Besluit van de secretaris-generaal tot aanwijzing van laboratoria in het kader van de biologische productie en etikettering van biologische producten

Datum 11/01/2022

Inhoud

(... - ...)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, i), ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 72;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 86.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ BESLUIT:

Artikel 1. (04/03/2024- ...)

De volgende laboratoria worden aangewezen als officiële laboratoria om laboratoriumanalyses, -tests en -diagnoses uit te voeren op monsters die worden genomen bij officiële controles en andere officiële activiteiten in het kader van de biologische productie en etikettering van biologische producten:
1° ARSIA asbl, Alleé des Artisans 2, 5590 Ciney;
2° Bodemkundige Dienst van België, Willem de Croylaan 48 - 3001 Heverlee;
3° CER - Hormonologie, Rue du point du jour 8, 6900 Marloie;
4° EUROFINS - Dr. Specht Laboratorien, Grossmoorbogen 25, 21079 Hamburg, DE;
5° EUROFINS - Food Testing Belgium NV, Venecoweg 5, 9810 Nazareth;
6° FLVVT - Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid, Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren;
7° ILVO - Eenheid Technologie en Voeding - Onderzoeksdomein "Agrotechniek" en "Produktkwaliteit en -Innovatie, Burg. Van Gansberghelaan, 115 bus 1, 9280 Merelbeke;
8° ILVO - Eenheid Technologie en Voeding - Onderzoeksdomein "Voedselveiligheid" en "Produktkwaliteit en - Innovatie", Brusselsesteenweg 370, 9090 Melle;
9° Laboratorium ECCA, Ambachtsweg 3, 9820 Merelbeke;
10° LARECO S.A., Rue de la Croissance - Zoning Industriel de Aye 4, 6900 Marche-en-Famenne;
11° LOVAP NV, Klaus-Michael Kuehnelaan 11, 2440 Geel;
12° PRIMORIS Belgium BVBA, Technologiepark 90 (zone A6b), 9052 Zwijnaarde;
13° Progenus s.a., Rue Camille Hubert 7A, 5032 Gembloux;
14° SGS Belgium - Agro Food Services, Polderdijkweg 16, 2030 Antwerpen;
15° Wageningen Food Safety Reasearch, Akkermaalbos 2, 6708 WB Wageningen NL;
16° Tentamus Agriparadigma SRL, Via Faentina 224 48124 Ravenna, IT;
17° Eurofins Euraceta NV, Rue le Marais 15, 4530 Villers-le-Bouillet;
18° Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) B.V., Zandbergsestraat 1, 4569 TC Graauw, Nederland.

Artikel 2. (01/01/2022- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/05/2024