Zoekcriteria

Overzicht

Type document:

Datum document:

Datum staatsblad:

In het opschrift:

In de tekst:

Trefwoord(en):

Er zijn nog geen geldige zoekcriteria ingesteld.

Zoeken

Hebt u een fout ontdekt of vindt u niet wat u zoekt? Laat het ons weten! Codex@vlaanderen.be

Zoekcriteria

Via het tabblad “Zoeken” kunt u een zoekvraag samenstellen.  U kunt hiervoor volgende zoekcriteria gebruiken.

1. Type document
2. Datum document
3. Datum staatsblad
4. Woorden in het opschrift
5. Woorden in de tekst
6. Trefwoord

U hebt ook de mogelijkheid om het zoekresultaat te beperken tot de teksten die (nog) gelden op het moment van de zoekopdracht.

meerdere zoekcriteria combineren

U kunt meerdere zoekingangen tegelijkertijd gebruiken.  Als u dat doet, worden de criteria door het programma verbonden met de operator “EN”.  Dat betekent dat u als zoekresultaat uitsluitend die documenten krijgt die aan alle ingevulde criteria voldoen.

Bijvoorbeeld:

Als u de volgende criteria invult:         
- Type document = Decreet
- Datum document = 18/05/1999
krijgt u als resultaat 35 documenten

Als u nog een bijkomend criterium invult:
- Type document = Decreet
- Datum document = 18/05/1999
- Woorden in het opschrift = ruimtelijke ordening 
krijgt u als resultaat slechts 1 document namelijk het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

 

Tips

 • Het is dus belangrijk om alleen die gegevens in te vullen waarvan u zeker weet dat ze correct zijn. Als er immers één foute zoekterm ingevuld wordt, zal de zoekopdracht niet de informatie opleveren die u zoekt.
 • Het is ook aan te raden om niet te veel zoekcriteria tegelijkertijd te gebruiken.  Als het aantal resultaten dat u verkrijgt te groot is, kunt u de zoekopdracht nog altijd verfijnen door bijkomende criteria in te vullen.

Type document

Selecteer het gewenste type document in het venster dat u activeert door op de knop  te klikken. 

 

U hebt de keuze uit:

- Verdrag

- Grondwet

- Grondwetswijziging

- Bijzondere Wet

- Samenwerkingsakkoord

- Protocol

- Bijzonder Decreet

- Gecoördineerde wetten

- Wet

- Wetboek

- Gecoördineerde decreten

- Decreet

- Genummerd koninklijk besluit

- Koninklijk Besluit

- Besluit van de Vlaamse Regering

- Ministerieel besluit

- Omzendbrief

- Besluit van een ambtenaar

- Andere

 

Onder de categorie “Besluit van een ambtenaar” vindt u o.a. volgende besluiten:

- Besluit van de secretaris-generaal

- Besluit van de administrateur-generaal

- Besluit van de voorzitter van het Eigen Vermogen

- Besluit van het afdelingshoofd

 

 

 

Onder de categorie “Andere” vindt u alle documenten die niet onder een van de andere categorieën thuishoren, o.a.:

- ’s Konings Verklaring

- Edict

- Keizerlijk Decreet

- Besluitwet

- Besluit van de Regent

- Overeenkomst

- Besluit van de Raad van Bestuur

- Besluit van de gedelegeerd bestuurder

- Gezamenlijke bekendmaking van de gemeenschappelijke nautische autoriteit

- Huishoudelijk Reglement

 

Let op!

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 1994 tot aanpassing van de besluiten van de Vlaamse regering en van de ministeriële besluiten aan de federale terminologie, bestaat er geen categorie “besluiten van de Vlaamse Executieve” of  “besluiten van de Gemeenschapsminister” meer.  U vindt deze documenten terug respectievelijk onder “besluit van de Vlaamse Regering” en “ministerieel besluit”.

Datum document

Als u de datum van het gezochte document kent, kunt u hier de datum (dag, maand, jaar) van het gewenste document kiezen, ofwel door de datum te selecteren via  ofwel door de datum in te vullen in het formaat dd/mm/jjjj

Bijvoorbeeld 1 april 2011 = 01/04/2011

Als u de datum van het document slechts bij benadering kent of u zoekt de regelgeving in een bepaalde periode, vult u ook het invulveld “tot” in.

Bijvoorbeeld: 01/01/2003 tot 31/01/2003

 

Tips

De datum van het document is
- voor decreten: de datum van afkondiging door de Vlaamse Regering
- voor besluiten van de Vlaamse Regering: de datum van de goedkeuringsbeslissing van de Vlaamse Regering
- voor alle andere documenten: de datum van ondertekening.

Als u niet zeker bent van de datum, vult u dit veld beter niet in

Datum staatsblad

Als u de datum van publicatie van het gezochte document in het Belgisch Staatsblad kent, kunt u hier die datum kiezen, ofwel door de datum te selecteren via   ofwel door de datum in te vullen in het formaat dd/mm/jjjj

Bijvoorbeeld 1 april 2011 = 01/04/2011.

