Besluit van de Vlaamse Regering over een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de zorginstellingen

Datum 11/03/2022

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 44, § 2.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 maart 2022.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat met dit besluit van de Vlaamse Regering uitvoering moet worden gegeven aan een beslissing van het Overlegcomité van 4 maart 2022 waarbij de Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, werd gelast om het nodige reglementaire initiatief te nemen om een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de zorginstellingen te verzekeren vanaf 11 maart 2022.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. (23/03/2023- ...)

...

Artikel 2. (23/05/2022- ...)

...

Artikel 3. (23/03/2023- ...)

...

Artikel 4. (12/03/2022- ...)

Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 5. (12/03/2022- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, kan voor iedere bepaling van dit besluit een datum van buitenwerkingtreding vaststellen.

Artikel 6. (12/03/2022- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 14/04/2024