hoofdstuk 3 van deze bijlage, met uitzondering van de voorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in afdeling 5 van voormeld hoofdstuk 3 van deze bijlage, voor wat de bestaande infrastructuur betreft, waaraan uiterlijk op 31 december 2040 beantwoord moet zijn.

Bijlage 2. Diensten voor gezinszorg

Hoofdstuk 1.Definities

Artikel 1. (01/01/2020- ...)

In deze bijlage wordt verstaan onder:
1° algemene psychosociale en (ped)agogische ondersteuning: de activiteiten, vermeld in artikel 2, 2°, van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009;
2° begeleidend personeel: de personeelsleden van een dienst die met een of meer van de volgende opdrachten belast zijn:

 1. de sociale onderzoeken verrichten;
 2. de gebruikers en hun informeel zorg- en ondersteuningsnetwerk bij het opnemen van de eigen zorgregie ondersteunen en versterken;
 3. zorg-, ondersteunings- en ontwikkelingsdoelen in het zorg- en ondersteuningsplan opvolgen;
 4. de integrale en geïntegreerde zorg en ondersteuning op vraag van de gebruiker coördineren;
 5. het kwaliteitsbeleid opvolgen en het verzorgend en logistiek personeel en de doelgroepwerknemers begeleiden;
3° centrum voor dagopvang: de bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang van een dienst conform artikel 13 en 14 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
4° dienst: een dienst voor gezinszorg;
5° dienst voor logistieke hulp: een dienst voor logistieke hulp als vermeld in artikel 8 en 9 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en als vermeld in artikel 96 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
6° doelgroepwerknemer: de persoon die schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp uitvoert in het kader van de lokale diensteneconomie;
7° DOP: een dienst Ondersteuningsplan die erkend is met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap;
8° DOP-uren: de uren gezinszorg die gedurende maximaal drie maanden geboden worden door verzorgend personeel aan een gebruiker die een ondersteuningsplan van een DOP heeft en waarvoor een extra subsidie wordt verkregen;
9° gezelschap bieden: in het bijzijn van de gebruiker vertoeven en hem vergezellen bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
10° gezinszorg: het zorg- en ondersteuningsaanbod dat bestaat uit persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp, oppashulp en karweihulp, alsook de daarmee verband houdende algemene psychosociale en (ped)agogische ondersteuning en begeleiding;
11° huishoudelijke hulp: de zorg en ondersteuning die bestaat uit de volgende activiteiten:
 1. de organisatie van het huishouden;
 2. de zorg voor de maaltijden die bestaat uit de volgende activiteiten: maaltijden bereiden, inclusief dieetmaaltijden en babyvoeding, alsook inmaken en bewaren van voedingswaren voor gezinsverbruik en opdienen, afruimen en afwassen;
 3. de zorg voor kleding en linnen die bestaat uit de volgende activiteiten: wassen, strijken en verstellen;
 4. de zorg voor woon- en leefklimaat die bestaat uit de volgende activiteiten: leefruimten hygiënisch onderhouden, bedden opmaken en verschonen, zorgen voor planten in de woning en zorgen voor huisdieren;
 5. boodschappen doen;
 6. de zorg voor veiligheid en hygiëne in de woning;
12° kraamzorg: de zorg en ondersteuning voor de moeder, het kind en hun gezin, in de periode van een maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de bevalling;
13° leidinggevend personeel: de personeelsleden van een dienst voor gezinszorg die belast zijn met de leiding en de algemene beleidsvoering;
14° logistiek personeel: de personen, al dan niet tewerkgesteld in een dienst, die schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp aanbieden;
15° indicatiestelling: de evaluatie en objectivering van het zelfzorgvermogen;
16° lokale diensteneconomie: de lokale diensteneconomie, vermeld in artikel 3, 4°, van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
17° meerling: minstens een drieling of twee tweelingen van wie de leeftijd niet meer verschilt dan 19 maanden, de laatste dag van de 19e maand inbegrepen, tot een van beide tweelingen de leeftijd van drie jaar heeft bereikt;
18° meerlingenhulp: zorg en ondersteuning aan gezinnen met een meerling aanbieden tot het derde levensjaar;
19° omkaderingspersoneel: de personen die belast zijn met de begeleiding van de doelgroepwerknemer met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
20° ondersteuningsplan: een ondersteuningsplan als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap;
21° oppashulp: het zorg- en ondersteuningsaanbod dat erin bestaat de gebruiker gezelschap te bieden en toezicht op hem te houden bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg;
22° persoonsverzorging: de activiteiten, vermeld in artikel 2, 1°, van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009;
23° regionale stad: een regionale stad als vermeld in de bijlage bij het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
24° toezicht houden: met aandacht aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de gebruiker, oplettend zijn voor de eventuele behoeften van de gebruiker en indien nodig dringende zorg en ondersteuning verlenen of professionele zorg of mantelzorg inroepen;
25° verzorgend personeel: de personeelsleden van een dienst die aan de gebruiker persoonsverzorging en huishoudelijke hulp aanbieden, alsook algemene psychosociale en (ped)agogische ondersteuning die met die activiteiten verband houden, met als doel de gebruiker en zijn mantelzorger te handhaven en te ondersteunen in het natuurlijke thuismilieu;
26° Vesta: het systeem van elektronische gegevensuitwisseling dat elke dienst gebruikt om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen;
27° vte: een voltijds equivalent;
28° werkvergadering: een overlegmoment van praktische en organisatie-technische aard, dat meestal, maar niet noodzakelijk, rechtstreeks in verband staat met de dienstverlening aan de gebruikers;
29° zorg en ondersteuning: één activiteit of het geheel van activiteiten in het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid, die uitgevoerd worden in het kader van dit besluit;
30° Zorggezind: de koepelorganisatie van de erkende diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoofdstuk 2. Programmatie

Artikel 2. (01/01/2020- ...)

Het programma voor de diensten bestaat uit de volgende elementen:
1° programmacijfers voor de uren persoonsverzorging en huishoudelijke hulp en de daarmee verband houdende algemene psychosociale en (ped)agogische ondersteuning en begeleiding, als vermeld in artikel 3 van deze bijlage;
2° evaluatiecriteria als vermeld in artikel 4 van deze bijlage.

Artikel 3. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 13/05/2022 tot vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg en de diensten voor oppashulp, en tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en van het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio voor de jaren 2022 tot en met 2026

Inhoud

De programmacijfers, vermeld in artikel 2, 1°, van deze bijlage, worden voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, op basis van de leeftijd van de inwoners op de volgende wijze vastgelegd:
1° per inwoner van de leeftijdsgroep tot 59 jaar: 0,62 uur per jaar;
2° per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 60 tot en met 64 jaar: 1,68 uur per jaar;
3° per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 65 tot en met 74 jaar: 4,58 uur per jaar;
4° per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 75 tot en met 84 jaar: 17,5 uur per jaar;
5° per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar: 40 uur per jaar.

Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in artikel 2, 1°, van deze bijlage, wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie van het jaar na het jaar waarop de programmatie betrekking heeft. Die bevolkingsprojectie wordt door de minister vastgelegd en voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden:
1° ze is afzonderlijk per kalenderjaar opgesteld;
2° ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad berekend.

Artikel 4. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 04/02/2021 tot vastlegging voor de diensten voor gezinszorg van de evaluatiecriteria voor de programmatie, vermeld in artikel 4 van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Inhoud

De minister legt de evaluatiecriteria, vermeld in artikel 2, 2°, van deze bijlage, vast. Hij houdt daarbij rekening met:
1° de verhouding tussen enerzijds de programmacijfers, die zijn vastgelegd conform artikel 3 van deze bijlage, in een regionale stad, en anderzijds de effectief gepresteerde uren gezinszorg door verzorgend personeel in die regionale stad, zoals geregistreerd in Vesta;
2° het werkingsgebied van de dienst waarvoor een aanvraag tot erkenning is ingediend, dat getoetst wordt aan de verhouding, vermeld in punt 1°;
3° de datum waarop de ontvankelijke erkenningsaanvraag is ingediend;
4° de samenwerkingsverbanden met erkende woonzorgvoorzieningen of andere welzijnsvoorzieningen en vrijwilligersorganisaties.

De evaluatiecriteria worden toegepast in de volgorde, vermeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 5. (01/01/2020- ...)

Aanvullend op artikel 4, 7, 8, 11, 12, 42 en 59 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 gelden voor de erkenning van diensten voor gezinszorg de specifieke voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk.

Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning

Artikel 6. (01/06/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 28/05/2021 Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22.

Inhoud

§1. Het begeleidend personeel van de dienst verricht jaarlijks een sociaal onderzoek in het natuurlijk thuismilieu van de gebruiker. Als aan de gebruiker uitsluitend schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp wordt verleend, wordt het sociaal onderzoek tweejaarlijks verricht. Als aan de gebruiker uitsluitend gezinszorg aangeboden wordt in een centrum voor dagopvang, kan het sociaal onderzoek ook in dat centrum verricht worden.

§2. Als onderdeel van het sociaal onderzoek, vermeld in paragraaf 1, evalueert en objectiveert de dienst, behalve bij kraamzorg, het zelfzorgvermogen van de gebruiker op het vlak van gezinszorg.

Het zelfzorgvermogen van de gebruiker wordt ter uitvoering van artikel 12, §1, derde lid, 2°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 vastgesteld aan de hand van de BelRAI screener en het Sociaal Supplement, eventueel aangevuld, ter uitvoering van artikel 12, §1, eerste lid, 5°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, met de meest aangewezen BelRAI-instrumenten, waaronder de BelRAI Home Care.

Als er al een actuele evaluatie en objectivering van het zelfzorgvermogen van de gebruiker aan de hand van de instrumenten, vermeld in het tweede lid, ter beschikking zijn, worden die gebruikt, tenzij de situatie van de gebruiker intussen gewijzigd is.

De minister bepaalt de nadere regels in verband met de vaststelling van het zelfzorgvermogen en het gebruik van de instrumenten voor indicatiestelling.

§3. Een sociaal onderzoek als vermeld in paragraaf 1, is niet vereist als de dienst aan een gebruiker in een groep van assistentiewoningen crisiszorg of overbruggingszorg als vermeld in bijlage 10 die bij dit besluit is gevoegd verstrekt.

In geval van acute zorg mag het sociaal onderzoek, vermeld in paragraaf 1, door de dienst ook na de start van de hulpverlening uitgevoerd worden tot maximaal veertien dagen erna. De dienst hoeft geen sociaal onderzoek uit te voeren als de gezinszorg niet voortgezet wordt na die veertien dagen.

In het tweede lid wordt verstaan onder acute zorg: de gezinszorg die gedurende maximaal veertien dagen wordt geboden door verzorgend personeel in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg vereist is. 

Artikel 7. (01/01/2020- ...)

De dienst biedt op verzoek van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp en de bijbehorende psychosociale en pedagogische ondersteuning aan, als uit het sociaal onderzoek, vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage blijkt dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden, onvoldoende is.

Als de dienst niet zelf in de nodige zorg en ondersteuning kan voorzien, leidt hij de gebruiker en zijn mantelzorgers toe naar de gepaste zorg van hun keuze. Bij signalen van onderbescherming of welzijnsproblematieken leidt de dienst toe naar één van de kernactoren van het geïntegreerd breed onthaal volgens de keuze van de gebruiker.

Artikel 8. (01/01/2020- ...)

De dienst biedt gedurende maximaal drie maanden op verzoek van het gezin dat door een overlijden van een of meer kinderen niet meer voldoet aan de definitie van een meerling als vermeld in artikel 1, 17°, van deze bijlage, nog meerlingenhulp.

Artikel 9. (01/01/2020- ...)

De dienst laat activiteiten van schoonmaakhulp bij een gebruiker verrichten door logistiek personeel of doelgroepwerknemers, al dan niet op basis van een samenwerkingsverband met andere thuiszorgvoorzieningen of een lokalediensteneconomieonderneming als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie. Voor het verrichten van die activiteiten kan alleen verzorgend personeel worden ingezet als de taken die het verzorgend personeel bij de gebruiker verricht, overwegend blijven bestaan uit persoonsverzorging en huishoudelijke hulp, tenzij het doel van de zorg of de aard van de zorgsituatie de competentie van een verzorgende vereisen. De dienst motiveert in dat geval zijn beslissing. Die motivering wordt bij het administratief dossier van de gebruiker gevoegd.

Naast schoonmaakhulp kunnen het logistiek personeel en de doelgroepwerknemers op vraag van de gebruiker ook de activiteiten, vermeld in artikel 1, 11°, c), d), en e), van deze bijlage, uitvoeren als die activiteiten occasioneel worden verricht, de ondersteuning bij de gebruiker voor meer dan vier vijfde uit schoonmaakhulp blijft bestaan en die activiteiten verantwoord zijn door het zorg- en ondersteuningsplan. Het akkoord van de gebruiker wordt bij zijn administratief dossier gevoegd. De dienst informeert de gebruiker dat hij in dat geval voor de activiteiten, vermeld in artikel 1, 11°, c), d), en e), van deze bijlage, de bijdrage voor schoonmaakhulp moet betalen, in plaats van de bijdrage voor gezinszorg, geboden door verzorgend personeel.

Artikel 10. (01/01/2020- ...)

