FAQ algemeen

 • 1. Wat kan ik vinden in de Vlaamse Codex en wat niet?

  De Vlaamse Codex is een officieuze consolidatie van de Vlaamse regelgeving van 1959 tot heden.

  Vlaamse regelgeving

  De Vlaamse Codex bevat de documenten van alle Vlaamse regelgevers. Dat zijn: Vlaams Parlement, Vlaamse Regering, Vlaamse ministers en leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid.

  Regels uitgevaardigd door andere regelgevers vindt u alleen terug in zover ze door Vlaamse wetteksten bekrachtigd of gewijzigd zijn, of in zover ze fundamentele regels vastleggen voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest (dus: bevoegdheidsverdelende regels of dwingende administratieve regels).

  De documenten worden alleen opgenomen in de Vlaamse Codex als ze in extenso in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd.

   

  Van 1959 tot heden

  Op dit moment zijn alle documenten afgekondigd na 1 januari 1959 beschikbaar.  U zult merken dat de Vlaamse Codex ook verwijzingen naar oudere wetteksten bevat.  Deze documenten kunnen nog niet geraadpleegd worden omdat de volledigheid van de gegevens nog niet kan gegarandeerd worden (enkele documenten uitgezonderd).

  In de loop van de volgende jaren zal de Vlaamse Codex systematisch uitgebreid worden met de oudere wetteksten.

  Consolidatie

  De Vlaamse Codex bevat geconsolideerde teksten van Vlaamse regelgeving, dus teksten waarin alle wijzigingen verwerkt werden. 

  Voor de documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tot 31 mei 2006 zijn alleen de nog geldende reglementaire bepalingen opgenomen. 

  Vanaf 1 juni 2006 wordt er gewerkt met versiebeheer, waarbij u de verschillende versies van een document kunt raadplegen, dus ook de niet meer geldende versies en de versies die in de toekomst zullen in werking treden.

  Dat betekent dat de aangeboden informatie verschilt naargelang het gaat om een tekst die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad vóór of na 1 juni 2006.
  → Voor documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad vanaf 1 juni 2006 zijn alle bepalingen opgenomen.
  → Voor de documenten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad tot 31 mei 2006 worden een aantal bepalingen niet opgenomen, met name:
  - wijzigings- of opheffingsbepalingen;
  - overgangsbepalingen;
  - bepalingen die de inwerkingtreding van een ander document regelen
  - bepalingen die een ander document bekrachtigen;
  - opgeheven of vernietigde bepalingen;
  - bepalingen met een tijdelijke geldingsduur;
  - bepalingen met een individuele strekking.
  Van documenten die uitsluitend dit soort van bepalingen bevatten, is er dus geen geconsolideerde tekst beschikbaar. 

  U kunt in de lijst van zoekresultaten onmiddellijk zien van welke documenten een geconsolideerde tekst beschikbaar is: dat zijn de documenten waarnaast een icoontje  staat.

  De teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad worden in principe binnen 1 werkdag na publicatie verwerkt. 

  En daarnaast:

  • De Vlaamse Codex werkt samen met de databanken van het Vlaams Parlement: via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar het parlementaire voorbereidingsdossier van een decreet (en omgekeerd).
  • De Vlaamse Codex werkt ook samen met de Kruispuntbank van de wetgeving (Belgielex). De kruispuntbank van de wetgeving is een samenwerkingsverband tussen een aantal federale en gemeenschaps- en gewestinstellingen. Via de Vlaamse Codex kunt u doorklikken naar de informatie in de databanken van de participerende instellingen.

  • De Vlaamse Codex bevat ook hyperlinks naar de arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot Vlaamse regelgeving.

 • 2. Hoe actueel zijn de teksten in de Vlaamse Codex?

  De documenten die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad, worden in principe binnen één werkdag na de publicatie verwerkt.  De regelgeving die u in de Vlaamse Codex vindt, is dus op elke moment actueel.

