Ministerieel besluit tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum

Datum 18/07/2019

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. De capaciteit van de gemeenschapsinstellingen
  2. HOOFDSTUK 2. De capaciteit van het Vlaams Detentiecentrum
  3. HOOFDSTUK 3. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 86, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht van 5 april 2019, artikel 4, 9 en 13;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 april 2019,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. De capaciteit van de gemeenschapsinstellingen

Artikel 1. (01/09/2019- ...)

De maximumcapaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams Detentiecentrum bedraagt 318 plaatsen, die als volgt worden vastgesteld:
1° de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol:
a) 42 gesloten plaatsen voor jongens in de campus De Hutten;
b) 53 open plaatsen voor jongens in de campus De Markt;
c) 27 plaatsen voor meisjes in de campus De Markt;
2° de gemeenschapsinstelling De Zande:
a) 35 gesloten plaatsen voor jongens in de campus Wingene;
b) 53 open plaatsen voor jongens in de campus Ruiselede;
c) 53 plaatsen voor meisjes in de campus Beernem;
3° de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Kortenberg: 40 gesloten plaatsen voor jongens.

Artikel 2. (01/09/2019- ...)

Binnen de maximumcapaciteit, vermeld in artikel 1,1° en 2° wordt een time-out capaciteit georganiseerd voor de opvang van minderjarigen die met toepassing van artikel 48, § 1, 9°, van het decreet van 12 juli 2013 worden toevertrouwd aan een gemeenschapsinstelling.

Het betreft hier een afgebakende fase van veertien dagen binnen een bestaand hulpverleningstraject, gericht op herstel, die voorbehouden wordt voor jongeren, komend uit voorzieningen die een protocol van samenwerking met de gemeenschapsinstellingen hebben onderschreven.

De time-out capaciteit bedraagt:
1° in de gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol:
a)10 plaatsen voor jongens in de campus De Markt;
b)10 plaatsen voor meisjes in de campus De Markt;
2° in de gemeenschapsinstelling De Zande:
a)10 plaatsen voor meisjes in de campus Beernem;
b)10 plaatsen voor jongens in de campus Ruiselede.

Artikel 3. (01/09/2019- ...)

Binnen de maximumcapaciteit, vermeld in artikel 1,1° en 2° wordt respectievelijk volgende buffercapaciteit georganiseerd:
1° in de campus De Hutten: 1 plaats voor jongens
2° in de campus De Markt: 1 plaats voor meisjes;
3° in de campus Beernem: 1 plaats voor meisjes;
4° in de campus Wingene: 1 plaats voor jongens.

Artikel 4. (01/09/2019- ...)

Binnen de maximumcapaciteit, vermeld in artikel 1, 1° en 2° wordt respectievelijk volgende bijzondere capaciteit georganiseerd:
1° in de campus De Hutten: 3 plaatsen voor jongens,
2° in de campus De Markt: 2 plaatsen voor jongens en 2 plaatsen voor meisjes;
3° in de campus Beernem: 3 plaatsen voor meisjes;
4° in de campus Ruiselede: 3 plaatsen voor jongens;
5° in de campus Wingene: 3 plaatsen voor jongens.

HOOFDSTUK 2. De capaciteit van het Vlaams Detentiecentrum

Artikel 5. (01/09/2019- ...)

De capaciteit van het Vlaams detentiecentrum wordt vastgesteld op 15 plaatsen.

HOOFDSTUK 3. Slotbepalingen

Artikel 6. (01/09/2019- ...)

Het ministerieel besluit van 3 maart 2003 tot regeling van het gebruik van de buffercapaciteit in de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen en De Zande wordt opgeheven.

Artikel 7. (01/09/2019- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.