De dienst kan op verzoek van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger karweihulp en oppashulp aanbieden, al dan niet op basis van een samenwerkingsverband met andere thuiszorgvoorzieningen of een lokalediensteneconomieonderneming als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, als uit het sociaal onderzoek, vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage, blijkt dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden, onvoldoende is.

Voor karweihulp, kan het feit dat de gebruiker of zijn omgeving over onvoldoende draagkracht beschikt, ook blijken uit een eerdere nog geldige indicatiestelling door de dienst of, met akkoord van de gebruiker, uit een eerdere nog geldige indicatiestelling door een andere dienst of door een dienst voor logistieke hulp. De minister kan in overleg met Zorggezind het maximale aandeel van karweihulp en oppashulp in het totale aandeel van schoonmaakhulp, karweihulp en oppashulp bepalen.

Als de dienst niet zelf in de nodige zorg en ondersteuning kan voorzien, leidt hij de gebruiker en zijn mantelzorgers toe naar de gepaste zorg van hun keuze.

Artikel 11. (01/01/2020- ...)

De dienst stemt de zorg en ondersteuning af op de reële behoeften van de gebruiker binnen de wettelijke en maatschappelijke grenzen, rekening houdend met het principe van de subsidiariteit en het principe van de minst ingrijpende zorg. De zorg en ondersteuning kunnen een preventief, versterkend, herstellend, verzorgend of palliatief karakter hebben, en kunnen ondersteunend, aanvullend of vervangend zijn.

Artikel 12. (01/01/2020- ...)

In functie van de geboden gezinszorg heeft de dienst de volgende taken:
1° het informele zorg- en ondersteuningsnetwerk van de gebruiker ondersteunen en versterken;
2° op aangeven van en in samenspraak met de gebruiker en zijn mantelzorgers, zorg-, ondersteunings- en ontwikkelingsdoelen in het zorg- en ondersteuningsplan bepalen en die opvolgen;
3° in uitzonderlijke omstandigheden en binnen een afgestemd integraal zorg- en ondersteuningsaanbod een aanklampende aanpak hanteren;
4° op verzoek van de gebruiker de integrale en geïntegreerde zorg en ondersteuning coördineren, waarbij de dienst instaat voor informatieoverdracht aan en onderlinge afstemming met het informele en professionele zorg- en ondersteuningsnetwerk.

Artikel 13. (01/01/2020- ...)

De dienst heeft oog voor de hele zorgsituatie, inclusief de vroegtijdige zorgplanning, de palliatieve zorg en de levenseindezorg, met respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de gebruiker.

Artikel 14. (01/01/2020- ...)

De dienst prioriteert op basis van de vastgestelde behoeften, de beperkingen op het vlak van zelfzorg en de beperkingen op het vlak van de beschikbaarheid en draagkracht van de mantelzorg en schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de zorg en ondersteuningsvragen van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De dienst bepaalt het aantal uren zorg en ondersteuning aan de gebruiker afhankelijk van die criteria. De minister kan de nadere regels bepalen.

Artikel 15. (01/01/2020- ...)

In functie van een naadloze overgang van een gebruiker naar een woonzorgcentrum kan de dienst met akkoord van de gebruiker en de initiatiefnemer van het woonzorgcentrum zorg en ondersteuning verlenen aan de gebruiker in het woonzorgcentrum, als dat aangewezen is voor het welzijn van de gebruiker en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. De minister kan de nadere voorwaarden bepalen.

Artikel 16. (01/01/2020- ...)

Alvorens de zorg en ondersteuning, vermeld in artikel 7, 9 en 10 van deze bijlage, aan te bieden, zorgt de dienst ervoor dat hij beschikt over het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de gebruiker.

Artikel 17. (01/01/2020- ...)

§1. De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur gezinszorg, geboden door verzorgend personeel. Bij de berekening van de bijdrage voor een gepresteerd uur gezinszorg wordt, naast het inkomen en de gezinssamenstelling, rekening gehouden met de zorgintensiteit. De Vlaamse Regering bepaalt de bijdragesystemen voor het vaststellen van de bijdrage.

De bijdrage die aangerekend wordt voor de gezinszorg, is gelijk aan de effectieve duur van die gezinszorg, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en vermenigvuldigd met de bijdrage die gevraagd wordt per uur gezinszorg.

§2. De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur schoonmaakhulp, in voorkomend geval aangevuld met de activiteiten, vermeld in artikel 1, 11°, c), d), en e), van deze bijlage, karweihulp of oppashulp, geboden door logistiek personeel of doelgroepwerknemers. Bij de berekening van de bijdrage voor een gepresteerd uur schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp wordt minstens rekening gehouden met het inkomen en de gezinssamenstelling. De Vlaamse Regering kan de bijdragesystemen en de nadere regels bepalen.

De bijdrage die aangerekend wordt voor de schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp, is gelijk aan de effectieve duur van die schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en vermenigvuldigd met de bijdrage die gevraagd wordt per uur schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp.

In afwijking van het eerste lid vordert de dienst in het kader van meerlingenhulp een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur schoonmaakhulp, geboden door logistiek personeel of doelgroepwerknemers, volgens de bijdragesystemen voor het vaststellen van de bijdrage voor gezinszorg, vermeld in paragraaf 1.

§3. De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker voor de tijd die een verzorgend of logistiek personeelslid of een doelgroepwerknemer nodig heeft om zich te verplaatsen van de ene naar de andere gebruiker, op voorwaarde dat die twee hulpverleningsmomenten aansluitend zijn. In dat geval wordt de verplaatsingstijd gelijk verdeeld over beide gebruikers.

De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker voor de tijd die een verzorgend of logistiek personeelslid of een doelgroepwerknemer nodig heeft om zich te verplaatsen van een gebruiker naar een werkvergadering, of omgekeerd. In dat geval wordt voor de helft van de verplaatsingstijd een gebruikersbijdrage aangerekend aan de gebruiker.

Voor alle andere verplaatsingen dan de verplaatsingen, vermeld in het eerste en het tweede lid, wordt de verplaatsingstijd niet aangerekend aan de gebruiker.

Artikel 18. (01/01/2020- ...)

De zorg en ondersteuning wordt op een gebruikersgerichte wijze verleend.

In het eerste lid wordt verstaan onder gebruikersgerichte wijze: de organisatie, de gebouwen, de materialen, de hulpverleners, de procedures en de werkvoorschriften zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de gebruikers.

Artikel 19. (01/01/2020- ...)

Er is voldoende overleg en persoonlijk contact tussen de gebruiker en de dienst. Er wordt een verslag opgemaakt bij de intake en er worden in overleg met de gebruiker en zijn mantelzorgers tussentijdse evaluaties gehouden.

Artikel 20. (01/01/2020- ...)

Minstens bij de start en bij de evaluatie van de zorg en ondersteuning worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1° er wordt een schriftelijke weerslag van de afspraken over de uitvoering van het zorg- en ondersteuningsplan gemaakt, waarvan een kopie aan de dienst en een kopie aan de gebruiker wordt bezorgd;
2° er wordt schriftelijk gecommuniceerd over de frequentie van de hulpbeurten en het aantal uren per beurt aan de gebruiker;
3° de mogelijkheden en beperkingen van de zorg en ondersteuning worden duidelijk gemaakt aan de gebruiker en zijn mantelzorgers;
4° de gebruiker en zijn mantelzorgers worden geïnformeerd over de prioriteitsregeling en de criteria, vermeld in artikel 14 van deze bijlage;
5° de gebruiker en zijn mantelzorgers ontvangen maximaal de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment zoals met hen is afgesproken;
6° de dienst waarborgt het vertrouwelijke karakter van de gesprekken tussen de dienst en de gebruiker en zijn mantelzorgers.

Artikel 21. (01/01/2020- ...)

De gebruiker kan de geplande zorg annuleren tot uiterlijk de werkdag voordien voor 15 uur. Bij een latere annulering en als geen overmacht wordt aangetoond, kan een vergoeding gevraagd worden die hoogstens gelijk is aan de gebruikersbijdrage die voor de geplande zorg betaald zou worden.

In het eerste lid wordt verstaan onder werkdagen: alle dagen met uitzondering van:
1° zaterdagen;
2° zondagen;
3° de wettelijke feestdagen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking

Artikel 22. (01/01/2020- ...)

De dienst maakt zijn opdracht en zorg- en ondersteuningsaanbod, en de mogelijkheden en voorwaarden ervan bekend.

Artikel 23. (01/01/2020- ...)

De zorg en ondersteuning wordt continu verleend en de werking van de dienst wordt continu georganiseerd. De gebruiker wordt altijd tijdig op de hoogte gebracht van eventuele hiaten in de zorg en ondersteuning.

Artikel 24. (01/01/2020- ...)

De dienst is altijd bereikbaar tijdens de uren waarin hij prestaties levert, minstens voor de gebruikers bij wie hij op dat ogenblik prestaties levert.

Artikel 25. (01/01/2020- ...)

De dienst zorgt voor een goede overdracht van informatie en voor goede interne afspraken in situaties waarbij verschillende functies of medewerkers betrokken zijn.

Artikel 26. (01/01/2020- ...)

Met behoud van de toepassing van artikel 8 en 9 van dit besluit bevat het kwaliteitshandboek van elke dienst minstens een beschrijving van al de volgende elementen:
1° een inleiding, met daarin de voorstelling van de dienst alsook de opbouw en de structuur van de documentatie;
2° een weergave van het kwaliteitsbeleid waarin de missie, de objectieven en de waarden, en de verlening van een machtiging aan de overheid tot verificatie en evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid is opgenomen;
3° een weergave van het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in artikel 4 en 5 van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°, bevat minstens de volgende elementen:
1° de beschrijving van de organisatiestructuur, met daarin opgenomen het organigram en een omschrijving van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
2° de aanwijzing van de verantwoordelijke die met het kwaliteitsbeleid is belast;
3° het overzicht van de interne overlegorganen en de beschrijving van hun werking;
4° het overzicht van de deelname aan externe overlegorganen;
5° de opgave van de voorziene middelen;
6° een beschrijving van de procedures.

In het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°, worden minstens de volgende procedures, beschreven:
1° de procedure om gebruikersklachten te behandelen;
2° de procedure om kwaliteitsverbetering te implementeren;
3° de procedure om het zorg- en ondersteuningsaanbod bekend te maken;
4° de procedure om de deskundigheid te bevorderen;
5° de procedure voor de intake van gebruikers;
6° de procedure om door te verwijzen;
7° de procedure bij grensoverschrijdend gedrag;
8° de procedure om het zorg- en ondersteuningsplan uit te voeren, te evalueren en bij te sturen;
9° de procedure om het zorg- en ondersteuningsplan af te sluiten;
10° de procedure voor een behoorlijk gebruikers- en toegangsbeheer en een veilige uitwisseling van persoonsgegeven tussen de betrokken actoren.
11° de procedure om de documenten en gegevens van het kwaliteitsmanagementsysteem te beheren.

Artikel 27. (01/01/2020- ...)

De gebruikers kunnen klachten uiten en hebben de garantie dat hun klacht wordt geregistreerd en geanalyseerd, en dat de oorzaak van hun klacht wordt onderzocht. Ze hebben de garantie dat op hun klacht binnen een bepaalde termijn schriftelijke feedback wordt gegeven. Klachten geven, binnen de mogelijkheden van de dienst, aanleiding tot kwaliteitsverbeterende maatregelen. Binnen de mogelijkheden van de dienst worden preventieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat vastgestelde tekortkomingen zich zouden herhalen.

De klachtenprocedure wordt bij de intake in een papieren versie overhandigd aan iedere gebruiker. Alle niveaus binnen de klachtenprocedure worden duidelijk aangegeven, met minstens de vermelding van adres en telefoonnummer. Alle klachten en het gevolg dat eraan gegeven is, worden geregistreerd en verwerkt in het jaarverslag, vermeld in artikel 9, §2, van dit besluit.

Artikel 28. (01/01/2020- ...)

Als de dienst een stagiair inzet, loopt die een stage die bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel loopt de stagiair mee met een verzorgend of logistiek personeelslid, en verricht hij de zorg en ondersteuning, vermeld in artikel 7, 9 en 10 van deze bijlage, onder toezicht van dat personeelslid. Na dat eerste deel volgt er een tussentijdse evaluatie door de dienst en de onderwijsinstelling of het opleidingscentrum waar de stagiair een opleiding volgt. De dienst bewaart een schriftelijk verslag van die evaluatie. Alleen bij een positieve tussentijdse evaluatie mag de stagiair het tweede deel van de stage aanvatten, waarin hij de zorg en ondersteuning, vermeld in artikel 7, 9 en 10 van deze bijlage, zelfstandig mag verrichten onder verwijderd toezicht. Alleen voor de zorg en ondersteuning die de stagiair zelfstandig onder verwijderd toezicht verricht, mag de dienst per gepresteerd uur een bijdrage vorderen van de gebruiker met toepassing van artikel 17, §1, en §2 van deze bijlage.

In het eerste lid wordt verstaan onder stagiair: een leerling, student of cursist die in het kader van een leerprogramma dat georganiseerd wordt door een onderwijsinstelling of een opleidingscentrum, arbeid verricht bij een dienst, in vergelijkbare omstandigheden als de personeelsleden van die dienst, om beroepservaring op te doen.

Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering

Artikel 29. (01/01/2020- ...)

Een dienst stelt doorlopend minstens tien voltijdsequivalent verzorgend personeel tewerk. De verzorgende personeelsleden verrichten de activiteiten, vermeld in artikel 2 van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009, met behoud de toepassing van artikel 3, 4 en 4/1 van het voormelde besluit.

 

Een verzorgend personeelslid beschikt bij de indiensttreding over een van de volgende documenten:
1° een van de volgende studiebewijzen, uitgereikt in het studiegebied personenzorg, waarbij de minister bepaalt welke opleidingen binnen het studiegebied personenzorg in aanmerking komen:

 1. een diploma, een studiegetuigschrift of een certificaat, uitgereikt na hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het (voltijds of deeltijds) beroepssecundair onderwijs, hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs, hetzij het secundair-na-secundair van de derde graad van het technisch secundair onderwijs (Se-n-Se), of uitgereikt in de leertijd door Syntra Vlaanderen;
 2. een attest waaruit blijkt dat de persoon geslaagd is in het eerste leerjaar van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs of van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) van de opleiding verpleegkunde;
 3. een getuigschrift, een certificaat of een diploma, uitgereikt na een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, gerangschikt als technisch of beroepssecundair onderwijs van de derde graad;
2° een diploma van het secundair onderwijs in combinatie met een attest dat aantoont dat de persoon geslaagd is voor een of meer jaren van een opleiding uit het hoger onderwijs. Alleen opleidingen binnen een van de volgende studiegebieden kunnen hiervoor in aanmerking komen, waarbij de minister binnen die studiegebieden de opleidingen aanwijst die in aanmerking komen, en voor elke opleiding het aantal jaren bepaalt dat de persoon met vrucht beëindigd moet hebben:
 1. in het hogescholenonderwijs: het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaalagogisch werk;
 2. in het hoger beroepsonderwijs (hbo5): het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaalagogisch werk;
 3. in het universitair onderwijs: het studiegebied lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie;
3° hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend is op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden, hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende of een bekwaamheidsattest van zorgkundige, uitgereikt door een opleidingscentrum dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige;
4° een bekwaamheidsattest, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend is door de Franse of de Duitstalige Gemeenschap, en dat opleidingen organiseert die zowel naar inhoud als naar niveau gelijkwaardig zijn aan de opleidingen van een opleidingscentrum als vermeld in punt 3°;
5° een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door het National Academic and professional Recognition and Information Centre (NARIC-Vlaanderen) gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs als vermeld in punt 1°, of 2°;
6° een conformiteitsattest, uitgereikt met toepassing van artikel 7 tot en met 11 van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009;
7° een attest waaruit blijkt dat de persoon geregistreerd is als zorgkundige.

Artikel 30. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 2.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 3.

Inhoud

De dienst stelt per 105 gebruikers, aan wie hij gezinszorg door verzorgend personeel biedt, één voltijdsequivalent begeleidend personeel tewerk. Per 53 extra gebruikers aan wie hij gezinszorg aanbiedt, stelt hij daarbovenop één halftijdsequivalent begeleidend personeel tewerk.

Een begeleidend personeelslid of een lid van het omkaderingspersoneel beschikt over de nodige competenties voor de opdrachten, vermeld in artikel 1, 2°, die aan hem worden toegewezen. Hij beschikt bij de indiensttreding over een van de volgende graden of studiebewijzen:
1° de graad van bachelor;
2° de graad van master;
3° een buitenlands studiebewijs op voorwaarde dat het door het National Academic and professional Recognition and Information Centre (NARIC-Vlaanderen) gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs dat leidt tot de graad van bachelor of master.

Een begeleidend personeelslid of een lid van het omkaderingspersoneel dat belast is met het verrichten van de sociale onderzoeken, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 156 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Artikel 31. (01/01/2020- ...)

De dienst stelt per volledige schijf van 75 vte verzorgend personeel één halftijdse equivalent leidinggevend personeel tewerk.

Een leidinggevend personeelslid beschikt bij de indiensttreding over een van de volgende graden of studiebewijzen:
1° de graad van master;
2° een buitenlands studiebewijs op voorwaarde dat het door het National Academic and professional Recognition and Information Centre (NARIC-Vlaanderen) gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs dat leidt tot de graad van master.

Als een personeelslid niet voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, maar over minstens vijf jaar ervaring beschikt als begeleidend personeelslid in een dienst of een dienst voor logistieke hulp, of als leidinggevende in een andere woonzorg- of welzijnsvoorziening, kan dat personeelslid ook als leidinggevend personeelslid tewerkgesteld worden.

Artikel 32. (01/01/2020- ...)

Voor logistieke personeelsleden en doelgroepwerknemers gelden er geen kwalificatievereisten.

Artikel 33. (01/01/2020- ...)

§ 1. De personeelsleden zijn gekwalificeerd voor de opdrachten die ze vervullen.

§2. De dienst biedt zijn personeelsleden permanente vorming en ondersteuning aan, met het oog op werkbaar werk en zorg op maat.

De inhoud, de plaats en het tijdstip van de vormingsactiviteiten worden altijd geregistreerd en bijgehouden op de dienst.

Als de bijscholing collectief gebeurt, is er een planning. Die wordt minimaal de maand voorafgaand aan de activiteit op de dienst ter beschikking gesteld.

Artikel 34. (01/01/2020- ...)

Elk verzorgend, logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid, elke doelgroepwerknemer en elk lid van het omkaderingspersoneel beschikt over een inschrijvingsnummer bij het agentschap voor hij tewerkgesteld mag worden bij een dienst. Het agentschap kent dat nummer toe en levert een inschrijvingsbewijs af nadat de dienst het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de betrokken persoon bezorgd heeft. Er wordt per functietype een apart inschrijvingsnummer toegekend en een inschrijvingsbewijs afgeleverd.

Artikel 35. (01/01/2020- ...)

De private dienst past op de tewerkstelling van het personeel minimaal de loon- en arbeidsvoorwaarden toe van het paritair comité dat bevoegd is voor de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap.

Afdeling 5. Voorwaarden in verband met Vesta

Artikel 36. (01/01/2020- ...)

De dienst leeft de volgende voorwaarden in verband met Vesta na:
1° de dienst maakt gebruik van Vesta om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen;
2° de dienst past bij het doorsturen van gegevens naar Vesta de handleiding toe die het agentschap ter beschikking stelt;
3° de dienst houdt rekening met het informatieveiligheidsbeleid bij het doorsturen van gegevens naar Vesta.

Hoofdstuk 4. Bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang

Afdeling 1. Programmatie

Artikel 37. (01/01/2020- ...)

Het programma voor de bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang van een dienst wordt bepaald in hoofdstuk 2 van bijlage 7 die bij dit besluit is gevoegd.

Afdeling 2. Algemene bijkomende erkenningsvoorwaarden

Artikel 38. (01/01/2020- ...)

Aanvullend op artikel 13 en 14 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en hoofdstuk 3 van deze bijlage gelden voor de bijkomende erkenning van de centra voor dagopvang de specifieke voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk.

Afdeling 3. Specifieke bijkomende erkenningsvoorwaarden

Artikel 39. (01/01/2020- ...)

Een centrum voor dagopvang van een dienst voldoet aan de specifieke erkenningsvoorwaarden van hoofdstuk 3 van bijlage 7 die bij dit besluit is gevoegd, met uitzondering van artikel 19, artikel 20, 2°, en 3°, artikel 21, 22, 25, 43, tweede lid, artikel 44, en afdeling 5 van dat voormelde hoofdstuk 3.

In afwijking van artikel 10, eerste lid, 3°, artikel 15, artikel 31 tot en met 41 van bijlage 7 die bij dit besluit is gevoegd, factureert het centrum voor dagopvang een prijs per uur in plaats van een dagprijs aan de gebruiker. De minister kan de nadere regels bepalen. 

Artikel 40. (01/01/2020- ...)

De persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en psychosociale ondersteuning aan een gebruiker wordt verleend door een verzorgend personeelslid, als die zorgverlening aangewezen is voor het welzijn van de gebruiker en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. De zorg en ondersteuning gebeurt conform de regels, vermeld in hoofdstuk 3 van deze bijlage.

Artikel 41. (01/01/2020- ...)

Voor de verpleegkundige zorg kan, in voorkomend geval, de gebruiker van een centrum voor dagopvang een beroep doen op een dienst voor thuisverpleging of een zelfstandig thuisverpleegkundige, met respect voor de keuzevrijheid van de gebruiker.

Artikel 42. (01/01/2020- ...)

Een verzorgend personeelslid van de dienst mag zorg en ondersteuning als vermeld in hoofdstuk 3 van deze bijlage aan gemiddeld vier gebruikers per jaar in het centrum voor dagopvang verstrekken, met een maximum van tegelijkertijd zes gebruikers per uur.

Artikel 43. (01/01/2020- ...)

Het centrum voor dagopvang biedt uitsluitend zorg en ondersteuning aan tussen 7 uur en 20 uur.

Artikel 44. (01/01/2020- ...)

Het centrum voor dagopvang realiseert een gemiddelde bezettingsgraad van maximaal tien.

Afdeling 4. Het gebouw

Onderafdeling 1. Veiligheid

Artikel 45. (01/01/2020- ...)

Een centrum voor dagopvang voldoet aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering.

Onderafdeling 2. Het gebouw

Artikel 46. (01/01/2020- ...)

Het centrum voor dagopvang voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° het centrum ontwikkelt zijn werking in een eigen, duidelijk te onderscheiden infrastructuur die architectonisch één geheel vormt. Als het centrum is ingericht in de gebouwen van een woonzorgcentrum of van een andere voorziening, duidt een aparte ingang of een aangepaste bewegwijzering op de eigen werking ervan;
2° de ingang van het centrum is zo aangepast dat de gebruikers bij aankomst en vertrek gemakkelijk kunnen in- en uitstappen;
3° er is minstens één gemeenschappelijke leefruimte waar alle gebruikers op een comfortabele manier kunnen zitten, en die geschikt is voor polyvalent gebruik;
4° in minstens één ruimte is het mogelijk om privégesprekken te voeren en gepaste zorg en ondersteuning te bieden met een minimale privacy voor de gebruiker;
5° er is in het centrum of in de onmiddellijke nabijheid ervan ten minste één badkamer, met een aangepaste bad- of douchegelegenheid, die voor alle gebruikers toegankelijk is;
6° minstens één toilet is toegankelijk voor rolstoelgebruikers;
7° er is voldoende bergruimte in het centrum;
8° iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om te rusten in een rustige omgeving;
9° het gebouw is voorzien op een kleinschalige werking en is huiselijk en gezellig ingericht;
10° het nodige meubilair is aangepast aan de specifieke behoeften van de gebruikers;
11° dossiers en geneesmiddelen, met uitzondering van de geneesmiddelen die koel bewaard moeten worden, worden bewaard op een veilige en discrete manier en zijn niet toegankelijk voor de gebruikers;
12° er is een koelkast ter beschikking voor het koel bewaren van sommige geneesmiddelen;
13° persoonlijke bezittingen van de gebruikers kunnen op een veilige manier bewaard worden;
14° ruimten voor gebruikers worden zo veel mogelijk met daglicht verlicht;
15° de gebouwen en de lokalen worden regelmatig onderhouden;
16° restafval en gft worden in gesloten afvalemmers bewaard zodat er geen geur- of andere hinder ontstaat;
17° de nodige maatregelen worden genomen om vocht en de insijpeling van water en hinder van welke aard ook te voorkomen;
18° de infrastructuur van het centrum en de omgeving die toegankelijk is voor gebruikers en bezoekers, is integraal toegankelijk;
19° om zich te verplaatsen kunnen de gebruikers zich behelpen met leuningen of handgrepen;
20° de ruimten die toegankelijk zijn voor gebruikers en zich niet op het gelijkvloers verdiep bevinden, zijn bereikbaar via ten minste één lift. Dat kan ook een traplift zijn;
21° treden, trappen en andere hindernissen worden vermeden. Als die niveauverschillen niet geweerd kunnen worden, worden ze ondervangen conform de bepalingen in de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en worden ze duidelijk gesignaleerd en worden ze duidelijk gesignaleerd;
22° ramen, toegangen en trappenhallen kunnen beveiligd worden;
23° elke gebruiker kan altijd in alle ruimten die toegankelijk zijn voor de gebruikers een efficiënt en aangepast oproepsysteem gebruiken dat gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikers. In elke sanitaire cel is een vast oproepsysteem aanwezig. De ruimte waaruit de noodoproep komt, is identificeerbaar. De aangewende oproepsystemen zijn betrouwbaar zijn en worden regelmatig gecontroleerd;
24° als de dienst een mobiel oproepsysteem gebruikt en het eveneens aanwendt voor dwaaldetectie, wordt de toestemming van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger gevraagd en de noodzaak ervan gemotiveerd in het zorg- en ondersteuningsplan.
25° ICT is beschikbaar in het centrum ter ondersteuning van de kwaliteit van zorg en zorgopvolging en de uitvoering van zorgtaken. In minstens één leefruimte kunnen de gebruikers naar televisie kijken en naar de radio luisteren en via minstens één toestel hebben ze toegang tot het internet;
26° hulpmiddelen en materialen die noodzakelijk zijn voor de zorg en de ondersteuning van de gebruiker, zijn afgestemd op de zorg- en ondersteuningsnoden van de gebruiker;
27° de voor de gebruikers toegankelijke ruimtes in een centrum hebben samen een nettovloeroppervlakte van minimaal 5 m² per aanwezige gebruiker. Die ruimten omvatten niet de badkamer, de sanitaire ruimten en de gangen;
28° in elke leefruimte bedraagt het raamoppervlak tenminste een zesde van de nettovloeroppervlakte. In een leefruimte met een nettovloeroppervlakte van meer dan 30 m² is het raamoppervlak ten minste een zevende van de nettovloeroppervlakte. Het glasoppervlak van het raam in elke leefruimte begint op maximaal 85 cm hoogte, gemeten vanaf het vloeroppervlak, en ook zittend is er een ongehinderd zicht naar buiten;
29° alle afmetingen zijn nettoafmetingen, gemeten van plint tot plint. De oppervlakte onder schuine wanden wordt daarbij niet meegeteld, behalve vanaf het punt waarop een normale doorgangshoogte van 2,30 m begint;
30° in alle lokalen zijn de verwarming, ventilatie en verlichting aangepast aan de bestemming van het lokaal;
31° de verlichting houdt rekening met de veiligheid en de behoeften van de gebruikers. In de leefruimte wordt in een basisverlichting voorzien, aangevuld met aangepaste accentverlichting. In de leefruimte zijn daarvoor voldoende aansluitingen geïnstalleerd;
32° er is een centraal verwarmingssysteem. Verwarmingssystemen met open vuur zijn verboden;
33° in de leefruimte zijn opengaande raamdelen aanwezig. Er wordt voor de bediening ervan rekening gehouden met de veiligheid van de gebruikers;
34° in de leefruimte bedraagt de temperatuur overdag minstens 22°C. Alle nuttige maatregelen worden genomen om in alle verblijfsruimten een temperatuur van maximaal 26°C of, als de waarschuwingsfase van het Vlaamse Warmteactieplan van kracht is, een temperatuur die lager ligt dan de buitentemperatuur, te bewaren.