 • 3. Hoe kan ik het makkelijkst een tekst opzoeken in de Vlaamse Codex?

  Er zijn 2 manieren om te zoeken in de Vlaamse Codex: “eenvoudig zoeken” op het tabblad “Algemeen” of “uitgebreid zoeken” op het tabblad “Zoeken”.

  U zoekt een specifieke tekst waarvan u de exacte datum kent

  → dan zoekt u best via“uitgebreid zoeken” op het tabblad “Zoeken” en vult u het invulveld “datum document” in.

  Eventueel kunt u de zoekopdracht verfijnen door het invulveld “type document” of “zoeken op woorden in het opschrift” in te vullen.

  U zoekt een specifieke tekst waarvan u de datum bij benadering kent

  → dan zoekt u best via “uitgebreid zoeken” op het tabblad “Zoeken” en vult u naast “datum document” beide invulvelden (van/tot) in.

  Eventueel kunt u de zoekopdracht verfijnen door het invulveld “type document” of “zoeken op woorden in het opschrift” in te vullen.

  U zoekt een specifieke tekst waarvan u de exacte publicatiedatum kent

  → dan zoekt u best via “uitgebreid zoeken” op het tabblad “Zoeken”. en vult u het invulveld “datum staatsblad” in.

  Eventueel kunt u de zoekopdracht verfijnen door het invulveld “type document” of “zoeken op woorden in het opschrift” in te vullen.

  U zoekt een specifieke tekst waarvan u de publicatiedatum bij benadering kent

  → dan zoekt u best via “uitgebreid zoeken” op het tabblad “Zoeken” en vult u naast “datum staatsblad” beide invulvelden (van/tot) in.

  Eventueel kunt u de zoekopdracht verfijnen door het invulveld “type document” of “zoeken op woorden in het opschrift” in te vullen.

  U zoekt regelgeving over een bepaald onderwerp maar u hebt geen idee van de datum ervan of van de publicatiedatum en ook niet van het precieze opschrift

  → dan zoekt u ofwel via “eenvoudig zoeken” ofwel via  “uitgebreid zoeken” op het tabblad “Zoeken” en vult u het zoekveld “zoeken op woorden in de tekst” of “zoeken op woorden in het opschrift” in.

  - als u zoekt via “eenvoudig zoeken” wordt de zoekopdracht uitgeoefend op woorden in de tekst en in het opschrift;

  - als u zoekt via “uitgebreid zoeken” kunt u kiezen of de zoekopdracht wordt uitgeoefend op de tekst of op het opschrift.

  → als deze zoekopdracht niet het gewenst resultaat oplevert, kunt u ook zoeken op “trefwoorden” op het tabblad “Zoeken”.

 • 4. Hoe kan ik de integrale tekst van een document weergeven en afdrukken?

  Om de integrale geconsolideerde tekst af te drukken, klikt u op de knop  rechts op uw scherm (naast het opschrift van de gekozen tekst)

  U kunt zelf bepalen hoe de tekst wordt weergegeven:

  • Huidige versie: u kiest voor de tekst zoals die geldt op de dag van de opzoeking
  • Historische versie: u kiest voor de tekst zoals die gold op een bepaalde datum.

  Als u kiest voor de huidige versie, kunt u bovendien kiezen voor een weergave met of zonder bijkomende informatie. Als u kiest voor een weergave inclusief informatie wordt de inhoudstafel, de informatie van het scherm “info document” en van het scherm “info artikel” mee opgenomen, naast de geconsolideerde tekst.

  Als u de integrale geconsolideerde tekst alleen wilt weergeven op uw scherm, kunt u ook klikken op de tab  

  U kunt deze tekst ook via copy/paste in een tekstverwerkingsprogramma (Word bijvoorbeeld) opslaan en bewerken.

 • 5. Wat is MijnCodex?

  MijnCodex biedt u de mogelijkheid om teksten te bewaren en te groeperen in persoonlijke dossiers. Op deze manier hoeft u veel geraadpleegde teksten niet telkens opnieuw op te zoeken, en beschikt u toch telkens over de geactualiseerde tekst.

