Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer

Datum 21/12/2018

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende de uitvoering van artikel 5 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, § 7, en artikel 6, 6°,

Besluit :

Artikel 1. (23/04/2021- ...)

De volgende personen worden benoemd tot effectief lid van de onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer:
1° als vertegenwoordiger van de ziekenfondsen:
a) de heer Maarten Peeters, Onafhankelijke Ziekenfondsen;
b) mevrouw Joke Goris, Neutrale Ziekenfondsen;
c) mevrouw Carolien Wouters, Socialistische Mutualiteiten;
d) mevrouw De Leus Wendy, Christelijke Mutualiteiten;
e) de heer Van Hee Ronald, Liberale Mutualiteiten;
2° als vertegenwoordiger van de ziekenwagendiensten die op jaarbasis 50.000 ritten uitvoeren:
a) de heer Jan Christiaen, Ambuce Rescue Team;
b) mevrouw Caro Travers, First Care;
c) de heer François Oliviers, ACL - ACK;
d) de heer Kenneth Arkesteyn, Medicar;
e) de heer Peter Cleymans, ambulancecentrum Oost-Vlaanderen;
f) de heer Johan Charels, het Vlaamse Kruis;
g) de heer Andy Terny, ADM - ambulancedienst;
3° als vertegenwoordiger van het Vlaams Patiëntenplatform vzw:
a) mevrouw Susanne Op de Beeck;
Vanaf 2 maart 2021 wordt mevrouw Susanne Op De Beeck voor de resterende duur van haar mandaat vervangen door mevrouw Anne Van Meerbeeck.
4° als vertegenwoordiger van Zorgnet-Icuro vzw:
a) de heer Frank Lippens;
5° als vertegenwoordiger van het agentschap Zorg en Gezondheid:
a) mevrouw Christine Van Der Heyden.

Artikel 2. (23/04/2021- ...)

De volgende personen worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer:
1° als vertegenwoordiger van de ziekenfondsen:
a) mevrouw Greta De Geest, Onafhankelijke Ziekenfondsen;
b) de heer Tom Iwens, Neutrale Ziekenfondsen;
Vanaf 23 februari 2021 wordt de heer Tom Iwens voor de resterende duur van zijn mandaat vervangen door mevrouw Natalie Smets.
c) de heer Dominique Vanhonacker, Socialistische Mutualiteiten;
d) mevrouw De Waele Melissa, Christelijke Mutualiteiten;
e) mevrouw Van Roy Karin, Liberale Mutualiteiten;
2° als vertegenwoordiger van de ziekenwagendiensten die op jaarbasis 50.000 ritten uivoeren:
a) de heer Gregory van Loock, Ambuce Rescue Team;
b) de heer Steve De Kousemaeker, Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland;
c) de heer Kris Verbeeck, Ambulancecentrum Antwerpen;
d) de heer Thom Cleymans, Medicar;
e) de heer Tom De Coster, Ambulanceservice Filip;
f) mevrouw Marlies Baele, Rode Kruis-Vlaanderen;
g) de heer Hans De Schutter, H-Ambu;
3° als vertegenwoordiger van het Vlaams Patiëntenplatform vzw:
a) mevrouw Marit Mellaerts;
4° als vertegenwoordiger van Zorgnet-Icuro vzw:
a) mevrouw Hilde De Nutte;
5° als vertegenwoordiger van het agentschap Zorg en Gezondheid:
a) de heer Philippe Valepyn.

Artikel 3. (01/01/2019- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.