Hoofdstuk 5. Subsidiëring

Afdeling 1. Algemene bepaling over de subsidiëring

Artikel 47. (01/01/2020- ...)

Binnen de beschikbare begrotingskredieten en conform de bepalingen van hoofdstuk 3 van dit besluit kan de administrateur-generaal subsidies toekennen aan de diensten voor gezinszorg op voorwaarde dat:
1° aan alle erkenningsvoorwaarden voldaan wordt;
2° het financiële verslag aan het agentschap bezorgd wordt conform artikel 24 van dit besluit.

Afdeling 2. Subsidiëring van gezinszorg, geboden door verzorgend personeel

Artikel 48. (01/01/2020- ...)

De bepalingen over gezinszorg in deze afdeling moeten gelezen worden als gezinszorg, geboden door verzorgend personeel.

Artikel 49. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 27/11/2020 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang
Zie ook 11/12/2020 tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg van de erkende diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020
Zie ook 04/02/2021 tot vastlegging voor de diensten voor gezinszorg van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidiabel urencontingent gezinszorg, vermeld in artikel 49, en van de ontvankelijkheidscriteria voor de aanvraag van extra uren gezinszorg, vermeld in artikel 50 van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers
Zie ook 17/09/2021 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers
Zie ook 18/11/2021 tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg van de erkende diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021
Zie ook 28/10/2022 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6
Zie ook 05/12/2022 tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg van de erkende diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022

Inhoud

Het jaarlijks extra aantal te subsidiëren uren gezinszorg bedraagt minstens 4% van het totale aantal subsidiabele uren van het voorafgaande jaar, zonder dat de programmatie, vermeld in artikel 2 van deze bijlage, overschreden kan worden.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid, legt de Vlaamse Regering elk jaar het totale aantal subsidiabele uren vast, waarvan maximaal 32.265 uren DOP-uren zijn.

De minister bepaalt jaarlijks per regionale stad en per dienst het maximale aantal subsidiabele uren waarover de dienst beschikt voor het aanbieden van gezinszorg. Bij het toekennen van het jaarlijkse extra urencontingent houdt de minister onder andere rekening met een evenredige beschikbaarheid van uren in relatie tot de behoeften die vastgesteld worden per regionale stad. Het procentuele aandeel van de extra te subsidiëren uren gezinszorg, dat kan worden toegekend aan nieuwe initiatieven, mag niet meer bedragen dan de procentuele ruimte in de programmatie in het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de extra te subsidiëren uren gezinszorg worden toegekend.

De procentuele ruimte in de programmatie, vermeld in het derde lid, is het procentueel aandeel van de uren gezinszorg in de programmacijfers, vermeld in artikel 2, 1°, van deze bijlage, voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, die nog niet effectief gepresteerd zijn in hetzelfde jaar door de diensten.

Om de effectief gepresteerde uren gezinszorg, vermeld in het vierde lid, te bepalen, worden de gegevens gebruikt die naar Vesta zijn doorgestuurd. De effectief gepresteerde uren gezinszorg bevatten de uren die gepresteerd zijn in een centrum voor dagopvang.

Een erkende dienst mag de onbenutte subsidiabele uren gezinszorg van een bepaalde regionale stad aanwenden in een andere regionale stad.

De minister bepaalt jaarlijks het aantal te erkennen nieuwe initiatieven. Diensten die erkend worden ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning, worden als een nieuw initiatief beschouwd.

Aan een erkende dienst wordt in het eerste werkjaar van zijn erkenning een urencontingent toegekend van 15.390 uren gezinszorg.

De minister bepaalt de procedure voor de aanvraag en de toewijzing van de DOP-uren, vermeld in het tweede lid, aan de erkende diensten voor gezinszorg.

Artikel 50. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 04/02/2021 tot vastlegging voor de diensten voor gezinszorg van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidiabel urencontingent gezinszorg, vermeld in artikel 49, en van de ontvankelijkheidscriteria voor de aanvraag van extra uren gezinszorg, vermeld in artikel 50 van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 3.
Zie ook 24/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 5.
Zie ook 24/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 8.
Zie ook 24/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 6.
Zie ook 24/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 7.

Inhoud

Een erkende dienst kan, voor elke regionale stad waarin hij minstens 1539 uur gezinszorg effectief presteert, extra uren gezinszorg aanvragen bij het agentschap.

De minister bepaalt de criteria voor de beoordeling van de aanvraag, vermeld in het eerste lid. Hij houdt daarbij rekening met:
1° de realisatie van het toegekende urencontingent gezinszorg van de dienst;
2° de mate waarin de dienst zijn werking richt naar kwetsbare doelgroepen. De kwetsbare doelgroepen worden vastgesteld aan de hand van de volgende parameters, waarbij de dienst minstens twee van de vier doelgroepen bereikt:

 1. de behoeften van de gebruiker van gezinszorg, die worden vastgesteld op de wijze, vermeld in artikel 6 van deze bijlage;
 2. de gebruikersbijdrage voor gezinszorg, die wordt berekend met toepassing van artikel 17, §1, van deze bijlage;
 3. de onregelmatige prestaties, vermeld in artikel 53, §1, van deze bijlage;
 4. de reden voor het opstarten van de gezinszorg, die wordt doorgestuurd naar Vesta.

Vanaf de toekenning van het extra urencontingent gezinszorg voor het werkingsjaar 2022 wordt de realisatie, vermeld in het tweede lid, 1°, getoetst op het niveau van een regionale stad.

De extra uren gezinszorg worden aangevraagd via een formulier, dat het agentschap daarvoor op zijn website ter beschikking stelt. De aanvraag wordt vóór 1 oktober van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het extra urencontingent gezinszorg door de minister wordt toegekend, aan het agentschap bezorgd.

In afwijking van het vierde lid wordt de aanvraag voor 2021 vóór 1 december 2020 aan het agentschap bezorgd.


Een nieuw initiatief ontvangt geen extra uren gezinszorg in het jaar dat volgt op het jaar van zijn erkenning.

Artikel 51. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 4.

Inhoud

In het kader van zorg op maat kan een dienst een aanvraag indienen om een deel van zijn toegewezen vte logistiek personeel, die zijn bepaald ter uitvoering van artikel 71, eerste lid, van deze bijlage, om te zetten in uren gezinszorg.

De aanvraag tot omzetting van vte logistiek personeel als vermeld in het eerste lid, gebeurt op de wijze, vermeld in artikel 50, vierde lid, van deze bijlage.

Artikel 52. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 4.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 5.

Inhoud

De subsidie bestaat uit:
1° een forfaitair bedrag van 27,3771 euro per gepresteerd uur en per uur bijscholing, als subsidiëring van het verzorgend personeel en van het      bevorderen van de deskundigheid van het verzorgend personeel;
2° een forfaitair bedrag van 45.081 euro per jaar en per 105 geholpen gebruikers, als subsidiëring van het begeleidend personeel;
3° een forfaitair bedrag van 21.853 euro per jaar en per 75 vte verzorgend personeel, als subsidiëring van het leidinggevend personeel;
4° een forfaitair bedrag van 26.970 euro per jaar en per 200 geholpen gebruikers als subsidiëring van de administratie- en coördinatiekosten.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt verhoogd met 2 euro per gepresteerd DOP-uur binnen het aantal toegewezen DOP-uren.

Het subsidiebedrag, vermeld in het eerste lid, 4°, wordt verhoogd met 1279 euro om de maatregel administratieve optimalisatie uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 uit te voeren.

De tijd die een verzorgend personeelslid nodig heeft om zich van de ene naar de andere gebruiker te verplaatsen, wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de gepresteerde uren, vermeld in het eerste lid, 1°, op voorwaarde dat die twee hulpverleningsmomenten aansluitend zijn.

De tijd die een verzorgend personeelslid nodig heeft om zich van een gebruiker naar een werkvergadering te verplaatsen, of omgekeerd, wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de gepresteerde uren, vermeld in het eerste lid, 1°, op voorwaarde dat de helft van die tijd in rekening gebracht wordt bij de gelijkgestelde uren, vermeld in artikel 55, eerste lid, 4°, van deze bijlage.

Voor alle andere verplaatsingen dan de verplaatsingen, vermeld in het vierde en het vijfde lid, wordt de verplaatsingstijd niet in aanmerking genomen voor de berekening van de gepresteerde uren.

Artikel 53. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 6.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 7.

Inhoud

§1. In dit artikel wordt verstaan onder onregelmatige prestaties: de uren die binnen het toegekende urencontingent gepresteerd worden, hetzij op weekdagen tussen 20 uur en 7 uur, hetzij op zaterdagen, zon- en feestdagen, met het oog op een continue zorg en ondersteuning.

In het eerste lid wordt verstaan onder feestdagen: de wettelijke feestdagen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

§2. Iedere dienst verleent onregelmatige prestaties afhankelijk van de noodwendigheden.

§3. De subsidie, vermeld in artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage wordt verhoogd met 30% voor uren die gepresteerd worden op een zaterdag en voor uren die gepresteerd worden op weekdagen tussen 20 uur en 7 uur. Ze wordt verhoogd met 100% voor uren die gepresteerd worden op een zon- of feestdag.

Het percentage van de verhoging wordt bepaald door de astronomische dag (van 0 tot 24 uur) waarop de uren gepresteerd worden.

§4. Prestaties op zaterdagen, zon- en feestdagen die korter zijn dan 2 uur worden, binnen het urencontingent, gelijkgesteld met een prestatie van 2 uur.

Prestaties tussen 22 uur en 7 uur die korter zijn dan 8 uur worden, binnen het urencontingent, gelijkgesteld met een prestatie van 8 uur.

§ 5. De verhogingen, vermeld in paragraaf 3, worden begrensd tot 5,2% van het toegekende urencontingent.

Binnen de beschikbare begrotingskredieten kunnen de individuele diensten die het percentage, vermeld in het eerste lid, overschrijden, de verhogingen, vermeld in paragraaf 3, ontvangen voor de onregelmatige prestaties die het percentage, vermeld in het eerste lid, overschrijden, op voorwaarde dat die grens op sectorniveau niet wordt overschreden. De beschikbare middelen worden verdeeld over de diensten in kwestie in verhouding tot de onregelmatige prestaties boven het percentage, vermeld in het eerste lid..

Artikel 53/1. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Ingevoegd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 8.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 3.

Inhoud

§ 1. Voor de maatregel flexibiliteit tussen 18 uur en 20 uur uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non- profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 wordt een budget van 782.238,65 euro verdeeld tussen de erkende diensten voor gezinszorg. Dat budget stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent gezinszorg voor dat jaar verhoogd wordt.

§ 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de diensten op basis van het aantal gepresteerde uren gezinszorg tussen 18 uur en 20 uur op werkdagen als vermeld in artikel 21, tweede lid, van deze bijlage, met inbegrip van de uren die gepresteerd zijn in een centrum voor dagopvang, door het verzorgend personeel dat gefinancierd wordt met de middelen, vermeld in artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage. De diensten kunnen per gepresteerd uur maximaal 15% van het bedrag, vermeld in artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage, ontvangen. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar waarop het budget betrekking heeft.

