Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur

Datum 26/03/2004

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN, DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
 2. HOOFDSTUK II PASSIEVE OPENBAARHEID
  1. AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN
  2. AFDELING 2 UITZONDERINGEN OP DE OPENBAARHEID
   1. ONDERAFDELING 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
   2. ONDERAFDELING 2 INFORMATIE DIE NIET MET HET MILIEU TE MAKEN HEEFT
   3. ONDERAFDELING 3 MILIEU-INFORMATIE
  3. AFDELING 3 VERBETERING OF AANVULLING VAN BESTUURSDOCUMENTEN
  4. AFDELING 4 DE AANVRAAGPROCEDURE
  5. AFDELING 5 BEROEPSPROCEDURE
 3. HOOFDSTUK III ACTIEVE OPENBAARHEID
 4. HOOFDSTUK IV VERMELDEN VAN DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
 5. HOOFDSTUK V WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN
 6. HOOFDSTUK VI OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Inhoud

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN, DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 2. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 3. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 4. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK II PASSIEVE OPENBAARHEID (... - ...)

AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 7. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 9. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 2 UITZONDERINGEN OP DE OPENBAARHEID (... - ...)

ONDERAFDELING 1 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN (... - ...)

Artikel 10. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 11. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 12. (01/01/2019- ...)

...

ONDERAFDELING 2 INFORMATIE DIE NIET MET HET MILIEU TE MAKEN HEEFT (... - ...)

Artikel 13. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 14. (01/01/2019- ...)

...

ONDERAFDELING 3 MILIEU-INFORMATIE (... - ...)

Artikel 15. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 3 VERBETERING OF AANVULLING VAN BESTUURSDOCUMENTEN (... - ...)

Artikel 16. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 4 DE AANVRAAGPROCEDURE (... - ...)

Artikel 17. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 18. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 19. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 20. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 21. (01/01/2019- ...)

...

AFDELING 5 BEROEPSPROCEDURE (... - ...)

Artikel 22. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 23. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 24. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 25. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 26. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 27. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK III ACTIEVE OPENBAARHEID (... - ...)

Artikel 28. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 29. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 30. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 32. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 33. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 34. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK IV VERMELDEN VAN DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN (... - ...)

Artikel 35. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK V WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN (... - ...)

Artikel 36. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 37. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2019- ...)

...

HOOFDSTUK VI OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN (... - ...)

Artikel 39. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 41. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 42. (01/01/2019- ...)

...

Artikel 43. (01/01/2019- ...)

...


Vlaamse Codex, officiƫle website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 16/04/2024