Tip: MijnCodex (gratis)

MijnCodex biedt de mogelijkheid om teksten te bewaren en te groeperen in persoonlijke dossiers. Op deze manier hoeft u veel geraadpleegde teksten niet telkens opnieuw op te zoeken, en beschikt u toch telkens over de geactualiseerde tekst.

Nieuwe MijnCodex aanmaken

Over de Vlaamse Codex

WELKE INFORMATIE VINDT U IN DE VLAAMSE CODEX?

De Vlaamse Codex is een officieuze consolidatie van de Vlaamse regelgeving van 1959 tot heden.

Vlaamse regelgeving

De Vlaamse Codex bevat de documenten van alle Vlaamse regelgevers. Dat zijn: Vlaams Parlement, Vlaamse Regering, Vlaamse ministers en leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid.

Regels uitgevaardigd door andere regelgevers vindt u alleen terug als ze door Vlaamse wetteksten bekrachtigd of gewijzigd zijn, of als ze fundamentele regels vastleggen voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest (dus: bevoegdheidsverdelende regels of dwingende administratieve regels).

De documenten worden alleen opgenomen in de Vlaamse Codex als ze in extenso in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.

Van 1959 tot heden

Op dit moment zijn alle documenten afgekondigd na 1 januari 1959 beschikbaar.  U zult merken dat de Vlaamse Codex ook verwijzingen naar oudere wetteksten bevat.  Deze documenten kunnen nog niet geraadpleegd worden omdat de volledigheid van de gegevens niet kan gegarandeerd worden (enkele documenten uitgezonderd).

In de loop van de volgende jaren zal de Vlaamse Codex systematisch uitgebreid worden met de oudere wetteksten.

Consolidatie

De Vlaamse Codex bevat geconsolideerde teksten van Vlaamse regelgeving, dus teksten waarin alle wijzigingen verwerkt werden. 

Voor de documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tot 31 mei 2006 zijn alleen de nog geldende reglementaire bepalingen opgenomen.  Vanaf 1 juni 2006 wordt er gewerkt met versiebeheer, waarbij u de verschillende versies van een document kunt raadplegen, dus ook de niet meer geldende versies en de versies die in de toekomst zullen in werking treden.

Dat betekent dat de aangeboden informatie verschilt naargelang het gaat om een tekst die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad vóór of na 1 juni 2006.

→ Voor documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad vanaf 1 juni 2006 zijn alle bepalingen opgenomen.

→ Voor de documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tot 31 mei 2006 worden een aantal bepalingen niet opgenomen, met name:

- wijzigings- of opheffingsbepalingen;

- overgangsbepalingen;

- bepalingen die de inwerkingtreding van een ander document regelen

- bepalingen die een ander document bekrachtigen;

- opgeheven of vernietigde bepalingen;

- bepalingen met een tijdelijke geldingsduur;

- bepalingen met een individuele strekking.

Van documenten die uitsluitend dit soort van bepalingen bevatten, is er dus geen geconsolideerde tekst beschikbaar.  

 

U kunt in de resultatenlijst onmiddellijk zien van welke documenten een geconsolideerde tekst beschikbaar is: dat zijn de documenten waarnaast een icoontje  staat.

 

De teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad worden in principe binnen 1 werkdag na publicatie verwerkt. 

En daarnaast:

  • De Vlaamse Codex werkt samen met de databanken van het Vlaams Parlement: via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar het parlementaire voorbereidingsdossier van een decreet (en omgekeerd).
  • De Vlaamse Codex werkt ook samen met de Kruispuntbank van de wetgeving (Belgielex). De kruispuntbank van de wetgeving is een samenwerkingsverband tussen een aantal federale en gemeenschaps- en gewestinstellingen. Via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar de informatie in de databanken van de participerende instellingen.
  • De Vlaamse Codex bevat ook hyperlinks naar de arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot Vlaamse regelgeving.

Eenvoudig zoeken

Eenvoudig zoeken

U kunt de functie "eenvoudig zoeken" gebruiken als u wenst te zoeken op een bapaald woord dat voorkomt (of bepaalde woorden die voorkomen) in het opschrift of in de tekst van een regelgevend document.

Als u één of meer zoektermen invult in het invulveld, wordt de zoekopdracht uitgevoerd op de tekst en op het opschrift. Dat betekent dat het zoekresultaat alle documenten bevat waar de zoekterm ofwel in het opschrift ofwel in de tekst voorkomt.

Voor alle andere zoekopdrachten (op datum, oop trefwoord, op publicatiedatum, ...) kunt u gebruik maken van de uitgebreide zoekfuncties onder het tabblad "Zoeken".