  U kunt MijnCodex alleen gebruiken als u ingelogd bent. En om te kunnen inloggen moet u een account aanmaken in het vak “een nieuw account” aanmaken.

   

 • 6. Wie kan ik contacteren in geval van problemen?

  Als het u niet lukt om in de Vlaamse Codex te vinden wat u zoekt, kunt u contact opnemen met het Codex-team via telefoonnummer 02 553 57 25 of via mail naar codex@vlaanderen.be.

  Als er technische problemen rijzen bij het raadplegen van de Vlaamse Codex, kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via telefoonnummer 0800 935 13.

FAQ technisch

 • 1. Hoe leg ik een link naar een document in de Vlaamse Codex?

  Linken leggen naar een document in de Vlaamse Codex kan heel eenvoudig door de gegevens uit de adresbalk te kopiëren en daarna te plakken in het document waarin u de link wil leggen.

  U kunt kiezen of de link gelegd wordt naar het informatiescherm van een document (waarin de algemene informatie van een document kan bekeken worden), naar het tekstscherm (dit scherm toont de geconsolideerde tekst van een document op artikelniveau) of naar de integrale tekst van het document. U kopieert gewoon de gegevens uit de adresbalk in het scherm waarnaar u wilt linken.

  Onderstaand voorbeeld kan dit verduidelijken.

  Link naar het informatiescherm van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1004736¶m=informatie

  Link naar het tekstscherm van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen: https://codex.vlaanderen.be.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1004736¶m=inhoud

 • 2. Wat is de ideale scherminstelling om de Vlaamse Codex optimaal te bekijken?

  Een beeldschermresolutie van 1280 bij 960 pixels geeft het beste resultaat voor het raadplegen van de Vlaamse Codex. De instelling van het beeldscherm kan aangepast worden via het configuratiescherm.

  Bij andere beeldschermresoluties is het mogelijk dat uw schermindeling er anders uitziet of dat slechts een beperkte hoeveelheid tekst van een artikel zichtbaar is.

   

  Het tekstvak kunt u ook groter maken door de balk met de inhoudsopgave smaller te maken door met de muiscursor de middelste grijze balk naar links te verslepen.

  .

FAQ voor gevorderden

 • 1. wat is versiebeheer?

  Versiebeheer betekent dat van een artikel van een tekst niet alleen de versie beschikbaar is die geldt op het moment van de opzoeking, maar ook versies die in het verleden golden of pas in de toekomst zullen gelden.

  Als een artikel gewijzigd wordt, wordt zowel de gewijzigde als de oorspronkelijke versie van dat artikel raadpleegbaar.

  In de Vlaamse Codex werd met versiebeheer begonnen vanaf het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2006. Van alle artikels waaraan een wijziging, opheffing of intrekking werd aangebracht door een tekst gepubliceerd na 1 juni 2006, vindt u dus meerdere versies terug.

   

  Raadplegen van verschillende versies:

  In de inhoudsopgave (balk links) kunt u zien of er van een artikel meerdere versies bestaan. In het voorbeeld hieronder is dat bijvoorbeeld het geval voor de artikelen 2 en 3, maar niet voor de andere artikelen.

  Standaard wordt de versie getoond die geldt op het moment dat u de Vlaamse Codex raadpleegt. Maar u kunt ook een andere versie raadplegen door er in de inhoudsopgave op te klikken. Naast elke versie staat telkens de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding ervan.

  Als u in het onderstaande voorbeeld bijvoorbeeld wilt weten hoe de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse Regering geregeld was op 1 januari 2010, klikt u op de historische versie die gold van 24/07/2009 tot 05/07/2010.

  Als u de integrale tekst van een document raadpleegt via de tab “Volledig document”, krijgt u altijd de versie die geldt op het moment van de raadpleging. De Vlaamse Codex laat niet toe een historische of toekomstige versie van de integrale tekst van een document te raadplegen.