Als u de publicatiedatum slechts bij benadering kent of u zoekt de regelgeving die gepubliceerd werd in een bepaalde periode, vult u ook het invulveld “tot” in.

In het opschrift

Typ het gewenste woord of woorden die voorkomen in het opschrift. 

Als u meerdere woorden invult, worden die door programma verbonden met de operator “EN”.  Dat wil zeggen dat u als zoekresultaat alleen die documenten krijgt waarin alle ingevulde woorden in het opschrift voorkomen.
Bijvoorbeeld: hervorming instellingen

Als u in het zoekresultaat alle documenten wilt bekomen waarin één van de ingevulde worden in het opschrift voorkomen, kunt u zelf de operator "OF" toevoegen.
Bijvoorbeeld: hervorming of instellingen

Als u in het zoekresultaat alle documenten wilt bekomen waarin een bepaald woord in het opschrift voorkomt behalve in combinatie met een ander woord, kunt u zelf de operator “NOT” toevoegen
Bijvoorbeeld: hervorming not instellingen

Tips

 •  Het programma zoekt niet op synoniemen. Als u ook op synoniemen of inhoudelijke trefwoorden wilt zoeken, gebruikt u beter het zoekcriterium “Trefwoord”
 • Het programma vult woorden niet automatisch aan.
  Bijvoorbeeld: als u de term bekwaamheidsbewij invult, krijgt u geen resultaat.
  Als het de bedoeling is om als resultaat alle documenten te bekomen waarin het woord bekwaamheidsbewijs of het woord bekwaamheidsbewijzen voorkomt, kunt u ook de operator “*” gebruiken: dan vult u dus bekwaamheidsbewij* in.

In de tekst

Typ het gewenste woord of woorden die voorkomen in de tekst van het document. 

Als u meerdere woorden invult worden die door programma verbonden met de operator “EN”.  Dat wil zeggen dat u als zoekresultaat alleen die documenten krijgt waarin alle ingevulde woorden in de tekst voorkomen
Bijvoorbeeld:  bekwaamheidsbewijs bekwaamheidsbewijzen

Als u in het zoekresultaat alle documenten wilt bekomen waarin één van de ingevulde woorden in de tekst voorkomen, kunt u zelf de operator “OF” toevoegen.
Bijvoorbeeld: bekwaamheidsbewijs of  bekwaamheidsbewijzen

Als u in het zoekresultaat alle documenten wilt bekomen waarin een bepaald woord in de tekst voorkomt behalve in combinatie met een ander woord, kunt u zelf de operator “NOT” toevoegen
Bijvoorbeeld: bekwaamheidsbewijs not  bekwaamheidsbewijzen

Tips

 •  Het programma zoekt niet op synoniemen. Als u ook op synoniemen of inhoudelijke trefwoorden wilt zoeken, gebruikt u beter het zoekcriterium “Trefwoord”]
 • Het programma vult woorden niet automatisch aan.
  Bijvoorbeeld: als u de term bekwaamheidsbewij invult, krijgt u geen resultaat.
  Als het de bedoeling is om als resultaat alle documenten te bekomen waarin het woord bekwaamheidsbewijs of het woord bekwaamheidsbewijzen voorkomt, kunt u ook de operator “*” gebruiken: dan vult u dus bekwaamheidsbewij* in.

Enkel geldige teksten

Als u dit vakje aanvinkt, wordt het zoekresultaat beperkt tot de documenten die nog gelden. Alle documenten die voldoen aan de zoekcriteria maar die opgeheven werden of waarvan de werkingsduur verstreken is, worden uit het zoekresultaat gefilterd.

Trefwoord kiezen

U kunt een trefwoord selecteren uit de lijst die u activeert door op de knop  te klikken naast het zoekveld, en daarna op de gewenste letter van het alfabet.

U selecteert een trefwoord door het aan te klikken of door op het icoontje  ernaast te klikken.

U kunt ook een trefwoord zoeken door op het icoontje   te klikken en dan een trefwoord (of een gedeelte ervan) in te typen in het invulveld.

U kunt ook meerdere trefwoorden selecteren die dan door het programma verbonden worden met de operator “OF”.  Dat wil zeggen dat u als zoekresultaat alle documenten krijgt die aan één van beide criteria voldoen.

Overzicht

Hier vindt ue een overzicht van de ingegeven zoekcriteria.

U kunt een of meerdere zoekcriteria wissen door te klikken op   naast het overbodige zoekcriterium

U kunt alle ingegeven zoekcriteria wissen door te klikken op

U kunt de opgegeven zoekopdracht uitvoeren door te klikken op

De zoekopdracht uitvoeren kan ook door in de navigatiebalk (links op uw scherm) op “Zoekresultaten” te klikken.

De zoekopdracht volledig wissen kan ook door in de navigatiebalk op “Zoekopdracht" - "Nieuw” te klikken.

De zoekopdracht verfijnen of uitbreiden kan ook door in de navigatiebalk op "Zoekopdracht" - "Aanpassen" te klikken.