§ 3. De dienst bezorgt het aantal gepresteerde uren, vermeld in paragraaf 2, jaarlijks via een formulier dat het agentschap daarvoor op zijn website ter beschikking stelt, uiterlijk op 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarop het budget betrekking heeft.

Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met het saldo, vermeld in artikel 66, eerste lid, van deze bijlage.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, § 3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 54. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 9.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 10.

Inhoud

§1. Voor de berekening van de subsidies, vermeld in artikel 52, eerste lid, 2°, 3°, en 4°, van deze bijlage, zijn naargelang van het aantal geholpen gebruikers en het aantal vte verzorgend personeel, de volgende subsidiefracties mogelijk:
1° voor het begeleidend personeel: x/105 van het subsidiebedrag, vermeld in artikel 52, eerste lid, 2°, van deze bijlage;
2° voor het leidinggevend personeel: x/75 van het subsidiebedrag, vermeld in artikel 52, eerste lid, 3°, van deze bijlage, vanaf 75 vte;
3° voor de administratie- en coördinatiekosten: x/200 van het subsidiebedrag, vermeld in artikel 52, eerste lid, 4°, van deze bijlage.

§2. Voor de berekening van het aantal geholpen gebruikers, vermeld in artikel 52, eerste lid, 2°, en 4°, van deze bijlage, wordt het aantal gebruikers in aanmerking genomen dat is geholpen in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Dat aantal wordt gestaafd op basis van het aantal geopende en bijgehouden dossiers, waaruit blijkt dat vier uur of langer hulp is verleend.

Bij de bepaling van het aantal geopende en bijgehouden dossiers, vermeld in het eerste lid, worden de uren gezinszorg die in een centrum voor dagopvang gepresteerd worden, niet meegeteld.
Een onderbroken hulpverlening aan eenzelfde gebruiker kan pas aanleiding geven tot het aanrekenen van de gebruiker als een nieuwe geholpen gebruiker als de periode van onderbreking van de hulpverlening langer heeft geduurd dan 13 weken.

§3. Voor de berekening van de subsidie, vermeld in artikel 52, eerste lid, 3°, van deze bijlage, wordt het gemiddeld aantal vte verzorgend personeel in aanmerking genomen dat in dienst is in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Dat gemiddelde aantal vte in dienst wordt berekend door het totale aantal gesubsidieerde uren in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, te delen door 1539. De prestaties van de verzorgende personeelsleden die in het kader van de maatregel Sociale Maribel, vermeld in artikel 35, §5, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, tewerkgesteld waren in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, worden mee in rekening gebracht.

Artikel 55. (01/01/2020- ...)

Binnen het toegekende urencontingent worden met gepresteerde uren gelijkgesteld:
1° de uren die besteed zijn aan de deelname aan de ondernemingsraad;
2° de uren die besteed zijn aan de deelname aan het comité voor preventie en bescherming op het werk;
3° de uren die besteed zijn aan syndicale verplichtingen;
4° de uren die besteed zijn aan werkvergaderingen, al dan niet met andere hulpverleners in de thuiszorg;
5° de uren die besteed zijn aan wijkwerking;
6° de uren die vrijgesteld zijn van prestaties wegens de maatregel arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar;
7° de wachturen van de verzorgende personeelsleden die kraamzorg verstrekken.

In het eerste lid, 5°, wordt verstaan onder wijkwerking: het overleg van een groep personeelsleden van een dienst, die onder supervisie van een begeleidend personeelslid staat en verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning in een bepaald gebied. Dat overleg gebeurt met het oog op het verlenen van een gebruikersgerichte, doelmatige, doeltreffende, continue en maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning.

Het totale aantal gelijkgestelde uren wordt begrensd tot 5% van het toegekende urencontingent. Als de grens van 5% wordt overschreden ten gevolge van de uren, vermeld in het eerste lid, 6°, kan die grens worden verhoogd, binnen het toegekende urencontingent. Die verhoging is alleen mogelijk op voorwaarde dat bewezen wordt dat voor het aantal uren dat de grens van 5% gelijkgestelde uren overschrijdt, een gelijk aantal uren gezinszorg door vervangend personeel gepresteerd wordt. Een dienst financiert zelf dat vervangende personeel hetzij met het bedrag dat hij ontvangt op basis van artikel 58 of 63 van deze bijlage, hetzij met andere middelen dan de middelen die via dit besluit zijn verkregen.

Artikel 56. (01/01/2020- ...)

§1. Boven op de subsidies, vermeld in artikel 52 van deze bijlage, wordt in het kader van meerlingenhulp een toeslag uitbetaald als compensatie voor het verlies aan inkomsten uit gebruikersbijdragen. Die toeslag bedraagt:
1° een forfaitair bedrag van 240 euro per kalendermaand waarin er      meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin;
2° 
vanaf de kalendermaand waarin de meerling een jaar wordt, wordt de toeslag verlaagd naar 120 euro per kalendermaand waarin er meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin;
3° 
vanaf de kalendermaand waarin de meerling twee jaar wordt, wordt er geen toeslag meer toegekend.

§2. De toeslag, vermeld in paragraaf 1, wordt jaarlijks bij het agentschap aangevraagd door de dienst die meerlingenhulp heeft geboden. Als meerdere diensten voor gezinszorg bij hetzelfde gezin meerlingenhulp bieden, stellen ze onderling een coördinerende dienst aan. Die coördinerende dienst is verantwoordelijk voor de aanvraag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, en verdeelt de ontvangen toeslag over de betrokken diensten voor gezinszorg of de diensten voor logistieke hulp, naar rata van het aantal uren meerlingenhulp in hetzelfde gezin.

De toeslag wordt samen met het saldo, vermeld in artikel 66, eerste lid, van deze bijlage uitbetaald.

Artikel 57. (01/01/2020- ...)

De dienst of coördinerende dienst bezorgt in het kader van meerlingenhulp jaarlijks aan het agentschap tegen uiterlijk 1 april een overzicht met het aantal geholpen gezinnen per kalendermaand van het afgelopen jaar, en per geholpen gezin het dossiernummer of in voorkomend geval de dossiernummers die worden gebruikt in Vesta, alsook een bewijsstuk van gezinssamenstelling. De coördinerende dienst bezorgt ook een overzicht van de diensten die betrokken zijn bij de hulpverlening in hetzelfde gezin.

Artikel 58. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 5.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 4.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 11.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 4.

Inhoud

§1. Voor de maatregel werkdrukvermindering wordt er een budget verdeeld van 8.720.806,33 euro tussen de erkende private diensten voor gezinszorg.

§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van de gegevens in verband met werkdruk die ze bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.

De minister kan de wijze bepalen waarop de private diensten moeten bewijzen dat ze het bedrag dat ze door die verdeling ontvangen, gebruiken voor de financiering van vervangend personeel binnen de dienst, voor wie geen andere middelen worden verkregen.

§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn voor die verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens moeten uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd worden.

Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat berekend en toegepast wordt conform artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. De basisindex is de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong.

Artikel 59. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 6.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 5.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 12.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 5.

Inhoud

§1. Voor de vergoeding van verplaatsingen met de fiets of bromfiets in opdracht wordt een budget van 168.106,93 euro verdeeld tussen de erkende diensten voor gezinszorg.

Het deel van het budget, vermeld in het eerste lid, dat in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft, aan personeel van gezinszorg is toegekend, stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent gezinszorg wordt verhoogd voor het jaar waarop het budget betrekking heeft.

§2. In deze paragraaf wordt verstaan onder:
1° 
personeel: het personeel dat gefinancierd wordt met de middelen, vermeld in artikel 52, eerste lid, 1°, artikel 71, tweede lid, 1°, of artikel 72, eerste lid, 1°, van deze bijlage;
2° 
fiets: het rijwiel, voortbewegingstoestel of gemotoriseerd rijwiel, vermeld in artikel 2.15.1, 2.15.2 of 2.15.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
3° 
bromfiets: de bromfiets, vermeld in artikel 2.17 van het voormelde koninklijk besluit.

Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de diensten, vermeld in paragraaf 1, op basis van het aantal kilometers dat door het personeel met een fiets of bromfiets in opdracht heeft afgelegd in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.

De kilometers, vermeld in het tweede lid, bevatten ook de kilometers die het personeel met een fiets of bromfiets van huis naar de eerste gebruiker en van de laatste gebruiker terug naar huis heeft afgelegd.

De kilometers, vermeld in het tweede lid, bevatten niet de verplaatsingen om boodschappen te doen voor de gebruiker.

§3. De dienst geeft jaarlijks uiterlijk tegen 1 april aan het agentschap het aantal kilometers van het afgelopen jaar door dat in aanmerking komt conform paragraaf 2.

Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun voorschot voor het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.

§ 4. Voor de maatregel verplaatsingen met de fiets of bromfiets in opdracht wordt ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 een extra budget van 36.045,72 euro boven op het budget, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, verdeeld tussen de private diensten voor gezinszorg.

Het deel van het budget, vermeld in het eerste lid, dat in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft, aan verzorgend personeel is toegekend, stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent gezinszorg wordt verhoogd voor het jaar waarop het budget betrekking heeft.

Het budget, vermeld in het eerste lid, wordt evenredig verdeeld tussen de diensten op basis van het aantal kilometers dat de diensten jaarlijks doorgeven aan het agentschap conform paragraaf 3, eerste lid.

Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot voor het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt geïndexeerd conform artikel 58, § 3, derde lid, van deze bijlage.

§ 5. Ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 wordt aan de private diensten voor gezinszorg 211.700 euro en aan de openbare diensten voor gezinszorg 78.259 euro toegekend voor vernieuwende projecten die het fietsgebruik ondersteunen.

De budgetten, vermeld in het eerste lid, worden evenredig verdeeld tussen de diensten, vermeld in paragraaf 1, op basis van het aantal kilometers dat de diensten jaarlijks doorgeven aan het agentschap conform paragraaf 3, eerste lid.

De bewijsstukken over de besteding van de subsidie voor vernieuwende projecten die het fietsgebruik stimuleren, vermeld in het eerste lid, zijn raadpleegbaar in de dienst.

Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun voorschot voor het derde trimester.

De bedragen, vermeld in het eerste lid, worden geïndexeerd conform artikel 58, § 3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 60. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 7.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 13.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 6.

Inhoud

§1. Voor elke kilometer die het verzorgend personeel, het logistieke personeel of de doelgroepwerknemer voor de dienst heeft afgelegd met een privéwagen, ontvangt de dienst 0,1735 euro.

In afwijking van artikel 1, 25°, van deze bijlage wordt in het eerste lid verstaan onder verzorgend personeel: het personeel dat gefinancierd wordt met de middelen van artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage.

In het eerste lid wordt verstaan onder logistiek personeel of de doelgroepwerknemer: het personeel dat aan de erkende dienst wordt toegewezen met toepassing van artikel 71, eerste lid, van deze bijlage.

§2. Alleen de kilometers van verplaatsingen met de privéwagen, die door de dienst vergoed worden, komen in aanmerking, met uitzondering van de verplaatsingen om boodschappen te doen voor de gebruiker.

§3. De dienst bezorgt jaarlijks aan het agentschap tegen uiterlijk 1 april het aantal kilometers van het afgelopen jaar die in aanmerking komen conform paragraaf 2.

Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.

§4. ....

Artikel 61. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 8.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 14.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 7.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 6.

Inhoud

§1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van 9.614.834,35 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg. Dat budget stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt.

§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van de gegevens in verband met de eindejaarspremie die ze bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking heeft.

§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn voor de verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens moeten uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd worden.

Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 62. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 15.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 8.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 7.

Inhoud

§ 1. Voor de maatregelen managementondersteuning, koopkracht, uurroosterverstoring, innovatie en digitalisering, en de baremaverhoging voor het verzorgend personeel en de omkadering wordt een budget van 36.880.566,51 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg. Dat budget stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt.

§ 2. 88,46% van het budget, vermeld in paragraaf 1, waarvan 78,66% voor koopkracht van het verzorgend personeel en het overige personeel, 0,60% voor uurroosterverstoring en 3,15% voor innovatie en digitalisering, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van het toegewezen urencontingent gezinszorg van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.

§ 3. 11,54% van het budget, vermeld in paragraaf 1, waarvan 89,32% voor koopkracht van het begeleidend personeel, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van het effectieve aantal gesubsidieerde vte begeleidend personeel van gezinszorg van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop dat budget betrekking heeft, zoals berekend in Vesta.

§ 4. Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, § 3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 63. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 16.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 8.

Inhoud

§ 1. Voor de maatregel werkdrukvermindering, koopkracht en innovatie en digitalisering wordt er een budget verdeeld van 7.988.574,59 euro tussen de erkende openbare diensten voor gezinszorg. Het budget voor de maatregel koopkracht en voor de maatregel innovatie en digitalisering stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt.

8,35% van het budget, vermeld in het eerste lid, is voor de maatregel werkdrukvermindering, 83,29% van het voormelde budget is voor de koopkrachtmaatregel, en 2,58% van het voormelde budget is voor de maatregel innovatie en digitalisering uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025.

§ 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de openbare diensten op basis van het toegewezen urencontingent gezinszorg van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.

§ 3. Het subsidiebedrag wordt aan de openbare diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, § 3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 64. (01/01/2020- ...)

§1. Jaarlijks wordt een budget verdeeld tussen de erkende diensten voor gezinszorg voor maatregelen voor milieubewuste verplaatsingen. Dat budget bedraagt 496.836,36 euro.

