Ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)

Datum 16/07/2021

Inhoudstafel

  1. Inhoudstafel van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)

Inhoud

Artikel 1. (09/08/2021- ...)

Het ministerieel besluit van 7 november 2012 tot vaststelling van de monsternemingen en analyses, uitgevoerd in het kader van het Mestdecreet, waarvoor een aanmelding moet gebeuren via het door de Mestbank beschikbaar gesteld internetloket en tot bepaling van de nadere regels voor de aanmelding en het internetloket en het ministerieel besluit van 3 juli 2019 houdende de goedkeuring van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM) en tot opheffing van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet, worden opgeheven.

Artikel 2. (09/08/2021- ...)

Het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM), goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 juli 2021 houdende de goedkeuring van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM), treedt in werking op 1 september 2021. De inhoudstafel van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM) luidt als volgt:

Inhoudstafel van het compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM) (... - ...)

(09/08/2021- ...)

Voor de bodemmonsternames en -analyses voorzien in het Mestdecreet van 22 december 2006 en zijn uitvoeringsbesluiten, zijn de bepalingen van Deel 1. - BODEM van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet, zoals het gold op 31 oktober 2019, van overeenkomstige toepassing.

(09/08/2021- ...)

Veevoeder - Toepassingsgebied BAM/deel 2/00 03/2019
Veevoeder - Bemonstering BAM/deel 2/01 03/2019
Veevoeder - Monstervoorbehandeling BAM/deel 2/02 03/2019
Veevoeder - Vochtgehalte BAM/deel 2/03 03/2019
Veevoeder - Totale fosfor BAM/deel 2/04 07/2021
Veevoeder - Ruw eiwit BAM/deel 2/05 07/2021
Veevoeder - Rapportering BAM/deel 2/20 03/2019

(09/08/2021- ...)

Vloeibare dierlijke mest - Toepassingsgebied BAM/deel 3/00 03/2019
Vloeibare mest - Bemonstering van mestkelders en bij gesimuleerd mesttransport BAM/deel 3/01-A 03/2019
Vloeibare mest - Bemonstering bij mesttransport BAM/deel 3/01-B 03/2019
Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Bemonstering van een mestopslag BAM/deel 3/01-C 03/2019
Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Monstervoorbehandeling BAM/deel 3/02 03/2019
Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Droge stof gehalte BAM/deel 3/03 07/2021
Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Totale fosfor BAM/deel 3/04 03/2019
Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Ammoniumstikstof BAM/deel 3/05 03/2019
Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest - Totale stikstof BAM/deel 3/06 07/2021
Vloeibare dierlijke mest - Rapportering BAM/deel 3/20 07/2021

(09/08/2021- ...)

Vaste dierlijke mest - Toepassingsgebied BAM/deel 4/00 03/2019
Vaste mest - Bemonstering BAM/deel 4/01-A 03/2019
Vaste behandelde mest - Bemonstering BAM/deel 4/01-B 03/2019
Vaste mest en vaste behandelde mest - Monstervoorbehandeling BAM/deel 4/02 03/2019
Vaste mest en vaste behandelde mest - Droge stof gehalte BAM/deel 4/03 07/2021
Vaste mest en vaste behandelde mest - Totale fosfor BAM/deel 4/04 03/2019
Vaste mest en vaste behandelde mest - Ammoniumstikstof BAM/deel 4/05 07/2021
Vaste mest en vaste behandelde mest - Totale stikstof BAM/deel 4/06 03/2019
Vaste dierlijke mest - Rapportering BAM/deel 4/20 07/2021

(09/08/2021- ...)

Verwerkte mest - Toepassingsgebied BAM/deel 7/00 03/2019
Verwerkte mest - Bemonstering BAM/deel 7/01 03/2019
Verwerkte mest - Monstervoorbehandeling BAM/deel 7/02 07/2021
Verwerkte mest - Detectie van Escherichia coli BAM/deel 7/03 07/2021
Verwerkte mest - Detectie van Enterococcaceae BAM/deel 7/04 07/2021
Verwerkte mest - Detectie van Salmonella spp. BAM/deel 7/05 07/2021
Verwerkte mest - Detectie van Clostridium perfringens BAM/deel 7/06 07/2021
Verwerkte mest - Rapportering BAM/deel 7/20 07/2021

(09/08/2021- ...)

Validatie en kwaliteitscontrole van toestellen voor monstername van vloeibare mest bij verpompen BAM/deel 8/01 03/2019
Toegestane afwijking bij multipele metingen van het nitraatresidu en P-Al van landbouwpercelen BAM/deel 8/02 07/2020
Melden van monsternames, resultaten en GPS-datalogs via SMIL BAM/deel 8/03 07/2021
GPS-datalogging BAM/deel 8/04 07/2021
Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten door een erkend laboratorium BAM/deel 8/20 07/2021
Verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van bemonsteringen en analyses van mest, bodem of veevoeder in het kader van het Mestdecreet BAM/deel 8/21 07/2021


Vlaamse Codex, officiƫle website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024