Ministerieel besluit over de vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor de projectcategorieën met betrekking tot windenergie op land met een startdatum vanaf 15 september 2020

Datum 09/09/2020

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1 en § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012, en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.2/1.6, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling, artikel 13, § 2, tweede lid.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:
- het Vlaams Energieagentschap bezorgde haar rapport betreffende de berekening van de bandingfactoren voor projecten met een startdatum vanaf 15 september 2020 op 14 augustus 2020 aan de minister.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. (14/09/2020- ...)

Voor de groenestroomprojecten met betrekking tot windenergie op land wordt de bandingfactor, door het Vlaams Energieagentschap in haar rapport 2020/3 voorgesteld ter uitvoering van artikel 13, § 2, van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling, per projectcategorie vastgesteld als volgt:
a) nieuwe installaties met een startdatum vanaf 15 september 2020 en met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 2,5 MWe en waarbij het project voorziet in burgerparticipatie: de bandingfactor bedraagt 0,376;
b) nieuwe installaties met een startdatum vanaf 15 september 2020 en met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 2,5 MWe en die niet vallen onder a): de bandingfactor bedraagt 0,374;
c) nieuwe installaties met een startdatum vanaf 15 september 2020 en met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 2,5 MWe tot en met 4,5 MWe en waarbij het project voorziet in burgerparticipatie: de bandingfactor bedraagt 0,140;
d) nieuwe installaties met een startdatum vanaf 15 september 2020 en met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 2,5 MWe tot en met 4,5 MWe en die niet vallen onder c): de bandingfactor bedraagt 0,139.

Artikel 2. (14/09/2020- ...)

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie en uiterlijk op 15 september 2020.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 03/10/2023