De diensten gebruiken het budget, vermeld in het eerste lid, voor een permanent ondersteunend beleid inzake minimale verplaatsingsafstanden en -tijden van de verzorgenden en voor sensibiliserende initiatieven rond het gebruik van verplaatsingsmiddelen. Ze beschrijven het beleid en vermelden de initiatieven die ze in dat kader nemen en plannen in de kwaliteitsplanning en het jaarverslag, vermeld in artikel 9, §2, van dit besluit.

§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de diensten op basis van het aantal kilometers dat de diensten jaarlijks doorgeven aan het agentschap conform artikel 60, §3, eerste lid, van deze bijlage .

Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun voorschot voor het derde trimester.

§3. Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 65. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Vervangen bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 17.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 18.

Inhoud

Het aantal uren bijscholing dat in aanmerking komt voor subsidiëring, wordt per dienst begrensd tot 2,5% van het toegekende urencontingent. Dat urencontingent bijscholing komt boven op het toegekende urencontingent.

Artikel 66. (01/01/2020- ...)

Op de subsidies, vermeld in artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage, worden voorschotten uitbetaald. Die voorschotten worden berekend op basis van de gesubsidieerde prestatie-uren en de gesubsidieerde uren bijscholing in het voorafgaande jaar en worden uitbetaald voor het einde van de tweede maand van het trimester waarop ze betrekking hebben. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het begrotingsjaar in kwestie. Als een dienst meer voorschotten heeft ontvangen dan zijn definitieve subsidiebedrag, wordt het verschil teruggevorderd.

Voor een nieuwe dienst, die geen uren gepresteerd heeft in het voorafgaande jaar, worden de voorschotten berekend op basis van maximaal 75% van het toegekende urencontingent. Een nieuwe dienst ontvangt tijdens het eerste werkjaar geen voorschotten voor bijscholing.

Artikel 67. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 11/12/2020 tot verdeling van een toeslag in het kader van de interne staatshervorming voor de erkende private diensten voor gezinszorg

Inhoud

Voor de private diensten voor gezinszorg worden de voorschotten, vermeld in artikel 66, eerste lid, van deze bijlage, die uitbetaald worden voor het einde van de tweede maand van het derde trimester, verhoogd met een toeslag in het kader van de interne staatshervorming, die 6.643.604,06 euro bedraagt. De minister bepaalt de verdeling van dat bedrag over de private diensten voor gezinszorg.

De toeslag, vermeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht van het saldo, vermeld in artikel 66, eerste lid, van deze bijlage.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt niet geïndexeerd.

Artikel 68. (01/01/2020- ...)

Op de subsidies, vermeld in artikel 52, eerste lid, 2°, 3°, en 4°, van deze bijlage, worden voorschotten uitbetaald. Die voorschotten worden berekend op basis van de subsidies van twee jaar geleden en worden uitbetaald voor het einde van de tweede maand van het trimester waarop ze betrekking hebben. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het begrotingsjaar in kwestie. Als een dienst meer voorschotten heeft ontvangen dan zijn definitieve subsidiebedrag, wordt het verschil teruggevorderd.

In het eerste en tweede jaar dat volgt op het jaar waarin de dienst erkend is, worden voorschotten toegekend op basis van 50% van het bedrag, vermeld in artikel 52, eerste lid, 2°, van deze bijlage.

Artikel 69. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 19.

Inhoud

De subsidiebedragen, vermeld in artikel 52, eerste en derde lid, van deze bijlage, zijn uitgedrukt tegen 100% op basis van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. Binnen de beschikbare begrotingskredieten worden die subsidiebedragen geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

De koppeling aan het indexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt berekend en toegepast conform artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

De aanpassing aan het prijsindexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt voor geen enkel van de subsidiebedragen, vermeld in artikel 52, eerste lid, van deze bijlage, beperkt.

Afdeling 3. Subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp

Artikel 70. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 18/12/2020 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2020
Zie ook 28/10/2022 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6

Inhoud

De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp vast.

Artikel 71. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 05/12/2022 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2022

Inhoud

Jaarlijks bepaalt de minister de diensten die in aanmerking komen voor subsidiëring en, per dienst, het aantal vte logistiek personeel, en het aantal vte doelgroepwerknemers.

De jaarsubsidie bestaat uit een enveloppe die het resultaat is van de som van de volgende formules:
1° toegewezen aantal vte logistiek personeel * 31.070,39 euro;
2° toegewezen aantal vte logistiek personeel/22,5 * 46.727,29 euro;
3° toegewezen aantal vte logistiek personeel/17,5 * 59.454,54 euro;
4° toegewezen aantal vte logistiek personeel/100 * 69.679,48 euro.

Artikel 72. (01/01/2020- ...)

Per toegewezen vte doelgroepwerknemer ontvangen de diensten boven op de enveloppe de volgende toeslagen voor:
1° de doelgroepwerknemer: 9.794,85 euro;
2° het administratief personeel: 2.206,10 euro;
3° het begeleidend personeel: 3.632,54 euro;
4° het leidinggevend personeel: 747,65 euro.

Naast de toeslagen, vermeld in het eerste lid, ontvangt de dienst een toeslag voor omkaderingspersoneel:
1° voor 10 vte doelgroepwerknemers: 10.937,52 euro;
2° per vte doelgroepwerknemer die aan de dienst is toegewezen boven op de 10 vte: 1.093,74 euro.

Artikel 73. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 20.

Inhoud

De diensten ontvangen voor het uitbreiden van de managementondersteuning, de permanente vorming, de maatregel extra aanvullend verlof en de maatregel carensdagen een bedrag van 1.104,58 euro per vte logistiek personeel en per vte doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt verhoogd met 100,45 euro om de maatregel innovatie en digitalisering uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 uit te voeren.

Artikel 74. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 10.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 21.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 9.

Inhoud

De private diensten ontvangen voor managementondersteuning en de baremaverhoging voor omkadering een bedrag van 153,63 euro per vte logistiek personeel en per vte doelgroepwerknemer.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt verhoogd met 1932,08 euro om de koopkrachtmaatregel uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 uit te voeren.


Het bedrag, vermeld in het eerste en het tweede lid, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 75. (01/01/2020- ...)

De diensten ontvangen voor de verhoging van de eindejaarspremie en voor de ondersteuning van het management een bedrag van 1.347,65 euro per vte logistiek personeel en per vte doelgroepwerknemer.

Artikel 76. (01/01/2020- ...)

De bedragen, vermeld in artikel 71, tweede lid, artikel 72, 73 en 75 van deze bijlage, zijn uitgedrukt tegen 100% op basis van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2019. Binnen de beschikbare begrotingskredieten worden die subsidiebedragen geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

De koppeling aan het indexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt berekend en toegepast conform artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen.

De aanpassing aan het prijsindexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt voor geen enkel van de subsidiebedragen, vermeld in artikel 71, tweede lid, artikel 72, 73 en 75 van deze bijlage, beperkt.

Artikel 77. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 11.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 9.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 10.

Inhoud

§1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van 2.414.085,05 euro verdeeld tussen de erkende private diensten 

§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van de gegevens over de eindejaarspremie die ze bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking heeft.

§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn voor de verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens worden uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd.
    
Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot voor het derde trimester.
    
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.
 

Artikel 78. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 12.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 10.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 11.

Inhoud

§1. Voor de maatregel werkdrukvermindering wordt er een budget verdeeld tussen de erkende private diensten. Dat budget bedraagt 2.316.102,60 euro.

§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de private diensten op basis van de gegevens in verband met werkdruk die ze bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.

De minister kan de wijze bepalen waarop de private diensten moeten bewijzen dat ze het bedrag dat ze door die verdeling ontvangen, gebruiken voor de financiering van vervangend personeel binnen de dienst, voor wie geen andere middelen worden verkregen.

§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn voor die verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens worden uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd.

Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun voorschot van het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 78/1. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Ingevoegd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 22.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 12.

Inhoud

§ 1. Voor de maatregel koopkracht uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 wordt een budget van 795.491,24 euro verdeeld tussen de erkende openbare diensten.

§ 2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de openbare diensten op basis van de gegevens over de koopkracht die ze bezorgen aan VVSG. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking heeft.

§ 3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat VVSG aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar bezorgd heeft die nodig zijn voor de verdeling. Die gegevens worden uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd.

Het subsidiebedrag wordt aan de openbare diensten toegekend samen met hun voorschot voor het derde trimester.

Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58, § 3, derde lid, van deze bijlage.

Artikel 79. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 23.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 24.
Zie ook 01/07/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor gezinszorg naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, wat betreft de subsidies voor aanvullende thuiszorg in 2021 1.

Inhoud

§1. Om de subsidie, berekend conform artikel 71 tot en met 76 van deze bijlage, volledig te verkrijgen toont de dienst de volgende elementen aan:
1° de dienst realiseert op jaarbasis per vte logistiek personeel minstens 95% van het gemiddelde van 1442 gefactureerde uren;
2° de dienst realiseert op jaarbasis per vte doelgroepwerknemer minstens 95% van het gemiddelde van 1322 gefactureerde uren;
3° de dienst toont, met betrekking tot de norm begeleidend personeel van 1 vte op 17,5 vte logistiek personeel en de norm leidinggevend personeel van 1 vte op 100 vte logistiek personeel, aan dat hij minstens 90% van de som van het aantal vte op jaarbasis dat resulteert uit de toepassing van beide normen, effectief heeft tewerkgesteld.

§2. Voor de bewijsvoering van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, wordt het personeel dat conform dit besluit is toegewezen, in aanmerking genomen. Dat betekent dat:
1° alleen het toegewezen aantal vte logistiek personeel en de prestaties van het logistiek personeel in aanmerking worden genomen om 95% van het gemiddelde van 1442 gefactureerde uren te bereiken;
2° alleen het toegewezen aantal vte doelgroepwerknemers en de prestaties van de doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om 95% van het gemiddelde van 1322 gefactureerde uren te bereiken;
3° het toegewezen aantal vte logistiek personeel en het toegewezen aantal vte doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om de norm voor het begeleidend personeel en de norm voor het leidinggevend personeel te berekenen.

§3. De tijd die een logistiek personeelslid of een doelgroepwerknemer nodig heeft om zich van de ene naar de andere gebruiker te verplaatsen, wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de gefactureerde uren, vermeld in paragraaf 1 en 2, op voorwaarde dat die twee hulpverleningsmomenten aansluitend zijn.

De helft van de tijd die een logistiek personeelslid of een doelgroepwerknemer nodig heeft om zich van een gebruiker naar een werkvergadering te verplaatsen, of omgekeerd, wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de gefactureerde uren, vermeld in paragraaf 1 en 2.

Voor alle andere verplaatsingen dan de verplaatsingen, vermeld in het eerste en het tweede lid, wordt de verplaatsingstijd niet in aanmerking genomen voor de berekening van de gefactureerde uren.

Artikel 80. (01/01/2020- ...)

Als een dienst de norm van 95%, vermeld in artikel 79, §1, 1°, en 2°, van deze bijlage, niet haalt, dan wordt het deel van de subsidie-enveloppe dat gebaseerd is op artikel 71, tweede lid, 1°, en artikel 72, eerste lid, 1°, van deze bijlage verminderd met:
1° 5% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 95% en hoger dan of gelijk aan 90%;
2° 10% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 90% en hoger dan of gelijk aan 85%;
3° (100% - het behaalde percentage) als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 85%.

Als een dienst de norm van 90%, vermeld in artikel 79, §1, 3°, niet haalt, dan wordt het deel van de subsidie-enveloppe dat gebaseerd is op artikel 71, tweede lid, 2°, 3°, en 4°, en artikel 72, eerste lid, 2°, 3°, en 4°, van deze bijlage verminderd met:
1° 5% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 90% en hoger dan of gelijk aan 85%;
2° 
10% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 85% en hoger dan of gelijk aan 80%;
3° 
(100% - het behaalde percentage) als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 80%.

Artikel 81. (01/01/2020- ...)

Elk trimester wordt een voorschot uitbetaald van maximaal 22,5% van de subsidie-enveloppe, berekend conform artikel 71 tot en met 76 van deze bijlage, op basis van het aantal vte logistiek personeel en het aantal vte doelgroepwerknemers die in het voorafgaande jaar toegewezen zijn. Die voorschotten worden uitbetaald voor het einde van de tweede maand van het trimester waarop ze betrekking hebben. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het begrotingsjaar. Als een dienst meer voorschotten ontvangen heeft dan zijn definitieve subsidiebedrag, wordt het verschil teruggevorderd.

Afdeling 4. Subsidiëring van een functionaris voor gegevensbescherming voor Vesta

Artikel 82. (01/01/2020- ...)

§1. In dit artikel wordt verstaan onder functionaris voor gegevensbescherming: een functionaris voor gegevensbescherming als vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

§2. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de administrateur-generaal een subsidie toekennen aan Zorggezind voor de vergoeding van de kosten van een functionaris voor gegevensbescherming. Die subsidie bedraagt maximaal 57.434,28 euro per kalenderjaar.

De functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het informatieveiligheidsbeleid van alle erkende diensten voor gezinszorg en alle erkende diensten voor oppashulp, vermeld in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd, waarvoor het koninklijk besluit van 14 april 1988 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreft, of het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van instellingen die, in het kader van de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering, opdrachten van algemeen belang vervullen, niet van toepassing zijn. Door de toepassing van het informatieveiligheidsbeleid zijn die diensten gemachtigd om het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) te gebruiken binnen Vesta of binnen VO als vermeld in artikel 1, 7°, van bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd.

De functionaris voor gegevensbescherming en de diensten, vermeld in het tweede lid, leven de regelgeving na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd. Zorggezind zorgt ervoor dat de functionaris voor gegevensbescherming in alle onafhankelijkheid de informatieveiligheid kan beoordelen bij de diensten, vermeld in het tweede lid.

§3. Er wordt een voorschot van 50% van het bedrag, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, uitbetaald voor eind februari.

Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het jaar in kwestie, op voorwaarde dat Zorggezind voor 1 maart de volgende documenten bezorgt aan het agentschap:
1° een rapport waarin per dienst, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, een overzicht gegeven wordt van de activiteiten die de functionaris voor gegevensbescherming tijdens het afgelopen jaar uitgevoerd heeft;
2° 
facturen en andere bewijsstukken waaruit de kosten blijken die Zorggezind tijdens het afgelopen jaar gemaakt heeft voor de financiering van de functionaris voor gegevensbescherming.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, het bedrag, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, niet of niet volledig verantwoorden, wordt het saldo niet of niet volledig uitbetaald, en wordt het eventueel te veel uitbetaalde voorschot teruggevorderd.

§4. Het bedrag, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt geïndexeerd conform artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.

Afdeling 5. Subsidiëring van de bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang

Artikel 83. (01/01/2020- ...)

Voor de omkadering en de werking van een centrum voor dagopvang kan jaarlijks een subsidiebedrag worden toegekend dat berekend wordt op basis van de gemiddelde bezettingsgraad.

Artikel 84. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 11.

Inhoud

Het jaarlijkse subsidiebedrag wordt berekend per centrum voor dagopvang, waarvoor de dienst een bijkomende erkenning heeft.

Een centrum voor dagopvang dat een gemiddelde bezettingsgraad van minimaal zeven gebruikers realiseert, komt in aanmerking voor een subsidiebedrag van 25.392,94 euro per jaar. De gemiddelde bezettingsgraad is het totale aantal gefactureerde uren per kalenderjaar, gedeeld door 1500.

Als een centrum voor dagopvang een gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad van minimaal drie of vier gebruikers heeft, ontvangt het een subsidiebedrag van 22.080,81 euro, en voor een gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad van minimaal vijf of zes gebruikers een subsidiebedrag van 23.737,74 euro.

Artikel 84/1. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Ingevoegd bij 17/09/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers 12.

Inhoud

De minister kan de nadere subsidiëringswijze en de vorm, de inhoud en de organisatie van de bewijsvoering bepalen die de centra voor dagopvang aan het agentschap bezorgen om jaarlijks de gemiddelde bezettingsgraad te berekenen.

Artikel 85. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 11/12/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 63.

Inhoud

In afwijking van artikel 84 van deze bijlage ontvangt een centrum voor dagopvang dat voor het eerst erkend wordt, gedurende de eerste drie jaar waarin het voor subsidiëring in aanmerking komt, binnen de beschikbare begrotingskredieten, een subsidiebedrag dat gelijk is aan het hoogste subsidiebedrag. Gedurende het eerste jaar moet de gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad hiertoe minimaal 0,5 bedragen, en vanaf het tweede jaar minimaal 1.

Voor de berekening van die eerste drie jaar komen ook de jaren in aanmerking waarin centra voor dagopvang die op 1 januari 2020 subsidiabel zijn, al subsidies ontvangen hebben.

Artikel 86. (01/01/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 27/11/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2020, de subsidiabele uren gezinszorg voor de nieuwe initiatieven gezinszorg 2020, en het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg, de diensten voor logistieke hulp en de centra voor dagopvang 13.
Gewijzigd bij 11/02/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, en tot toekenning van een subsidie aan de vzw Socialistische Actie Blankenberge en aan het vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 25.
Gewijzigd bij 28/10/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022, en van het bedrag voor de maatregelen uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren voor de diensten voor gezinszorg en de centra voor dagopvang, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021 tot bepaling van een aantal evaluatiecriteria voor de programmatie van diensten voor gezinszorg en van een aantal criteria voor de verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en VIA6 13.

Inhoud

De subsidiebedragen, vermeld in artikel 84, tweede en derde lid, van deze bijlage worden voor een centrum voor dagopvang van een private dienst verhoogd met 200,09 euro om de maatregel eindejaarspremie en de maatregel baremaverhoging voor omkadering uit het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2018 tot 2020 uit te voeren, en met 915,21 euro om de koopkrachtmaatregel uit het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021 tot 2025 uit te voeren.

Artikel 87. (01/01/2020- ...)

Het prioriteitenschema voor de centra voor dagopvang houdt minstens rekening met:
1° de datum van de erkenningsbeslissing;
2° de geografische spreiding van de centra voor dagopvang.

Hoofdstuk 6. Specifieke regels voor de overdracht van de erkenning van diensten voor gezinszorg

Artikel 88. (01/01/2020- ...)

Bij een overdracht van de erkenning gelden voor de subsidiëring van de overnemer tijdens het eerste jaar de bepalingen van hoofdstuk 5, op voorwaarde dat de onderstaande bepalingen daar niet van afwijken:
1° voor de toepassing van artikel 54, §2, van deze bijlage wordt ook het aantal gebruikers in aanmerking genomen dat door de overgedragen dienst is geholpen in het voorgaande jaar;
2° voor de toepassing van artikel 54, §3, van deze bijlage wordt ook het aantal gesubsidieerde uren van de overgedragen dienst in het voorgaande jaar in aanmerking genomen voor de berekening van het gemiddelde aantal vte verzorgend personeel;
3° voor de toepassing van artikel 58, §2, eerste lid, artikel 61, §2, artikel 63, §2, eerste lid, artikel 77, §2, en artikel 78, §2, eerste lid, van deze bijlage worden ook de gegevens van de overgedragen dienst over het voorgaande jaar in aanmerking genomen;
4° voor de toepassing van artikel 59, §2, tweede lid, van deze bijlage wordt ook het aantal kilometers in aanmerking genomen dat in het voorgaande jaar is afgelegd door het personeel van de overgedragen dienst, als de afgelegde kilometers beantwoorden aan de voorwaarden van paragraaf 2 van dat artikel;
5° voor de toepassing van artikel 60, §3, eerste lid, van deze bijlage wordt ook het aantal kilometers in aanmerking genomen dat in het voorgaande jaar is afgelegd door het verzorgend personeel, het logistiek personeel of de doelgroepwerknemers van de overgedragen dienst, als de afgelegde kilometers beantwoorden aan de voorwaarden van paragraaf 2 van dat artikel;
6° voor de toepassing van artikel 62, §2, van deze bijlage wordt ook het urencontingent gezinszorg in aanmerking genomen dat in het voorgaande jaar toegewezen was aan de overgedragen dienst;
7° voor de toepassing van artikel 66 van deze bijlage worden de voorschotten ook berekend op basis van de gesubsidieerde prestatie-uren en de gesubsidieerde uren bijscholing van de overgedragen dienst in het voorgaande jaar;
8° voor de toepassing van artikel 68 van deze bijlage worden de voorschotten van de overnemer tijdens het eerste, tweede en derde jaar mede berekend op basis van de subsidies die tijdens het tweede jaar dat aan het jaar in kwestie voorafgaat, aan de overgedragen dienst uitbetaald zijn;
9° voor de toepassing van artikel 81 van deze bijlage worden ook het aantal vte logistiek personeel en het aantal vte doelgroepwerknemers in aanmerking genomen die in het voorgaande jaar toegewezen zijn aan de overgedragen dienst.

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen

Artikel 89. (01/01/2020- ...)

De voorzieningen die op 31 december 2019 erkend en gesubsidieerd zijn als diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, worden geacht erkend te zijn als diensten conform de bepalingen van dit besluit. Ze behouden hun erkenning volgens de regels die op 31 december 2019 van toepassing waren. Ze beantwoorden uiterlijk op 31 december 2022 aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 38 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 4 van dit besluit en hoofdstuk 3 van deze bijlage.

Artikel 90. (01/01/2020- ...)

Als over een aanvraag tot erkenning van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg op 31 december 2019 nog geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van kracht zijn. In geval van erkenning wordt de dienst erkend als dienst voor gezinszorg. Hij beantwoordt uiterlijk drie jaar na de datum van de erkenningsbeslissing aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 38 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 4 van dit besluit en hoofdstuk 3 van deze bijlage.

Artikel 91. (16/10/2022- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 28/05/2021 Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 23.
Gewijzigd bij 15/07/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot attestering van digitale applicaties die gekoppeld zijn aan het Vlaams IT-platform BelRAI en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming 19.

Inhoud

In afwijking van artikel 6, § 2, tweede lid, van deze bijlage kan de dienst het zelfzorgvermogen van de gebruiker vaststellen:
1° aan de hand van de BEL-profielschaal en het BEL-gegevens cliëntsysteem tot 1 juni 2021;
2° aan de hand van de BelRAI screener en het BEL-gegevens cliëntsysteem van 1 juni 2021 tot 1 januari 2023.

Artikel 92. (01/01/2020- ...)

In afwijking van artikel 17, §1, eerste lid, van deze bijlage blijft het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg verder van kracht zolang de Vlaamse Regering de bijdragesystemen voor het vaststellen van de bijdrage voor gezinszorg niet bepaald heeft.

Artikel 93. (01/01/2020- ...)

De kwalificatievereisten, vermeld in artikel 30 van deze bijlage, zijn van toepassing op het begeleidend personeel en het omkaderingspersoneel dat wordt aangeworven vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. De personeelsleden die voor die datum waren tewerkgesteld als begeleidend personeelslid of als lid van het omkaderingspersoneel, moeten verder blijven voldoen aan de kwalificatievereisten, vermeld in artikel 4, B, 4°, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

Artikel 94. (01/01/2020- ...)

Tot een datum die de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, vaststelt, biedt het centrum voor dagopvang in afwijking van artikel 43 van deze bijlage uitsluitend zorg en ondersteuning aan op een weekdag tussen 7 uur en 20 uur, die geen feestdag is.

In het eerste lid wordt verstaan onder feestdag: de wettelijke feestdagen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Artikel 95. (01/01/2020- ...)

De voorzieningen die op 31 december 2019 erkend zijn als dagverzorgingscentrum als vermeld in artikel 51 van bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, worden van rechtswege geacht een bijkomende erkenning als centrum voor dagopvang te zijn van de dienst voor gezinszorg van dezelfde initiatiefnemer. Ze behouden hun erkenning volgens de regels die op 31 december 2019 van toepassing waren. Ze beantwoorden uiterlijk op 31 december 2022 aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 43 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 6, §1, van dit besluit en hoofdstuk 4 van deze bijlage, met uitzondering van de voorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in afdeling 4 van voormeld hoofdstuk 4 van deze bijlage, voor wat de bestaande infrastructuur betreft, waaraan uiterlijk op 31 december 2040 beantwoord moet zijn.

Artikel 96. (01/01/2020- ...)

Als over een aanvraag tot erkenning van een dagverzorgingscentrum als vermeld in artikel 51 van bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers op 31 december 2019 nog geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van kracht zijn. In geval van erkenning wordt het dagverzorgingscentrum erkend in de vorm van een bijkomende erkenning als centrum voor dagopvang van de dienst voor gezinszorg van dezelfde initiatiefnemer. Het beantwoordt uiterlijk drie jaar na de datum van de erkenningsbeslissing aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 43 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 6, §1, van dit besluit en hoofdstuk 4 van deze bijlage, met uitzondering van de voorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in afdeling 4 van voormeld hoofdstuk 4 van deze bijlage, voor wat de bestaande infrastructuur betreft, waaraan uiterlijk op 31 december 2040 beantwoord moet zijn.

Artikel 97. (01/01/2020- ...)

Een dienst voor logistieke hulp kan gedurende een periode van drie jaar als vermeld in artikel 96, §1, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 aan het agentschap een samenwerkingsovereenkomst bezorgen, waarin hij aangeeft dat hij vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van de indiening van de samenwerkingsovereenkomst, inhoudelijk gaat samenwerken met een dienst voor gezinszorg.

Artikel 98. (01/01/2020- ...)

In de samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking met de dienst voor gezinszorg nader omschreven. De samenwerking heeft minimaal de volgende taakinhoudelijke en doelgroepgerichte kenmerken:
1° het begeleidend personeel van de dienst verricht het sociaal onderzoek, vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage;
2° de dienst evalueert en objectiveert het zelfzorgvermogen van de gebruiker, conform artikel 6, §2, van deze bijlage;
3° de dienst voor logistieke hulp biedt schoonmaak- of karweihulp aan, als uit het sociaal onderzoek, vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage, blijkt dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden, onvoldoende is;
4° de continuïteit van de zorg en ondersteuning aan bestaande gebruikers van de dienst voor logistieke hulp blijft verzekerd;
5° de dienst vordert een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur schoonmaak- of karweihulp, geboden door logistiek personeel of doelgroepwerknemers, conform artikel 17, §2, van deze bijlage.

In voorkomend geval wordt het aantal vte logistiek personeel of doelgroepwerknemers, dat aan de dienst voor logistieke hulp is toegewezen ter uitvoering van artikel 6 van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, overgedragen naar de dienst.

De samenwerkingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, wordt ingediend vóór 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de start van de samenwerking betrekking heeft.

 

Bijlage 3. Diensten voor oppashulp

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. (01/01/2020- ...)

In deze bijlage wordt verstaan onder:
1° dienst: een dienst voor oppashulp;
2° gezelschap bieden: in het bijzijn van de gebruiker vertoeven en hem vergezellen bij de activiteiten van het dagelijkse leven;
3° oppashulp: het aanbod dat erin bestaat de gebruiker gezelschap te houden en toezicht op hem te houden bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorger;
4° oppasser: een vrijwilliger of verenigingswerker die oppashulp verleent;
5° toezicht houden: met aandacht aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de gebruiker, oplettend zijn voor de eventuele behoeften van de gebruiker en als dat nodig is, dringend hulp en bijstand verlenen of professionele zorg of mantelzorg inroepen;
6° verenigingswerker: een natuurlijke persoon die een activiteit als vermeld in artikel 2, 1°, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, verricht;
7° VO: het systeem van elektronische gegevensuitwisseling waarvan elke dienst gebruikmaakt om de gegevens over zijn oppassers en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen;
8° vrijwilliger: een natuurlijke persoon die een activiteit als vermeld in artikel 3, 1°, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, verricht.

Hoofdstuk 2. Programmatie

Artikel 2. (01/01/2020- ...)

Het programma van de diensten bestaat uit de volgende elementen:
1° 
programmacijfers als vermeld in artikel 3;
2° 
evaluatiecriteria als vermeld in artikel 4.

Artikel 3. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 13/05/2022 tot vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg en de diensten voor oppashulp, en tot bepaling van het aantal regio's per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en van het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio voor de jaren 2022 tot en met 2026

Inhoud

Het maximale aantal te erkennen diensten wordt per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bepaald op één per 100.000 inwoners.

Met behoud van de toepassing van het eerste lid bepaalt de minister per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad het aantal regio's en, per regio, het maximale aantal te erkennen diensten.

Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenningsaanvraag is ingediend. De minister legt die bevolkingsprojectie vast en de resultaten ervan voldoen minstens aan de volgende voorwaarden:
1° ze zijn per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
2° ze zijn specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad berekend;
3° ze zijn opgesteld op het niveau van de provincies.

Artikel 4. (01/01/2020- ...)

De minister legt de evaluatiecriteria, vermeld in artikel 2, 2°, vast. Hij houdt daarbij minstens rekening met:
1° de verhouding, voor de regio in kwestie, tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds het totale aantal erkende diensten en het totale aantal diensten waarvoor een ontvankelijke, nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag ingediend is die voldoet aan de programmatie;
2° de datum waarop de ontvankelijke erkenningsaanvraag is ingediend;
3° de geografische spreiding van de diensten binnen de regio in kwestie;
4° de samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen en vrijwilligersorganisaties.

Hoofdstuk 3. Specifieke erkenningsvoorwaarden

Afdeling 1. Algemene bepaling

Artikel 5. (01/01/2020- ...)

Aanvullend op artikel 4, 7, 8, 15, 16, 42 en 59 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 gelden voor de erkenning van de diensten voor oppashulp de specifieke voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk.

Afdeling 2. Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning

Artikel 6. (01/01/2020- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Zie ook 15/01/2021 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp en de diensten voor gastopvang naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 2.
Zie ook 13/01/2023 Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 2.

Inhoud

Vanaf het tweede kalenderjaar dat hij voor subsidiëring in aanmerking komt, zorgt de dienst per kalenderjaar voor de realisatie van minstens 5000 uur oppashulp in de regio waarvoor hij erkend is. Als de dienst echter erkend is voor de regio die bestaat uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, zorgt hij voor de realisatie van minstens 3000 uur oppashulp in die regio.

Artikel 7. (01/01/2020- ...)

De dienst voldoet aan de bepalingen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Artikel 8. (01/01/2020- ...)

De dienst maakt geen selectie wat doelgroepen betreft, maar kan, binnen het globale aanbod, oppashulp voor een specifieke doelgroep aanbieden.

Artikel 9. (01/01/2020- ...)

De dienst maakt geen selectie wat de financiële draagkracht van de gebruiker betreft, tenzij dat zou inhouden dat de dienst zich prioritair richt op een toeleiding van gebruikers met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.

Artikel 10. (01/01/2020- ...)

De dienst vordert van de gebruiker een kostenvergoeding voor de aangeboden oppashulp, die maximaal 2,87 euro per uur bedraagt. Dat bedrag wordt geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Die koppeling aan het indexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt berekend en toegepast overeenkomstig artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen. De basisindex is de index die van toepassing is op 1 januari 2019. De voormelde koppeling aan het prijsindexcijfer gebeurt op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong. De kostenvergoeding die aangerekend wordt voor de oppashulp, is gelijk aan de effectieve duur van die oppashulp, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en vermenigvuldigd met de kostenvergoeding die gevraagd wordt per uur oppashulp.

Artikel 11. (01/01/2020- ...)

De dienst verstrekt informatie over zijn aanbod op een manier die voor de gebruiker en voor de verwijzer verstaanbaar is.

Artikel 12. (01/01/2020- ...)

De dienst werkt samen en maakt afspraken met externe relevante actoren om zijn doelstellingen en opdrachten te realiseren. In voorkomend geval neemt de dienst deel aan multidisciplinair overleg over een gebruiker en draagt bij tot de realisatie van het zorg- en ondersteuningsplan.

Artikel 13. (01/01/2020- ...)

De dienst zorgt voor een passende doorverwijzing als de zorg- en ondersteuningsvraag buiten zijn decretale opdracht valt, en dit met respect voor de keuzevrijheid van de gebruiker. Hij besteedt daarbij aandacht aan het vroegtijdig signaleren van mogelijke zorg- en ondersteuningsnoden, die ruimer zijn dan zijn eigen aanbod.

Als de dienst zelf niet in een aanbod kan voorzien, informeert hij de gebruiker objectief en transparant over andere erkende diensten in de regio.

Artikel 14. (01/01/2020- ...)

Voor de dienst oppashulp aanbiedt, zorgt hij ervoor dat hij beschikt over het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de gebruiker en de oppasser.

Artikel 15. (01/01/2020- ...)

Met behoud van de toepassing van artikel 8 en 9 van dit besluit bevat het kwaliteitshandboek van elke dienst minstens een beschrijving van de volgende elementen:
1° 
een inleiding, met daarin de inhoudsopgave, een aantal algemene inlichtingen over de dienst, de vermelding van de verantwoordelijke die met het kwaliteitsbeleid is belast, en een document dat toelating geeft aan de gemachtigden van de Vlaamse Regering om ter plaatse alle activiteiten te verrichten die nodig zijn om de uitvoering van de bepalingen van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de voorziening te verifiëren en te evalueren;
2° 
een weergave van het kwaliteitsbeleid waarin de opdrachtsverklaring en het zorg- en ondersteuningsaanbod vervat is;
3° 
een weergave van het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in artikel 4 en 5 van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, met conditionele, operationele en garantie-elementen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°, bevat minimaal de volgende elementen:
1° 
de organisatiestructuur, met inbegrip van het organogram en de overlegstructuren;
2° 
de kwalificatie, de functieomschrijving en de ondersteuningsstructuur van het personeel;
3° 
de functieomschrijving en de ondersteuningsstructuur van de oppassers;
4° 
de beschrijving van de permanente samenwerkingsverbanden;
5° 
de omschrijving van de middelen van de dienst;
6° 
het vormingsbeleid.

In het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°, worden minstens de volgende procedures beschreven:
1° de procedure om zorg- en ondersteuningsvragen te registreren;
2° de procedure om zorg- en ondersteuningsvragen te behandelen en op te volgen;
3° de procedure om door te verwijzen;
4° de procedure om klachten te behandelen;
5° de procedure bij grensoverschrijdend gedrag;
6° de procedure om de eigen werking te evalueren;
7° de procedure om de tevredenheid van gebruikers en medewerkers na te gaan;
de procedure voor een behoorlijk gebruikers- en toegangsbeheer en een veilige uitwisseling van persoonsgegeven tussen de betrokken actoren.
de procedure om de documenten van het kwaliteitshandboek te beheren;
10° de procedure om het kwaliteitshandboek te evalueren en bij te sturen.

Afdeling 3. Voorwaarden voor de organisatie en de werking

Artikel 16. (01/01/2020- ...)

De dienst is minstens 32 uur per week bereikbaar, met een passende spreiding over alle werkdagen.

In het eerste lid wordt verstaan onder werkdagen: alle dagen met uitzondering van:
1° zaterdagen;
2° zondagen;
3° de wettelijke feestdagen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Artikel 17. (01/01/2020- ...)

De dienst is gevestigd en coördineert de vraag naar en het aanbod van oppashulp in de regio, vermeld in artikel 3, tweede lid, waarvoor hij erkend is. De dienst kan de vraag naar en het aanbod van oppashulp coördineren in een werkingsgebied dat hij heeft omschreven en dat ruimer is dan de regio waarvoor hij is erkend, als de beslissing tot erkenning van de dienst dat ruimere werkingsgebied vermeldt.

Artikel 18. (01/01/2020- ...)

De dienst sluit een samenwerkingscontract met verschillende woonzorgvoorzieningen of verenigingen die conform het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en dit besluit erkend zijn. Dat samenwerkingscontract bevat minstens afspraken over:
1° de verwijzingsmogelijkheden;
2° de organisatorische en logistieke ondersteuning;
3° de continuïteit van de coördinatieopdracht.

Artikel 19. (01/01/2020- ...)

De dienst voorziet in inspraak van de gebruiker in zijn eigen zorg en ondersteuning.

Artikel 20. (01/01/2020- ...)

De dienst voorziet in maximale continuïteit van zijn aanbod.

Artikel 21. (01/01/2020- ...)

De dienst kan de behoeften van zijn doelgroepen signaleren en formuleert als dat nodig is suggesties voor afstemming en bijsturing van het woonzorgbeleid ten aanzien van bevoegde overheden.

Artikel 22. (01/01/2020- ...)

De dienst formuleert zijn missie en visie, en vertaalt die in duidelijke doelstellingen en in een concrete werking.

De dienst evalueert op regelmatige tijdstippen zijn werking. Hij evalueert geregeld of de doelstellingen bereikt zijn en stuurt afhankelijk daarvan bij.

Afdeling 4. Voorwaarden voor de personeelsomkadering

Artikel 23. (01/01/2020- ...)

De dienst beschikt minstens over 0,5 equivalenten voor een coördinator, die beschikt over de graad van master of bachelor.

De coördinator volgt, gespreid over een periode van maximaal twee jaar, minstens 20 uur bijscholing over onderwerpen die voor de dienst relevant zijn.

Artikel 24. (01/01/2020- ...)

De dienst rekruteert, stimuleert, ondersteunt en vormt oppassers, met respect voor hun persoonlijke levenssfeer en hun mogelijkheden.

Artikel 25. (01/01/2020- ...)

De dienst zet voldoende en deskundig personeel en oppassers in om zijn vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Bij de inschakeling van oppassers wordt nagegaan of de vereiste attitude en vaardigheden voor de oppasopdracht aanwezig zijn.

Artikel 26. (01/01/2020- ...)

De dienst volgt het functioneren van het personeel en de oppassers.

Artikel 27. (01/01/2020- ...)

De dienst organiseert periodiek en op een gestructureerde wijze intern overleg met en permanente vorming voor personeel en oppassers.

Afdeling 5. Voorwaarden in verband met VO

Artikel 28. (01/01/2020- ...)

De dienst maakt gebruik van VO om de gegevens over zijn oppassers en zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te bezorgen.

Artikel 29. (01/01/2020- ...)

Als de dienst gegevens doorstuurt naar VO, past hij de handleiding toe die het agentschap ter beschikking stelt.

Als de dienst de gegevens doorstuurt naar VO, houdt hij rekening met het informatieveiligheidsbeleid.

Hoofdstuk 4. Subsidiëring

Artikel 30. (01/01/2020- ...)

Document relaties

Type Datum Opschrift
Zie ook 07/09/2020 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren oppashulp voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren oppashulp per erkende dienst voor het werkjaar 2020
Zie ook 24/02/2021 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren oppashulp voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren oppashulp per erkende dienst voor het werkjaar 2021
Zie ook 16/02/2022 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren oppashulp voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren oppashulp per erkende dienst voor het werkjaar 2022
Zie ook 17/02/2023 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren oppashulp voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren oppashulp per erkende dienst voor het werkjaar 2023

Inhoud

aantal subsidiabele uren oppashulp voor de erkende diensten vast en bepaalt de minister jaarlijks, per erkende dienst, het maximale aantal subsidiabele uren oppashulp. Het jaarlijkse extra aantal te subsidiëren uren oppashulp houdt rekening met de verwachte demografische evolutie.

Bij de bepaling van het aantal subsidiabele uren per erkende dienst worden onder meer de realisatiegraad van het al toegekende aantal uren en de spreiding van de gepresteerde uren als parameter gehanteerd.

Aan